Procesul de Insolvabilitate

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 31154
Mărime: 116.78KB (arhivat)
Publicat de: Lorelei Manolache
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Chironache

Cuprins

 1. INTROCUCERE.2
 2. CAPITOLUL I. PROCESUL DE INSOLVABILITATE, ISTORICUL, NOŢIUNEA ŞI DESCRIEREA GENERALĂ
 3. 1.1. Istoricul apariţiei procesului de insolvabilitate.4
 4. 1.2. Procesul de insolvabilitate, concept, noţiune.10
 5. 1.3. Descriere generală a procesului de insolvabilitate.13
 6. • Participanţii procesului de insolvabilitate
 7. • Demararea procesului de insolvabilitate
 8. • Desfăşurarea procedurii de insolvabilitate, condiţii
 9. • Masa debitoare creanţe şi clasele creditorilor
 10. CAPITOLUL II. PLANUL DE INSOLVABILITATE
 11. 2.1 Noţiunea şi rolul planului în cadrul procesului de insolvabilitate.49
 12. 2.2 Propunerea proiectului planului de insolvabilitate.53
 13. 2.3 Structura, conţinutul şi forma planului de insolvabilitate.56
 14. 2.4 Planul de insolvabilitate în sistemul de drept comparat .61
 15. CAPITOLUL III.EFECTELE ÎNCETĂRII PROCESULUI DE INSOLVABILITATE
 16. 3.1. Distribuirea finală ca motiv de încetare a procesului de insolvabilitate.66
 17. 3.2. Alte motive de încetare a procesului de insolvabilitate:.68
 18. • Refuzul intentării procesului de insolvabilitate în cazul insuficienţei masei debitoare
 19. • Încetarea procesului de insolvabilitate din lipsa temeiului de insolvabilitate.
 20. • Încetarea procesului de insolvabilitate cu acordul creditorilor
 21. CONCLUZIE.72
 22. BIBLIOGRAFIE.74

Extras din licență

INTRODUCERE

Procedura de insolvabilitate reprezintă un important mecanism juridico-economic de asigurare a stabilităţii şi siguranţei circuitului civil. Acesta permite a diminua la maxim efectele negative ale situaţiei cînd un subiect de drept se află în incapacitate de plată.

Actualitatea temei În Republica Moldova reglementări privind insolvabilitatea au încercat a fi introduse odata cu apariţia activităţii antreprenoriale şi trecerea de la o economie centralizată la una de piaţă liberă. Iniţial a fost adoptată Legea cu privire la faliment din 1992, care ulterior a fost înlocuită prin legea cu privire la faliment din 1996, iar la moment procedura de insolvabilitate este reglementată prin Legea cu privire la insolvabilitate nr.632/2001.

Prin insolvabilitate se înţelege situaţia financiară a debitorului caracterizată prin imposibilitatea di de a-şi onora obligaţiile de plată ajunse la scadenţă, iar procedura de insolvabilitate reprezintă totalitatea actelor procedurale realizate de instaţa de insolvabilitate, ce au drept scop satisfacerea concomitentă şi proporţională a creanţelor creditorilor unui debitor aflat în incapacitate de plată sau supraîndatorare.

Încetarea procesului de insolvabilitate este ultima fază în cadrul procedurii de insolvabilitate în care au loc finisarea tuturor lucrărilor în legătură cu examinarea pricinii de insolvabilitate.

Importanţa temei investigate În cadrul acestei teze am încercat să determin şi să expun toate circumstanţele cînd poate fi încetat procesul de insolvabilitate. Legea insolvabilităţii prevede mai multe cazuri în care poate fi adoptată hotărîrea de încetare a procesului civil şi acestea diferă în dependenţă de faptul dacă a fost sau nu intentată procedura de insolvabilitate şi de tipul procedurii aplicate - fie procedura de lichidare a patrimoniului, fie procedura planului.

Structura tezei Teza este strucuturată în trei capitole a cîte două secţiuni fiecare. În primul capitol este redată noţiunea şi evoluţia insolvabilităţii în Republica Moldova. Deasemenea în acest capitol am efectuat o descriere generală a procesului de insolvabilitate cu o prezentare sumară a etapelor şi a acţiunilor din cadrul procedurii de insolvabilitate precum şi a celor care preced procesul de insolvabilitate.

Capitolul doi, al tezei, descrie momentul de intentare al procedurii planului în cadrul procesului de insolvabilitate prin prisma circumstanţelor generale şi importanţa acestei proceduri, cea de după distribuirea finală. Secţiunea a doua a capitolului redă procedura planului şi propunerea proectului planului de insolvabilitate. În cadrul următoarelor capitole am încercat sa redau structura procedurii planului şi elementele sale indispensabile necesare de a fi prezente în cadrul oricărui plan. În cel de al patrulea capitol am redat procedura intentării planului privit prin aspect comparat în cadrul altor legislaţii încercînd sa puctez elementele cele mai esenţiale.

Capitolul trei, al tezei, secţiunea întîi descrie momentul de încetare al procesului de insolvabilitate prin prisma circumstanţelor generale de încetare, cea de după distribuirea finală, în cazul cînd s-a mers pe lichidarea patrimoniului debitorului. Secţiunea a doua a capitolului redă încetarea procesului în cazul lipsei masei debitoare, lipsa temeiurilor de insolvabilitate şi în cazul cînd a fost confirmată, prin hotărîre, procedura planului.

CAPITOLUL I. PROCESUL DE INSOLVABILITATE, ISTORICUL, NOŢIUNEA ŞI DESCRIEREA GENERALĂ

1.1 Istoricul apariţiei procesului de insolvabilitate

În opinia unor autori, chiar în legile străvechi ale evreilor au existat reglementări potrivit cărora debitorul era descărcat de datorii, acordîndu-i-se posibilitatea să înceapă o nouă afacere, reglementare care de-a lungul secolelor a suferit mari modificări.

Legile greceşti şi apoi legile romane au fost mult mai dure faţă de debitorul care nu-şi onora obligaţia. Deseori atitudinea negativă a creditorului se răsfrângea nemijlocit asupra debitorului, transformându-se într-o răzbunare personală urmărind distrugerea bunurilor acestuia, chiar cu riscul de a nu-şi satisface cerinţele materiale.

Instituţia falimentului, după unii, îşi are originea în procedura venditio bonorum, care, la rândul său, a fost precedată de procedura de executare manus inectio, consacrată prin Legea celor XII table, potrivit căreia creditorul putea să vândă debitorul ca sclav sau să-l omoare, dacă terţii nu manifestau voinţa de a-i plăti suma datorată. Uneori creditorul putea ţine debitorul sa muncească pentru sine până la răscumpărare.

Evoluând, dreptul roman a înlocuit, pe de o parte, justiţia privată cu justiţia publică, iar pe de altă parte, a înlocuit "răzbunarea personală", adică vânzarea ca sclav a debitorului sau uciderea acestuia, cu încasarea datoriei din averea debitorului. Procedura vendisio bonorum prevedea punerea sub sechestru a bunurilor debitorului, iar creditorii erau trimişi pentru a le supraveghea şi a împiedica debitorul să-şi mărească datoriile. Daca debitorul, între timp, nu stingea datoria sau nu aducea un garant, continuarea procedurii se organiza vânzarea bunurilor acestuia, cu repartizarea ulterioară a sumei de bani obţinute între creditori în urma declanşării procedurii şi comercializării bunurilor, debitorul suporta o degradare în plan social şi devenea persoană cu onoarea civilă diminuată numită persona infamia, dacă nu recurgea la cessio bonorum, care consta în cedarea, de bună voie, în favoarea creditorului, a tuturor bunurilor pe care le poseda.

În Evul mediu, după o anumită stagnare, dreptul roman a fost din nou reabilitat şi chemat să-şi îndeplinească rolul de regulator al relaţiilor sociale, care prin secolele XI-XII încep să se intensifice.

Preview document

Procesul de Insolvabilitate - Pagina 1
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 2
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 3
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 4
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 5
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 6
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 7
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 8
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 9
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 10
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 11
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 12
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 13
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 14
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 15
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 16
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 17
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 18
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 19
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 20
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 21
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 22
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 23
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 24
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 25
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 26
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 27
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 28
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 29
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 30
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 31
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 32
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 33
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 34
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 35
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 36
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 37
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 38
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 39
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 40
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 41
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 42
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 43
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 44
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 45
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 46
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 47
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 48
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 49
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 50
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 51
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 52
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 53
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 54
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 55
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 56
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 57
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 58
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 59
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 60
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 61
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 62
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 63
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 64
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 65
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 66
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 67
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 68
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 69
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 70
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 71
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 72
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 73
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 74
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 75
Procesul de Insolvabilitate - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Procesul de Insolvabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Contestația la Executare în Procesul Civil

CAPITOLUL I EXECUTAREA SILITĂ 1.1. NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA EXECUTĂRII SILITE Ocrotirea şi apărarea drepturilor şi intereselor persoanelor...

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

INTRODUCERE În privinţa drepturilor omului, garantarea exercitarea şi respectarea lor sunt strâns legate de organizarea vieţii politice şi de...

Audierea Persoanelor în Cadrul Anchetei Penale

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ASCULTAREA PERSOANELOR ÎN ANCHETA PENALĂ 1.1. Noţiunea de ascultare a persoanelor în ancheta penală...

Interceptările și Înregistrările Audio-video Mijloace de Probă în Procesul Penal

1. Noţiuni generale 1.1 Noţiunea probelor Potrivit Codului de Procedură Penală "prin probă se înţelegeorice element de fapt care serveşte la...

Protecția Internațională a Drepturilor Omului

1. Introducere În cadrul drepturilor omului, noţiunea de demnitate este esenţială, deoarece apare ca “principiu matriceal” prin excelenţă, ce...

Considerații Introductive Privind Insolvența

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND INSOLVENŢA 1.1. Noţiunea insolvenţei De-a lungul timpului s-au creat confuzii nedorite in ceea ce...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți

ÎNTRODUCERE Actialitatea temei investigate. În toate timpurile, proprietatea a frămîntat minţile nu doar specialiştilor în domeniul dreptului, ci...

Societățile pe Acțiuni

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa temei. În condiţiile moderne actuale şi a economii de piaţă creare şi dezvoltarea unei persoane juridice,...

Tendințe în procesul de economisire din România

INTRODUCERE Având în vedere că fundamentul sistemului bancar este atragerea de lichidităţi din rândul populaţiei pentru a le oferi la rândul ei...

Activitatea de creditare - posibilități de perfecționare la MISR Romanian Bank

INTRODUCERE Creditul este operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse, in schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare, in mod...

Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Botoșani

CAP I. ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE Administraţia Finaţelor Publice a Municipiului Botoşani reprezintă o ramură a Agentiei Nationale de...

Dizolvarea și Lichidarea Persoanei Juridice

Capitolul I. Dizolvarea si lichidarea persoanei juridice. Subcapitol I. Precizari prealabile. Incetarea activitatii unei persoane juridice impune...

Insolvabilitatea Întreprinderii

Insolvabilitatea întreprinderii Procedura de insolvabilitate reprezintă un important mecanism juridico- economic de asigurare a stabilităţii şi...

Administratorul Insolvabilitatii

Introducere În Republica Moldova reglementările privind insolvabilitatea au încercat a fi introduse odată cu apariţia activităţii antreprenoriale...

Ai nevoie de altceva?