Tăinuirea și nedenunțarea

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 26547
Mărime: 94.67KB (arhivat)
Publicat de: Dinu Onofrei
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE ALE INFRACŢIUNII DE TĂINUIRE 5
 3. 1.1. Sediul infracţiunii contra patrimoniului 5
 4. 1.2. Referinţe istorice privind infracţiunea de tăinuire 6
 5. 1.3. Elemente de drept comparat 9
 6. 1.4. Importanţa ocrotirii patrimoniului prin „Normele dreptului penal” 14
 7. CAPITOLUL II. ANALIZA INFRACŢIUNII DE TĂINUIRE 18
 8. 2.1. Conţinutul legal 18
 9. 2.2. Condiţii preexistente ale infracţiunii de tăinuire 19
 10. 2.2.1. Obiectul infractiunii 19
 11. 2.2.2. Subiectii infractiunii 20
 12. 2.3. Conţinutul constitutiv al infracţiunii de tăinuire 21
 13. 2.3.1. Latura obiectivă 21
 14. 2.3.2. Latura subiectivă 23
 15. 2.4. Forme. Modalităţi. Sancţiuni. 24
 16. 2.5. Aspecte de practică judiciară 25
 17. CAPITOLUL III. ANALIZĂ COMPARATĂ CU INFRACŢIUNILE DE COMPLICITATE ŞI FAVORIZARE A INFRACTORULUI CU TĂINUIREA 44
 18. 3.1. Analiză comparată cu infracţiunea de complicitate, şi favorizare a infractorului 44
 19. 3.2. Analiza complicităţii 47
 20. 3.3. Situaţii juridice de sancţionare a infracţiunilor de tăinuire şi favorizare a infractorului 50
 21. CAPITOLUL IV. DELIMITAREA INFRACŢIUNII DE TĂINUIRE FAŢĂ DE ALTE INFRACŢIUNI 53
 22. 4.1. Elemente de diferenţiere intre infracţiunile de tăinuire şi complicitate 53
 23. 4.2. Elemente de diferenţiere între infracţiunile de tăinuire şi favorizare a infractorului 54
 24. CAPITOLUL V. NEDENUNTAREA UNOR INFRACŢIUNI 55
 25. 5.1. Obiectul ocrotirii penale 55
 26. 5.2. Subiecţii infracţiunii 55
 27. 5.3. Latura obiectivă 56
 28. 5.4. Latura subiectivă 58
 29. 5.5. Forme. Sancţiuni 58
 30. 5.6. Cauze de nepedepsire 59
 31. CONCLUZII 60
 32. BIBLIOGRAFIE 63

Extras din licență

INTRODUCERE

Dreptul penal reprezintă subsistemul normelor juridice care reglementează relaţiile de apărare socială prin interzicerea că infracţiuni, sub sancţiuni specific, denumite pedepse, a acţiunilor sau inacţiunilor periculoase pentru valorile sociale, în scopul apărării acestor valori, fie prin prevenirea infracţiunilor,fie prin aplicarea pedepselor peroanelor care le săvârşesc. Dreptul penal, ca ramură a sistemului de drept, este format din două părţi – partea generală şi partea specială.

Partea generală a dreptului penal cuprinde totaliattea normelor penale generale, referitoare la scopul legii penale, apllicarea acesteia în timp şi spaţiu, infracţiune, răspunderea penală, pedepsele aplicabile, limitele acestora şi condiţiile de aplicare.

În principal, aceste norme se regăsesc în partea generală a Codului penal, art. 1-154. Partea specială a dreptului penal cuprinde totalitatea normelor de încriminare a faptelor socialmente periculoase, considerate ca fiind infracţiuni, norme care se ragasesc în Codul penal art. 155-362, precum şi în unele legi cu dispoziţii penale.

În partea specială a Codului penal sunt încriminate faptele care aduc atingere celor mai importante valori sociale – atributelor fundamentale ale statului, precum şi ale persoanei, patrumoniului, autorităţii de stat, activităţii de înfăptuire a justiţiei etc. Dispoziţiile de încriminare din partea specială a Codului penal sunt completate prin normele prevăzute în unele legi special. Prin legile special sunt încriminate faptele socialmente periculoase care aduc atingere valorilor specific diferitelor domenii de activitate, cum ar fi de exemplu: activităţiile comerciale, circulaţia rutieră, protecţia muncii, silvicultura, proprietatea intelectulala etc.

Legiuitorul a urmărit astfel, să asigure o mare spabilitate codului penal, în raport cu frecventele modificări intervenite în diferitele domenii de activitate, şi care sunt reglementate de legile speciale.

Totodată, prin Codul penal mai sunt consecrate faptele care prezintă cea mai mare gravitate, aducând atingere celor mai importante valori sociale.

Chiar şi în prezenţa unor astfel de deziderate, este de observant faptul că actualmente, dat fiint imperativul armonizării legislaţiei penale cu cea auropeană. Codul penal cunoaşte frecvente şi profunde modificări.

Dreptul penal român încearcă să se alinieze reglementărilor europene de drept penal, urmărindu-se prin aceasta apărarea a unei largi sfere de valori sociale.

Odată cu adoptarea acestui Cod Penal se incriminează ca infracţiune tăinuirea, aşa cum o cunoaştem azi, acest lucru fiind rezultatul dezvoltării fenomenului infracţional de însuşire şi valorificare a bunurilor provenite prin comiterea de diverse infracţiuni.

Incriminarea infracţiunii de tăinuire, vine în sprijinul organelor competente, fiind un instrument util în combaterea infracţiunilor de tot felul.

Cu toate că în aparenţă, tăinuirea, nu reprezintă o infracţiune contra patrimoniului, acesta conferă altor infracţiuni, ca de exemplu: furtul sau tâlhăria, un caracter organizatoric în săvârşirea acestora.

Nu se exclude nici faptul că persoana care săvârşeşte infracţiunea de tăinuire face parte dint-o organizaţie criminală, ea fiind ultima verigă în procesul valorificării bunurilor provenite în urma comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, astfel explicându-se legătura infracţiunii de tăinuire cu celelalte infracţiuni contra patrimoniului.

Nedenuntarea unor infracţiuni, fiind o infracţiune care se săvârşeşte în persona propria, nu poate fi comisă decât de un singur autor, fiindcă obligaţia de denunţare este personals şi, astfel, fiecare dintre cei care au cunoşţinţa despre săvârşirea vreunei infracţiuni pentru care există obligaţia de denunţare, dacă nu-şi îndeplineşte propria obligaţie, săvârşeşte fapta penală prevăzuta în art. 262 C. pen.

Nedenuntarea unor infracţiuni nu este susceptibilă de participate sub formă de complicitate. Instigarea la această infracţiune este însă posibilă.

Aceeaşi persoană poate fi autor al infracţiunii de nedenuntare a unor infracţiuni, prin propria omisiune de a denunţa, şi instigator, prin determinarea altei persoane la săvârşirea nedenuntarii, situăţie în care există concurs de infracţiuni.

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE ALE INFRACŢIUNII DE TĂINUIRE

1.1. Sediul infracţiunii contra patrimoniului

Este bine ştiut că fără respectarea patrimoniului privat sau de stat, nu poate fi concepută existenţa şi bunul mers al unei comunităţi, al unui stat de drept, încă din antichitate s-a urmărit şi s-a încercat protejarea patrimoniului comun sau privat, pedepsindu-se conform obiceiurilor vremii violarea patrimoniului comun sau privat. S-a constatat astfel încă din cele mai vechi timpuri că autorii diferitelor furturi atât din patrimoniul comun cât şi din cel privat au nevoie de terţe persoane care să îi ajute la ascunderea bunurilor furate, la valorificarea acestora sau chiar la modificarea substanţei bunurilor furate pentru a le face pierdută urma, îngreunând în acest mod recuperarea bunurilor respective şi reintroducerea lor in patrimoniul din care au fost scoase, în timp conturându-se astfel o infracţiune strâns legată de cea de furt, denumită infracţiunea de tăinuire.

Noţiunea de patrimoniu îşi are originea în latinescul patrimonium, ceea ce ne face să observăm că ocrotirea acestuia a ocupat un loc important în preocupările, juriştilor încă din cele mai vechi timpuri.

În legislaţia actuală noţiunea de patrimoniu nu are o definiţie legală, însă normele juridice fac referire foarte des la acest termen.

Preview document

Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 1
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 2
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 3
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 4
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 5
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 6
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 7
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 8
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 9
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 10
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 11
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 12
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 13
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 14
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 15
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 16
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 17
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 18
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 19
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 20
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 21
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 22
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 23
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 24
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 25
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 26
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 27
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 28
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 29
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 30
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 31
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 32
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 33
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 34
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 35
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 36
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 37
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 38
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 39
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 40
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 41
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 42
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 43
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 44
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 45
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 46
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 47
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 48
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 49
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 50
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 51
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 52
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 53
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 54
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 55
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 56
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 57
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 58
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 59
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 60
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 61
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 62
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 63
Tăinuirea și nedenunțarea - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Tainuirea si Nedenuntarea.doc

Alții au mai descărcat și

Uciderea din Culpă

Codul Penal În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupa primul loc în ierarhia valorilor. În primul articol al Constitutiei se prevede ca...

Delapidarea

CAP. I OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN MIJLOACE DE DREPT PENAL SECŢIUNEA l NOŢIUNEA DE PATRIMONIU - OBIECT AL OCROTIRII PENALE Încă din cele mai...

Talhăria

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TÂLHĂRIA Secţiunea I LOCUL TÂLHĂRIEI ÎN STRUCTURA INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI 1. Cadrul...

Corupția

Introducere Societatea contemporană a ajuns într-un moment când se poate spune că fenomenul corupţiei are dimensiuni universale, având un impact...

Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie

CAPITOLUL I SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA PATRIMONIULUI Secţiunea I. Aspecte generale Legiuirile penale din cele mai vechi...

Tâlhăria

Cuvânt introductiv Înscrierea în constelaţia ţărilor democratice a României impune reglementarea prin subsistemul normelor juridice a relaţiilor...

Darea de Mită

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FENOMENUL GENERAL AL CORUPŢIEI Secţiunea 1: Conceptul de corupţie şi necesitatea incriminării corupţiei...

Mărturia Mincinoasă

Introducere Justiţia, în relaţia cu echitatea, se dovedeşte a fi un principiu de coordonare dintre fiinţele subiective. De altfel, latinescul...

Te-ar putea interesa și

Participația Penală

Introducere Structurat pe parcursul a trei capitole,studiul propus analizeaza din punct de vedere teoreti di practic participaţia penală. În...

Participația Penală în Dreptul Penal Român

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA INSTITUŢIEI PARTICIPAŢIEI ÎN DREPTUL PENAL 1.1. Noţiune şi caractere Denumirea de participaţie penală...

Furtul Calificat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOARE LA PTRIMONIU ŞI LA OCROTIREA ACESTUIA SECŢIUNEA 1: NOŢIUNEA DE PATRIMONIU ŞI OCROTIREA ACESTUIA...

Complicitatea ca formă de participație

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Problemele participaţiei (penale) nu au încetat a fi actuale şi a se afla în preocupările constante ale...

Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune

INTRODUCERE O infracţiune poate fi săvârşită de una sau mai multe persoane. Practica a demonstrat că la comiterea unei fapte social periculoase...

Prescripția Tragerii la Răspundere Penală

Introducere Sarcinile de bază a jurisprudenţei pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Neîncălcarea...

Dreptul de Opțiune Succesorală

Art. 644 Cod civil enumera succesiunea printre modurile de dobandire si de transmitere a dreptului de proprietate. Desi nedefinit de catre...

Acțiunea penală

Notiunea de actiune penala Concluziile generale desprinse din prezentarea actiunii in justitie sunt valabile in mare masura si pentru actiunea...

Ai nevoie de altceva?