Prescripția Tragerii la Răspundere Penală

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3910
Mărime: 15.79KB (arhivat)
Publicat de: Titus Micu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cucosel Gheorghe
Referatul a fost prezentat la catedra Dretp Penal si Criminologie a Facultatii de Drept (ULIM).

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Capitolul I. Caracteristica generală a prescripţiei tragerii la răspundere penală 3
 3. 1.1.Noţiunea de prescripţie 3
 4. 1.2.Tipurile de prescripţie a tragerii la răspundere penală 6
 5. Capitolul II. Efecte. Calculul, întreruperea şi suspendarea prescripţiei tragerii la răspundere penală 9
 6. 2.1. Efectele prescripţiei tragerii la răspundere penală 9
 7. 2.2. Calculul termenelor de prescripţie 9
 8. 2.3. Întreruperea cursului prescripţiei 11
 9. 2.4. Suspendarea cursului prescripţiei răspunderii penale 13
 10. Concluzii 14
 11. Bibliografie 15

Extras din referat

Introducere

Sarcinile de bază a jurisprudenţei pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Neîncălcarea drepturilor personalităţii, combinarea armonioasă a intereselor personale şi obşteşti cu cele ale statului e o condiţie nestingherită a unui stat de drept.

Lucrarea de faţă este o încercare de abordare a tematicii “Prescripţia tragerii la răspundere penală”. Astfel, prescripţia răspunderii penale este o cauză care înlătură obligaţia infractorului de a suporta consecinţele comiterii infracţiunii. după ce a trecut un interval de timp prevăzut de lege.

În continuare vor fi analizate caracteristicile generale ale acestei tematici, consultând literatura de specialitate şi luând în consideraţie experienţa specialiştilor în acest domeniu cum ar fi: Alexandru Borodac, Valeriu Bujor, Matei Basarab, A. Boroi, etc.

În lucrare, de asemenea, se formulează definiţia prescripţiei tragerii la răspundere penală formulată de către diferiţi autori, efectele, calculul termenelor, întreruperea şi suspendarea prescripţiei tragerii la răspundere penală.

La elaborarea lucrării de faţă de asemenea au fost consultate actele normative ale Republicii Moldova.

Capitolul I. Caracteristica generală a prescripţiei tragerii la răspundere penală

1.1. Noţiunea de prescripţie

Prescripţia este o cauză care înlătură atât răspunderea penală, cât şi executarea pedepsei, deoarece trecerea timpului, în anumite condiţii, face fie ca legea penală să nu se mai aplice, fie ca sancţiunea aplicată să nu se mai execute.

Pedepsele îşi realizează funcţiile şi îşi ating scopurile dacă se aplică şi se execută cât mai repede de la comiterea infracţiunii. În acest fel i se demonstrează infractorului riscul de a comite infracţiuni, iar opiniei publice i se dă satisfacţie prin promptitudinea şi eficacitatea acţiunii organelor judiciare, şi îi creează un sentiment de siguranţă şi încredere în activitatea acestora.

În practică se pot ivi situaţii când fie aplicarea, fie executarea sancţiunilor nu poate avea loc deoarece infracţiunea sau autorul ei a rămas necunoscut. Ori autorul, deşi cunoscut, nu a fost prins, sau cu toate că a fost judecat şi condamnat a reuşit să dispară, iar pedeapsa nu a fost executată. Datorită acestor împrejurări pot să treacă ani de zile, încât infracţiunea săvârşită să fie uitată de către membrii societăţii ori să nu mai fie suficient de clare împrejurările în care a fost comisă, sau chiar ce infracţiune s-a comis, pericolul ei social să se fi diminuat, infractorul să se fi îndreptat etc. În asemenea cazuri aplicarea ori executarea sancţiunilor nu mai corespunde unor necesităţi sociale, încât se impune iertarea prin stingerea fie a dreptului de aplicare a sancţiunilor, fie a dreptului de a le pune în executare. Nu se înlătură însă caracterul penal al faptei comise şi nici existenţa ca antecedenţă penală a condamnării care s-a prescris.

Prescripţia are o aplicare generală, în sensul că priveşte orice infracţiune şi infractor, cu excepţia infracţiunilor contra păcii şi omenirii care nu se prescriu oricât timp ar fi trecut, datorită gravităţii lor deosebite.

Ea operează din oficiu, adică nu este nevoie să fie cerută de către cel interesat, şi deplin drept din momentul împlinirii ei, nu de la data când este reţinuta de organele judiciare.

Prin prescripţia tragerii la răspundere penală se înţelege expirarea unor anumite termene din ziua săvârşirii infracţiunii datorită cărora persoana vinovată este liberată de răspundere penală . Prof. A. Boroi desemnează noţiunea de prescripţie a răspunderii penale ca fiind acea cauză de stingere a obligaţiei infractorului de a suporta consecinţele penale ale faptei săvârşite, ca efect al trecerii unui interval de timp, anume determinat prin dispoziţii legale. Iar Prof. dr. Matei Basarab notează că prescripţia răspunderii penale este o cauză care înlătură obligaţia infractorului de a suporta consecinţele comiterii infracţiunii. după ce a trecut un interval de timp prevăzut de lege.

Preview document

Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 1
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 2
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 3
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 4
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 5
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 6
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 7
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 8
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 9
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 10
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 11
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 12
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 13
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 14
Prescripția Tragerii la Răspundere Penală - Pagina 15

Conținut arhivă zip

 • Prescriptia Tragerii la Raspundere Penala.doc

Alții au mai descărcat și

Instituția prescripției în dreptul civil - definiție, reglementare și condiții de aplicare a prescripției extinctive

Cap. I. Notiuni introductive Termenele de prescriptie din Codul civil au fost stabilite cu mai mult de un secol inainte, in considerarea unui ritm...

Grațierea

Gratierea este un act al puterii executive care iarta total sau partial un condamnat de o pedeapsa definitiva pronuntata impotriva lui sau prin...

Actele administrative

Actele administrative Noţiunea de act administrativ În literatura de specialitate, pentru desemnarea formei principale de activitate...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Răspunderea civilă delictuală pentru faptă proprie

1.Sediul materiei: -Vechiul Cod Civil-Cartea III(Despre diferitele moduri prin care se dobandeste proprietatea),Titlul III(Despre contracte sau...

Prescripția Extinctivă

Prescripţia instinctivă constă in pierderea dreptului de a obţine o asemenea hotărâre judecătorească pe baza caruia sa se poata proceda la...

Prescripția extinctivă și drepturile reale accesorii

Drepturile reale accesorii sunt supuse prescriptiei extinctive ca regula in aceleasi conditii ca si actiunile ce apara drepturile de creanta...

Drept Penal partea generală 2

Definitie: pluralitatea de infractiuni este situatia în care o persoana savârseste doua sau mai multe infractiuni. Astfel exista un singur...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu

INTRODUCERE Societatea a acumulat în decursul dezvoltării sale o anumită experienţă, lucru care a dus la formarea unor reguli care să-i asigure...

Homasexualitatea în legislația RM

Capitolul .I. Aspecte generale privind homosexualitatea §1 Concept de homosexualitate. Precizare terminologică. Studierea homosexualităţii a fost...

Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere

Introducere: Evoluţia legislaţiei penale ce reglementează răspunderea pentru infracţiunile comise de persoanele cu funcţie de răspundere cunoaşte...

Furtul

INTRODUCERE Proprietatea constituie baza materială a societăţii şi serveşte ca mijloc de satisfacere a necesităţilor materiale şi intelectuale a...

Aspecte privind avortul în legislația Republicii Moldova și România. puncte de interferență

INTRODUCERE Secolul al XX-lea a fost marcat de constientizarea faptului ca femeia-mama si copilul sunt subiecte ce necesita protectie si ocrotire...

Răspunderea Penală

1.Noţiunea şi tipurile liberării de răspundere penală. Atingerea scopurilor generale şi speciale ale pedepsei penale, prevăzute de art. 20 Cod...

Infracțiuni Comise de Persoanele cu Funcție de Răspundere

INTRODUCERE În capitolul XV din Partea specială a Codului penal al Republicii Moldova sunt incriminate infracţiunile săvârșite de persoane cu...

Extrădarea

1.Introducere Extrădarea a fost, la începuturi, mai mult un gest de curtoazie pe care un suveran îl făcea față de alt Suveran, care permitea...

Ai nevoie de altceva?