Răspunderea Penală

Referat
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 7475
Mărime: 22.94KB (arhivat)
Puncte necesare: 8

Cuprins

  1. 1. Noţiunea şi tipurile liberării de răspundere penală.
  2. 2. Prescripţia tragerii la răspundere penală.
  3. 3. Liberarea de răspundere penală datorită schimbării situaţiei.
  4. 4. Liberarea de răspundere penală cu atragerea la răspundere administrativă.
  5. 5. Liberarea de răspundere penală cu încredinţarea celui
  6. vinovat pe chezăşie.
  7. 6. Liberarea de răspundere penală a minorilor.
  8. 7. Liberarea de răspundere penală ca rezultat al actului de amnistie.
  9. 8. Bibliografia.

Extras din referat

1.Noţiunea şi tipurile liberării de răspundere penală.

Atingerea scopurilor generale şi speciale ale pedepsei penale, prevăzute de art. 20 Cod penal (C.P.), de multe ori e posibilă şi fără tragerea persoanei vinovate la răspundere penală.

În anumite condiţii scopurile corectării şi reeducării, prevenţiei generale şi speciale sunt realizabile şi fără aplicarea răspunderii penale sau a pedepsei penale, ceea ca se poate face, de exemplu, cu ajutorul măsurilor de constrângere cu caracter educativ.

Pentru rezolvarea efectivă a acestor probleme, legislatorul, conducându-se de principiul umanismului şi folosind adeseori metoda încrederii, prevede diverse categorii de liberare de răspundere penală.

Însăşi noţiunea ”liberare de răspundere penală” a apărut în dreptul penal al ţării noastre în anul 1961, când Codul penal al Republicii Moldova în vigoare a folosit această noţiune în denumirea şi textul articolelor 10, 48, 49, 50.

Analiza art. 46 din Codul penal al Republicii Moldova demonstrează că, deşi legislatorul nu foloseşte termenul ”liberare de răspundere penală”, este vorba de liberarea de răspundere penală.

În legea penală definiţia răspunderii penale lipseşte. Ea este expusă în teoria dreptului penal. Răspunderea penală trebuie interpretată ca o condamnare publică de stat a faptelor social periculoase şi a persoanelor ce le săvârşesc, exprimată în sentinţa de condamnare.

Din această noţiune reese că răspunderea penală poate fi aplicată numai persoanelor ce au săvârşit o faptă socialmente periculoasă, iar liberarea de răspundere penală va însemna renunţarea organelor oficiale, pe baza unor cauze obiective şi subiective, de a mustra, condamna public aceste persoane şi faptele lor.

Primul indiciu ce caracterizează natura juridică a liberării de răspundere penală constă în faptul că orice modalitate a acestei instituţii se aplică numai persoanelor ale căror acţiuni conţin o componenţă de infracţiune. Aceasta demonstrează faptul că instituţia liberării de răspundere penală se deosebeşte esenţial de cazurile când fapta deşi întruneşte trăsăturile unei infracţiuni, dar fiind lipsită de importanţă nu prezintă pericol social (alin.2, art.7 C.P.), deasemenea, şi în cazul legitimei apărări, extremei necesităţi, renunţării benevole ce în dreptul penal exclud penalitatea faptei.

Al doilea indiciu ce caracterizează natura juridică a liberării de răspundere penală constă în faptul că orice modalitate a sa se aplică la aprecierea organelor de anchetare şi judiciare. Acest fapt e confirmat prin dispoziţiile articolelor C.P. al R.M., care prevăd modalităţi aparte ale liberării de răspundere penală.

Liberarea de răspundere penală se caracterizează prin faptul că ea se înfăptuieşte după regula generală numai când infracţiunea nu prezintă un mare pericol social; de răspunderea penală poate fi liberat bănuitul, învinuitul, inculpatul şi condamnatul; de răspundere penală poate fi liberată persoana nu numai de instanţa de judecată, ci şi de către procuror, anchetator şi de către organul de cercetare penală cu consimţământul procurorului prin intermediul încetării cauzei penale la etapa anchetei prealabile sau refuzul de a intenta un proces penal.

Actele de amnistie şi graţiere reprezintă temei al liberării de răspundere penală dacă ele sunt în vigoare şi sunt aplicate până la momentul condamnării persoanei conform sentinţei instanţei de judecată şi pot fi ca temei al liberării de răspundere penală dacă acţiunea acestora se răsfrânge asupra persoanei condamnate pentru infracţiunea săvârşită.

Preview document

Răspunderea Penală - Pagina 1
Răspunderea Penală - Pagina 2
Răspunderea Penală - Pagina 3
Răspunderea Penală - Pagina 4
Răspunderea Penală - Pagina 5
Răspunderea Penală - Pagina 6
Răspunderea Penală - Pagina 7
Răspunderea Penală - Pagina 8
Răspunderea Penală - Pagina 9
Răspunderea Penală - Pagina 10
Răspunderea Penală - Pagina 11
Răspunderea Penală - Pagina 12
Răspunderea Penală - Pagina 13
Răspunderea Penală - Pagina 14
Răspunderea Penală - Pagina 15
Răspunderea Penală - Pagina 16
Răspunderea Penală - Pagina 17
Răspunderea Penală - Pagina 18
Răspunderea Penală - Pagina 19
Răspunderea Penală - Pagina 20
Răspunderea Penală - Pagina 21
Răspunderea Penală - Pagina 22
Răspunderea Penală - Pagina 23
Răspunderea Penală - Pagina 24
Răspunderea Penală - Pagina 25
Răspunderea Penală - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Penala.DOC

Alții au mai descărcat și

Procedura Plângerii Prealabile

INTRODUCERE Înfăptuirea justiţiei penale şi realizarea scopului procesului penal înscris în art. 1 din Codul procedură penală, presupune existenţa...

Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL. INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 1.1. Definirea conceptului de drept penal Termenul „drept penal” este folosit pentru...

Principiile Dreptului

Capitolul 1 Principiile dreptului 1.1 Abordare conceptuala Principiile dreptului sunt acele idei generale, postulate calauzitoare sau precepte...

Cauze Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

In sistemul dreptului penal institutiile in jurul carora graviteaza toate reglementarile legale sunt: infractiunea , raspunderea penala si...

Aplicarea Legii Penale în Spațiu

CAPITOLUL I Consideraţii generale privind aplicarea legii penale în spaţiu 1.1. Consideraţii generale Eficienţa legii penale în apărarea...

Subiecții infracțiunii

1.Noțiuni introductive: În doctrină, știința dreptului penal a fost definita ca acea ramură a științelor juridice care cuprinde totalitatea...

Infracțiunea Complexă

Sectiunea I: Conceptul de infractiune complexa în doctrina Desi la prima vedere s-ar parea ca fata de reglementarea expresa înscrisa în art.41...

Răspunderea Penală a Funcționarului Public

I.NOŢIUNI INTROUCTIVE Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilitaţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizarii...

Te-ar putea interesa și

Delicvența juvenilă

INTRODUCERE Copilul este si ramane viitorul oricarei societati; de modul in care acesta este crescut si educat depinde asadar evolutia omenirii....

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un...

Răspunderea penală în dreptul muncii

I.RASPUNDEREA PENALA A.Notiunea de raspundere penala. În ştiinţa şi practica dreptului, un domeniu central îl reprezintă materia răspunderii...

Principiile răspunderii penale în dreptul român

INTRODUCERE Raspunderea penala este o institutie juridica fundamentala a dreptului penal, care alaturi si împreuna cu celelalte doua institutii...

Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale

INTRODUCERE Obiectul prezentei lucrări îl reprezintă răspunderea juridică, cu accent asupra răspunderii penale, o tema de perpetua actualitate, în...

Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale

1. AMNISTIA Art. 119 din Codul Penal prevede expres efectele amnistiei : “Amnistia înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârşită. Dacă...

Prescripția Tragerii la Răspundere Penală

Introducere Sarcinile de bază a jurisprudenţei pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Neîncălcarea...

Răspunderea Penală în Dreptul Internațional

1. Raspunderea penală internaţională 1.1. Consideraţii generale Problema răspunderii internaţionale este foarte importantă pentru comunitatea...

Ai nevoie de altceva?