Aplicarea Legii Penale în Spațiu

Referat
8/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 12685
Mărime: 54.93KB (arhivat)
Publicat de: Filofteia Iordache
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Păvăleanu
UNIVERSITATEA “MIHAIL KOGĂLNICEANU” IAŞI FACULTATEA DE DREPT MASTER ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. Consideraţii generale privind aplicarea legii penale în spaţiu 3
 3. 1. Consideraţii generale 3
 4. 2. Noţiunea aplicării legii penale în spaţiu 3
 5. CAPITOLUL II
 6. Aplicarea legii penale faptelor săvârşite pe teritoriul României
 7. 1. Principiul teritorialităţii legii penale 5
 8. 2. Noţiunea de teritoriu în sensul legii penale 6
 9. 3. Noţiunea de infracţiune săvârşită pe teritoriul ţării 8
 10. 4. Excepţii de la principiul teritorialităţii 11
 11. CAPITOLUL III
 12. Aplicarea legii penale române unor infracţiuni săvârşite în străinătate
 13. 1. Noţiuni preliminare 16
 14. 2. Principiul personalităţii legii penale 16
 15. 2.1. Modificări aduse principiului prin Noul Cod penal 17
 16. 3. Principiul realităţii legii penale 18
 17. 3.1 Modificări aduse principiului prin Noul Cod penal 19
 18. 4. Principiul universalităţii legii penale 20
 19. 4.1 Modificări aduse principiului prin Noul Cod penal 21
 20. 5. Prioritatea convenţiilor internaţionale în materia unor infracţiuni săvârşite în străinătate 22
 21. CAPITOLUL IV
 22. Extrădarea
 23. 1. Noţiuni şi natura juridică a extrădării 23
 24. 2. Condiţiile extrădării 25
 25. 3. Situaţiile de excepţie când nu poate fi operată extrădarea27
 26. 4. Ordinea de preferinţă în acordarea extrădării 30
 27. 5. Organele implicate în efectuarea extrădării 30
 28. 6. Modificări aduse prin Noul Cod penal 31
 29. BIBLIOGRAFIE 32

Extras din referat

CAPITOLUL I

Consideraţii generale privind aplicarea legii penale în spaţiu

1.1. Consideraţii generale

Eficienţa legii penale în apărarea valorilor sociale este reală din momentul intrării în vigoare a acesteia. Respectarea exigenţelor legii penale de către marea majoritate a destinatarilor îi conferă legii penale o eficienţă activă. Faţă de cei care săvârşesc infracţiuni ordinea de drept urmează să se realizeze prin constrângere, iar legea penală va avea o eficienţă reactivă

În literatura juridică, aplicarea legii penale este înţeleasă ca o problemă ce priveşte eficienţa reactivă a acesteia, adică de realizare prin constrângere a ordinii de drept ce are loc prin intermediul raporturilor juridice penale de conflict

Eficienţa legii penale se raportează la anumite elemente care îi determină limitele de aplicare, acestea fiind: spaţiul, timpul, persoanele şi faptele

Deşi cele patru elemente sunt importante în aplicarea legii penale, Codul penal român a consacrat principii în legătură numai cu spaţiul şi timpul, urmând ca problemele în legătură cu persoanele şi faptele să-şi găsească rezolvarea în cadrul celor dintâi fără a le minimaliza importanţa în aplicarea legii penale

1.2 Noţiunea aplicării legii penale în spaţiu

Aplicarea legii penale în spaţiu constă în activitatea de traducere în viaţă a prevederilor legii penale în raport cu locul comiterii diferitelor infracţiuni (în ţară sau în străinătate) de către cetăţeni români sau străini ori de persoane fără cetăţenie.

În virtutea principiului suveranităţii statului român, legea noastră penală se întinde, spaţial, până acolo unde se întinde suveranitatea. Altfel spus, legea penală este teritorială, ea se aplică tuturor infracţiunilor săvârşite pe teritoriul ţării noastre, aceasta atât în conformitate cu principiul suveranităţii statului român, cât şi pe considerentul că valorile sociale fundamentale, ocrotite de legea penală, nu pot fi pe deplin apărate dacă pedepsirea infractorului nu s-ar face potrivit legii penale române şi de către autorităţile ţării noastre, indiferent de calitatea pe care o are făptuitorul român sau străin.

Legea penală se adresează tuturor persoanelor care se găsesc pe teritoriul românesc şi care trebuie să se conformeze prevederilor acesteia.

Există situaţii când se săvârşesc fapte prevăzute de legea penală română şi în străinătate, fie de către cetăţeni români, fie de către cetăţeni străini, fapte care sunt îndreptate împotriva intereselor statului nostru ori ale căror victime sunt cetăţeni români. În asemenea cazuri efectul strict teritorial al legii penale române nu este de ajuns, nu le poate acoperi, ceea ce ar crea posibilitatea vătămării valorilor sociale ocrotite de legea penală română, fără a putea aplica sancţiunea ca efect al comiterii acestora, în vederea realizării scopului legii penale.

De asemenea, pot fi cazuri în care se comit infracţiuni în străinătate de către cetăţeni străini, altele decât cele îndreptate împotriva statului nostru ori a persoanelor de cetăţenie română, dar urmate de refugierea infractoruilor pe teritoriul ţării noastre, caz în care efectul teritorial al legii noastre apare trunchiat.

Având la bază aceste considerente, legiuitorul penal român de la 1968, promovează concepţia potrivit căreia finalitatea normelor care reglementează aplicarea legii penale în raport cu spaţiul permite organizarea activităţii de represiune penală atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional, în aşa fel încât, oriunde, în orice loc s-a săvârşit o faptă penală, să existe posibilitatea de a trage la răspundere penală pe făptuitor. Acest obiectiv este condiţionat în atingerea sa, de înlăturarea primatului intereselor proprii ale fiecărui stat,, de o înţelegere şi o colaborare internaţională între toate statele, iar în plan legislativ, de consacrarea tuturor principiilor menite să asigure inevitabilitatea aplicării legii penale în raport cu spaţiul şi promovarea instituţiei extrădării în toate legislaţiile interne

Aceste principii sunt: principiul teritorialităţii legii penale, principiul personalităţii legii penale, principiul realităţii şi principiul universalităţii legii penale.

Trebuie subliniat că, numai recunoaşterea şi aplicarea tuturor principiilor care guvernează întinderea în spaţiu a efectelor legii penale fac posibilă realizarea unei eficiente activităţi de represiune.

Separat, principiile aplicării legii penale în raport cu spaţiul sunt, datorită sferei de acţiune, limitate, imperfecte, nici unul din ele nepputând acoperi totalitatea situaţiilor în care legea penală naţională trebuie aplicată.

Datorită statutului de stat membru al Uniunii Europene, România este nevoită să transpună în cadrul legislativ penal naţional, reglementările adoptate la nivelul Uniunii Europene şi totodată să armonizeze dreptul penal material român cu sistemele celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ca o premisă a cooperării judiciare în materie penală, bazată pe recunoaştere şi încredere reciprocă. Tocmai, din aceste considerente în Noul Cod penal ( Legea 286 din 2009), legiuitorul a operat unele modificări asupra principiilor personalităţii legii penale, realităţii legii penale, universalităţii legii penale, modificări ce vor fi prezentate la fiecare principiu în parte.

Preview document

Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 1
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 2
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 3
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 4
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 5
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 6
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 7
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 8
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 9
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 10
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 11
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 12
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 13
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 14
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 15
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 16
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 17
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 18
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 19
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 20
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 21
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 22
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 23
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 24
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 25
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 26
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 27
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 28
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 29
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 30
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 31
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 32
Aplicarea Legii Penale în Spațiu - Pagina 33

Conținut arhivă zip

 • Aplicarea Legii Penale in Spatiu.doc

Alții au mai descărcat și

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

INTRODUCERE În privinţa drepturilor omului, garantarea exercitarea şi respectarea lor sunt strâns legate de organizarea vieţii politice şi de...

Principiile Dreptului

Capitolul 1 Principiile dreptului 1.1 Abordare conceptuala Principiile dreptului sunt acele idei generale, postulate calauzitoare sau precepte...

Sistemul Răspunderii Penale a Minorilor

Secţiunea I 1.Conceptul de delincvenţă juvenilă, minoritate penală, constituirea unei tratări penale distincte 1.1. Conceptul de delincvenţă...

Suspendarea Executării Pedepsei sub Supraveghere

1. Cadru de reglemenare. Instituţia suspendării executării pedepsei aplicate persoanei fizice sub supraveghere a fost introdusă în Codul Penal în...

Principiile Aplicării Legii Penale în Spațiu

1.Conceptul legii penale: noţiune, trăsături caracteristice: Conceptul de lege penală este examinat in doctrina penală in două sensuri. Intr-un...

Subiecții infracțiunii

1.Noțiuni introductive: În doctrină, știința dreptului penal a fost definita ca acea ramură a științelor juridice care cuprinde totalitatea...

Infracțiunea Complexă

Sectiunea I: Conceptul de infractiune complexa în doctrina Desi la prima vedere s-ar parea ca fata de reglementarea expresa înscrisa în art.41...

Aplicarea Legii Penale în Timp

1.Problemele aplicarii legii penale in timp Aplicarea legii penale in raport cu timpul indica solutionarea prealabila a unor probleme privind...

Te-ar putea interesa și

Principiile Aplicării Legii Penale

Introducere Tema tezei ,,Princiipile aplicării legii penale" este un subiect important în analiza principiilor ce stau la baza aplicării legii...

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Aplicării Legii Penale în Timp

CAPITOLUL I : COSIDERATIUNI GENERALE SECTIUNEA I NOTIUNEA APLICARII LEGII PENALE A) NOTIUNEA SI SCOPUL APLICARII LEGII PENALE Ratiunea de a fi...

Favorizarea Infractorului

Introducere Orice societate (comunitate sau colectivitate umană) presupune un contact natural între membrii săi, în cadrul unor relaţii sociale...

Aplicare legi în spațiu și timp

Aplicare legi in spatiu si timp Aplicarea legii penale în spațiu constă în activitatea de traducere în viață a prescripțiilor sancționatoare ale...

Infracțiunea continuată

Notiunea infractiunii continuate In art. 41 alin 2 al Codului penal se arata ca intractiunea este continuata cand persoana savarseste la...

Drept penal - parte generală

S1: Principiile fundamentale ale dr penal (enunţ, scurtă prezentare) Principiile fundamentale ale dreptului penal – sunt acele idei sau orientări...

Drept Penal

I. Consideratii generale. Elaborarea noului Cod Penal constituie rezultatul unei initiative legislative de interes national, menite sa asigure...

Drept Penal General

DEFINITIE: Dreptul penal este o ramura de drept public ,alcatuita dintr-un ansamblu de norme juridice prin care se stabilesc faptele ce constituie...

Ai nevoie de altceva?