Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale

Referat
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 8175
Mărime: 35.28KB (arhivat)
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tiberiu Medeanu
UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE MASTERAT ŞTIINŢE PENALE

Cuprins

  1. 1. Amnistia pag. 3
  2. Amnistia antecondamnatorie pag. 5
  3. 2. Prescripţia pag. 6
  4. 3. Lipsa plângerii prelabile pag. 13
  5. 4. Împăcarea părţilor pag. 18
  6. 5. Bibliografie pag. 22

Extras din referat

1. AMNISTIA

Art. 119 din Codul Penal prevede expres efectele amnistiei :

“Amnistia înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârşită. Dacă intervine după condamnare, ea înlătură şi executarea pedepsei pronunţate, precum şi celelalte consecinţe ale condamnării. Amenda încasată anterior amnistiei nu se restituie.

Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă, măsurilor educative şi asupra drepturilor persoanei vătămate.”

Amnistia (din grecescul amnesia, uitare) este actul de clemenţă al puterii legiuitoare prin care aceasta, din considerente de ordin politic sau social, înlătură răspunderea penală sau consecinţele pentru infracţiunile săvârşite până la apariţia sa

În raport de momentul intervenirii actului de amnistiere, aceasta poate fi amnistie antecondamnatorie, denumită şi amnistie proprie, atunci când actul de amnistie intervine înainte de a se fi pronuţat faţă de învinuiţi sau inculpaţi vreo hotărâre judecătorească definitivă de condamnare, şi amnistia postcondamnatorie, denumită şi amnistie improprie, atunci când actul de amnistiere apare după ce s-a pronunţat o hotărâre definitivă de condamnare a infractorilor. Doar amnistia antecondamnatorie este o cauză de înlăturare a răspunderii penale, amnistia postcondamnatorie înlăturând doar executarea pedepsei şi celelalte consecinţe ale condamnării

În raport de obiectul său, amnistia poate fi generală, atunci când este acordată pentru toate infracţiunile săvârşite până la data actului de amnistie (ipoteză mai mult teoretică, o astfel de modalitate nefiind practicată de legiuitor), şi specială, când este acordată pentru infracţiuni de o anumită gravitate, indicată de regulă prin pedeapsa prevăzută de lege pentru asemenea infracţiuni.

În principiu amnistia are un caracter obiectiv (real), operand in rem, cu privire la infracţiune, fiind necondiţionată, dar nimic nu-l împiedică pe legiuitor să condiţioneze beneficiul amnistiei şi de anumite condiţii privitoare la persoana infractorilor (de exemplu, să nu fie recidivişti, să fie cetăţeni români etc.), caz în care amnistia are caracter mixt, in rem şi in personam

Curtea constituţională a statuat în sensul că, de principiu, guvernul poate legifera prin ordonanţe de urgenţă în materia legilor organice, totuşi considerăm discutabilă procedura recurgerii la ordonanţe de urgenţă în materia amnistierii

Legile de amnistie au prin excelenţă efect retroactiv, aplicându-se infracţiunilor săvârşite până la apariţia actului de amnistiere, o amnistiere a faptelor săvârşite in futurum fiind în principiu contraindicată. Se admite însă că în anumite situaţii excepţionale pot fi adoptate aşa-numitele “amnistii-apel” , care se aplică şi infracţiunilor săvârşite după intrarea în vigoare a legii de amnistie, până la o anumită dată la care trebuie îndeplinite condiţiile prevăzute în legea de amnistie (de exemplu, depunerea armelor).

Această dată până la care infracţiunile săvârşite sunt amnistiate poate fi data publicării legii în Monitorul Oficial, dată la care legea intră în vigoare (art. 78 Constituţie), dar poate fi şi o dată indicată în cuprinsul actului de amnistiere. Spre exemplu, Legea nr. 25/1967 a amnistiat infracţiunile săvârşite până la data adoptării legii, iar Legea nr. 137/1997 s-a aplicat infracţiunilor săvârşite până la 28 mai 1997, deşi a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 170 din 25 iulie 1997.

Retroactivitatea legii de amnistie nu aduce atingere principiului constituţional legii numai pentru viitor (art. 15 Constituţie), legea de amnistie fiind o lege mai favorabilă inculpaţilor. Datorită caracterului retroactiv al legilor de amnistiere, rezultă un specific al acestora, ele neputând fi modificate sau abrogate

Prin infracţiuni săvârşite până la data indicată în actul de amnistiere se înţeleg acele infracţiuni în cazul cărora activitatea infracţională s-a epuizat până la data respectivă. Astfel, în cazul infracţiunilor continue, continuate şi de obicei, momentul epuizării activităţii infracţionale trebuie să se situeze la o dată anterioară celei indicate în cuprinsul actului de amnistiere. Infracţiunile săvârşite în chiar ziua limită indicată în actul de amnistiere nu intră sub incidenţa acesteia, fiind amnistiate doar faptele săvârşite pănă la acea dată

Preview document

Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale - Pagina 1
Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale - Pagina 2
Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale - Pagina 3
Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale - Pagina 4
Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale - Pagina 5
Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale - Pagina 6
Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale - Pagina 7
Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale - Pagina 8
Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale - Pagina 9
Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale - Pagina 10
Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale - Pagina 11
Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale - Pagina 12
Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale - Pagina 13
Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale - Pagina 14
Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale - Pagina 15
Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale - Pagina 16
Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale - Pagina 17
Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale - Pagina 18
Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale - Pagina 19
Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale - Pagina 20
Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale - Pagina 21
Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Cauzele care Inlatura Raspunderea Penala - Teoria Generala a Raspunderii Penale.doc

Alții au mai descărcat și

Percheziția și Reconstituirea în Procesul Penal

CAPITOLUL I PERCHEZIŢIA 1.1. Noţiune, importanţă şi reglementare juridică Pentru a putea fi folosite ca mijloc de probă în procesul penal,...

Actiunea Penală

Noţiunea de acţiune în justiţie Încălcarea oricărei dispoziţii a legii penale face să se nască un raport juridic de drept penal, caz în care...

Răspunderea juridică

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE „Dreptul, - scria Hegel, - trece în existenta faptica mai întâi prin forma, prin faptul ca este pus ca lege...”....

Controlul Judiciar

Întroducere Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate constă în faptul că buna desfăşurare a procesului penal îşi poate atinge scopul...

Probele și Mijloacele de Probă în Procesul Penal

Capitolul I. Probele Secțiunea I. Probbațiunea în procesul penal și importanța sa Conceptul de probe și mijloace de probă. Potrivit art. 52 Cod...

Măsuri de Siguranță

Noţiune. Măsurile de siguranţă sunt sancţiuni de drept penal menite să lărgească gama de sancţiuni necesare prevenirii fenomenului infracţional....

Răspunderea Juridică

Secţiunea 1. Noţiune Răspunderea juridică interesează totalitatea ştiinţelor juridice şi a disciplinelor auxiliare,iar răspunderea se finalizează...

Implicarea participanților în procesul penal

Capitolul 1. Aspecte generale privind participanţii în procesul penal 1.1. Noţiunea de participanţi în procesul penal Procesul penal reprezintă o...

Te-ar putea interesa și

Amnistia și Grațierea

Introducere Actualitatea temei investigate. Societatea românească a suferit în 1992 transformări politice, sociale şi economice care au avut...

Reglementarea Juridică a Transportului de Persoane

INTRODUCERE Actualitatea investigaţiei: La momentul actual, atît pentru legislaţia Republicii Moldova, cît şi pentru legislaţia fostelor republici...

Particularitățile contractului comercial de transport internațional

Introducere Actualitatea cercetării. Deplasarea mărfurilor de la producător la cumpărător și cumpărătorii din altă țară este asigurată prin...

Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale

INTRODUCERE Obiectul prezentei lucrări îl reprezintă răspunderea juridică, cu accent asupra răspunderii penale, o tema de perpetua actualitate, în...

Răspunderea juridică ca forma a răspunderii sociale

1.Noțiunea răspunderii juridice Răspunderea ca și noțiune, are un conținut complex, tratat pe larg, din diferite perspective, în cadrul mai multor...

Elemente de Drept

I.1. Locul si rolul stiintelor juridice in sistemul stiintelor Stiinta, în general, poate fi definita ca totalitatea cunostintelor despre natura,...

Elemente de Drept

CAPITOLUL I ELEMENTE DE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1: Originea dreptului Înaintea apariţiei societăţii organizate în structuri şi...

Drept Penal

SEMINARUL NR. 1 „Introducere în studiul dreptului penal” I. Plan de seminar: IA.Generalităţi privind dreptul penal - definiţia dreptului penal...

Ai nevoie de altceva?