Degradarea Stratului de Ozon

Licență
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 21675
Mărime: 3.42MB (arhivat)
Publicat de: Flora Lungu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf Dr Catalina Iticescu

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAP.1. ATMOSFERA ŞI OZONUL ÎN ATMOSFERĂ 3
 3. 1.1. Alcătuirea atmosferei 3
 4. 1.2. Ozonul în atmosferă 4
 5. CAP.2. CREAREA ŞI DISTRIBUŢIA OZONULUI ÎN ATMOSFERĂ 6
 6. 2.1. Crearea Ozonului în atmosferă 6
 7. 2.2. Distribuţia Ozonului în atmosferă 10
 8. CAP.3. STRATUL DE OZON 14
 9. 3.1. Structura atmosferei 15
 10. 3.2. Localizarea stratului de ozon 17
 11. CAP.4. DEGRADAREA STRATULUI DE OZON 19
 12. 4.1. Descoperirea „găurii” din stratul de ozon 20
 13. 4.2. Evoluţia în timp a „găurii” din stratul de ozon 21
 14. 4.3. Cauze ale degradării stratului de ozon 23
 15. 4.3.1. Cauze naturale 23
 16. 4.3.2. Cauze antropice 33
 17. CAP.5. IMPACTUL DEGRADĂRII STRATULUI DE OZON STRATOSFERIC 39
 18. 5.1. Impactul asupra oamenilor 40
 19. 5.2. Impactul asupra plantelor 41
 20. 5.3. Impactul asupra ecosistemelor marine 42
 21. CAP.6. METODE DE DETERMINARE A CONCENTRAŢIEI OZONULUI 43
 22. 6.1. Metoda pentru măsurarea concentraţiei de ozon prin fotometrie în ultraviolet 43
 23. 6.2. Metoda pentru determinarea conţinutului masic de ozon prin chemiluminiscenţă 46
 24. 6.3. Metoda cu iodura de potasiu. Metoda de analiza toxicologică 49
 25. CAP.7. PERSPECTIVE ACTUALE 51
 26. 7.1. Importanţa stratului de ozon 51
 27. 7.2. Problematica protecţiei mediului în România 52
 28. 7.3. Măsuri de refacere a stratului de ozon 53
 29. 7.4. Progrese în implementarea prevederilor Protocolului de la Montreal 53
 30. 7.5. Reglementări Naţionale privind protecţia stratului de ozon 55
 31. CONCLUZII 57
 32. BIBLIOGRAFIE 58

Extras din licență

INTRODUCERE

Preocupările pentru un mediu sănătos şi durabil au condus la schimbarea atitudinii omului în relaţia cu natura. Aceasta a început să se degradeze, deoarece a fost mult timp exploatată fără milă, iar acum, tot omului îi revine misiunea de a repara tot ceea ce a stricat. Prin urmare, trebuie să facem tot posibilul să conservăm toate resursele pe care Pământul ni le oferă, considerate resurse inepuizabile, deoarece, prin intervenţia noastră, a oamenilor, în încercarea de a ne face viaţa mai uşoară, le transformăm în resurse epuizabile şi, mai apoi, inexistente. Trebuie să protejăm în special, stratul de ozon, care intră în componenţa “scutului” nostru protector şi care contribuie la menţinerea noastră în viaţă . În urmă cu aproximativ cu 5 miliarde de ani, printr-un fenomen necunoscut încă, în viaţa Terrei a apărut ozonul. Insignifianta rudă a binecunoscutului oxigen cu moleculă diatomică, ocupă un mic spaţiu în învelişul gazos al Pământului numit atmosferă, la altitudine de 25 km, în stratosferă. Civilizaţia şi industrializarea excesivă, au creat o breşă în scutul de protecţie al Pământului, astfel că, acum, se discută foarte mult despre subţierea periculoasă a stratului de ozon, distrugerea acestuia fiind prima problemă globală de mediu luată în discuţie şi prezentată publicului larg din Comunitatea Europeană. Consecinţele reversibile ale acestui fenomen, atât asupra ecosistemelor terestre, acvatice şi sănătăţii populaţiei, cât şi asupra sistemului climatic, au condus la necesitatea unui efort concentrat la nivel global şi ca urmare, a fost instituit Regimul Internaţional al Ozonului. Este puţin cunoscut, faptul că, ozonul este un gaz toxic, urât mirositor. Şi totuşi, dacă vorbim despre ozon, este interesant să observăm cum acest gaz toxic devine un element vital pentru protecţia vieţii terestre, astfel spus, un rău care, în anumite condiţii, devine un bine. [1] Experienţele efectuate pe plante şi pe animale, dar şi în studiile clinice la oameni au arătat efectele nefaste ale expunerii excesive la UV-B : cancer de piele, boli infecţioase şi alte afecţiuni.[2] Cele cu lungimea de unda cuprinsă între 200-400 nm (nanometri) sunt clasificate în trei categorii: TABEL 1 – Tipuri de radiaţii ultraviolete :

Tipul de radiatie UV Lungimea de unda (nm) Efectul asupra vietii

UV-Ã 400-320 Puţin periculoase

UV-B 320-290 Periculoase :cancer de piele si alte afecţiuni

UV-C 290-200 F periculoase, dar majoritatea sunt absorbite de O3

([2] Cornel Florea Gabrian, “ Ghid de mediu “, Ediţia aprilie – Monitorul Oficial R.A. , Bucuresti 2008)

CAP. 1. ATMOSFERA ŞI OZONUL ÎN ATMOSFERĂ

1.1. Alcătuirea atmosferei

Atmosfera este pătura protectoare subţire de la suprafaţa Pământului, care asigură viaţa şi o protejează faţă de elementele ostile din afara spaţiului terestru, absorbind energia şi radiaţiile ultraviolete periculoase ale Soarelui, moderând temperatura Pământului. Atmosfera reprezintă cheia dezvoltării vieţii pe Terra şi este cea mai activă dintre componentele mediului.

Compoziţia atmosferei s-a schimbat de-a lungul celor aproximativ 2,5-2,8 miliarde de ani, de

când există, de la o atmosferă primitivă (a se înţelege atmosfera primitivă a Pământului) la cea actuală, trecând prin mai multe faze intermediare, în decursul cărora atmosfera şi-a schimbat nu numai compoziţia chimică, dar şi alte caracteristici, cum ar fi : densitate, grosime, transparenţă, etc.

Atmosfera de astăzi a Pământului, conţine azot (sau nitrogen) bimolecular (N2) în proporţie de aproape 78,2%, oxigen bimolecular (O2) cu 20,5%, argon (Ar) cu 0,92%, bioxid de carbon (CO2) cu 0,03%, ozon (oxigen trimolecular) (O3) şi alte gaze, praf, fum, alte particule în suspensie, etc. [3]

Fig.1. Ponderea gazelor in atmosferă

(http://3.bp.blogspot.com/Atmosphere_gas_proportions.gif)

Partea inferioară a atmosferei, până la altitudinea de 90 -100 km, este numită homosferă, şi este relativ omogenă în privinţa amestecului de gaze şi a alcătuirii moleculare ce o compun. Ponderea cea mai mare ca volum este deţinută de azot (N2) cu 78,2% şi de oxigen (O2) CU 20,95%, la care se adaugă, in ordine : argonul,dioxidul de C, neonul, heliul, hidrogenul, ozonul şi radonul.

Oxizii carbonului, sulfului şi azotului sunt constituenţi ai atmosferei la concentraţii ridicate. Dintre aceştia, cel mai abundent este dioxidul de carbon, care este un component natural al atmosferei şi este necesar pentru creşterea plantelor, adică are un rol fundamental în realizarea efectului de seră.

Metanul, clorofluorohidrocarburile, protoxidul de azot (N2O) sunt de 20-30 de ori mai eficienţi decât CO2 în a reţine căldură. Potenţialul acestor gaze de a cauza efectul de seră, poate fi caracterizat drept „potenţialul global de încălzire”, care este dependent atât de capacitatea de a absorbi radiaţiile infraroşii cât şi de timpul de viaţă al gazului. Azotul este un gaz stabil, care intră mai greu în combinaţii chimice, fiind considerat neutru. Spre deosebire de acesta, oxigenul este foarte activ, stând la baza tuturor proceselor de oxidare şi de ardere.

Preview document

Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 1
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 2
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 3
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 4
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 5
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 6
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 7
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 8
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 9
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 10
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 11
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 12
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 13
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 14
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 15
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 16
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 17
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 18
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 19
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 20
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 21
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 22
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 23
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 24
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 25
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 26
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 27
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 28
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 29
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 30
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 31
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 32
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 33
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 34
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 35
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 36
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 37
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 38
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 39
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 40
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 41
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 42
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 43
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 44
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 45
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 46
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 47
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 48
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 49
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 50
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 51
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 52
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 53
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 54
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 55
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 56
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 57
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 58
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 59
Degradarea Stratului de Ozon - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Degradarea Stratului de Ozon.doc
 • Degradarea Stratului de Ozon.ppt

Alții au mai descărcat și

Regenerarea pădurii prin lucrări de reîmpădurire

Tema proiectului Sa se studieze conditiile fizice si fitogeografice din unitatea de productie VI Ibanesti, Ocolul Silvic Dorohoi, Directia Silvica...

Poluarea Mediului și Conservarea Naturii

INTRODUCERE Poluarea nu este un fenomen recent şi nici accidental. Începuturile civilizaţiei umane sunt legate de apariţia primelor surse de...

Risipa alimentară și implicații asupra mediului

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Securitatea alimentară constituie un factor de importanţă majoră în stabilitatea economică, socială,...

Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București

INTRODUCERE În mod tradițional, deșeurile sunt considerate sursă de poluare, însă, bine gestionate, ele pot deveni o sursă importantă de...

Poluarea Mediului

INTRODUCERE Proiectul de faţă îşi propune sa analizeze impactul poluării produse de către om, voit sau nevoit, asupra mediului înconjurător....

Degradarea Stratului de Ozon

Introducere: Preocupările pentru un mediu sănătos şi durabil au condus la schimbarea atitudinii omului în relaţia cu natura. Mult timp exploatată...

Fenomene Meteorologice Extreme

Fenomele meteorologice,conform definitiilor intalnite in dictionare de specialitate,sunt toate procesele,transformarile care au loc in natura...

Poluarea și poluanții mediului

I. FORMELE POLUARII Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau...

Te-ar putea interesa și

Calitatea aerului și a apei în așezările urbane

1.1 ASEZARILE UMANE – generalitati În decursul devenirii sale istorice omul si-a creat un mediu artificial, pentru a se feri de o natura când...

Degradarea Stratului de Ozon

Introducere: Preocupările pentru un mediu sănătos şi durabil au condus la schimbarea atitudinii omului în relaţia cu natura. Mult timp exploatată...

Freonii - Distrugerea Stratului de Ozon

I. ATMOSFERA Suprafaţa pământului este acoperita de atmosfera, care este un înveliş gazos,format din mai multe straturi care înconjoară pământul...

Legislația mediului - strat de ozon

1. Introducere În 1985 cercetătorii de la British Antarctic Survey au descoperit o gaură în stratul de ozon deasupra Antarcticii. Conştienţi de...

Aspecte legislative privind protecția atmosferei

Notiuni generale privind protectia mediului Constituid una din marile probleme cu care se confruntă astăzi omenirea, degradarea mediului...

Importanța ozonului în stratosferă și efectele clorofluorocarburilor în stratosferă

Pamantul s-a format acum 5 miliarde de ani. In primii 500 de ani din vaporii si gazele degajate din interiorul planetei s-a format o atmosfera...

Poluarea chimică și sănătatea

La inceputul secolul 21 dezvoltarea in spirala a omenirii se continua intr-un ritm care devine parca din ce in ce mai ametitor. Suntem confruntati...

O Mică Istorie a Poluării și a Organizațiilor Antipoluare

O mică istorie a poluării şi a organizaţiilor antipoluare Este interesant de remarcat că atitudinea oamenilor fată de mediu nu s-a schimbat...

Ai nevoie de altceva?