Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 7615
Mărime: 222.54KB (arhivat)
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA "AL. I. CUZA" IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: FINANTE BANCI

Cuprins

 1. CAPITOLUL I Particularitǎṭi ale activitǎṭii desfǎṣurate la Societatea Comercială “Utchim” S.A. Tecuci ṣi influienṭe asupra capitalului circulant utilizat 3
 2. 1.1.Denumirea, forma juridică, sediul, durata 3
 3. 1.2.Obiectul de activitate al societăţii 4
 4. CAPITOLUL II Necesitatea sporirii eficienṭei capitalului circulant-cerinṭǎ a gestiunii financiare a firmei 12
 5. 2.1. Eficienṭa capitalului circulant-componenta esenṭialǎ a eficienṭei firmei 12
 6. 2.2. Căi de accelerare a vitezei de rotaţie a activelor curente 15
 7. 2.3. Indicatori utilizaṭi ȋn aprecierea eficienṭei utilizǎrii capitalului circulant 18
 8. CAPITOLUL III Analiza utilizǎrii activelor circulante la Societatea Comercială “Utchim” S.A. Tecuci 20
 9. 3.1. Analiza indicatorilor privind viteza de rotaṭie 20
 10. 3.2. Analiza celorlalṭi indicatori de eficienṭǎ privind capitalul circulant 22
 11. Concluzii ṣi propuneri 42
 12. Bibliografie 47

Extras din licență

CAPITOLUL I Particularitǎṭi ale activitǎṭii desfǎṣurate la Societatea Comercială “Utchim” S.A. Tecuci ṣi influienṭe asupra capitalului circulant utilizat

1.1.Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Denumirea societăţii este Societatea Comercială “Utchim” S.A. Tecuci. S.C. “Utchim” S.A. Tecuci a luat fiinţă prin reorganizarea Întreprinderii de Utilaj Chimic Tecuci, fondată în 1969, şi îşi desfăşoară activitatea conform legii numarul 31/1990 având atribuţii multiple pentru realizarea produselor solicitate de piaţă, fiabile şi rentabile.

În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte documente care emană de la societate, denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele societate pe acţiuni sau iniţialele S.A., de capitalul social, de numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi codul fiscal.

Scietatea Comercială “Utchim” S.A. Tecuci este persoană juridică romană având forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale, persoane juridice române şi cu actul constitutiv.

S.C. “Utchim” S.A. Tecuci este societate deschisă.

Sediul societăţii este în oraşul Tecuci, str. 13 Decembrie nr. 208, Judeţul Galati. Sediul societăţii poate fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii Adunarii Generale a Acţionarilor, potrivit legii.

1.2.Obiectul de activitate al societăţii

Domeniul principal de activitate al societăţii îl constituie producerea şi comercializarea utilajului tehnologic şi a pieselor de shimb, asistenţa tehnică şi servicii pentru industria chimică şi petrochimică, alte produse şi servicii specifice activităţii de construcţii de maşini în regim de unicat şi serie mică pentru terţi, fabricare şi comercializare import-export de utilaje pentru industria alimentară, utilaje pentru activitatea comercială, aparate de masură şi control, fabricare şi import-export a altor utilaje şi tehnologii.

Durata societăţii este nelimitată cu începere de la data înregistrarii la Registrul Comerţului.

Obiectul principal de activitate este codificat astfel :

2811 – Construcţii metalice şi părţi componente ;

2710 – Producţia de metale feroase sub forme primare şi semifabricate

2751 – Turnarea fontei

2752 – Turnarea oţelului

2753 – Turnarea metalelor neferoase uşoare

2754 – Turnarea altor metale neferoase

2812 – Structuri şi tâmplării metalice

2840 – Metalurgia pulberilor

2873 – Fabricarea articolelor din fire metalice

2921 – Fabricarea cuptoarelor industriale şi arzătoarelor

2952 – Fabricarea utilajelor pentru mine, cariere şi construcţii

2411 – Fabricarea gazului industrial

7132– Închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcţie fără personal de deservire aferent

7133 – Închirierea maşinilor şi echipamentelor de birou

S.C. UTCHIM S.A. Tecuci îşi desfăşoară activitatea în beneficiul următoarelor ramuri industriale: chimice, petrochimice, metalurgice, ciment, industria energetică, industria petrolieră, industria minieră, industria alimentară, , protecţia mediului, infrastructură.

S.C. UTCHIM S.A. Tecuci are urmǎtorul programul de fabricaţie:

• utilaj pentru transfer termic;

• recipiente de depozitare;

• vase sub presiune;

• coloane;

• reactoare (vase cu agitator);

• răcitoare de aer cu ţevi cu aripioare;

• filtre;

• filinguri (coturi, teuri, reducţii);

• elementele elastice (tuburi metalice flexibile, compensatoare lenticulare, sifoane);

• diverse (reductori, roţi dinţate, şenile, excavator, semifabricate).

S.C. UTCHIM S.A. Tecuci produce în Sistemul de Asigurare a Calităţii conform standardului ISO 9001.

Bibliografie

1. Adochiṭei M. – Finanṭele ȋntreprinderii, Editura Sylvi, Bucureṣti, 2004

2. Bucǎtaru D. – Finanṭele ȋntreprinderii, Editura TipoMoldova, Iaṣi, 2011

3. Bucataru D. – Finanṭele ȋntreprinderii,aplicaṭii ṣi studio de caz, Editura Tribuna Economicǎ, Bucureṣti, 2009

4. Bucǎtaru D. – Gestiunea eficientǎ a capitalurilor ȋntreprinderii, Editura TipoMondova, Iaṣi, 2011

5. Cristea H. – Finanṭele ȋntreprinderii, Editura CECCAR, Bucureṣti, 200

6. Giurgiu I. A. – Finanṭe firmei, Editura Presa Universitarǎ Clujeanǎ, Cluj-Napoca, 2000

7. Onofrei M. – Finanṭele ȋntreprinderii, Editura Economicǎ, Bucureṣti, 2004

8. Onofrei M. – Management financiar, Editura C.H.Beck, Bucureṣti, 2009

9. Petrescu S. – Analiza economic- financiarǎ- teorie ṣi aplicaṭii, Editura Tiparul, Iaṣi, 2004

10. Popovici I. – Indrumar financiar-fiscal, Editura Danubius, Brǎila, 2006

11. Stancu I. – Finanṭe, Editura Economicǎ, Bucureṣti, 2006

12. Trenca I. – Fundamentele managementului financiar, Casa Cǎrṭii de ṣtiinṭǎ, Cluj-Napoca, 2005

13. ***Bilanṭul ȋntreprinderii S.C. Utchim S.A. Tecuci

Preview document

Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 1
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 2
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 3
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 4
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 5
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 6
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 7
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 8
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 9
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 10
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 11
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 12
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 13
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 14
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 15
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 16
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 17
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 18
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 19
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 20
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 21
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 22
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 23
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 24
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 25
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 26
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 27
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 28
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 29
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 30
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 31
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 32
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 33
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 34
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 35
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 36
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 37
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 38
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 39
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 40
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 41
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 42
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 43
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 44
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 45
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 46
Analiza eficienței folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci și posibilități de creștere a eficienței - Pagina 47

Conținut arhivă zip

 • Analiza eficientei folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci si posibilitati de crestere a eficientei.docx

Alții au mai descărcat și

Probleme ale activelor circulante și eficiența folosirii acestora la un obiectiv de investiții întrat în funcțiune

INTRODUCERE Activele circulante reprezintă o parte a activului economic care se caracterizează prin transformarea permanentă a formei lor prin...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?