Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 19177
Mărime: 750.73KB (arhivat)
Publicat de: Catrinel Apetrei
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Elena VAs
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLODVA FACULTATEA ECONOMIE GENERALĂ ŞI DREPT CATEDRA TEORIE ŞI POLITICI ECONOMICE

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. Întroducere 3
 3. Capitolul I. ROLUL SECTORULUI ENERGETIC ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ A UNEI ŢĂRI 6
 4. 1.1. Resursele energetice şi rolul lor în dezvoltarea economică mondială 6
 5. 1.2. Tipurile de surse şi resurse utilizate în producerea energiei 14
 6. 1.3. Rolul resurselor netradiţionale în dezvoltarea sectorului energetic 17
 7. Capitolul II. ASPECTE PRIVIND DEZVOLTAREA SECTORULUI ENERGETIC DIN REPUBLICA MOLDOVA 21
 8. 2.1 Surse şi resurse energetice utilizate în Republica Moldova 21
 9. 2.2 Probleme specifice ale sectorului energetic al Republicii Moldova 27
 10. 2.3 Eficienţa utilizării resurselor energetice din Republica Moldova 30
 11. Capitolul III. CĂI DE SOLUŢIONARE A PROBLEMEI ENERGETICE A REPUBLICII MOLDOVA PRIN UTILIZAREA SURSELOR NETRADIŢIONALE DE ENRGIE 42
 12. 3.1 Surse netradiţionale de energie utilizate în Republica Moldova 42
 13. 3.2 Modalităţi de utilizare a biogazului 47
 14. 3.3 Eficienţa economică a utilizării biogazului în producerea energiei electrice şi termice 51
 15. Încheiere 56
 16. Bibliografie 58
 17. Anexe 60

Extras din licență

ÎNTRODUCERE

Actualitatea şi importanţa temei.. Dimensiunea globală a problemei resurselor naturale, cu deosebire energetice, este dată de amploarea fără precedent a solicitării acestor resurse, concomitent cu faptul că a devenit tot mai evident caracterul limitat şi spectrul epuizării lor şi că s-a amplificat gradul de independenţă a ţărilor privind valorificarea acestor resurse, apărînd noi şi complexe probleme cu privire la necesitatea asigurării accesului tuturor ţărilor la resurse, în vederea susţinerii dezvoltării economice.

Asigurarea energetică este o problemă actuală a omenirii. Problemele energeticii nu numai că obţin statutul direcţiilor prioritare de cercetare ştiinţifice, dar devin şi un subiect al unor dezbateri serioase la nivel de stat în multe ţări ale lumii, mai ales în ţările occidentale.

Energia reprezintă o necesitate vitală pentru societatea contemporană. Omenirea a trecut de-a lungul timpului prin încercări de colaborare internaţională în vederea asigurării cu energie, dar şi prin conflicte Union Fenosae, pentru resursele energetice. Puterea economică a unei ţări depinde foarte puternic de forţa ei energetică.

Accesul diferenţiat la resurse afectează relaţiile dintre state cu consecinte dintre cele mai distrugătoare. Asistăm la o accentuare a dezastrelor naturale, epuizare a resurselor energetice, creştere demografică corelată cu reducerea resurselor de apa şi hrană, încalzire a climei etc., fenomene ce continuă să influenţeze stabilitatea şi securitatea globală.

Economia mondiala depinde încă de petrol ca resursă centrala de energie, iar lupta pentru resurse domină geopolitica secolului XXI. Problema resurselor prezintă multe faţete, deficitul acestora având un rol importantîn declanşarea sau amplificarea unor conflicte, de polarizare şi/sau de catalizare a forţelor.

Resursele energetice şi de materii prime sunt, în general, limitate şi repartizate neuniform pe întinderea Terrei. De altfel, există şi o lege a rarităţii resurselor, care constă în aceea că volumul, structura şi calitatea resurselor economice se modifică mai încet decât volumul, structura şi intensitatea nevoilor umane.

Spectrul epuizării în urmatorii ani a resurselor energetice a făcut ca o parte însemnată a politicilor externe, dar şi a celor de putere, să fie preocupată, pe de o parte, de accesibilitatea conductelor şi terminalelor, viitoarele trasee ale rutelor energetice, parteneriate etc., iar pe de altă parte, de identificarea celor mai eficiente căi de utilizare şi a posibilităţilor de substituire a acestor resurse, diminuarea dezechilibrelor de mediu determinate de exploatarea, condiţionarea, prelucrarea şi utilizarea resurselor.

Apariţia problemelor globale a determinat şi cercetarea economică să elaboreze teorii şi modele mai mult sau mai puţin închegate pentru a explica geneza, conţinutul şi soluţiile posibile. În acest context, am ales teme dată, pentru a cerceta acestă problemă globală.

Scopul lucrării constă în studierea bazelor teoretice şi metodologice ale problemei utilizării resurselor energetice şi examinarea posibilităţilor de a utiliza eficient sursele netradiţionale de energie în Republica Moldova.

Realizarea acestui scop condiţionează numeroase sarcini ale cercetării ştiinţifice, care sunt sunt formulate în modul următor:

- a defini conceptul de resurse energetice şi rolul lor în dezvoltarea economică mondială;

- a prezenta tipurile de surse şi resurse utilizate în producerea energiei;

- a evidenţia rolul resurselor netradiţionale în dezvoltarea sectorului energetic;

- a prezenta sursele şi resursele enrgetice utilizate în Republica Moldova;

- a identifica problemele specifice ale sectorului energetic al Republicii Moldova;

- a stabili eficienţa utilizării resurselor energetice din Republica Moldova;

- a propune căi de soluţionare a problemelor energetice din Republica Moldova prin utilizarea resurselor netradiţionale de energie.

Fundamentarea teoretică şi metodologică a cercetărilor. Drept fundament teoretic al prezentei teze au servit studiile unor cercetători şi economişti printre care: Zaharia R., Hafele W. ,Moldovanu D., Văcărel I., Moisuc C., Bari I., Popescu I., Cristopher F. ş.a. Au fost studiate acte legislative şi normativ metodice, literatură specială şi periodică, teze prezentate la diverse foruri ştiinţifice care vizează tema cercetării, bilanţurile contabile, date statistice etc. Studierea surselor literare au permis de a ne formula propriile opinii referitor la problemele abordate şi de a elabora recomandări.

Pentru atingerea obiectivelor propuse, în teză s-au aplicat un şir de metode ale cercetării ştiinţifice, precum: cea dialectică, de analiză, de grupare statistică, comparativă, de ajustare a seriilor cronologice, analiza de regresie şi corelaţie, reprezentarea grafică, metode de modelare economică, metode de previziune, metoda de analiză prin rating ş.a.

Structura lucrării:.Ţinând cont de scopurile şi obiectivele tezei, dar şi de sarcinile formulate, teza a fost concepută cu următoarea structură: introducere, trei capitole care relevă conţinutul de bază, încheiere, bibliografie şi anexe.

Bibliografie

Bari I. „Globalizare şi probleme globale”, Bucureşti 2001.

Brown R. Lester, Probleme globale ale omenirii, Edit. Tehnica, Bucuresti 1994

Brown R. Lester, Starea lumii, Bucuresti 2000

Comănescu M. „Politici energetice europene”, Bucureşti 2000.

Cristopher F. „Valul energetic”, Bucureşti 1996.

Hafele W. „Energia-Problema globală”, 1987.

Helga S. „Energie-Eficienţă-Restructurare”, 1997

Marius P., „Politici europene”, Bucureşti 2003.

Moisuc C. „Economie internaţională. Probleme globale ale economiei.”, Bucureşti 2005 Vol.1.

Nicolae Raboca „Energetica mondială. Aspecte geografice”,Cluj-Napoca 1995;

Niculescu M., Diagnostic global strategic, Ed.Economică, Bucureşti, 1997

Stănescu C., Analiza Economico-Financiară, Ed. Economică, Bucureşti, 1996.

Ursu I. „Ştiinţa modernă şi energia”, Cluj-Napoca 1984;

Văcărel I. „Probleme ale dezvoltării economiei mondiale”; Bucureşti 1999

Zaharia R. „Economia mondială”; Bucureşti 2004.

„Energii regenerabile. Experienţa statelor UE şi aplicarea ei în RM”, 1999

„Bilanţul activităţii Guvernului în anul 2005 întru realizarea Programuluide activitate pe anii2005-2009: „Modernizarea ţării – bunăstării poporului.”, Chişinău 2006.

Ziarul „Dezvoltarea” din 11.11.2005 Rubrica Ecologie.

Ziarul „Businessul Moldovei” din 26.04.2006, articol: ”Orientarea spre energia netradiţională”

„Energia într-o lume finită”, coordonator W:Hafele, Bucureşti 1983.

Preview document

Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 1
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 2
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 3
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 4
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 5
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 6
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 7
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 8
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 9
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 10
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 11
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 12
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 13
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 14
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 15
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 16
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 17
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 18
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 19
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 20
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 21
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 22
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 23
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 24
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 25
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 26
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 27
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 28
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 29
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 30
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 31
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 32
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 33
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 34
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 35
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 36
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 37
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 38
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 39
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 40
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 41
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 42
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 43
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 44
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 45
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 46
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 47
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 48
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 49
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 50
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 51
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 52
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 53
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 54
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 55
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 56
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 57
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 58
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 59
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 60
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 61
Aspecte Specifice ale Dezvoltării Sectorului Energetic din Republica Moldova - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Aspecte Specifice ale Dezvoltarii Sectorului Energetic din Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Strategia energetică a României pentru perioada 2011-2020

CAPITOLUL 1 OBIECTIVELE STRATEGICE 1.1. Obiectivul general al strategiei Romania isi propune ca obiectiv generalal al strategiei pentru sectorul...

Politica europeană privind energia

Energia Energia este indispensabilă vieţii cotidiene a Europei. De aceea, este esenţial ca Uniunea Europeană (UE) să răspundă provocărilor cu care...

Sectorul Energetic și Mediul în România

1. Impactul sectorului energetic asupra mediului Sectorul energetic cuprinde următoarele activităţi: extracţia şi prepararea cărbunelui, extracţia...

Surse Regenerabile de Energie

INTRODUCERE Energia este şi va rămâne una din preocupările globale majore ale secolului al XXI-lea, iar Europa nu reprezintă o excepţie. Datorită...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Resursele biologice în Republica Moldova

INTRODUCERE Prezenta teză de licenţă constituie o evaluare din punct de vedere fîzico-geografic a resurselor biologice din Republica Moldova. Am...

Ai nevoie de altceva?