Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 15543
Mărime: 107.40KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAPITOLUL 1
 3. ASPECTE TEORETICE PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE ŞI DEPRECIEREa ACESTORA 2
 4. 1.1 Concept şi structură 2
 5. 1.1.1 Imobilizările necorporale 2
 6. 1.1.2 Deprecierea imobilizărilor necorporale 10
 7. 1.2 Evaluarea imobilizărilor necorporale 11
 8. CAPITOLUL 2
 9. REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE ŞI A DEPRECIERII ACESTORA LA
 10. S.C. AGROMIXT S.R.L. 14
 11. 2.1 Prezentarea societăţii 14
 12. 2.1.1 Scurt istoric 14
 13. 2.1.2 Descrierea obiectului de activitate 15
 14. 2.1.3 Descrierea cadrului organizatoric şi funcţional 15
 15. 2.1.4 Descrierea sistemului informaţional financiar-contabil 19
 16. 2.1.5 Caracterizarea economico-financiară a societăţii 23
 17. 2.2 Reflectarea în contabilitate a imobilizărilor necorporale la SC. AGROMIXT S.R.L. 27
 18. 2.2.1 Contabilitatea imobilizărilor necorporale 27
 19. 2.2.2 Contabilitatea deprecierii imobilizărilor necorporale 35
 20. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 40
 21. BIBLIOGRAFIE 43

Extras din licență

INTRODUCERE

Subiectul lucrării de faţă, Contabilitatea imobilizărilor necorporale şi a deprecierii acestora, este unul fundamental, util şi incitant prin actualitatea, extinderea şi importanţa lui pentru teoria şi practica în domeniul contabilităţii, necesitând o laborioasă muncă de cercetare şi documentare asupra informaţiilor şi cunoştinţelor necesare dezvoltării ei.

Prin prisma studiului imobilizărilor necorporale se poate concluziona asupra patrimoniului entităţii economice şi a dimensiunilor ei, asupra volumului afacerii. Imobilizările necorporale fac parte din activul patrimonial al societăţii. Mărimea imobilizărilor necorporale ne ajută să vedem evoluţia în timp a societăţii şi capacitatea ei de dezvoltare.

În prezent, unul dintre scopurile esenţiale ale cumpărării unor întreprinderi este achiziţionarea unor rezultate ale investiţiilor nemateriale, neînregistrate decât în mică parte în activul bilanţului, reflectate de numele comercial, calitatea cercetătorilor din departamentul de dezvoltare, filosofia managerială, calitatea reţelei de distribuţie, gradul de deschidere şi atenţie a entităţii economice faţă de clienţi.

Literatura de specialitate consideră că, pentru investitori, reprezintă o importanţă deosebită valoarea capitalului imobilizat (investit) în activele necorporale (intangibile) ce pot fi preluate odată cu activele corporale, deoarece activele necorporale sunt de natură să sporească activitatea de viitor a entităţii economice preluate şi, deci, a profitului posibil de realizat. În acelaşi timp, nu numai investitorul este interesat, dar şi vânzătorul întreprinderii evaluate, deoarece ştie că activele necorporale, fiind bine cotate, conduc la sporirea preţului de transmitere a societăţii evaluate, astfel că ambele părţi interesate doresc o evaluare justă a acestora.

În concepţia specialiştilor, activele imobilizate necorporale sunt concretizate prin calităţi nemateriale (formă, volum, substanţă materială), prezentând o variaţie apreciabilă şi putând fi înregistrate în bilanţ şi supuse amortizării legale. În decursul anilor, rolul imobilizărilor necorporale a devenit din ce în ce mai important pentru operaţiunile şi pentru prosperitatea multor tipuri de afaceri.

Standardele internaţionale de contabilitate au abordat pentru prima oară contabilitatea imobilizărilor necorporale în detaliu în IAS 38, care a fost promulgat în 1998, după o perioadă lungă de discuţii pe parcursul căreia au fost emise două proiecte de expunere. Costurile de cercetare şi dezvoltare au fost abordate în IAS 9 (emis în 1978), iar fondul comercial apărut în urma unei combinări de întreprinderi a fost tratat în IAS 22 (emis în 1983). IAS 38 este primul standard complet privitor la imobilizările necorporale şi a înlocuit standardul anterior care trata doar cheltuielile de cercetare şi dezvoltare. El stabileşte criteriile de recunoaştere, bazele de evaluare şi cerinţele de raportare pentru imobilizările necorporale. IAS 38 a fost modificat în 2004 pentru a accepta faptul că imobilizările necorporale pot avea viaţa utilă nedeterminată.

Activele imobilizate necorporale reprezintă un potenţial economic important, prin care activitatea entităţii economice se dezvoltă şi se diversifică. Posibilitatea de a deţine controlul asupra utilizării imobilizărilor necorporale presupune atât capacitatea entităţii de a atrage beneficii, avantaje economice viitoare ce decurg din implicarea acestor imobilizări, cât şi puterea de a restricţiona accesul terţilor la acele avantaje, beneficii.

CAPITOLUL 1

ASPECTE TEORETICE PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE ŞI DEPRECIEREA ACESTORA

1.1 Concept şi structură

1.1.1 Imobilizările necorporale

Denumite şi imobilizări nemateriale sau active intangibile, ele cuprind toate acele valori economice de investiţie care nu îmbracă fizic formă de bunuri materiale concrete. Ele se identifică prin:

- cheltuielile de constituire;

- cheltuieli de dezvoltare;

- concesiunile;

- brevetele;

- licenţele;

- mărcile şi alte drepturi similare;

- fondul comercial;

- alte imobilizări necorporale.

Imobilizările necorporale se caracterizează prin faptul că:

a) perioada lor de utilizare şi lichidare este, de regulă mai mare de un an;

b) participă la desfăşurarea mai multor circuite economice. Ele nu se consumă şi nu se înlocuiesc după prima întrebuinţare;

c) sunt fixate în activitatea entităţilor economice, nefiind destinate direct comercializării.

A. Contabilitatea cheltuielilor de constituire

Cheltuielile de constituire sunt reprezentate de cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau modificarea activităţii entităţii economice, cum sunt:

- taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare;

- cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni;

- cheltuieli de prospectare a pieţei şi publicitate legate de constituirea sau dezvoltarea entităţii;

- cheltuieli de altă natură legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entităţii economice.

Entitatea poate include cheltuielile de constituire la „Active”, caz în care aceste cheltuieli se pot imobiliza. În această situaţie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum cinci ani.

Bibliografie

1. Balteş, N., A. Ciuhureanu, Contabilitate financiară. Curs, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre, 2007;

2. Brândaş, C., Auditul sistemelor informatice de gestiune. Note de curs, Timişoara, Universitatea de Vest, 2004;

3. Ionescu, C., Bazele teoriei şi practicii contabile, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2007;

4. Dragotă, V., A. Ciobanu, L. Obreja, M. Dragotă, Management financiar, vol. I-II, Bucureşti, Editura Economică, 2003;

5. Epuran, M., V. Băbăiţă, C. Imbrescu, Teoria contabilităţii, Editura Economică, Bucureşti, 2004;

6. Feleagă N., L. Malciu, Provocările contabilităţii internaţionale la cumpăna dintre milenii. Modele de evaluare şi investiţii imateriale, Editura Economică, Bucureşti, 2004;

7. Feleagǎ L., N. Feleagǎ, Contabilitate Financiarǎ, o abordare europeanǎ şi internaţionalǎ, vol. I şi II, Editura Infomega, 2005;

8. Horomnea, E., N. Tabără, D. Budugan, I. Georgescu, L. Beţianu, Bazele contabilităţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2005;

9. Pântea, I. P., G. Bodea, Contabilitatea financiară actualizată la standardele europene, Editura Intelcredo, Deva, 2005;

10. Morariu A., G. Radu, M. Pǎunescu, Contabilitate şi fiscalitate, Editura Ex Ponto, 2005;

11. Oprea, C., Bazele contabilităţii, Editura Naţional, Bucureşti, 2001;

12. Petrescu, S., Diagnostic economic-financiar. Metodologie. Studii de caz, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004;

13. Pop, A., Contabilitatea financiară românească armonizată cu Directivele Contabile Europene, Standardele Internaţionale de Contabilitate, Editura Intelcredo, 2002;

14. Possler L., Gh. Lambru, Contabilitatea întreprinderilor, Ediţia a VII-a, Editura Fundaţiei Andrei Saguna, Constanţa, 2004;

15. Ristea, M., C. G. Dumitru, Contabilitate aprofundată, Ed. Universitară, Bucureşti, 2005;

16. Stanciu, V., Proiectarea sistemelor informatice de gestiune, Editura Cison, Bucureşti, 2000;

17. Vintilă, G., Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000;

18. Vâlceanu Gh., V. Robu, N. Georgescu, Analiză economico-financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2004;

19. ***Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), editura CECCAR, Bucureşti;

20. ***Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată şi actualizată;

21. *** IAS 38, republicat

22. ***Colecţia revistelor de specialitate Tribuna economică 2012 - 2013.

Preview document

Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 1
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 2
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 3
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 4
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 5
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 6
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 7
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 8
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 9
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 10
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 11
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 12
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 13
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 14
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 15
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 16
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 17
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 18
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 19
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 20
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 21
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 22
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 23
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 24
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 25
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 26
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 27
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 28
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 29
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 30
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 31
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 32
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 33
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 34
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 35
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 36
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 37
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 38
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 39
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 40
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 41
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 42
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 43
Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora - Pagina 44

Conținut arhivă zip

 • Aspecte Teoretice Privind Imobilizarile Necorporale si Deprecierea Acestora.doc

Alții au mai descărcat și

Investițiile în Economia României Contemporane

ÎNTRODUCERE Investiţiile reprezintă totalitatea cheltuielilor prin care se crează sau se achiziţionează noi mijloace fixe, productive şi...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Analiza economică financiară

Prin definitie, analiza economico-financiara este un proces complex de cunoastere a starii economico-financiare a unui agent economic, a unei...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale

Introducere Conform normelor legale româneşti, în vigoare la momentul prezent, persoanele juridice din România (cu şi fără scop lucrativ), precum...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale

Introducere În corelare cu schimbările fundamentale produse în economia românească, începând cu anul 1990 în ţara noastră s-a declanşat procesul...

Organizarea contabilității imobilizărilor corporale

CAPITOLUL I DATE GENERALE 1.1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE Denumire: S.C. “ULTRATEX” S.R.L. Forma juridică: societatea este persoană...

Contabilitate Financiară

1. CONTABILITATEA CAPITALURILOR PERMANENTE 1.1. Definitii proprii capitalurilor În sensul cel mai larg capitalul este unul din factorii de...

Ai nevoie de altceva?