Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 13221
Mărime: 164.35KB (arhivat)
Publicat de: Vera Voicu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sacarin Marian

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul I 5
 3. ASPECTE TEORETICE PRIVIND RECUNOAŞTEREA, EVALUAREA ŞI AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE ŞI NECORPORALE
 4. - Imobilizări corporale şi necorporale. Definire şi delimitări 5
 5. • Tratamentul contabil al imobilizărilor conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate 8
 6. - Evaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale 11
 7. - Evaluarea imobilizărilor necorporale 11
 8. - Evaluarea iniţială a imobilizărilor necorporale 14
 9. - Evaluarea ulterioară a recunoaşterii iniţiale a imobilizărilor necorporale 18
 10. - Evaluarea imobilizărilor corporale 20
 11. - Evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale 20
 12. - Reevaluarea imobilizărilor corporale 22
 13. - Amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 26
 14. - Definirea amortizării imobilizărilor 26
 15. - Durata de utilitate 26
 16. - Valoarea amortizabilă 27
 17. - Metoda de amortizare 27
 18. - Deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale 30
 19. Capitolul II 33
 20. CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE CU STUDIUL DE CAZ LA S.C. GROUP NOVA CONSTRUCT S.R.L
 21. - Prezentarea generală a societăţii 33
 22. - Analiza economico – financiară a structurii activelor imobilizate 35
 23. - Contabilitatea imobilizărilor corporale 37
 24. Concluzii şi propuneri 47
 25. Bibliografie 49

Extras din licență

Introducere

În corelare cu schimbările fundamentale produse în economia românească, începând cu anul 1990 în ţara noastră s-a declanşat procesul de dezvoltare a sistemului contabil pe baza unor principii şi reguli contabile prevăzute de Directivele Uniunii Europene şi Standardele de Contabilitate Internaţionale, astfel încât situaţiile financiare întocmite de întreprinderi să răspundă cerinţelor unor categorii cât mai largi de utilizatori.

Continuarea dezvoltării sistemului contabil în ţara noastră se realizează în strânsă corelaţie cu tendinţele ce se manifestă pe plan european şi internaţional, urmărindu-se permanent eliminarea elementelor de originalitate în tratamentul contabil al operaţiunilor economice.

Capitalul agenţilor economici poate fi plasat în bunuri şi valori, adică active care prin natura şi modul în care îşi recuperează valoarea, presupun o imobilizare pe un timp mai îndelungat a resurselor, sau în stocuri de natura mijloacelor circulante a căror recuperare se realizează într-un termen mai scurt, iar o altă parte din capital ia forma mijloacelor băneşti sau a trezoreriei.

O întreprindere îşi utilizează activele pentru a produce bunuri sau pentru a presta servicii, capabile să satisfacă dorinţele sau necesităţile clienţilor; datorită faptului că aceste bunuri sau servicii pot satisface aceste dorinţe sau necesităţi, clienţii sunt dispuşi să plătească pentru a le obţine.

Activele unei întreprinderi rezultă din tranzacţii sau evenimente anterioare. În mod normal întreprinderile obţin active prin cumpărarea sau producerea acestora, dar şi alte tranzacţii sau evenimente pot genera active, de exemplu proprietăţile primite de întreprindere de la Guvern ca parte a unui program de încurajare a creşterii economice într-o regiune şi de descoperire a rezervelor.

Tranzacţiile sau evenimentele care sunt aşteptate în viitor nu generează prin ele însele active, de aceea, de exemplu, intenţia de a cumpăra un bun nu satisface prin ea însăşi definiţia unui activ.

În primul capitol al lucrării am încercat să redau o abordare concisă privind conceptele de imobilizări corporale şi necorporale, aspecte teoretice privind recunoaşterea, evaluarea, amortizarea, deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale, precum şi tratamentul lor contabil în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate şi Reglementările contabile.

Ultimul capitol al lucrării, cuprinde partea practică, care este realizată pe baza situaţiilor financiare ale firmei S.C. Group Nova Construct S.R.L, unde am prezentat întreprinderea şi am realizat o analiză economică financiară a activelor imobilizate, precum şi o monografie a contabilizării imobilizărilor corporale.

CAPITOLUL I

ASPECTE TEORETICE PRIVIND RECUNOAŞTEREA

EVALUAREA ŞI AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE ŞI NECORPORALE

1.Imobilizări corporale şi necorporale. Definire şi delimitări

Activele imobilizate din punct de vedere al activităţii economice, reprezintă bunurile şi valorile destinate să servească o perioadă îndelungată în activitatea unei unităţi patrimoniale, care nu se consumă la prima utilizare.

În categoria activelor imobilizate intră:

- imobilizările necorporale

- imobilizările corporale

- imobilizările financiare

- imobilizările în curs

Imobilizările necorporale reprezintă active identificabile,nemonetare, fără suport material şi deţinute pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru scopuri administrative. În cadrul imobilizărilor necorporale sunt cuprinse:

- cheltuielile de constituire

- cheltuielile de dezvoltare;

- concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare,cu excepţia celor create intern de entitate;

- fondul comercial;

- alte imobilizări necorporale ;

- avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie.

Imobilizările corporale sunt active corporale deţinute de întreprindere fie pentru a fi utilizate in producţia de bunuri sau în prestarea de servicii, fie pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative şi pentru care se aşteaptă utilizarea pe o perioadă mai mare de un exerciţiu contabil Imobilizările corporale cuprind:

- terenuri şi construcţii

- instalaţii tehnice şi maşini;

- alte instalaţii, utilaje şi mobilier;

- imobilizări corporale în curs de execuţie.

Imobilizările reprezintă elemente indispensabile pentru realizarea obiectului de activitate al unităţilor patrimoniale, caracterizându-se prin aceea că se folosesc o perioadă îndelungată şi nu se consumă la prima utilizare, iar valoarea pe care o au se recuperează de regulă în mod eşalonat, prin includerea în cheltuieli.

Preview document

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 1
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 2
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 3
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 4
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 5
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 6
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 7
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 8
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 9
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 10
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 11
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 12
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 13
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 14
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 15
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 16
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 17
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 18
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 19
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 20
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 21
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 22
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 23
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 24
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 25
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 26
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 27
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 28
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 29
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 30
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 31
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 32
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 33
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 34
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 35
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 36
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 37
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 38
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 39
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 40
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 41
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 42
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 43
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 44
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 45
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Necorporale.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Dezvoltarea continuă a capacităţii de informare grevează întreaga evoluţie a societăţii omeneşti. În anii în care trăim, principala...

Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale

Introducere Conform normelor legale româneşti, în vigoare la momentul prezent, persoanele juridice din România (cu şi fără scop lucrativ), precum...

Imobilizări Corporale

INTRODUCERE Această lucrare, „Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu...

Organizarea și evaluarea activității unei întreprinderi

CAPITOLUL I ORGANIZAREA INTREPRIDERII 1.1.DEFINITII ORGANIZAREA este un process care include stabilirea activitatilor necesare indeplinirii...

Imobilizările necorporale la SC Uztel SA

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoaștere, gestiune și control al patrimoniului și al rezultatelor obținute care asigură...

Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași

Introducere Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era...

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remat Cluj SA

Introducere Contabilitatea este un instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute care acoperă...

Contabilitate generală SC Alcor SRL

I.Obiective, principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii: 1.Cunoasterea concretă a întreprinderii: SC ALCOR...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea și contabilitatea imobilizărilor corporale și necorporale

CAP.1. NOŢIUNI GENERALE 1.1. INTRODUCERE Pe parcursul dezvoltării societăţii umane şi a mediului economic în ansamblul său şi pe măsura...

Tratamente contabile privind imobilizările corporale și necorporale

1. EVALUAREA SI CONTABILIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE IN REFERENTIALUL INTERNATIONAL (o sinteza la ias 16 si exemple) În martie 1982 Consiliul...

Contabilitatea Imobilizărilor

CAPITOLUL .I.PREZENTAREA GENERALA A S.C. MEVA S.A 1.1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C.MEVA S.A. este aşezată în lundul drumului european E 70, pe...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Raportul de audit cu privire la situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale

INTRODUCERE Am ales si tratat cu plãcere si cu mult interes tema de licentã: ,,Reflectarea în contabilitatea bancarã a imobilizãrilor corporale si...

Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale

CAP I. CONCEPTE TEORETICE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE. 1.1. Definirea si structura...

Plan de Afaceri - SC Farmec SA

Capitolul I PREZENTARE GENERALA S.C.FARMEC S.A. 1.1. Obiectul de activitate a societatii S.C. „FARMEC”S.A. a laut fiinţă în anul 1945 la 1...

Ai nevoie de altceva?