Imobilizările necorporale la SC Uztel SA

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 8088
Mărime: 658.72KB (arhivat)
Publicat de: Adriana D.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I - NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE .. 4
 3. 1.1.ACTIVELE IMOBILIZATE.DEFINIȚIE,CONCEPTE,TEORII .. 4
 4. 1.2 AMORTIZAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE .. 6
 5. 1.2.1 AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE . 8
 6. 1.3 EVALUAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE NECORPORALE .. 10
 7. 1.3.1 RECUNOAȘTEREA ȘI EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE ... 10
 8. 1.3.2 EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE ... 11
 9. 1.4 DOCUMENTE CONTABILE UTILIZATE PENTRU INTRAREA ȘI IEȘIREA DIN GESTIUNE A IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE . 12
 10. 1.5 PREZENTAREA CONTURILOR UTILIZATE PENTRU EVIDENȚA CONTABILĂ . 13
 11. CAPITOLUL II STUDIUL DE CAZ PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE LA S.C. “UZTEL” S.A . 20 2.1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE 20
 12. 2.2 AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR ÎN CADRUL SOCIETĂȚII .. 22
 13. 2.3 EVOLUȚIA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE ÎN CADRUL S.C. UZTEL S.A. 24
 14. 2.3.1 ÎNREGISTRĂRI CONTABILE ÎN CADRUL SOCIETĂȚII COMERCIALE .. 25
 15. 2.4 PREZENTAREA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI . 34
 16. CONCLUZII . 41
 17. 2
 18. BIBLIOGRAFIE ... 42
 19. ANEXE .. 43

Extras din licență

INTRODUCERE

Contabilitatea este un instrument de cunoaștere, gestiune și control al patrimoniului și al rezultatelor obținute care asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimoniului și al rezultatelor obținute, atât pentu necesitățile firmei , cât și în relațiile acesteia cu asociații, acționarii, clienții sau furnizorii.

Un activ necorporal este un activ ușor de recunoscut, nemonetar, fără suport material și deținut pentru aplicare în procesul de producție sau procurare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terților sau pentru scopuri administrative.

Tema aleasă pentru lucrare este „Contabilitatea și Gestiunea Imobilizărilor Necorporale la o Societate Comercială”. Studiul de caz l-am efectuat la S.C. UZTEL S.A.

Lucrarea este structurată în două capitole:

Capitolul I tratează partea teoretică privind definiții și clasificări contabile ale imobilizărilor necorporale. În acest capitol am prezentat noțiuni generale, amortizarea, evaluarea și recunoașterea imobilizărilor necorporale,documente de intrare și ieșire, precum și prezentarea conturilor din cadrul imobilizărilor necorporale.

Capitolul II tratează descrierea societății S.C. UZTEL S.A., obiectul de activitate, evoluția imobilizărilor necorporale în cadrul societății, monografia contabilă și prezentarea principalilor indicatori.

Reușita unei societăți în realizarea de beneficii viitoare, depinde de deciziile luate în prezent. Din punct de vedere contabil,o investiție bună constă în achiziția unui activ corporal, necorporal sau financiar.

CAPITOLUL I

NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE

Activele imobilizate sunt active producătoare de beneficii economice viitoare deținute durabil (pe o perioada >1 an ), care nu se consumă la prima utilizare , valoarea lor recuperându-se eșalonat prin includerea în cheltuielile mai multor perioade contabile în funcție de durata de viață utilă (durata de utilizare economică),fiind destinate utilizării pe o bază continuă în producția de bunuri , executarea de lucrări , prestarea de servicii ,pentru a fi închiriate terților sau pentru a fi folosite în scopuri administrative. (Mateș,Iosif,Dumitrescu, 2012, CONTABILITATE FINANCIARĂ. Concepte de bază.Tratamente specifice.Studii de caz ,Editura Mirton, Timișoara).

1.1.ACTIVELE IMOBILIZATE.DEFINIȚIE,CONCEPTE,TEORII

Un sistem contabil modern este bazat pe contabilitatea de angajamente; atunci când veniturile sunt câștigate întreprinderea le înregistrează , iar cheltuielile atunci când ele sunt angajate și nu în mod obligatoriu atunci când apare efectul monetar.

Începând cu 1 ianuarie 1994, societățile comerciale românești practică o contabilitate de angajamente.Expunerea situațiilor financiare definește activele imobilizate ca toate acele active care nu sunt clasificate ca active curente.( V.Bleotu, 2016, CONTABILITATE. Fundamente de bază., Editura PRO Universitaria, București)

Un activ este recunoscut în contabilitate și prezentat în bilanț atunci când este probabilă realizarea unui beneficiu economic viitor de către entitate și activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat(a) în mod credibil. (CECCAR 2015, Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,Editura CECCAR, București)

Imobilizările pot intra în entitate prin :

- achiziții de la terți

- producție proprie,

- aport în natură,

- donații,etc.

După natura economico-financiară imobilizările pot fi clasificate astfel:

a) Necorporale,

b) Corporale

c) Financiare.

Bibliografie

1. Mateș,Iosif,Dumitrescu, 2012, CONTABILITATE FINANCIARĂ. Concepte de bază.Tratamente specifice.Studii de caz ,Editura Mirton, Timișoara

1. CECCAR, 2015, Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,Editura CECCAR, București

2. A.G.ROMAN,(2014), Contabilitate.Teorii și studii de caz, Editura Economică, București

3. V.Bleotu,(2016), CONTABILITATE. Fundamente de bază., Editura PRO Universitaria, București

4. M.E.Glăvan, (2016), CONTABILITATE FINANCIARĂ noțiuni teoretice și aplicații,Editura ASE, București

5. L.Feleagă,N.Feleagă, L.M. Dumitrașcu,(2017), Contabilitate financiară conform IFRS, Editura ASE, București

6. IAS 38

7. OMFP1802/2014, disponibil on line la :

- https://www.portalcontabilitate.ro/dbimg/files/Ordin%201802.pdf

Preview document

Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 1
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 2
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 3
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 4
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 5
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 6
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 7
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 8
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 9
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 10
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 11
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 12
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 13
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 14
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 15
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 16
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 17
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 18
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 19
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 20
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 21
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 22
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 23
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 24
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 25
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 26
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 27
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 28
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 29
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 30
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 31
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 32
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 33
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 34
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 35
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 36
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 37
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 38
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 39
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 40
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 41
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 42
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 43
Imobilizările necorporale la SC Uztel SA - Pagina 44

Conținut arhivă zip

 • Imobilizarile necorporale la SC Uztel SA.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale

Introducere În corelare cu schimbările fundamentale produse în economia românească, începând cu anul 1990 în ţara noastră s-a declanşat procesul...

Contabilitatea imobilizărilor necorporale

I. DEFINIREA SI STRUCTURA IMOBILIZARILOR O componenta importanta a patrimoniului agentilor economici o constituie capitalul imobilizat în bunuri...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Ai nevoie de altceva?