Cardul și plățile prin card

Licență
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 23239
Mărime: 458.91KB (arhivat)
Publicat de: Mirela M.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciobanu Ioan

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAPITOLUL I. SCURTĂ PREZENTARE A SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 3
 3. 1.1 Scurt isoric al sistemului Bancar Românesc 9
 4. 1.2 Sistemul Bancar Românesc actual 18
 5. 1.3 Perspectivele Sistemului Bancar Românesc și integrarea acestuia în Sistemul Bancar European ..22
 6. CAPITOLUL II. CARDUL BANCAR-INSTRUMENT DE PLATĂ MODERN 27
 7. 2.1 Istoricul cardului 27
 8. 2.2 Apariția cardurilor în România 32
 9. 2.3 Prezentare actuală-definirea cardurilor 34
 10. 2.3.1 Principalele tipuri de carduri 36
 11. 2.3.2 Clasificarea cardurilor 39
 12. 2.3.3 Operațiuni cu carduri 42
 13. 2.4 Emiterea și funcționarea cardurilor 46
 14. 2.5 Perspectivele tranzacțiilor cu carduri în România 53
 15. CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ PRIVIND CARDUL VISA ELECTRON GLOBAL ȘI CREDITUL PE CARD LA BANCA TRANSILVANIA 57
 16. 3.1 Prezentarea pe scurt a Băncii Transilvania 57
 17. 3.2 Cardul Visa Electron Global 58
 18. CONCLUZII ȘI PROPUNERII 64
 19. BIBLIOGRAFIE 67

Extras din licență

INTRODUCERE

Lucrarea de față iși propune să analizeze aspectele relevante ale cardurilor bancare, instrumente de plată care sunt asimilate tot mai mult in existența cotidiană și care tind să înlocuiască, într-o proporție covârșitoare, moneda efectivă.

Am ales această temă atât din considerente de ordin teoretic, cât și practic, având în vedere și o oarecare lipsă a informației privind acest instrument de plată; literatura de specialitate economică nu este prea generoasă în tratarea subiectului la care ne referim.

Instrumentul de plată denumit „carte de plată” sau „card” fost reglementat, pe teritoriul românesc, începând cu anul 1995, odata cu adoptarea tehnicilor monetice moderne și emiterea primelor carduri bancare în România, iar în prezent, reglementarea în materie a fost revizuita și adaptată cerințelor de armonizare cu legislația Uniunii Europene.

Adoptarea și introducerea cărților de plată prezintă o serie de avantaje printre care pot fi amintite: eliminarea titlurilor de plată clasice, reducerea substanțială a timpului și a cheltuielilor legate de efectuarea plaților, eliminarea procesului îndelungat de autorizare a plaților si de tiparire a unor liste cu identificarea persoanelor ce utilizează cecuri false fără acoperire într-un cont bancar, verificarea rapidă a cărții de plata și a titularului acesteia prin intermediul calculatorului.

Dacă inițial cardurile erau privite de către client ca fiind o modalitate de stocare a resurselor bănești, în siguranță și în același timp având o accesibilitate ridicată, cu timpul facilitațile oferite de carduri s-au diversificat, cardurile fiind utilizate de la plata unor bunuri sau servicii direct la furnizor, prin intermediul rețelelor de POS-uri, cât și pentru plata direct de la ATM, mergând până la statutul pe care-l oferă un anumit tip de card , sau un card ce poartă un anumit brand.

În prezent majoritatea instituțiilor financiar bancare operează cu ,,bani electronici’’ oferind clienților o gamă foarte variată de carduri în funcție de necesitățile clienților. Astfel pe piață există de la cardurile destinate minorilor peste 14 ani, carduri junior, carduri de debit, carduri de credit, sau carduri premium - diverse tipuri de carduri ce oferă un anumit statut clientului care îl deține. Asemenea și altor bunuri și carțile de credit se încadrează în piramida nevoilor a lui Maslow, satisfăcând de la nevoia de siguranță a surselor banesti pnă spre vârful piramidei reprezentată de nevoia de stimă și respect , insuflată de către cardurile premium (gold, platinium).

Situându-se pe o piață în plină evoluție și în continuă schimbare marketingul ca știință prin metodele de cercetare vine în întâmpinarea instituțiilor financiar bancare ajutându-le să se adapteze cerințelor clienților.

Scopul capitolului I constă în prezentarea configuratiei sistemului bancar, a caracteristicilor activităților institutiilor de intermediere financiară, pentru înțelegerea rolului și impactului activității bancare asupra evoluției economice a societății. Lucrarea abordează interconditionat banca și diversitatea acesteia, componentă esențială a sistemului financiar

Prin parcurgerea capitolului vor fi realizate urmatoarele obiective:

- prezentarea caractersiticilor și funcțiilor băncilor moderne, a configurației instituțiilor bancare;

- analiza și interpretare economică a activităților băncii, delimitarea și corelarea veniturilor și chetuielilor, evidențierea indicatorilorde performnț, precum si ecplicarea importanței lichidității în funcționarea băncilor;

- cunoașterea conținutului și specificului activităților instituțiilor de intermediere ale băncilor comerciale și ale altor instituții de depozit, a operațiunilor si instrumentelor utilizate.

Capitolul II constă în prezentarea instrumentului de plată modern, și anume cardul, cel mai recent introdus pe piața economică. Rigoarea științifică se dezvăluie treptat, începând cu evoluția istorică a banilor și ajungând până la cele mai moderne tehnici și modalităti de punere în mișcare a acestora.

După descrierea caracteristicilor instrumentelor de plăți și încasări care operează pe piață , atenția este directionată către modalitățile prin care acestea sunt create și introduse în circuitul economic.

Funcționarea corescpunzătoare, la înalți parametrii de operativitate și securitate, a sistemului national de plăți, și integrarea sa armonioasă în sistemul european, depind în mare măsură atât de instrumentele, modalitățile și tehnicile de decontare utilizate, cât și de competența specialiștilor din bănci, care operează și vor opera în acest sistem.

Capitolul III prezintă studiul de caz privind cardul VISA Electron Global al Băncii Transilvania. În prima parte a capitoului se prezintă pe scurt istoricul Băncii Transilvania, precum și detalii despre aceasta pentru a cunoaște cât mai multe despre această instituție.

În partea a doua a capitolului se prezintă detaliat Cardul VISA Electron Global precum și modul de obtinere și tranzacțiile cu acesta.

Bibliografie

Basno Cezar, Dardac Nicolae, Management bancar, Editura Economică, București, 2005

Bratu Alina , Monedă, Credit. Bănci, Editura Ex Ponto, Constanța, 2005

Costin C. Kirițescu, Emilian M. Dobrescu, Băncile, mică enciclopedie, Editura Expert, București, 1998

Dardac Nicolae, Vâșcu Teodora, Monedă- credit, Editura ASE, 2003

Dardac Nicolae, Barbu Teodora, Monedă, Bănci, Politici monetare, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2005

Manolescu Gheorghe, Moneda și ipostazele ei, Editura Economică, București, 1997

Georgescu- Goloșoiu Ligia, Mijloace, modalități și instrumente de plată, Editura ASE, București, 2003

Ilie Mihai, Tehnica si managementul operațiunilor bancare, Editura Expert, București, 2003

Manolescu Gheorghe, Monedă și politiclei monetare, Editura Fundația de Mâine, București, 2006

Mugur C. Isărescu, Reflecții economice. Piețe, bani, bănci, Editura Expert, București, 2001

Radu Popescu, Cristian Tudorancea, Florin Berbec, Cardul, instrument modern de plată, Editura Tribuna Economică, București, 1998

Tudorache Dumitru, Manangement financiar-bancar, Editura Cartea Universitară, 2004

Tudorache Dumitru, Monedă, bănci, credit, Editura Silvy, București, 2000

Site-uri web:

- Banca Natională a României- Raport anual 2015

- www.bnr.ro - România- Sistemul Bancar - present și viitor- iunie 2015

- http://www.arb.ro/sistemul-bancar-din-romania/sistemul-bancar-din-romania

- http://bancamea.md/news/istoria-cardului-bancar-cnd-a-aparut-unde-ce-funcii-indeplinea

- www.conso.ro/Carduri-de-credit/Carduri-de-debit

- www.otpbank.ro/assets/pdf/descriere-card

- http://bancamea.md/news/istoria-cardului-bancar-cnd-a-aparut-unde-ce-funcii-indeplinea

- https://www.bancatransilvania.ro/despre-noi

- http://www.zf.ro/wikizf/banca-transilvania

Preview document

Cardul și plățile prin card - Pagina 1
Cardul și plățile prin card - Pagina 2
Cardul și plățile prin card - Pagina 3
Cardul și plățile prin card - Pagina 4
Cardul și plățile prin card - Pagina 5
Cardul și plățile prin card - Pagina 6
Cardul și plățile prin card - Pagina 7
Cardul și plățile prin card - Pagina 8
Cardul și plățile prin card - Pagina 9
Cardul și plățile prin card - Pagina 10
Cardul și plățile prin card - Pagina 11
Cardul și plățile prin card - Pagina 12
Cardul și plățile prin card - Pagina 13
Cardul și plățile prin card - Pagina 14
Cardul și plățile prin card - Pagina 15
Cardul și plățile prin card - Pagina 16
Cardul și plățile prin card - Pagina 17
Cardul și plățile prin card - Pagina 18
Cardul și plățile prin card - Pagina 19
Cardul și plățile prin card - Pagina 20
Cardul și plățile prin card - Pagina 21
Cardul și plățile prin card - Pagina 22
Cardul și plățile prin card - Pagina 23
Cardul și plățile prin card - Pagina 24
Cardul și plățile prin card - Pagina 25
Cardul și plățile prin card - Pagina 26
Cardul și plățile prin card - Pagina 27
Cardul și plățile prin card - Pagina 28
Cardul și plățile prin card - Pagina 29
Cardul și plățile prin card - Pagina 30
Cardul și plățile prin card - Pagina 31
Cardul și plățile prin card - Pagina 32
Cardul și plățile prin card - Pagina 33
Cardul și plățile prin card - Pagina 34
Cardul și plățile prin card - Pagina 35
Cardul și plățile prin card - Pagina 36
Cardul și plățile prin card - Pagina 37
Cardul și plățile prin card - Pagina 38
Cardul și plățile prin card - Pagina 39
Cardul și plățile prin card - Pagina 40
Cardul și plățile prin card - Pagina 41
Cardul și plățile prin card - Pagina 42
Cardul și plățile prin card - Pagina 43
Cardul și plățile prin card - Pagina 44
Cardul și plățile prin card - Pagina 45
Cardul și plățile prin card - Pagina 46
Cardul și plățile prin card - Pagina 47
Cardul și plățile prin card - Pagina 48
Cardul și plățile prin card - Pagina 49
Cardul și plățile prin card - Pagina 50
Cardul și plățile prin card - Pagina 51
Cardul și plățile prin card - Pagina 52
Cardul și plățile prin card - Pagina 53
Cardul și plățile prin card - Pagina 54
Cardul și plățile prin card - Pagina 55
Cardul și plățile prin card - Pagina 56
Cardul și plățile prin card - Pagina 57
Cardul și plățile prin card - Pagina 58
Cardul și plățile prin card - Pagina 59
Cardul și plățile prin card - Pagina 60
Cardul și plățile prin card - Pagina 61
Cardul și plățile prin card - Pagina 62
Cardul și plățile prin card - Pagina 63
Cardul și plățile prin card - Pagina 64
Cardul și plățile prin card - Pagina 65
Cardul și plățile prin card - Pagina 66
Cardul și plățile prin card - Pagina 67
Cardul și plățile prin card - Pagina 68
Cardul și plățile prin card - Pagina 69
Cardul și plățile prin card - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Cardul si platile prin card.docx

Alții au mai descărcat și

Locul și rolul cardurilor în sistemul bancar românesc. Imaginea cardurilor BCR

INTRODUCERE Banii. Evoluţia şi funcţiile acestora Banii au apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii omeneşti, ca instrument creat...

Piața cardurilor bancare în România - studiu de caz pe BCR

INTRODUCERE În condiţiile crizei economice şi chiar a amplificării fluxurilor comerciale, a tendinţei de globalizare şi a accentuării concurenţei,...

Salariul în Teoria și Practica Economică

1. C A P I T O L U L CONCEPTUL DE VENIT 1.1. Venitul element central al economiei de piaţă Producerea unui bun economic, presupune participarea...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Cardul în condițiile expansiunii plăților electronice

1. Introducere Conform Regulamentului numarul 6 din 14 noiembrie 1995. capitolul l , articolul 2, cartela de plata, care va fi denumita, conform...

Te-ar putea interesa și

Monografie BRD- Banca Română pentru Dezvoltare

1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Clienții băncilor internaționale sunt foarte asemănători cu cei ai...

Practică comerț exterior BRD

CAPITOLUL I PLATILE SI ROLUL SISTEMULUI BANCAR ÎN ACEST DOMENIU 1.1. Platile, domeniu al circulatiei monetare 1.1.1. Numerarul: evolutii si...

Studiu monografic - Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Banca Comercială Română

1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Clienții persoane fizice Deși, clienții persoane fizice au încă o...

Monografie Unicredit Bank

Introducere 1. Caracteristicile economice ale pieţei persoanelor fizice şi a firmelor În primul rând, noţiunea de piaţă reprezintă un sistem de...

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

În ansamblul economiei de piaţă ,băncile, ce formează sistemul bancar au un rol foarte important deoarece prin metodă de atragere a depozitelor de...

Piraeus Bank - Monografie

1. Caracteristici economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor În funcție de strategia și organizarea fiecărei bănci, clientela unei...

Monedă Electronică

1. Introducere Utilizarea numerarului în zilele noastre ar putea suferi schimbări radicale în viitorul apropiat. Spre exemplu, băncile, care...

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de Băncile Comerciale Românești

Capitolul 1: Organizarea Sistemului Bancar Românesc 1.1 Diferitele instituții de credit În România, conform articolului 3 din O.U.G. nr 99/2006,...

Ai nevoie de altceva?