Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 18381
Mărime: 1.42MB (arhivat)
Publicat de: Guti Daniel
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Foris Tiberiu
Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor
Universitatea Transilvania, Brasov
Specializare: Management

Cuprins

 1. INTRODUCERE ..
 2. 3
 3. CAPITOLUL 1. PREZENTAREA PROGRAMELOR CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU START-UP
 4. 4
 5. 1.1. INNOTECH STUDENT .
 6. 4
 7. 1.1.1. Obiectivele programului investițional .
 8. 4
 9. 1.1.2. Acțiuni realizate în cadrul apelului ..
 10. 4
 11. 1.1.3. Grupul țintă al proiectului .
 12. 7
 13. 1.1.4. Alocarea financiară și valoarea maximă a proiectului ..
 14. 7
 15. 1.1.5. Reguli pentru acrodarea finanțării ..
 16. 7
 17. 1.2. SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN MEDIUL RURAL ..
 18. 8
 19. 1.2.1. Obiectivele programului operațional ..
 20. 8
 21. 1.2.2. Acțiuni realizate în cadrul apelului ..
 22. 10
 23. 1.2.3. Grupul țintă al programului
 24. 10
 25. 1.2.4. Alocarea financiară stabilită și valoarea maximă a proiectului .
 26. 10
 27. 1.2.5. Reguli pentru acordarea finanțării ..
 28. 11
 29. 1.3. START-UP NAȚION
 30. 11
 31. 1.3.1. Informații și criterii de eligibilitate ..
 32. 11
 33. 1.3.2. Companii eligibile pentru finanțare
 34. 11
 35. 1.3.3. Procedura accesării programului Start-up Națion ...
 36. 12
 37. 1.3.4. Etapele proiectului .
 38. 12
 39. CAPITOLUL 2. STUDIUL PIEȚEI SERVICILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ...
 40. 13
 41. 2.1. ELEMENTE EXTERNE CARE INFLUENȚEAZĂ FORMAREA PROFESIONALĂ ȘI EDUCAȚIA
 42. 19
 43. 2.1.2. Elementele demografice ale României
 44. 19
 45. 2.1.2. Nivelul de educație
 46. 21
 47. 2.1.3. Măsuri de sprijin pentru ocuparea locurilor de muncă care influențează nivelul educațional și de formare profesională ...
 48. 22
 49. 2.2. LEGISLAȚIA PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ ÎN ROMÂNIA .
 50. 23
 51. 2.3. PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ REGLEMENTATE DE CĂTRE GUVERN .
 52. 25
 53. 2.3.1. Formarea profesională continuă .
 54. 25
 55. 2.3.2. Formarea profesională inițială
 56. 27
 57. 2.4. AUTORITĂȚI NAȚIONALE COMPETENTE PENTRU CALIFICARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL ECONOMIC - FINANCIAR .
 58. 28
 59. 2.4.1. Autoritatea Națională pentru Calificări .
 60. 28
 61. 2.4.2. Autoritatea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România
 62. 28
 63. 2.4.3. Institutul de Supraveghere Financiara .
 64. 29
 65. 2.5.4. Camera consultanților fiscali ..
 66. 31
 67. 2.5.5. Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România .
 68. 32
 69. CAPITOLUL 3 - PLANUL DE AFACERE AL COMPANIEI ”FINANCIAL PILL” .
 70. 33
 71. 3.1. DATE DE INDENTIFICARE A FIRMEI
 72. 33
 73. 3.2. CONDUCEREA ȘI PERSONALUL SOCIETĂȚII
 74. 35
 75. 3.3. PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITĂ FINANȚARE
 76. 35
 77. 3.4. DATE PRIVIND PIAȚA POTENȚIALĂ ȘI PROMOVAREA PRODUSELOR
 78. 44
 79. 3.5. PRESUPUNERI ȘI RISCURI CONSIDERATE ÎN ELABORAREA PROIECTULUI .
 80. 49
 81. 3.6. BUGETUL DE REALIZARE AL PROIECTULUI ..
 82. 50
 83. 3.7. PROIECȚIILE FINANCIARE ALE PROIECTULUI ...
 84. CAPITOLUL 4 - CONCLUZII ȘI PROPUNERI
 85. 50
 86. BIBLIOGRAFIE ..
 87. 53
 88. ANEXE .
 89. 55

Extras din licență

INTRODUCERE

Tema aleasă de mine pentru prezenta lucrare de licență este ”Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare”. Prin intermediul acestei lucrări mi-am propus să prezint crearea unui concept de școală de educație financiară, cu ajutorul accesări de fonduri europene nerambursabile și prin crearea unui plan de afacere sustenabil și detaliat.

Educația financiară este un subiect destul de sensibil și controversat la nivel de România, țară situată pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește acest domeniu. Marea majoritatea a românilor nu cunosc concepte cum ar fi: economii, buget, fond de investiție sau inflație. În general, când vine vorba de bani, oamenii prezintă un comportament irațional și adesea temător, unele persoane chiar prezintă sindromul chrometohobie (frica de bani). Această teamă se crează în urma unor preconcepții negative în ceea ce privesc banii, preconcepții cum ar fi: “banii nu aduc fericirea”; ”banii nu cresc în copaci”; ”banii sunt ochiul diavolului”; ”banul face din om, neom” etc.

Românii au un buget destul de dezorganizat, buget care și-l stabilesc pe baza unor emoții și nu unei rațiuni. Mai ales în situații de criză, (și nu numai) statisticile arată ca majoritatea românilor cheltuie mai mult decât venitul lunar, diferența fiind obținută din credite de nevoi personale, împrumuturi de la prieteni și familie sau chiar camătă. Problema negativă este că aceste cheltuieli sunt făcute fără a stabili o prioritate, efectuându-se cheltuieli inutile pentru dorințe și mai puțin pentru nevoi. Aceste acțiuni duc într-un final la o serie de dereglări economice: creșterea inflației, creșterea consumerismului, creșterea risipei, creșterea ratei de sărăcie, scăderea ratei șomajului și scăderea stocului național de materii prime.

Pentru a înlătura aceste amenințări prezentul proiect, Financial Pill, își propune să ofere publicului țintă o serie de informații, tehnici și modalități practice de administrare a banilor, pentru formarea unei educații financiare sustenabile și un comportament financiar sănătos.

Motivația care a stat la baza acestei lucrări este dată de dorința de implementare a unui business în domeniul financiar, business care să aducă o serie de beneficii publicului interesat: dezvoltare personală, educație financiară, posibilitatea de a atinge o libertate financiară, contribuție la creșterea economică și la bunăstarea populației. Un alt motiv face referire la oportunitățile pieței de finanțare de a oferi grant-uri nerambursabile afacerilor la început de drum, oportunități care sunt extrem de benefice pentru antreprenorii la început de drum.

Obiectivul principal al acestei lucrări este prezentarea surselor de finanțare accesibile și analiza sistemului de pregătire și formare profesională, sistem care stă la baza afacerii Financial Pill.

În primul capitol al prezentei lucrări de licență am prezentat pe scurt programele de finanțare nerambursabilă existente pe piață, unde am atins aspecte legate de criteriile de eligibilitate ale solicitanților, planul de acționare pentru accesarea fondurilor și reguli generale pentru acordarea finanțării.

Al doilea capitol curprinde o analiză a sistemului de pregătire și formare profesională. Acest sistem reprezintă un element fundamental pentru afacerea descrisă în următorul capitol, principalul motiv al acestei afirmații este necesitatea de formare profesională pentru angajații întreprinderii. În prima parte a capitolului este prezentată situația actuală din România în ceea ce privește formarea profesională, urmând ca în cea de-a doua parte să fie detaliată legislația și tipologia programelor de formare care stau la baza acestui aspect.

În cel de-al treilea capitol este prezentat planul de afacere al firmei Financial Pill, unde am expus descrierea propriu-zisă a firmei, alături de datele de indentificare ale acesteia. În cea de-a doua parte a planului de afacere am descris produsele companiei, cele patru pachete de curs educațional, pe lângă aceasta am prezentat strategia de marketing și promovare pe care se va baza întreprinderea. La finalul prezentului plan am atașat bugetul companiei, dar și proiecția financiară a acesteia.

În ultimul capitol al lucrării, am expus concluziile la care am ajuns în cadrul acestei strategii de înființare a unei întreprinderi, concluzii pe baza cărora am efectuat câteva propuneri persoanelor care își doresc înființarea unui business, propuneri ce consider că le vor eficientiza procesul decizional.

Bibliografie

1. Foris Tiberiu (2016), Managementul resurselor umane - Editura Universității Transilvania din Brașov.

2. Emilia Herman; Maria Ana Georgescu (2012), Employment strategy for poverty reducțion. A Romanian perspective- Internațional Strategic Management Conference

3. Doc. Carmen Mihaela Tudorache (2020), Efectele circulației forței de muncă în Uniunea Europeană, Academia de Studii Economice București pag. 91-99

4. Enache Steluța Georgeta (2021), Situația economică și socială din România - STUDIU, Comitatul Economic și Social European

5. Cedefop (2019). Vocațional edicațion and training in Romania: short description (Educația și formarea profesională în România: descriere succintă) Luxembourg: Oficial pentru Publicații,

6. European Commission (2021), State of Healt în the UE - România, Profilul de țară din 2021 în ceea ce privește sănătatea

7. Emilia HERMANA, Maria ANA Georgescu” (2020) Strategia de ocupare a forței de muncă pentru reducerea sărăciei. O perspectivă românească” - Universitatea Petru Maior din TG. Mureș; Editura ELSEVIER pag. 407

8. Ghidul Solicitantului Condiții Specifice, Innotech STUDENT, (Mai 2020)

9. GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE, Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural AP 4/PI 9.v/OS 4.16

10. Ministerul Antreprenoriatului si Turismului - Procedura de implementare a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii ”Start-up Națion - ROMÂNIA”, consultat la data de 25 februarie 2022, pag. 9

11. Strategia Educației și formării profesionale din România pentru perioada 2015 - 2020 - ANEXĂ

12. Labour force in România -employment and unemployment, (2021), Institutul Național de Statistică, pag. 22-31

13. Comunicat de presă nr 102/28 aprilie 2022, Institutul Național de Statistică

14. Ministerul Muncii și Justiției Sociale

15. LEGEA 53/2003 Titlul VI, Formarea profesională

16. Regulament Privind Accesul la Profesia de Expert Contabil și de Contabil Autorizat, CAPITOL 2

17. https://cnred.edu.ro/ro/autoritati-competente

18. https://granturi.imm.gov.ro/

19. http://site2.anevar.ro/

20. https://www.isf.ro/ro

21. https://ceccar.ro/ro/?page_id=6388

Preview document

Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 1
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 2
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 3
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 4
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 5
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 6
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 7
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 8
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 9
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 10
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 11
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 12
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 13
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 14
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 15
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 16
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 17
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 18
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 19
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 20
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 21
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 22
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 23
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 24
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 25
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 26
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 27
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 28
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 29
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 30
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 31
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 32
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 33
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 34
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 35
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 36
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 37
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 38
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 39
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 40
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 41
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 42
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 43
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 44
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 45
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 46
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 47
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 48
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 49
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 50
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 51
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 52
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 53
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 54
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 55
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 56
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 57
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 58
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 59
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 60
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 61
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 62
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 63
Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finantare.pdf

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltare Locală

INTRODUCERE Epoca istorica prin care trece România, aceea a tranzitiei spre economia de piata si a integrarii în structurile internationale, fie...

Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea

INTRODUCERE În ansamblul relaţiilor economice internaţionale un loc aparte îl deţin tehnicile moderne de finanţare, destinate promovării...

Finanțarea și creditarea unităților de alimentație publică și agroturism

Capitolul I I.1 Posibilitati de atragere a surselor de finantare Obiectivul general acela este de a urmari potentialul economic, al surselor de...

Bugetul în Cadrul Proiectelor

UNIUNEA EUROPEANA SUBIECTUL 1 – ASPECTE GENERALE PRIVIND U.E CE ESTE U.E ? U.E. reprezinta un parteneriat economic şi politic încheiat în...

Ai nevoie de altceva?