Diversitatea culturală și stilurile de management

Licență
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 10599
Mărime: 632.72KB (arhivat)
Publicat de: Ana M.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Bogdan Cernat
Facultatea de Relatii Economice Internationale
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

 1. Introducere ..3
 2. Capitolul I Revizuirea literaturii
 3. 1.1 Teorie 4
 4. 1.2 Metode de evaluare ..4
 5. 1.3 Modelul lui Geert Hofstede .6
 6. 1.4 Comparații culturale la nivelul de sisteme de management .7
 7. Capitolul al II-lea Obiectivele și metodologia cercetării
 8. 2.1 Obiectivele cercetării ..13
 9. 2.2 Ipotezele cercetării .14
 10. 2.2.1 Cultura organizațională și efectele acesteia 16
 11. 2.3 Componente de metodologie ale cercetării (Chestionarul) 22
 12. Capitolul al III-lea Studiu de caz
 13. 3.1 Istoricul companie Josi-Logistic 24
 14. 3.1.1 Istoricul companie Infomed Fluids 25
 15. 3.2 Prezentarea și interpretarea datelor cercetării 26
 16. 3.3 Concluziile studiului de caz ...36
 17. 3.4 Recomandări ..36
 18. Capitolul al IV-lea Concluzii finale .38
 19. Bibliografie ...39

Extras din licență

Introducere

În sfera literaturii de management se regăsesc diverse concepte precum: cultura organizațională, stil de conducere, diversitate culturală etc. ce sunt abordate de teoreticieni, iar prin prezenta lucrare voi analiza modul în care specialiștii evidențiază mecanismul diversității culturale precum și stilurile de management.

Fiecare societate se identifică unic din punct de vedere cultural abordând și valoricând comportamente aparte în funcție de propriul sistem de valori.

Încercarea continuă de a satisface nevoi nelimitate cu resurse limitate, precum și fenomenul globalizării au determinat apariția organizațiilor multiculturale și au sporit importanța analizării dimensiunilor culturale.

În cadrul unei organizații, diversitatea se definește printr-o bună gestionare a resurselor umane, structură flexibilă și receptivă, capabilă de o adaptare rapidă si eficientă în cadrul schimbărilor, atât a celor din cadrul organizație, cât și a celor din mediul exterior. Dimensiunea multiculturalității valorifică potențialul pe care diversitatea îl joacă în dezvoltarea unei organizații. De aceea, multe companii aleg să își modifice structura devenind mai capabile pentru a face față la provocările mediul economic, politic și social.

Lucrarea este structurată în patru capitole în cadrul căreia sunt evidențiate atât aspectele teoretice cât și cele practice. În primul capitol este prezentată revizuirea literaturii ce cuprinde baza teoretică, metodele de evaluare ale managementului, modelul sociologului Geert Hofstede și comparațile culturale la nivelul de sisteme de management. Partea a II-a cuprinde metodologia cercetării prezentând obiectul și ipotezele studiul și explică de asemenea, modul în care este aplicată metodologia cercetării prin metoda chestionarului. Tot în al doilea capitol este prezentată cultura organizațională și efectele acesteia.

Partea a III-a conține suportul practic al lucrării-studiul de caz, unde se regăsește un scurt istoric al companiilor Josi-Logistic și Infomed Fluids, precum și rezultatele chestionarului ce a fost aplicat respondenților pentru identificarea stilul de management utilizat în cele două companii. Tot în acest capitol sunt evidențiate concluziile studiului de caz, precum și recomandările ce pot îmbunătății stilul de management practicat, iar capitolul IV prezintă concluziile trase asupra întregii lucrări.

Capitolul I: Revizuirea literaturii

1.1 Teorie

Cea mai cunoscută definiție a culturii este identificată în lucrarea ,,Primitive culture” de către Eduard B. Taylor conform căruia cultura, în cel mai răspândit sens etnografic, desemnează acel complex ce înglobează științele, credințele, artele, morala, legile, obiceiurile si celelalte aptitudini și deprinderi dobândite de om ca membru al societății.1

Economia este puternic influențată de un set de reguli culturale. Pentru o bună organizare a activităților, managementul este indispensabil oricărei societăți.

Managementul reglementează activitățile productive ale omului prin utilizarea eficientă a resurselor materiale. Fără conducerea oferită de management, resursele de producție rămân resurse și nu devin niciodată producție.2

Activitățile organizate presupun o colaborare eficientă, o bună coordonare a activităților, dar cel mai important scop pe care acestea îl urmăresc este atingerea obiectivului. Cultura managerială este un factor puternic motivator pentru obținerea performanțelor.

Managementul reprezintă un organ specific, prezent în fiecare tip de organizație ce are scopul de reglementa în mod eficient resursele limitate pentru atingerea obiectivelor. 3

1.2 Metode de evaluare

Managementul este procesul organizatoric care include planificarea strategică, stabilirea obiectivelor, gestionarea resurselor, implementarea activelor umane și financiare necesare pentru atingerea obiectivelor și măsurarea rezultatelor. Managementul include, de asemenea, înregistrarea și stocarea faptelor și informațiilor pentru utilizare ulterioară în cadrul organizației. Funcțiile de gestionare nu se limitează la manageri și supervizori, fiecare membru al organizației are anumite funcții de gestionare și raportare ca parte a activității lor.

Funcția managerului descrie în mod unic funcțiile managementului, cele mai des menționate ca planificare, organizare, conducere și control, deși anumite funcții ale managerilor identifică funcții suplimentare. Procesul de management este definit de funcțiile managementului, care sunt

distincte de funcțiile de contabilitate, finanțe, marketing și alte funcții de afaceri. Aceste funcții oferă o modalitate utilă de a clasifica informații despre management, iar cele mai multe texte de management de bază din anii 1950 au fost organizate în jurul unui cadru funcțional4.

Bibliografie

Abrudan, Ioan (1999). Premise şi repere ale culturii manageriale româneşti, Editura Dacia, Cluj- Napoca Daum, Qce (2015). Mentalitatea suedeză, Editura Humanitas, Bucureşti

Brătianu, Constantin (2003)., .Antimanagement", în Management şi Inginerie Economică, nr. 4 Brătianu, Constantin (2005). „Managementul inerţial", în Management şi Inginerie Economică, nr. 4

Burduş, Eugen (2012). „Management comparat", Editura Economică, Bucureşti

Hofstede, Geert (2016). Managementul structurilor multiculturale, Editura Economică, Bucureşti;

Huţu, Carmen Aida (2012). Cultură organizaţională şi transfer de tehnologie, Editura Economică, Bucureşti;

Ionescu, Gh. (2016). Dimensiunile culturale ale managementului, Editura Economică, Bucureşti

Lungescu, Dan (1998). „Negocierea şi naţionalismul de grup" în Studii şi cercetări economice, i voi. XXVIII, Editura Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

Luthans, Fred (1992). Organizational Behavior, McGraw Hill International Editions

Mereuţă, Cezar (coord.) (1998). Culturi organizaţionale în spaţiul românesc. Valori şi profiluri l dominante, FIMAN, Bucureşti

Mihuţ, Ioan, Lungescu, Dan (1998). „Poziţii de putere în cadrul unei firme", în Studii şi cercetări economice, voi. XXVIII, Editura Universităţii "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca

Mihuţ, Ioan, Lungescu, Dan (1999). „Stiluri manageriale moderne", în Drept şi management în societatea contemporană, Editura Risoprint, Cluj-Napoca

Mihuţ, Ioan (2002). Euromanagement, Editura Economică, Bucureşti Mihuţ, Ioan (coord.) (2003) Management general, Carpatica, Cluj-Napoca;

Zait, Dumitru (2002). Management intercultural. Valorizarea diferenţelor culturale, Editura Economică, Bucureşti

- ** Geert Hofstede, Cultural Dimensions, http://www.geert-hofstede.com

Preview document

Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 1
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 2
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 3
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 4
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 5
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 6
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 7
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 8
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 9
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 10
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 11
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 12
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 13
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 14
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 15
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 16
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 17
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 18
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 19
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 20
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 21
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 22
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 23
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 24
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 25
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 26
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 27
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 28
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 29
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 30
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 31
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 32
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 33
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 34
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 35
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 36
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 37
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 38
Diversitatea culturală și stilurile de management - Pagina 39

Conținut arhivă zip

 • Diversitatea culturala si stilurile de management.pdf

Alții au mai descărcat și

George Orwell- Ferma animalelor

1. Introducere George Orwell (pseudonimul literar și jurnalistic al lui Eric Arthur Blair) (n. 25 iunie 1903, India — d. 21 ianuarie 1950, Londra)...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

1. Fundamentele teoretico-metodologice ale managementului comparat al resurselor umane Managementul comparat este o ştiinţă relativ nouă,...

Negocierea

Lumea in care traim, lumea noastra reala, este o uriasa masa de negocieri la care, fiecare dintre noi, fie ca vrem sau nu, este participant. Ne...

Etică managerială - Condiție esențială

INTRODUCERE “Etica în afacerile economice” este un subiect tot mai important al zilelor noastre şi prezintă interesul unui număr din ce în ce mai...

Metodologia Cercetării

1. STUDIUL DE CAZ , ROLUL ŞI LOCUL ACESTUIA INTR-UN PROIECT ŞTIINŢIFIC. Cercetarea cazuistica, este folosita pentru a completa o cercetare...

Conceptul de Leadership și Reflectarea în Practica Firmelor Românești

INTRODUCERE Efectele globalizării, noile tendinţe demografice, schimbările climatice, presiunile create de nevoia de noi surse de energie sunt...

Management

1. Caracteristicili de calitate ale produselor/serviciilor Calitatea reprez. totalitatea caracteristicilor de marketing, proiectare ,fabricare si...

Managementul Internațional

INTRODUCERE Afacerile internaţionale nu reprezintă un fenomen nou. Ele au existat de mii de ani. Totuşi, volumul tranzacţiilor internaţionale a...

Management General și Juridic

AGENTUL ECONOMIC SI FUNCTIILE LUI Obiectul teoriei si practicii managementului îl constituie agentul economic, indiferent de forma sa de...

Ai nevoie de altceva?