Economia subterană

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 14976
Mărime: 265.72KB (arhivat)
Publicat de: Diana B.
Puncte necesare: 8
Facultatea de Relatii Economice Internationale
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I - Economia subterană și determinanții acesteia 4
 3. 1.1. Definirea economiei subterane 4
 4. 1.2. Trăsături ale economiei subterane 7
 5. 1.3. Cauzele care favorizează dezvoltarea economiei subterane 8
 6. 1.3.1. Fiscalitatea excesivă 10
 7. 1.3.1.1 Curba Laffer 10
 8. 1.3.2. Globalizarea ca liant al economiei subterane 12
 9. 1.4. Impactul exercitat de economia subterană la nivelul societății 13
 10. 1.4.1. Efecte economice și efecte sociale 13
 11. 1.4.2. Efecte pozitive și efecte negative 14
 12. 1.5. Cuantificarea economiei subterane 15
 13. Capitolul II - Activități ilegale din economia subterană 17
 14. 2.1. Frauda 17
 15. 2.2. Evaziunea fiscală 18
 16. 2.3. Corupția 19
 17. 2.4. Spălarea banilor 20
 18. 2.5. Activități criminale 22
 19. Capitolul III - Studiu de caz: Economia subterană și drogurile în Afganistan 24
 20. 3.1. Contextul istoric și evenimentele care au dus la situația curentă în Afganistan 24
 21. 3.2. Economia Afganistanului în urma drogurilor 28
 22. 3.3. Consecințe directe pe plan național 30
 23. 3.3.1. Efectul asupra locurilor de muncă 31
 24. 3.3.2. Impactul producției de opiu în rândul satelor afgane 32
 25. 3.3.3. Producția și regimul de guvernare afgan 32
 26. 3.3.4. Corupția și modelarea legilor 33
 27. Concluzii 35
 28. Bibliografie 36

Extras din licență

Introducere

Economia așa cum o știm și așa cum funcționează într-o societate nu reprezintă de fapt întreaga sferă a economiei, ci doar partea legală, oficială, cuantificabilă. Această lucrare își propune să studieze cealaltă latură existentă a economiei, cunoscută și sub numele de economia subterană, economie informală sau economie paralelă. Tema este importantă pentru a înțelege, cel puțin partial, inclusiv partea obscură și chiar ilegală a economiei subterane întrucât aceasta este într-o schimbare constantă, iar unul din scopurile ei este de a îmbogăți cunoștiințele asupra domeniului economic și a studia impactul pe care acest tip de economie

îl are asupra unei țări. Din moment ce acest tip de economie este prezentă în toate țările din lume, înțelegerea ei poate contribui la o mai bună întelegere a întregii sfere economice și inclusiv poate ajuta la înțelegerea anumitor activități criminale prezente pe plan mondial.

Această lucrare dorește astfel să clarifice aspecte din această sferă obscură, să explice anumite mecanisme de funcționare și să arate la ce scară poate ajunge impactul acestei economii în contextul unei societăți în curs de dezvoltare. Într-un scenariu pur teoretic sau chiar utopic, acest gen de economie nu ar trebui să existe. Datorită tehnologizării, al globalizării, al dezvoltării infrastructurii și instituțiilor de stat se presupune că economia subterană nu ar trebui să fie prezentă sau cel putin că ar trebui să fie infimă. Realitatea este din păcate una cutremurătoare și se desfășoară altfel decât prevăd regulile normale ale economiei. Pentru a clarifica cum anume economia subterană se sustrage de la regulile de bază, această lucrare are în vedere întâi de toate explicarea conceptului de economie subterană, apoi de prezentat segmentele acesteia cu caracter ilicit și în cele din urmă să

explice cum a progresat aceasta într-o societate pe parcursul timpului și cât de însemnat i-a fost impactul. S-a plecat de la ipoteza că fiecare țară are un segment de economie subterană și că în fiecare țară acest fel de economie se manifestă asemănător, exercitându-și toate formele, dar în raporturi diferite. Țara studiată este Afganistan, o țară care în timp a ajuns să fie dependentă de propria ei economie subterană. Este important de înțeles faptul că de cele mai multe ori economia subterană nu își manifestă influența doar pe plan național, ci este într-o continuă extindere, atât nașional cât și internațional. Astfel, acțiunile produse în Afganistan au avut pe lângă consecințe majore naționale și consecințe internaționale. Această lucrare servește drept punct de reper oricărei persoane care dorește să înțeleagă mai bine conceptul de economie subterană, care dorește să cuprindă într-o măsură și sfera obscură a economiei sau care dorește să se informeze cu privire la impactul economic, politic sau social pe care l-a avut economia subterană asupra țării.

Capitolul I - Economia subterană și determinanții acesteia

1.1 Definirea economiei subterane

Economia subterană (cunoscută și sub numele de „Economie neagră” sau „Economie informală”) este un fenomen care face parte din economia globală și economiile naționale. Aceasta însă a fost foarte greu de definit în trecut și în continuare este cunoscută ca având numeroase definiții. Printre acestea, o definiție este dată de economistul belgian Pierre Pestieau în cartea scrisă de acesta „L’economie souterraine” prin care definește economia subterană drept „ansamblul activităților economice ce se realizează în afara legilor penale, sociale sau fiscale sau care scapă inventarierii conturilor naționale”.1 O definiție mai recentă adusă de către jurnalistul financiar Andrew Bloomenthal prezintă economia subterană drept „totalitatea tranzacțiilor economice cu caracter ilegal, fie pentru că bunurile sau serviciile tranzacționate sunt ilegale prin natura lor, fie pentru că tranzacțiile nu respectă cerințele guvernamentale de raportare”. (Pestieau, 1989, pp. 10-11)

Ce pare însă a fi de comun acord pentru majoritatea definițiilor este faptul că economia subterană reprezintă în economia unei țări un segment care nu intră sub influența legilor sau reglementărilor legate de comerț și implică tranzacționări de bunuri sau servicii care pot să fie legale sau ilegale, dar nemonitorizate indiferent de situație. Acest fenomen și-a căpătat numele pentru prima oară de la economistul american Peter Gutmann după ce acesta a denumit-o „The Subterranean Economy” și mai târziu „The Underground Economy”. (Bloomenthal, 2020)

Chiar dacă numeroși experți au diferite păreri și diferite definiții pentru acest fenomen, în prezent specialiștii au căzut de acord că economia subterană reprezintă un ansamblu de activități economice care se desfășoară într-o manieră organizată, dar cu încălcarea legilor juridice și economice și ale normelor sociale, ce are ca obiectiv realizarea unor profituri care nu pot fi monitorizate sau controlate de stat.

Această dificultate de a defini economia subterană are loc tocmai datorită varietății activităților pe care aceasta le cuprinde. Termenul de „economie subterană” cuprinde o gamă largă de activități economice, de la producția, distribuirea, comercializarea și consumul de bunuri la servicii ilegale. La acestea se adaugă și servicii legale, precum meșteșugurile sau activitățile gospodărești, dar care nu sunt declarate fiscului și se sustrag de la plata impozitelor, nefiind incluse în calculul produsului intern brut. Pentru a simplifica clasificarea, vom încadra activitățile în două categorii:

Bibliografie

1. Abadinsky, H., 2013. Organised Crime. 11 ed. Mason: Cengage Learning Custom Publishing.

2. Abjorensen, N., 2017. Implications of the G20 Action Plan for the Asia-Pacific Region.

Combating Corruption, 5 mai.

3. .Ackerman, S., 2014. High fail: Afghan opium production rises as ex-Blackwater profits. War News Articles, pp. 5-9.

4. Anon., 2004. UN Office for the Coordination of Human Affairs. [Online]

Available at: Irinnews.org

[Accesat la data de 5 august 2020].

5. Arthur, L., 2004. The Laffer Curve: Past, Present, and Future. USA: The Heritage Foundation.

6. Baldauf, S. & Bowers, F., 2005. Afghanistan riddled with drug ties. Kabul: Christian Science Monitor.

7. Bloomenthal, A., 2020. Underground Economy.

8. Briefing, P., 2004. Press conference on Afghanistan opium survey. United Nations, s.n.

9. Byrd, W. A. & Buddenberg, D., 2008. Introduction and Overview". Afghanistan's Drug Industry Book: Structure, Functioning, Dynamics and Implications for Counter-Narcotics Policy. California: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

10. Byrd, W. A. & Buddenberg, D., 2017. Impacts of Drug Use on Users and their Families in Afghanistan, s.l.: UNODC.

11. Căuș, V. A., 2003. Economia subterană - cauze și efecte. s.l.:Analele Universității din Oradea.

12. CNN, 2001. Taliban continue to profit from drug trade. [Online] [Accesat la data de 10 august 2020].

13. Coșea, M., 2004. România subterană. București: Tribuna economică.

14. Costa, A. M., 2007. An opium market mystery. Washington: Washington Post.

15. Dipali, M., 2009. Warlords As Bureaucrats: The Afghan Experience. Carnegie Endowment for International Peace.

16. Evertsson, N., 2016. Corporate tax avoidance: A crime of globalization. Crime, Law and Social Change. s.l.:s.n.

17. Glaze & A, J., 2007. Opium and Afghanistan: Reassessing U.S. Counternarcotics Strategy.

s.l.:Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.

18. Goode, D. R., 1981. Limit to taxation in Reforms of tax systems. Detroit: Wayne State University Press.

19. Goodhand, J., 1999. "From Holy War to Opium War?: a Case Study of the Opium Economy in North Eastern Afghanistan." PEACE BUILDING AND COMPLEX POLITICAL EMERGENCY. s.l.:Working Paper Series. Paper No 5.

20. Gutmann, P., 1979. Taxes and supply of national output. Financial Analyst Journal, Issue 12.

21. Irinnews, 2004. UN Office for the Coordination of Human Affairs. [Online] [Accesat la data de 5 august 2020].

22. Karimi, B. H., 2018. Pajhwok Afghan News Refelcting the Truth. [Online]

Available at: https://www.pajhwok.com/en/2018/05/06/afghanistan-poverty-rate-21pc-10- years-survey

[Accesat la data de 22 august 2020].

23. Kratcoski, P. C. & Edelbacher, M., 2018. Fraud and Corruption. Kent: Springer.

24. Lawrence, A., 1998. The Underground Economy: A Strategic Scan of the Justice Environment.

Canada: s.n.

25. McCoy, A., 1991. Interview with Alfred McCoy [Interview] (9 November 1991).

26. Medina, L. & Schneider, F., 2018. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?. California: IMF Working Papers.

27. Miclea, D., 2004. Combaterea crimei organizate. Iași: Editura Ministerului Administrației și Internelor.

28. Mulig, E. V. & Smith, L. M., 2019. Understanding and Preventing Money Laundering. SSRN,

pp. 1-8.

29. Ozili, 2020. Tax evasion and financial instability. EMERALD.

30. Pestieau, P., 1989. L’economie souterraine. s.l.:Hachette.

31. Peters, G., 2009. Seeds of Terror: How Heroin Is Bankrolling the Taliban and al Qaeda. 1st ed. New York: MacMillan.

32. Platis, M., 2004. Economia sectorului public. București: Editura Universității.

33. Popa, Ș. & Cucu, A., 2000. Economia subterană și spălarea banilor. București : Expert.

34. Realitatea.net, 2010. Economia subterană reprezintă 33% din PIB-ul României. [Online]

Available at: www.realitatea.net [Accesat la data de 16 aprilie 2020].

35. Rogojanu, A., 2011. Laboratorul de comunicare ASE - Note de curs. [Online]

Available at: www.laboratorul-de-comunicare.ase.ro [Accesat la data de 25 iunie 2020].

36. Schweich, T. A., Rannazzisi, J. T. & O'Gara, J., 2008. Combating Synthetic Drugs, A Global Challenge: U.S. and International Responses. [Online]

[Accesat la data de 20 august 2020].

37. Schwirtz, M., 2011. Russia Joins Drug Raid in Afghanistan, Marking Advance in Relations With

U.S. The New York Times, 30 noiembrie, pp. 1-20.

38. UNDOC, 2006. Raportul Mondial Asupra Drogurilor, s.l.: s.n.

39. UNDOC, 2010. World drug report, s.l.: UNDOC.

40. Văcărel, I., 2008. Finanțe publice. București: Editura Didactică și Pedagogică.

41. Vass, A., 2000. Economia subterană are și consecințe pozitive?. Revista "Tribuna economică", decembrie, Volume 51-52.

42. Wingfield-Hayes, 2010. The heroin epidemic advancing on Russia, Londra: BBC News.

Preview document

Economia subterană - Pagina 1
Economia subterană - Pagina 2
Economia subterană - Pagina 3
Economia subterană - Pagina 4
Economia subterană - Pagina 5
Economia subterană - Pagina 6
Economia subterană - Pagina 7
Economia subterană - Pagina 8
Economia subterană - Pagina 9
Economia subterană - Pagina 10
Economia subterană - Pagina 11
Economia subterană - Pagina 12
Economia subterană - Pagina 13
Economia subterană - Pagina 14
Economia subterană - Pagina 15
Economia subterană - Pagina 16
Economia subterană - Pagina 17
Economia subterană - Pagina 18
Economia subterană - Pagina 19
Economia subterană - Pagina 20
Economia subterană - Pagina 21
Economia subterană - Pagina 22
Economia subterană - Pagina 23
Economia subterană - Pagina 24
Economia subterană - Pagina 25
Economia subterană - Pagina 26
Economia subterană - Pagina 27
Economia subterană - Pagina 28
Economia subterană - Pagina 29
Economia subterană - Pagina 30
Economia subterană - Pagina 31
Economia subterană - Pagina 32
Economia subterană - Pagina 33
Economia subterană - Pagina 34
Economia subterană - Pagina 35
Economia subterană - Pagina 36
Economia subterană - Pagina 37
Economia subterană - Pagina 38
Economia subterană - Pagina 39

Conținut arhivă zip

 • Economia subterana.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Privind Tehnicile de Spălare a Banilor pe Plan Internațional

I N T R O D U C E R E Geneza evaziunii fiscale este indisolubil legată de stat şi apariţia lui. De-a lungul istoriei, formele de manifestare au...

Economia Subterană în Lume și în România

1. ECONOMIA SUBTERANĂ - FACTOR PERTURBATOR ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAŢIONALE 1.1. Conceptul de economie subterană Diversele analize făcute până...

Economia subterană - fenomene ilicite de evaziune și fraudă fiscală

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele de astăzi se...

Economia subterană și corupția - Analiză comparativă

Introducere Scop, obiective, metodologie și ipoteze de cercetare În contextul actual, caracterizat de o complexitate a activităților economice...

ECONOMIA SUBTERANĂ

ECONOMIA SUBTERANĂ. ABORDĂRI Introducere Lucrarea intitulată ”Abordări actuale ale economiei subterane” este structurată în trei capitole,...

Economia Subterană

INTRODUCERE Izvorâtă din realităţile societăţii româneşti, lucrarea îşi propune, ca obiectiv prioritar, să abordeze aspectele teoretice şi...

Evaziunea fiscală

EVAZIUNEA FISCALA DEFINITIE, FORME, CARACTERISTICI Intr-o economie de piata are loc un conflict de interese: pe de o parte, statul care doreste...

Economia Subterana. Fenomen Complementar Evaziunii Fiscale

Economia subterana – fenomen complementar evaziunii fiscale 1. Conceptul de economie subterana Aparitia economiei subterane coincide cu aparitia...

Ai nevoie de altceva?