Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 39972
Mărime: 913.76KB (arhivat)
Publicat de: Lavinia V.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Angela Albu
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

 1. Argument
 2. Capitolul I – Calitatea produselor şi serviciilor
 3. 1.1. Conceptul de calitate
 4. 1.1. Ipostazele calităţii produselor şi serviciilor
 5. 1.2. Factorii care influenţează şi determină calitatea
 6. Capitolul II – Garantarea şi atestarea calităţii produselor şi serviciilor
 7. 2.1. Certificarea produselor, serviciilor şi sistemelor de management al calităţii
 8. 2.2. Garantarea calităţii produselor şi serviciilor
 9. Capitolul III – Asigurarea calităţii produselor prin marcare
 10. 3.1. Marcarea produselor şi serviciilor – generalităţi
 11. 3.2. Funcţiile mărcilor
 12. 3.3. Clasificarea mărcilor
 13. 3.4. Reglementări privind marcarea produselor şi serviciilor
 14. 3.5. Marcarea ecologică a produselor
 15. Capitolul IV – Garantarea calităţii produselor prin etichetare
 16. 4.1. Etichetarea produselor alimentare
 17. 4.2. Etichetarea produselor nealimentare
 18. 4.3. Eticheta şi etichetarea ecologică la produsele nealimentare
 19. 4.4. Codificarea produselor – metodă modernă de etichetare
 20. Studiu de caz
 21. Concluzii
 22. Bibliografie

Extras din licență

Argument

Realitatea economică şi socială impune, ca o condiţie esenţială a oricărei activităţi eficiente, cooperarea agenţilor economici pe baza recunoaşterii reciproce a competenţelor şi responsabilităţilor, deoarece activitatea de asigurarea a calităţii nu se poate realiza decât într-o legătură foarte strânsă cu cerinţele consumatorilor.

În condiţiile unei economii moderne marca şi eticheta au un rol foarte important de identificare a produselor, de informare simplă şi rapidă consumatorilor, de educare a acestora, de înlesnire a operaţiilor comerciale şi astfel o foarte bună comunicare între industrie, comerţ şi consumator. Fiind componentele unui comerţ civilizat, procesele de marcare şi etichetare a produselor vin în sprijinul bunei colaborări dintre agenţii economici şi consumatori, condiţie esenţială pentru optimizarea desfăşurării operaţiunilor economice.

În condiţiile integrării în Uniunea Europeană, marcarea şi etichetarea reprezintă simboluri ale calităţii şi competitivităţii produselor pe piaţa europeană şi mondială.

Capitolul I

Calitatea produselor şi serviciilor

1.1. Conceptul calitate

Termenul „calitate” îşi are originea în cuvântul latinesc qualitas, derivat din qualis (care?, de ce natură?), care are semnificaţia de „atribut”, „caracteristică”, „proprietate” sau „fel de a fi”.

Conceptul general de calitate are o largă utilizare în diverse domenii: filosofie, economie, discipline tehnice. În practica economică, noţiunea de calitate a avut iniţial semnificaţia de „frumuseţe artistică”, apoi de „lucru bine făcut”. Producţia industrială a determinat termenul de „conformitate”, apoi „calitate a ofertei” (definită în raport cu cerinţele clientului).

În prezent, calitatea se poate defini ca:

- satisfacerea cerinţelor clientului;

- disponibilitatea produsului;

- un demers sistematic către excelenţă;

- conformitatea cu specificaţiile;

- zero defecte;

- corect de la prima încercare;

- corespunzător pentru utilizare;

- gradul de utilitate;

- aptitudinea de utilizare.

Profesorul A. Garwin, de la Harvard Business School a evidenţiat cinci orientări în definirea calităţii produselor:

1. Orientarea transcendentă consideră calitatea o entitate atemporală, fiind percepută de fiecare individ in mod subiectiv. Nu permite definirea clară a calităţii şi nici măsurarea ei. „Perfecţiunea în calitate şi în afaceri” sau „gustul perfecţiunii şi perfecţiunea gustului” presupun abordarea calităţii prin prisma acestei orientări.

2. Orientarea spre produs este opusă orientării transcendente. Calitatea este considerată o mărime ce poate fi măsurată exact şi este definită ca fiind ansamblul caracteristicilor de calitate ale produsului. Ca urmare diferenţele ce apar între caracteristici determină diferenţele calitative între produse sau servicii.

Exemple:

- calitatea fibrei de lână e considerată cu atât mai bună, cu cât fibra este mai lungă, mai ondulată şi mai fină;

- calitatea unui covor este considerată cu atât mai ridicată, cu cât desimea acestuia este mai mare;

- calitatea făinii este cu atât mai ridicată, cu cât conţinutul în gluten (%) este mai mare.

O asemenea abordare se regăseşte în special în lucrările de teorie economică şi de calimetrie: stabilirea unei corelaţii stricte între variaţia caracteristicilor şi nivelul calităţii produselor a favorizat introducerea modelării matematice pentru estimarea acestui nivel.

Adepţilor acestei orientări li se reproşează faptul că fac abstracţie de natura relaţională a calităţii, de dependenţa ei de un anumit sistem de referinţă, stabilit în funcţie de cerinţele clientului. În evaluarea calităţii pot fi luate în considerare o multitudine de caracteristici ale produsului, dar rezultatul acestei evaluări nu reprezintă o măsură a calitătii însesi.

3. Orientarea spre procesul de producţie

Potrivit acestei orientări, calitatea reprezintă conformitatea cu cerinţele (conformance to requirements). Calitatea este privită din perspectiva producătorului iar produsul este considerat de calitate, când corespunde specificaţiilor cuprinse în standarde, norme tehnice. De aceea orice abatere de la specificaţii înseamnă o diminuare a calităţii.

Exemple:

- în cazul unei ţesături, dacă se respectă specificaţiile privind rezistenţa, desimea, fineţea firelor, ţesătura este considerată ca fiind de calitate corespunzătoare;

- în cazul sticlei, dacă se respectă compoziţia chimică, temperatura de topire a materiilor prime, temperatura de recoacere, procedurile de fasonare, rezultă un produs conform cu cerinţele standardelor.

Pentru utilizator este posibil însă ca un produs realizat conform standardului să nu fie de calitate. De exemplu, un ceas elveţian poate să nu fie considerat de aceeaşi calitate cu un ceas realizat în Hong Kong, deşi ambele corespund specificaţiilor.

4. Orientarea spre costuri

Calitatea este definită prin costuri şi implicit prin preţurile la care sunt comercializate produsele. În Germania, de exemplu, 17% din persoanele chestionate apreciază calitatea produselor şi serviciilor în corelaţie directă cu preţurile de vânzare.

Bibliografie

1. *** HG nr. 177 / 12.02.04 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetelor ecologice pentru grupul de produse textile, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 198, 05.03.04

2. *** Hotărârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligaţiile ce revin agenţilor economici – persoane fizice sau juridice – în comercializarea produselor de folosinţă îndelungată destinate consumatorilor

3. *** Legea concurenţei nr. 21/1996, în Monitorul Oficial, nr. 88/30/1996

4. ***Legea nr. 296 privind Codul Consumatorului, în Monitorul Oficial, partea I., nr. 593, din 1.07.2004

5. *** Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor, Bistriţa Năsăud, Culegere de acte normative privind protecţia consumatorilor, Editura SC Revox International SRL

6. *** Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, în Monitorul Oficial, partea I, nr.75, din 23.03.1994

7. *** Ordonanţa guvernului nr.38/1998 privind acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea conformităţii, în Monitorul Oficial, Partea I, nr.43/30.11.1998

8. Albu, A., „Studiul mărfurilor”, Editura universităţii, Suceava, 2006

9. Angelescu C., Ciucur D., Drobotă N., „Economie”, Editura Tribuna Economică, Ediţia a 5-a, Bucureşti, 2000

10. Bari I., „Globalizare şi probleme globale”, Editura Economică, Bucureşti, 2001

11. Chiriac D., „Ghidul consumatorilor”, Editura Naţional, 2001

12. Ciurea S., Drăgulescu N., „Managementul calităţii totale”, Editura Economică, Bucureşti, 1995

13. Constantin M., „Marketingul producţiei agro-alimentare”, Editura Didactică şi Pedagogică RA, Bucureşti, 1997

14. Diaconescu I., „Merceologie alimentară”, Editura Eficient, Bucureşti, 1998

15. Dima D., Eticheta şi etichetarea modernă a mărfurilor alimentare în „Marketing-Design”, Nr. 4

16. Dinu V., „Etichetarea ecologică a produselor nealimentare”, Revista de Comerţ, nr. 1, 2005

17. Dobrescu E.M., „Integrarea economică”, Editura All Beck, Bucureşti, 2001

18. Dumitru D., Procopie R., Păunescu C., „Merceologia şi expertiza mărfurilor alimentare de export-import”, Editura ASE, Bucureşti, 2004

19. Olaru M., Pamfilie R., Purcărea A., „Fundamentele ştiinţei mărfurilor”, Ediţia a doua revizuită, Editura Economică, Bucureşti, 2005

20. Paraschivescu A., „Ghidul calităţii”, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005

21. Patriche D., „Economie comercială”, Editura Economică, Bucureşti, 1998

22. Păunescu C., Strategii de marcare, garantare şi ecoetichetare a produselor, în: Calitate şi dezvoltare durabilă în perspectiva integrării în U.E., Editura ASE, 2002

23. Petrache D., Protecţia consumatorilor, Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 1998

24. Petre T., „Studiul calităţii produselor şi serviciilor”, Editura Niculescu, 2005

25. Purcărea A., „Ambalajul – atitudine pentru calitate”, Editura Expert, Bucureşti, 1999

26. Răducanu I., Tănase D., Marca Eco-tex, Tribuna Economică, nr. 32, 1998

27. Zamfir I., „Ghidul comerciantului”, Editura Dacia A.S., Ploieşti, 2003

28. http://www.abc-pack.com

29. http://www.coduridebare.com

30. http://www.ean.ro

31. http://www.spiruharet.ro

32. http://www.logicode.ro

Preview document

Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 1
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 2
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 3
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 4
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 5
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 6
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 7
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 8
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 9
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 10
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 11
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 12
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 13
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 14
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 15
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 16
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 17
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 18
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 19
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 20
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 21
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 22
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 23
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 24
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 25
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 26
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 27
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 28
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 29
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 30
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 31
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 32
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 33
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 34
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 35
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 36
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 37
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 38
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 39
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 40
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 41
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 42
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 43
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 44
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 45
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 46
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 47
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 48
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 49
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 50
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 51
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 52
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 53
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 54
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 55
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 56
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 57
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 58
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 59
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 60
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 61
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 62
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 63
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 64
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 65
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 66
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 67
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 68
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 69
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 70
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 71
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 72
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 73
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 74
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 75
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 76
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 77
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 78
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 79
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 80
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 81
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 82
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 83
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 84
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 85
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 86
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 87
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 88
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 89
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 90
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 91
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 92
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 93
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 94
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 95
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 96
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 97
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 98
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 99
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 100
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 101
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 102
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 103
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 104
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 105
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 106
Garantarea calității prin metode moderne - marcarea și etichetarea - Pagina 107

Conținut arhivă zip

 • Garantarea calitatii prin metode moderne - marcarea si etichetarea.doc

Alții au mai descărcat și

Nespresso-Dolce Gusto

Concept – unitatea de cercetare-dezvoltare Conceptul Nespresso s-a născut ca răspuns la sistemul Tassimo. Este un sistem de băuturi calde, care...

Etichetarea mărfurilor alimentare pe plan național

1. ETICHETA – DEFINIŢIE ŞI GENERALITĂŢI Eticheta este una dintre componentele unui comerţ civilizat. Ea prezintă produsul, având rolul de a...

Analiza calității la Caromet SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C „ CAROMET” S.A Aşezată în partea de nord-est a municipiului, pe D.N.68, ce leagă municipiul Caransebeş de...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Analiza calității și rentabilității

Societatea Comercială 1 Iunie SA Timişoara, este astăzi cunoscută ca o intreprindere profilată pe producţia de tricotaje destinate atât copiilor...

Te-ar putea interesa și

Studiu de piață - preț, produs, distribuție

I.CONSUMUL, CEREREA SI COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI Activitatea de marketing are drept cadru principal de referinta piata. Aici se finalizeaza...

Mix de Marketing Amway

I. 1. Conceptul de marketing-mix Concept esenţial al teoriei moderne a marketingului, mixul de marketing reprezintă "ansamblul de instrumente...

Corporația AMWAY

SCURT ISTORIC Pornind de la începuturile timide din 1959, când Amway folosea drept sediu o benzinarie parasita, visul celor doi prieteni Rich...

Ai nevoie de altceva?