Inflația - Cauze și Costuri Contemporane

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 17731
Mărime: 472.31KB (arhivat)
Publicat de: Axenia Giurgiu
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitru Ciucur
Lucrare de licenta in cadrul facultatii Constantin Brancoveanu din Pitesti.

Cuprins

 1. INFLAŢIA – CAUZE ŞI COSTURI CONTEMPORANE. INFLAŢIA ÎN JUDEŢUL
 2. ARGEŞ.STUDIU DE CAZ
 3. INTRODUCERE
 4. Capitolul 1. CONCEPTUALIZAREA INFLAŢIEI
 5. 1.1 Conţinutul dinamic al inflaţiei
 6. 1.1.2 Concepte şi teorii privind inflaţia.pag 5
 7. 1.1.3 Mecanismul de producere al inflaţiei.pag 19
 8. 1.2 Cauze specifice privind inflaţia
 9. 1.2.1 Dererminarea multifactorială a inflaţiei.pag 20
 10. 1.2.2 Cauzele inflaţiei din ţara noastră.pag 22
 11. Capitolul 2. FORME STRUCTURALE ALE INFLAŢIEI, MODALITĂTI DE EVALUARE
 12. 2.1 Forme de inflaţie şi corelaţii macroeconomice.pag 28
 13. 2.2 Costuri contemporane şi modalităţi de diminuare.pag 39
 14. Capitolul 3. INFLAŢIA ÎN JUDEŢUL ARGEŞ. STUDIU DE CAZ
 15. 3.1 Inflaţia judeţului Argeş. Studiu de ansamblu.pag 51
 16. 3.2 Inflaţia judeţului Argeş în perioada 2010-2011.pag 56
 17. Concluzii.pag 63
 18. Bibliografie.pag 65

Extras din licență

INTRODUCERE

Războiul a fost întotdeauna mijlocul de acaparare prin forţă a unor noi teritorii. După un timp, s-a înţeles foarte bine această idee şi de aceea, au fost schimbate armele, nemaifiind necesară supremaţia politică pentru a se realiza dominaţia economică. Cel mai teribil armament de dominare economică a devenit moneda naţională. Acum lupta nu se mai dă pe câmpul de bătălie, nu se mai folosesc arme, acum putem vorbi despre un conflict economic, iar în acest conflict unul dintre cei mai aprigi duşmani este inflaţia.

Inflaţie a existat dintotdeauna, dar, în trecutul îndepărtat, nu era cunoscută sub această denumire, şi nici nu se manifesta la un asemenea nivel. Acum, în secolul XXI, inflaţia, deşi uşor perceptibilă, reprezintă unul dintre fenomenele complexe foarte greu de prins în tuşe sigure, fiind generată de o multitudine de cauze, care mai de care mai complexe şi mai greu de controlat.

Obiectivul lucrării este de a analiza starea economiei naţionale în perioada de tranziţie, prin studierea parţială a fenomenului inflaţionist.

Aceasta lucrare cuprinde trei capitole structurate astfel:

Primul capitol se referă la conceptul de inflaţie, şi anume conţinutul dinamic al inflaţiei şi cauzele specifice privind inflaţia.

În zilele noastre, inflaţia constituie o problemă majoră a lumii contemporane. Ea apare, pe de o parte ca un fenomen obiectiv, provocat de anumite cauze ce ţin de structurile fundamentale ale organizării economice actuale a omenirii, precum şi de actuala organizare a circulaţiei monetare bazată pe moneda fără valoare integrală, iar pe de alta parte inflaţia este folosită în mod conştient, ca mijloc de dirijare economică.

Conceptul de inflaţie este strâns legat de masa monetară în circulaţie şi de raporturile acesteia cu necesarul obiectiv de monedă al economiei.

Instrumentul la care se apeleaza cel mai des pentru evaluarea inflaţiei, utilizat şi în România, este indicele general al preţurilor (indicele sintetic al preţurilor). Acesta exprimă, în linii generale, creşterea preţurilor ca fenomen de ansamblu care afectează economia.

Al doilea capitol se referă la formele structurale ale inflţiei, modalităţile de evaluare. În acest capitol vom pune accentul pe formele inflaţiei, corelaţiile macroeconomice, costurile contemporane şi modalităţile de diminuare a acestora.

Cele mai importante forme ale inflaţiei sunt : inflaţia târâtoare, inflaţia moderată, criza inflaţionistă, inflaţia rapidă, inflaţia galopantă şi hiperinflaţia.

Conform definiţiei economistului R. Dornbusch: “Hiperinflatia începe în luna în care creşterea preţurilor depăşeste 50% şi se termina în luna anterioară scăderii creşterii preţurilor sub aceasta limita, peste care nu se poate trece cel puţin un an” . Hiperinflatia trebuie pusă în relaţie cu cel puţin două mărimi: ritmul creşterii producţiei naţionale şi ritmul sporirii preţurilor în anul sau anii anteriori.

Ultimul capitol se referă la un studiu de caz şi anume “ Inflaţia în judeţul Argeş” unde voi adăuga datele economice, geografice şi un scurt rezumat despre inflaţia in judeţul Argeş în perioada 2010-2011.

Situat în partea central-sudică a României, judeţul Argeş, cu o suprafaţă de 682631 ha (6826,3 kmp), reprezintă 2,9% din teritoriul ţării. Pe teritoriul judeţului Argeş se intersectează paralela de 45o latitudine nordică cu meridianul de 25o longitudine estică.

Altfel spus, acest punct marchează jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord, dar şi jumătatea distanţei dintre Oceanul Atlantic ( vestul ) şi Munţii Urali ( estul Europei ).

La nivel naţional, judeţul Argeş ocupă locul patru, din punctul de vedere al creşterii economice.

În industrie, activitatea economică în prezent se desfaşoară în 22.602 societăţi comerciale active pe forme de proprietate, dintre care:

- 12.526 societăţi comerciale active

- 3.629 asociaţii familiale

- 6.447 persoane independente

Structura exporturilor: maşini, aparate şi echipamente electrice, mijloace de transport rutier, materiale şi articole textile.

Banca Naţională a României a revizuit, în urcare prognoza de inflaţie pentru 2011 de la 3,6% la 5,1% şi asteptările pentru anul viitor de la 3,2% la 3,6%. Pentru trimestrul doi, banca centrală estimează ca inflaţia anuală se va plasa la 8,7%.

Capitolul 1. CONCEPTUALIZAREA INFLAŢIEI

1.1 Conţinutul dinamic al inflaţiei

Concepte si teorii privind inflaţia

Inflaţia este un dezechilibru major prezent în economia oricărei ţări, reprezentat de o creştere generalizată a preţurilor şi de scăderea simultană a puterii de cumpărare a monedei naţionale.

Conceptul de inflaţie este strâns legat de masa monetară în circulaţie şi de raporturile acesteia cu necesarul obiectiv de monedă al economiei. Se poate afirma ca inflaţia este dezechilibrul de ansamblu al economiei apărut la un moment dat între masa monetară în circulaţie mai mare şi cantitatea de mărfuri şi servicii mai mică, dezechilibru reflectat prin creşterea preţurilor şi scăderea puterii de cumpărare a banilor.

În zilele noastre, inflaţia constituie o problemă majoră a lumii. Ea apare, pe de o parte ca un fenomen obiectiv, provocat de anumite cauze ce ţin de structurile fundamentale ale organizării economice actuale a omenirii, precum şi de actuala organizare a circulaţiei monetare bazată pe moneda fără valoare integrală, iar pe de alta parte inflaţia este folosită în mod conştient, ca mijloc de dirijare economică.

Cauza directă şi imediată a inflaţiei trebuie cautată în dezechilibrul economic şi financiar reflectat de creşterea masei monetare în circulaţie într-un ritm mai rapid decat ritmul creşterii producţiei. Deoarece moneda reprezintă putere de cumpărare activă, cerere solvabilă, difuzarea sa în economie într-o cantitate superioară ofertei de bunuri şi servicii determină reducerea spontană a puterii de cumpărare a masei monetare în circulaţie şi, deci, creşterea preţurilor şi tarifelor. În concluzie, nu poate exista inflaţie fără exces de monedă în circulaţie.

Preview document

Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 1
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 2
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 3
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 4
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 5
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 6
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 7
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 8
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 9
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 10
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 11
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 12
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 13
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 14
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 15
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 16
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 17
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 18
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 19
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 20
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 21
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 22
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 23
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 24
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 25
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 26
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 27
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 28
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 29
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 30
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 31
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 32
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 33
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 34
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 35
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 36
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 37
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 38
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 39
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 40
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 41
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 42
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 43
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 44
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 45
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 46
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 47
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 48
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 49
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 50
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 51
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 52
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 53
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 54
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 55
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 56
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 57
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 58
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 59
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 60
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 61
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 62
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 63
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 64
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 65
Inflația - Cauze și Costuri Contemporane - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Inflatia - Cauze si Costuri Contemporane.docx

Alții au mai descărcat și

Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar

Introducere Inflația este un fenomen și un proces economico-social complex, reprezentând unul dintre cele mai nocive fenomene economice...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Evolutia Inflației în România

1.GENERALITAŢI Inflația este denumirea dată unui dezechilibru major prezent în economie, la nivel de stat, definit în general ca şi o creștere...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor

1.1 Concept Banii reprezintă bunuri ca oricare altele, indiferent că se prezintă sub forma variată de la început, sau sub forma lor proprie. Cu...

Șomajul în Actualitatea României

INTRODUCERE Şomajul este astăzi unul din fenomenele cele mai puţin acceptate care afectează economiile tuturor ţărilor. Noţiunea de şomaj provine...

Inflația

INTRODUCERE „A pretinde că în general inflaţia este în mod necesar un rău şi că sărăceşte întotdeauna şi pe toată lumea deopotrivă nu are temei...

Puterea de Cumpărare a Monedei în Economia Românească - Perspective de Viitor

ARGUMENT Am ales aceasta tema deoarece moneda a avut si are în continuare un rol semnificativ în viata economica si sociala. Evolutia monedei, de...

Cauzele structurale ale inflației din România 2005-2014

Termenul de inflaţie a intrat în limbajul curent al oamenilor de afaceri, al bancherilor în special, la sfârşitul secolului al XIX-lea, fiind...

Inflația fenomen actual

INTRODUCERE 2 CAPITOLUL I 3 INFORMATII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA OLTCHIM S.A. 3 1.1. PREZENTAREA SOCIETATII 4 1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 8...

Analiza inflatie și somaj în ultimii 18 ani și Curba Philips

1.1 Definiția și tipurile de inflație Inflația este un dezechilibru structural care reflectă existența în circulație a unei mase monetare...

Inflația

Lista abrevierilor .3 Introducere ..4 I. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND INFLAȚIA .5 II. IMPORTANȚA EVALUĂRII INFLAȚIEI ȘI PARTICULARITĂȚILE...

Ai nevoie de altceva?