Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 14460
Mărime: 710.37KB (arhivat)
Publicat de: Elena I.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Valeriu Dornescu
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

 1. Introducere 1
 2. Capitolul 1. Procesul inflaționist. Noțiuni privind echilibrul monetar . 2
 3. 1.1. Moneda și sistemul monetar. Echilibrul monetar 2
 4. 1.2. Conceptul de inflație. Cauze și forme de manifestare . 5
 5. 1.2.1. Delimitarea inflației .. 5
 6. 1.2.2. Cauze ale apariției inflației ... 9
 7. 1.2.3. Tipuri de inflație . 10
 8. 1.3. Efectele sociale și economice ale inflației . 14
 9. 1.3.1. Efectele sociale ... 14
 10. 1.3.2. Efectele economice . 15
 11. Capitolul 2. Efectele inflației .. 17
 12. 2.1. Efectele inflației anticipate 17
 13. 2.2. Efectele inflației neanticipate și ale incertitudinii . 19
 14. 2.3. Teoria echilibrului general 20
 15. 2.4. Teoria dezechilibrelor economice . 23
 16. CAPITOLUL 3. Particularități ale procesului inflaționist în România în perioada 2000 - 2019 ... 26
 17. 3.1. Evoluția și cauzele inflației din anul 2000 până în2009 27
 18. 3.2. Evoluția și cauzele din anul 2010 până în prezent 32
 19. 3.3 Consecințele inflației .. 36
 20. 3.4. Perspectivele inflației pentru anii 2018- 2019 ... 37
 21. Concluzii 44
 22. Bibliografie . 47

Extras din licență

Introducere

Inflația este un fenomen și un proces economico-social complex, reprezentând unul dintre cele mai nocive fenomene economice manifestate în economiile contemporane. Este caracterizată prin creșterea puternică și cumulativă a prețurilor și prin deprecierea monetară. De asemenea, ea provine din depășirea puterii de cumpărare a consumatorilor față de cantitatea de bunuri și servicii oferite.

Politicile antiinflaționiste, pentru asigurarea unei stabilități monetare și menținerea prețurilor în limite echilibrate, pornesc de la premiza asigurării, concomitent, și a creșterii economice și a limitării șomajului.

Politicile antiinflaționiste trebuie să fie suficient de solide pentru a putea combate inflația dar și suple pentru a nu afecta creșterea economică, și a nu duce la deflație și accentuarea șomajului.

Inflația se manifestă ca un dezechilibru monetaro-material, atât în țările cu economie de piață, cât și în țările cu economii centralizate. Inflația apare și se dezvoltă în același timp cu apariția și creșterea rolului monedei în mersul economiei.

Este important de știut că nu orice creștere de prețuri reprezintă inflație, cum nici orice tip de inflație nu poate fi asociată dezechilibrului major.

Capitolul 1 prezintă moneda și sistemul monetar precum și cererea și oferta de monedă în asigurarea echilibrului. Mai apoi se face definirea inflației și cum este ea definită în viziunea mai multor economiști precum Raymond Barres au J.M Albertini, principalele cauze care provoacă acest fenomen dar și tipurile de inflație. Iar în ultimul subcapitol sunt prezentate efectele economice și sociale ale inflației.

Capitolul 2 am prezentat efectele inflației anticipate și cele neanticipate, precum și a echilibrului și dezechilibrului.

Capitolul 3 prezintă fenomenul inflaționist în România, evoluția inflației înainte de anul 2000 și după această perioadă, precum și previziunile pentru anul 2019, iar ultimul punct prezintă impactul inflației în România.

2

Capitolul 1. Procesul inflaționist. Noțiuni privind echilibrul monetar

1.1. Moneda și sistemul monetar. Echilibrul monetar

Moneda este înțeleasă astfel: Piesă de metal - aur, argint, cupru etc. - care se prezintă în general sub formă de disc plat și servește ca mijloc de circulație, de plată, și eventual - atunci când merită - de tezaurizare. Spre deosebire de bani, moneda nu este un termen generic, ci se referă la un anumit fel de bani și anume la piesele de metal cu valoare proprie deplină sau inferioară valorii nominale.1

Abordarea monedei în evoluția sa istorică evidențiază tendința de dematerializare a monedei, metamorfoza acesteia, de la moneda metalică până la cărțile de credit și moneda electronică.

Moneda materială a cunoscut, în evoluția sa, mai multe faze succesive2:

- moneda - marfă: inițial, pentru efectuarea plăților sau reglarea schimburilor, a fost utilizat un bun material, o marfă aleasă din multe altele, având calități adecvate (conservare, divizibilitate, încredere, valoarea de întrebuințare);

- moneda metalică: prin calitățile lor (frumusețe, divizibilitate, raritate, inalterabilitate), metalele prețioase au fost universal acceptate și ușor conservate.

- biletul sau bancnota (moneda fiduciară). La origine, un simplu certificat de depozit de monedă metalică la o bancă (suma biletelor neputând depăși pe aceea a stocului de metal), biletul se transformă într-o veritabilă monedă fiduciară, emițându-se bilete într-o valoare mult mai mare decât aceea conservată de metal, având la bază încrederea că nu toți deținătorii de bilete vor solicita, în același timp, conversia acestora în metalul din depozitele bancare.

- contul (moneda scripturală). Similar apariției “biletului”, depozitarea biletelor la bancă a condus la utilizarea acestor depozite pentru a se efectua reglementarea datoriei prin virament (transfer între conturi).

1 Vasile Turliuc , Vasile Cocriș și alții - Monedă și Credit , Editura UAIC Iași, Iași 2013 ,pag. 49

2 Alexandru Țugui - Inflația: Concepte, teorii și politici economice, București, Editura Economică, 2000, p. 23

3

- cartelele magnetice (moneda electronică). Inovația tehnologică, aceasta permite stocarea unei puteri de cumpărare într-o cartelă “plătită anterior”, cartelele eliberate de către bănci titularilor de conturi fiind utilizate pentru efectuarea plăților.

Caracteristicile monedei sunt:

- Portabilitatea, divizibilitatea și recunoașterea cu ușurință reprezintă cele mai importante caracteristici ale monedei metalice. Dezvoltarea creditului face ca aceste trăsături să fie mai puțin importante, astăzi.

- Acceptabilitatea reprezintă o caracteristică a monedei, indiferent de forma acesteia și de perioada de timp în care a circulat. Cu cât o monedă este mai acceptată, cu atât este mai căutată respectiv este universal dorită, întrucât în schimbul ei pot fi primite bunuri și prestate servicii.

- Acceptabilitatea este baza lichidității. Lichiditatea este cea care face ca deținătorul de monedă să o utilizeze imediat, pentru procurarea de bunuri, fără a suporta costuri de transformare.

- Stabilitatea. Pentru ca utilizarea monedei să fie satisfăcătoare, este necesar ca aceasta să fie caracterizată prin stabilitate.

Bibliografie

Vasile Turliuc , Vasile Cocriș și alții - Monedă și Credit , Editura UAIC Iași, Iași 2013 ;

Milton Friedman - “Inflaton sistemes monetaires”,Calman Levy ,Paris 1976 ;

Dobrotă, N.-“economie politică” ,Ed. Economică ,București ,1997 ;

Basno Cezar , Dardac N. , Floricel C-tin - Monedă , credit și bănci , Editura Didactică și Pedagogică , București 1994 ;

Isărescu , Mugur - Inflația și echilibrele fundamentale ale economiei românești , Caiete de studii ale BNR , nr.3 ,1996 ;

Coste , V. - Inflația , Ed. Gaudeamus , Iași , 1993 ;

Frisch, H. - “Teorii ale inflației”, Ed. Sedona, Timișoara, 1997;

Heyne, P. - “Modul economic de gândire”, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1991 ;

Vasile, R. - “Între echilibru și recesiune” , Ed. Economică, București, 1998 ;

Rapoarte anuale B.N.R.

www.bnr.ro

Anuarul Statistic al României

Preview document

Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 1
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 2
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 3
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 4
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 5
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 6
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 7
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 8
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 9
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 10
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 11
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 12
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 13
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 14
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 15
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 16
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 17
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 18
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 19
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 20
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 21
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 22
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 23
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 24
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 25
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 26
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 27
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 28
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 29
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 30
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 31
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 32
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 33
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 34
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 35
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 36
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 37
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 38
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 39
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 40
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 41
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 42
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 43
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 44
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 45
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 46
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 47
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 48
Inflația - formă de manifestare a dezechilibrului monetar - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Inflatia - forma de manifestare a dezechilibrului monetar.pdf

Alții au mai descărcat și

Inflația - Cauze și Costuri Contemporane

INTRODUCERE Războiul a fost întotdeauna mijlocul de acaparare prin forţă a unor noi teritorii. După un timp, s-a înţeles foarte bine această idee...

Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste

INTRODUCERE Inflaţia este un fenomen şi un proces economico-social complex, care a devenit general şi persistent în epoca noastră. Ea se...

Analiza Nivelului și Evoluției Ratei Inflației în România în Perioada 1990-1999

INTRODUCERE Inflatia reprezinta unul dintre cele mai „nocive” fenomene economice care se manifesta în economiile contemporane. Totusi, aceasta nu...

Rolul băncii centrale în procesul de pregătire pentru adoptarea monedei unice europene, cu referire la BNR

INTRODUCERE Aderarea la UE și participarea preconizată la Eurosistem au avut un rol decisiv în îmbunătățirea independenței Băncii Naționale a...

Întreprinderea în mediul competitiv - studiu de caz realizat la SC Tyrol Serv SA Păulești

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII Date de identificare ale firmei: -Numele:S.C TYROL SERV S.A. -Adresa: str.Principala, nr.9,...

Analiza macroeconomică a inflației

CAPITOLUL I Analiza macroeconomica a inflatiei I.1 Inflatia-dezechilibru macroeconomic complex Inflatia este un dezechilibru care atinge toate...

Evoluții și tendințe ale pieței valutare în România

CAPITOLUL 1: SFERA PIEȚELOR VALUTARE ȘI OPERAȚIILE DE PE PIEȚELE VALUTARE 1.1. Conceptul de piață valutară și participanții la tranzacții Piețele...

Structura organizațională ACPA Aroma

Introducere Lucrarea de faţă este o încercare de abordare a tematicii ce ţine de structura organizatorică a întreprinderii. Actualitatea temei....

Te-ar putea interesa și

Politica monetară și inflația. Efectele fenomenului inflaționist asupra trecerii la moneda unică euro

Introducere „Adoptarea euro înseamnă foarte multă rigoare, iar pentru o societate care nu este obişnuită cu rigoarea, poate însemna chiar durere”...

Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR

Capitolul I. Teoriile monetare – fundament teoretic al politicilor monetare Considerată un ansamblu de abordări alternative, teoria monetară...

Inflația vs Șomajul

INTRODUCERE Dacă se poate vorbi despre vreun avantaj al ţărilor ex-comuniste, acela este de a avea o ţintă precisă: economia de piaţă. Ţările...

Inflația

INTRODUCERE Dupa mai bine de opt ani de la prabusirea comunismului în tarile din Europa, tranzitia spre economia de piata continua în toate aceste...

Inflația și Deflația - Forme ale Dezechilibrului Monetar

1.Inflatia Inflatia considerata un semn al unor dezechilibre din economie, impune necesitatea controlarii ei si a evitarii pe cât posibil a...

Politica monetară a României în vederea adoptării monedei unice euro

INTRODUCERE În anul 1957 şase ţări europene (Belgia, Franţa, Germania, Italia, Olanda şi Luxemburg) semnau Tratatul de la Roma, prin care lua...

Politici Monetare Antiinflationiste

INTRODUCERE Dacă se poate vorbi despre vreun avantaj al ţărilor ex-comuniste, acela este de a avea o ţintă precisă: economia de piaţă. Ţările...

Moneda și problemele ei actuale

Capitolul I Moneda si problemele ei actuale 1.1. Moneda si functiile sale Cand vorbim de „moneda”, ne gandim la „bani” si invers. Moneda a...

Ai nevoie de altceva?