Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 129 în total
Cuvinte : 49033
Mărime: 372.47KB (arhivat)
Publicat de: Violeta C.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Elena Violeta Dragoi
Universitatea “ Valahia” Târgovişte Facultatea de Şiinţe Economice Specializarea finanţe – bănci

Cuprins

 1. I. Teoriile monetare – fundament teoretic al politicilor monetare.4
 2. 1.1. Teorii clasice asupra monedei.5
 3. 1.2. Teorii moderne asupra monedei.8
 4. 1.3. Abordarea monetară a inflaţiei.19
 5. 1.3.1. Evidenţe empirice.20
 6. 1.3.2. Explicaţia inflaţiei.20
 7. II. Politica monetară – pârghie a dezvoltării economice.23
 8. 2.1. Conceptul de politică monetară.23
 9. 2.2. Impactul politicii monetare.25
 10. 2.2.1. Evaluarea utilizării şi a efectelor politicii monetare.26
 11. 2.2.2. Eficacitatea politicii monetare.27
 12. 2.3. Orientarea şi controlul operaţiunilor monetare.29
 13. 2.4. Politica monetară şi interferenţa cu politica economică.33
 14. 2.5. Canalele de transmitere a politcii monetare.35
 15. 2.6. Limitele politicii monetare.42
 16. 2.7. Politica monetară înainte şi după aderarea la U.E.45
 17. III. Banca Centrală, instituţie vitală a economiei de piaţă .50
 18. 3.1. Istoricul băncilor centrale.50
 19. 3.2. Organizarea şi independenţa băncii centrale.51
 20. 3.2.1. Organizarea băncii centrale.51
 21. 3.2.2. Independenţa băncii centrale.53
 22. 3.2.2.1. Criterii de apreciere a independenţei băncii centrale.54
 23. 3.3. Funcţiile băncilor centrale.55
 24. 3.3.1. Funcţia de emisiune.55
 25. 3.3.2. Funcţia de creditare.56
 26. 3.3.3. Funcţia de bancă a statului.59
 27. 3.3.4. Funcţia de bancă a băncilor.60
 28. 3.3.5. Funcţia de centru valutar.61
 29. 3.3.6. Funcţia prudenţială şi de control.62
 30. 3.3.7. Funcţia economică.63
 31. 3.4. Operaţiunile Băncilor Centrale.63
 32. 3.4.1. Operaţiunile active.64
 33. 3.4.2. Operaţiunile pasive.64
 34. 3.5. Banca Naţională a României.65
 35. 3.5.1. Scurt istoric.65
 36. 3.5.2. Rolul şi funcţiile BNR.66
 37. 3.5.2.1. Rolul BNR.66
 38. 3.5.2.2. Funcţiile BNR.66
 39. IV. Instrumentele de politică monetară utilizate de BNR.68
 40. 4.1. Sistemul rezervelor minime obligatorii.69
 41. 4.2. Taxa oficială a scontului.78
 42. 4.3. Operaţiile la piaţa liberă (open market).83
 43. 4.4. Rata dobânzii de refinanţare.84
 44. 4.5. Limitarea creditului.86
 45. 4.6. Politica de rescontare şi politica de bază monetară.91
 46. 4.7. Politica de rată a dobânzii.92
 47. V. Inflaţia.96
 48. 5.1. Dezechilibrul monetar – consecinţă a inflaţiei.96
 49. 5.2. Cauzele inflaţiei.99
 50. 5.3. Efectele inflaţiei.99
 51. 5.4. Măsuri antiinflaţioniste.101
 52. VI. Studiu de caz – Strategia de ţintire a inflaţiei.102
 53. 6.1. Sinteza fenomenului inflaţionist.103
 54. 6.2. Evoluţia inflaţiei.108
 55. 6.3. Perspectivele inflaţiei.113
 56. 6.4. Concluzii.128
 57. Concluzii şi propuneri.129

Extras din proiect

Capitolul I. Teoriile monetare – fundament teoretic al politicilor monetare

Considerată un ansamblu de abordări alternative, teoria monetară contemporană acoperă un spectru larg de probleme, dintre care cele mai importante pentru obiectul său de studiu sunt:

- definirea banilor, delimitarea sferei şi a formelor sale de manifestare;

- determinarea rolului banilor în economie, a interdependenţei lor;

- valoarea banilor, modalităţi de măsurare şi fundamentare;

- oferta de bani şi mecanismele acesteia, agregatele monetare şi creaţia monetară;

- cererea de bani şi determinanţii săi economici;

- echilibrul şi dezechilibrul monetar;

- fundamentele politicilor monetare;

- căile de transmitere a impulsurilor monetare;

- comportamentele monetare ale subiectilor economici;

- convergenţa şi globalizarea monetară internaţională.

O problemă importantă a teoretizării monetare o reprezintă cererea de bani din economie, determinată de comportamentul subiecţilor economici şi, deci, de factorii care influenţează deciziile şi atitudinile acestora faţă de monedă.

Realizarea echilibrului monetar între oferta de bani şi cererea de bani reprezintă problema cea mai complexă a teoriei monetare, deoarece acest echilibru reprezintă un proces de ajustare continuă, în cadrul unor cicluri de codeterminare a variabilelor monetare şi economice, prin structuri complexe de tranzacţii monetare, financiare şi reale, interne şi externe.

Elementele definitorii ale teoriei monetare sunt:

- Statutul teoriei monetare

Determinată de problematica cu care se ocupă, teoria monetară are următoarea caracteristică: teorie a comportamentelor şi variaţiilor monetare, manifestată în cadrul gestiunii financiare la nivel micro, ea devine teorie a transferuruilor şi transformărilor monetare la nivel macro şi mondo economic.

- Relativitatea teoriei monetare

Teoria monetară se diferenţiază din punct de vedere al soluţionării şi punerii problemelor, relevându-şi relativitatea. Caracterul relativ al teoriei monetare se explică prin variabilitatea paradigmelor problematice şi explicative.

- Compoziţia metodologică a teoriei monetare

Teoria monetară se constituie de fapt ca un caleidoscop de teorii monetare, care s-au format în evoluţia istorică divergentă, concurentă sau complementară, prin agregarea unor atitudini metodologice, utilizând preferenţial una dintre metodele de cunoaştere, de teoretizare disponibile.

Din punct de vedere metodologic teoriile monetare fiind instrumente operaţionale, acestea servesc direct sau indirect politicilor monetare, economice.

- Potenţialul teoriei monetare

Caracteristicile teoriei monetare, relativitatea acesteia limitează gradul său de generalitate, astfel neexistând o teorie monetară omniscientă, unitară, atotcuprinzătoare, ci teorii monetare specifice, centrate şi orientate.

1.1. Teorii clasice asupra monedei

Din perspectiva abordării teoretice, teoriile monetare pot fi asociate unor concepţii clasice centrate pe valoarea monedei, delimitate prin conţinut şi abordare explicativă.

1. Teoria banilor ca instrument al schimbului (operaţional - convenţionalistă)

Conform acestei teorii moneda, banul era considerat un simplu instrument al schimbului. Adică banii nu sunt decât o modalitate pentru nevoia practică, oamenii convenind să dea şi să primească pentru fiecare marfă un echivalent.

2. Teoria metalistă a banilor

Teoria metalistă are la bază identificarea banilor cu diverse metale preţioase. Aceasta, atribuia proprietăţilor naturale ale acestor metale calitatea de bani, fără a avea în vedere că numai în anumite condiţii istorice metalele preţioase au îndeplinit rolul de bani. Principalii reprezentanţi au fost: Thomas Munn (Anglia) şi Jean Baptiste Colbert (Franţa).

3. Teoria nominalistă

Nominalismul, spre deosebire de teoria metalistă, neagă existenţa vreunei legături între bani şi metalele preţioase, susţinând că banii sunt simple semne convenţionale, că ei, neavând valoare intrinsecă, nu au nimic comun cu marfa.

În această concepţie, banii ar fi doar semne nominale prin care se dermină proporţiile în care se schimbă mărfurile, ei reducând funcţiile banilor la funcţiile de mijloc de circulaţie şi de mijloc de plată, iar funcţia de măsură a valorii o identifică cu aceea de etalon al preţurilor.

Semnele băneşti convertibile limitat sau neconvertibile în aur au fost introduse în toate ţările dezvoltate, acestea fiind şi mai puţin decât bancnotele, prin ele însele marfă. Procesul inflaţionist face ca semnele băneşti să piardă tot mai mult din puterea lor de cumpărare. Mai mult decât atât, se manifestă tendinţa de a separa unităţile băneşti de marfă, prin renunţarea la stabilirea pentru etalonul monetar a unui conţinut aur oficial, înlocuindu-l cu determinarea unui raport al monedei faţă de alte monede şi mai ales faţă de coşuri de monede.

Preview document

Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 1
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 2
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 3
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 4
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 5
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 6
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 7
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 8
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 9
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 10
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 11
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 12
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 13
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 14
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 15
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 16
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 17
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 18
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 19
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 20
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 21
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 22
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 23
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 24
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 25
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 26
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 27
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 28
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 29
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 30
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 31
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 32
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 33
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 34
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 35
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 36
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 37
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 38
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 39
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 40
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 41
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 42
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 43
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 44
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 45
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 46
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 47
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 48
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 49
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 50
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 51
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 52
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 53
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 54
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 55
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 56
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 57
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 58
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 59
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 60
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 61
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 62
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 63
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 64
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 65
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 66
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 67
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 68
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 69
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 70
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 71
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 72
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 73
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 74
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 75
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 76
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 77
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 78
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 79
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 80
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 81
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 82
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 83
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 84
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 85
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 86
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 87
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 88
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 89
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 90
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 91
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 92
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 93
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 94
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 95
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 96
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 97
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 98
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 99
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 100
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 101
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 102
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 103
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 104
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 105
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 106
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 107
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 108
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 109
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 110
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 111
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 112
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 113
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 114
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 115
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 116
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 117
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 118
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 119
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 120
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 121
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 122
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 123
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 124
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 125
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 126
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 127
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 128
Politică monetară și instrumente de politică monetară a BNR - Pagina 129

Conținut arhivă zip

 • Politica Monetara si Instrumente de Politica Moneetara a BNR.doc

Alții au mai descărcat și

Adaptarea instrumentelor de politică monetară ale BNR la cerințele integrării europene

INTRODUCERE: Din anul 1993 au început negocierile pentru semnareaAcordului de Asociere al României la Uniunea Europeana. Înca de atunci integrarea...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Monedă și credit

2.4. Banca Nationala României 2.4.1. Istoricul BNR Banca Nationala a României reprezinta o institutie care a fost înfiintata prin Legea organica...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank

1.MEDIUL BANCAR ROMÂNESC 1.1. Sistemul bancar Românesc Sistemul bancar din România este un sistem pe două nivele, cuprinzând Banca Naţională a...

Politici Monetare Promovate de BNR după 1990

Cap. 1 Politica monetara promovata de BNR în perioada de dupa 1990 si implicatiile sale Trecerea economiei la o noua etapa a produs ample si...

Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare

INTRODUCERE Criza a suscitat o amplă și intensă dezbatere cu privire la rolul și responsbilitățile băncilor centrale. Dacă, în lucrările de...

Instrumente de politică monetară și eficiența acestora

CAPITOLUL 1. POLITICA MONETARĂ Politica monetara, ansamblu masurilor si metodelor prin care autoritatile publice abilitate cauta sa influienteze...

Implicații ale globalizării financiare asupra politicilor monetare

Introducere Nici o definiţie a fenomenului globalizării nu este mai acoperitoare decât cea indusă de cunoscuta sintagmă a “satului planetar”si că,...

Instrumentele de Politică Monetară Folosite de BNR și Efectele Aplicării Lor în Perioadele 2006-2007

Politica promovată de BNR trebuie să conducă la creşterea economică durabilă, în principal, prin reducerea inflaţiei până la un nivel cât mai mic...

Analiza Instrumentelor de Politică Monetară a BNR

CAPITOLUL I Instrumentele politicii monetare 1.1 Definirea și clasificarea instrumentelor de politică monetară Instrumentele de politică...

Transformări în sistemul bancar românesc în contextul integrării europene

Capitolul 1. Consideratii privind sistemul bancar în perioada de tranzitie la economie de piata În contextul integrarii europene restructurarea...

Ai nevoie de altceva?