Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 32762
Mărime: 232.75KB (arhivat)
Publicat de: Ani D.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigore Aurica
Universitatea „Danubius” Galaţi Facultatea de Ştiinţe Economice Specializarea „Contabilitate şi Informatică de Gestiune”

Cuprins

  1. CAP. I - Mecanismul şi particularităţile tranzacţiilor comerciale internaţionale 3
  2. 1.1. Principii şi tehnici de derulare a tranzacţiilor cu bunuri corporale 3
  3. 1.2. Tranzacţii de transfer internaţional de tehnologie şi cooperare economică internaţională 22
  4. CAP. II - Surse şi modalităţi de finanţare a tranzacţiilor comerciale internaţionale 44
  5. CAP. III - Procesele de liberalizare a tranzacţiilor comerciale internaţionale 63
  6. CAP. IV – Studiu de caz: Costurile de tranzacţie şi modalităţile de reducere a acestora 73
  7. Concluzii 86
  8. Bibliografie 89

Extras din licență

CAP. I - Mecanismul şi particularităţile tranzacţiilor comerciale internaţionale

1.1. Principii şi tehnici de derulare a tranzacţiilor cu bunuri corporale

Determinarea principiilor, formelor şi tehnicilor de efectuare a tranzacţiilor cu bunuri corporale, expuse în compartimentul în cauză, au fost apreciate în baza studierii concrete a practicii internaţionale.

Înainte de a-şi exporta produsul sau tehnologia exportatorul trebuie să acumuleze informaţie cantitativă şi calitativă referitor la pieţele externe, precum şi să efectueze propriul diagnostic export. Astfel, în selectarea unei pieţe externe evidenţiem în analiza elementelor tripticului piaţă - concurenţă – întreprindere.

În cadrul analizei pieţei putem delimita patru factori esenţiali:

- Potenţialul pieţei,

- Accesibilitatea pieţei,

- Receptivitatea pieţei,

- Stabilitatea pieţei.

Prima întrebare care trebuie să fie elucidată la cercetarea potenţialului pieţei (capacităţii maxime de absorbţie) – existenţa unei oferte similare cu cea a întreprinderii. În cazul unui răspuns pozitiv trebuie evaluată oferta în perspectivă. O altă întrebare apare atunci când produsul propus de întreprindere este nou. Se analizează în ce măsură el va satisface cerinţele, se determină produsele complementare şi substituibile. Corelaţiile utilizate în acest scop pe piaţa naţională pot să fie nevalabile în alt mediu social-economic.

Accesibilitatea pieţei caracterizează posibilitatea intrării pe piaţa respectivă. O piaţă externă poate fi considerată potenţial avantajoasă, dacă costurile şi termenele de penetrare pe această piaţă nu sunt excesive. Se cercetează restricţiile tarifare şi netarifare.

Dificultatea principală ţine de caracterul adesea implicit al multor reguli şi relaţii ce determină o piaţă. Este necesar de a fi la curent cu regulamentele interne ale ţării, ceea ce implică sferele politice, tradiţiile, simbolica, protecţia consumătorilor etc.

Receptivitatea pieţei este modul în care piaţa apreciază întreprinderea în ansamblu, inclusiv marketingul-mix şi comportamentul managerial, căci luând decizia de a se afirma pe o piaţă externă întreprinderea este supusă şi reacţiilor agenţilor economici de care nu s-a ţinut cont în procesul elaborării ofertei şi care au fost exterioare culturii şi practicii de afaceri a firmei.

Cercetarea stabilităţii pieţei presupune analiza riscului:

• Economic, care poate proveni din:

- insolvabilitatea financiară a partenerului;

- pierderea veniturilor care poate împiedica respectarea tuturor obligaţiilor asumate de partener;

- dezechilibrul financiar la macronivel, care poate fi însoţit de reducerea puterii de cumpărare a diferitelor categorii de cumpărători.

• Politic, provocat de:

- acţiunile guvernului ţării-gazdă care pot fi defavorabile întreprinderilor străine;

- factorii mediului (conflicte sociale, schimbări radicale ale orientării politice, pericolul războiului ş.a.).

În cadrul cercetării concurenţei este necesar de făcut distincţie dintre concurenţii locali pe piaţa de referinţă care pot beneficia de o protecţie specială din partea autorităţilor şi concurenţii străini. Anume aceştia din urmă pot fi consideraţi drept concurenţi reali.

Cercetarea şi aprecierea activităţii firmelor concurente se bazează pe informaţia privind:

- Poziţiile concurenţilor pe piaţă: volumul vânzărilor, locul firmei pe piaţa mondială, ponderea fiecărei firme concurente în volumul total de vânzări pe piaţa cercetată;

- Caracteristicile producţiei fabricate de către fiecare concurent, parametrii ei tehnici, preţul, factorii determinanţi ai competitivităţii, mărcile comerciale utilizate, noutatea produselor;

- Tipurile şi volumul serviciilor propuse de concurenţi, inclusiv formele şi preţul deservirii tehnice;

- Practica activităţii publicitare, stimularea vânzărilor, amplasarea depozitelor, condiţiile de păstrare a mărfurilor;

- Activitatea de marketing a concurenţilor, politica preţurilor şi desfacerii, nivelul costurilor producţiei şi căile de reducere a acestora;

- Metodele luptei de concurenţă utilizate, cele mai eficiente mijloace ce ar putea fi utilizate împotriva companiilor concurente, laturile slabe ale concurenţilor şi cota de piaţă care poate fi cucerită;

- Situaţia financiară a firmelor concurente şi capacitatea lor de a-şi menţine poziţiile pe piaţă, portofoliul comenzilor, dinamica noilor comenzi.

Bibliografie

1. Albu A. Ciurel V. Contrapartida în relaţiile economice internaţionale. Bucureşti, 2001

2. Anghelache C. Comerţul exterior: finanţare şi analiză financiar-bancară. Bucureşti: Ed.Economică, 2006

3. Ariton D., “Strategii financiare ale firmei”, (Financial Strategies of Companies), Publishing House Europlus, Galaţi, 2007

4. Balaure, Virgil - coord. – Marketing, Ediţia a II-a – Bucureşti, Editura Uranus, 2003

5. Berkowitz, E.N., Kerin, R.A., Hartley, S.W., Rudelius, W. - Marketing, IRWIN Publishing, Inc., Third Edition, Boston, 1992

6. Bordean, I. – Elemente de Marketing modern - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2002

7. Bonciu F. Tehnologiile de vârf în comerţul internaţional. Bucureşti, 2009

8. Chirică L. Managementul transferului internaţional de tehnologie. Bucureşti: All, 2007

9. Ciupagea C. Fundamentele teoretice ale comerţului internaţional. Bucureşti: Ed.Economică, 2001

10. Dorobanţu Fl. Tranzacţii comerciale. Bucureşti: Lumina Lex, 2004

11. Drăgan G.Fundamentele comerţului internaţional. Bucureşti: Ed ASE, 2004

12. Drucker F. Peter – Societatea post capitalistă, Editura Image, Bucureşti 1999

13. Grigore A. - Rolul relaţiilor publice în promovarea vânzărilor. Lucrări Ştiinţifice, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanţa, 2007

14. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iaşi, 2007

15. Grigore A. - Marketingul serviciilor Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008

16. Gaftoniuc S. Finanţe internaţionale. Bucureşti: Ed.Economică, 2000

17. Gribincea A. Economie internaţională. Craiova: SITECH, 2002

18. Grigorescu R. Fundamentarea strategiei de selectare a pieţelor de export. Piteşti: Independenţa Economică, 2003

19. Negrescu D. Protecţionismul netarifar: Evoluţii şi tendinţe în ţările dezvoltate. Bucureşti: Ed.Economică, 2006

20. Negruş M. Mijloace şi modalităţi de plată internaţionale. Bucureşti: Ed.Academică, 2006

21. Popa I. Tranzacţii comerciale internaţionale. Bucureşti: Ed. Economică, 2007

22. Rujan O., Pîrgaru I. Economie internaţională. Bucureşti: Ed. Economică, 2004

23. Stoian I., Dragne E., Stoian M. Comerţ internaţional: tehnici, strategii, elemente de bază ale comerţului electronic. Vol. I, II. Bucureşti: Ed.Caraiman, 2001

24. Toffler A. – Puterea în mişcare, Editura Antet, Bucureşti 1995

25. Tureac Cornelia Elena “Management strategic “ – Tratat -, Ed. Didactică si Pedagogică Bucuresti, 2008

26. Tureac C. – Dicţionar economic. Culegere de termeni economici, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2008

27. Turtureanu A.G. "Elemente fundamentale de marketing", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2005;

28. Turtureanu A.G. "Economia serviciilor", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004;

Preview document

Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 1
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 2
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 3
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 4
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 5
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 6
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 7
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 8
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 9
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 10
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 11
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 12
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 13
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 14
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 15
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 16
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 17
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 18
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 19
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 20
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 21
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 22
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 23
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 24
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 25
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 26
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 27
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 28
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 29
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 30
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 31
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 32
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 33
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 34
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 35
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 36
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 37
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 38
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 39
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 40
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 41
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 42
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 43
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 44
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 45
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 46
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 47
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 48
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 49
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 50
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 51
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 52
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 53
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 54
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 55
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 56
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 57
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 58
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 59
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 60
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 61
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 62
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 63
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 64
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 65
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 66
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 67
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 68
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 69
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 70
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 71
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 72
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 73
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 74
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 75
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 76
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 77
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 78
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 79
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 80
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 81
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 82
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 83
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 84
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 85
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 86
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 87
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 88
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 89
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 90
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 91
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 92
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 93
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 94
Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Modalitati de Reducere a Costurilor Tranzactiilor Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Privind Rolul Comunicării în Administrarea Afacerilor

Introducere Parte a activităţii umane zilnice, comunicarea este, indiscutabil, un element definitoriu pentru om ca şi fiinţă, dar şi ca specie....

Analiza Activitătii de Comerț Electronic în România

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate Apariţia comerţului prin Internet a creat oportunităţi, dar şi perspective comerciale imense....

Falsul monetar

INTRODUCERE Actualitatea temei. Criminalitatea ca fenomen social, structură, cauzele şi condiţiile existenţei ei sunt adecvate stării...

Integrarea monetară europeană și moneda euro

CAPITOLUL 1 Consideraţii generale cu privire la noţiunile de euro şi integrare monetară 1.1. Integrarea economică şi monetară europeană. Misiune...

Proiect economic la SC Sere Scurtesti SA

INTRODUCERE Aprovizionarea populaţiei cu legume proaspete în tot timpul anului şi crearea de disponibilităţi la export constituie obiective majore...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Distribuția Produselor Turistice pe Internet

Turismul este cunoscut ca fiind cea mai larga industrie. Veniturile sale au o proportie semnificativa în economia multor tari si este una din cele...

Distribuția Produselor Turistice pe Internet

6 Turism si World Wide Web Una din problemele în încercarea de a evalua impactul Internetului si World Wide Web-ului în sectorul turismului este...

Implicațiile introducerii monedei euro asupra politicii monetar-valutare a României

INTRODUCERE Euro este moneda nou creată a Uniunii Europene, şi a devenit monedă oficială la 1 ianuarie 1999. Bancnotele şi monedele nou emise vor...

Modalități de plată, contribuția lor la reducerea riscului valutar

De-a lungul timpului, comunicarea intre oameni si intre diferite popoare a fost cheia convietuirii lor in liniste si armonie si conditia...

Derularea Afacerilor pe Internet

Schimbul Electronic de Date (EDI - Electronic Data Interchange) a apărut prin anii 60 şi poate fi considerat strămoşul Comerţului Electronic (EC -...

Transferul prin Sistemul SWIFT

Informatia a devenit o resursa importanta pentru dezvoltarea societatii moderne, care realizeaza o crestere continua a volumului si diversitatii...

Strategii de Distribuție

1.1 Distributia: definire, abordari teoretice Distributia reprezinta ansamblul activitatilor ce au ca scop transferul produsului de la firma...

BRD - tehnica operațiunilor bancare

CAP.1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie BRD - Groupe Société Générale SA este o societate pe acţiuni cu un capital social de...

Ai nevoie de altceva?