Team building-ul și efectele sale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 23646
Mărime: 1.79MB (arhivat)
Publicat de: Elisabeta Savu
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere . 6
 2. Capitolul I. Team buiding-ul în organizații
 3. 1.1.Team buildingul, definiții, concept și percepții . 7
 4. 1.1.1.Definirea team building-ului . 7
 5. 1.1.2.Scopul team building-ului . 8
 6. 1.1.3.Problema validării rezultatelor de team building . 9
 7. 1.2.Programe, activități, metode și modele de team building . 10
 8. 1.2.1.Programe de team builing . 10
 9. 1.2.2.Activități de team building . 12
 10. 1.2.3.Metode și modele de team building . 13
 11. 1.3.Inter-relationarea în cadrul proceselor de team-building . 16
 12. 1.3.1.Creșterea eficienței comunicării în cadrul proceselor de team building . 16
 13. 1.3.2.Familarizarea cu diferite roluri în cadrul programelor de team building . 18
 14. 1.4.Schimbarea organizațională prin intermediul procesului de team building . 18
 15. Cаpitоlul II. Efecte аle teаm-buildingului. Eficiențа și eficаcitаteа echipelоr în оrgаnizаții
 16. 2.1.Relația individ-echipă . 21
 17. 2.1.1. tipuri de echipă . 21
 18. 2.1.2. Procesele de echipă . 22
 19. 2.1.3. Canalele de comunicare . 22
 20. 2.1.4. Funcțiiele de operare/ de sarcină și funcțiile de întreținere/menținere . 23
 21. 2.1.5. Ideologia și coeziunea echipei . 23
 22. 2.1.6. Echipa de referință și impactul asupra membrilor echipe . 24
 23. 2.1.7. Dezvoltarea și identificarea echipei . 24
 24. 2.2. Avantajele și dezavantajele organizației structurată pe echipe . 25
 25. 2.2.1. Avantajele organizației structurată pe echipe . 25
 26. 2.2.2. Dezavantajele organizației structurată pe echipe . 26
 27. 2.3. Importanța evoluției ca și individ în cadrul unei echipe . 26
 28. 2.3.1. Noțiunea de echipă . 27
 29. 2.3.2. Fоrmаreа echipelоr și etаpele evоluției аcestоrа . 29
 30. 2.4. Creșterea performanțelor echipelor . 30
 31. 2.5.1. Caracteristicile echipelor eficiențe și eficace . 30
 32. 2.5.2. Eficiențа echipelоr și rоluri individuаle . 31
 33. 2.5.3. Noțiunea de leadership . 32
 34. 2.5.4.Rоlul şi impоrtаnţа leаdership-ului . 33
 35. 2.5. Efecte аle teаm-buildingului аsuprа echipelоr în оrgаnizаțiilоr. Prezentarea modelului lui Mc Grath . 34
 36. 2.6.Evaluarea programelor existente în cadrul team buildingului . 35
 37. Capitolul III. Cercetarea privind efectele team-buildingului în cadrul companiei Comodo SRL
 38. 3.1. Scopul, obiectivele și ipotezele cercetării științifice realizate la organizația Comodo, filiala Iași . 37
 39. 3.1.1.Designul cercetării . 37
 40. 3.1.2.Obiectivele cercetării științifice . 37
 41. 3.1.3. Ipotezele cercetării științifice . 37
 42. 3.2. Instrumentele utilizate în cercetarea științifică . 38
 43. 3.2.1. Structura chestionarului . 39
 44. 3.2.2. Grupul supus cercetării științifice . 40
 45. 3.3. Prezentarea rezultatelor cercetării științifice . 41
 46. 3.3.1. Prezentarea companiei Comodo-filiala Iași . 41
 47. 3.3.2. Interpretarea rezultatelor . 43
 48. 3.4. Validarea rezultatelor cercetării științifice . 49
 49. 3.5. Concluzii . 50
 50. Concluziile lucrării . 52
 51. Bibliografie .54

Extras din licență

Introducere

Am ales și studiat această temă din curiozitate și din dorința de a afla cât mai multe despre team building și efectele sale. Fiind student la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, specializarea Management, în ultimul an și la începutul carierei de manager, este foarte important să dețin cunoștințe de team building, de lucrul în echipă, de motivare a echipei și de leadership. Este minunat să redescoperi toate aceste concept, cum poți conduce o echipă, metode, modele, activități și programe de team building. Pentru a realiza o lucrare de bună calitate și pentru a ajunge la rezultatele dorite am avut nevoie de documentare și cercetare, de coordonare și ansamblare a informațiilor găsite, atât în bibliotecă, cât și pe teren.

Am studiat această temă pentru că este de actualitate și mi-am propus prin intermediul acesteia să-mi clarific și aprofundez cunoștințele despre team building acumulate în cadrul facultății. Pe parcursul acestei lucrări științifice am observat ce reprezintă team buildingul și care sunt efectele sale. În primele două capitole ale lucrării am dezbătut anumite aspect teoretice, pe baza cărora am formulat obiectivele, ipotezele și am elaborat chestionarul.

Am aflat prin intermediul chestionarului:

- ce tip de activități practică și preferă angajații firmei Comodo;

- activitățile de team building sunt necesare de obicei în interiorul echipelor;

- că se oferă feed-back după fiecare program de team building;

- că se stabilesc diferite obiective înainte de a începe activitățile de team building;

- care erau punctele slabe ale echipelor înainte de a începe aceste activități de team building;

- care sunt efectele team buildingului.

Pentru a fi un manager bun trebuie să deții cunoștințe vaste de team building, de a promova un lidership care să conducă la creșterea interesului profesional din partea propriilor angajați, la reducerea tensiunilor interpersonale, la participarea activă a membrilor echipei și cu interes sporit al angajaților la îndeplinirea obiectivelor propuse de lider. Dar privind în sens opus, poate exista și un lidership inadecvat practicat de către manager, care poate orienta echipa spre eșec, prin tensiuni și conflicte, care duc la diminuarea interesului profesional, astfel nu se pot atinge obiectivele. De reținut că în comportamentul liderilor există o mare varietate privind modalitățile de influențare, schimbare și motivare, precum și de orientare a activității altor persoane în vederea atingerii obiectivelor.

Capitolul I. Team buiding-ul și efectele sale

1.1.Team buildingul, definiții, concept și percepții

1.1.1. Definirea team building-ului

Odată cu extinderea marilor companii în țara noastră, team building-ul a avut un rol deosebit de important datorită faptului că lucrul în echipă este considerat și demonstrat ca fiind mai eficient și totodată, mai eficace, decât lucrul individual. O echipă performantă din punctul de vedere al specialiștilor de resurse umane, nu se naște, ci se ”construiește” sau putem spune că se formează dintr-un grup de oameni care au același scop, aceleași strategii, prin urmare lucrează dependent unul de celălalt pentru a ajunge la performanța și rezultatele dorite în cadrul companiei.

Deci, putem sublinia următorul aspect: creșterea performanțelor echipelor și nu numai, se afla în stransă legătură cu managementul performanței. În general, scopul managementului performanței este de a crea o cultură a unei performanțe înalte, în care indivizii și echipele de lucru din cadrul unei organizații sa-și asume răspunderea pentru îmbunătățirea continuă a proceselor care au loc în acea organizație și pentru perfecționarea propriilor contribuții și aptitudini. Mai exact putem vorbi aici despre alinierea obiectivelor individuale cu cele organizaționale pentru a obține sprijinul angajaților ca individ sau ca și echipă, pentru valorile fundamentale ale organizației. De reținut că managementul performanței poate fi aplicat și la nivel de echipă.1

Procesul de team building a venit atât în sprijinul angajaților, cât și a companiilor, acestea având un potențial mai mare de productivitate. Ca o definiție generală putem spune că team building-ul este un proces de consolidare a echipei prin anumite programe:

- activități indoor (cele petrecute în incinta organizației);

- activități outdoor (cele petrecute în aer liber) - care au drept scop evaluarea fiecărui individ pentu a da mai mult randament în echipa respectivă.

Unii specialiștii definesc team building-ul ca fiind:

- un proces de ajutorare a unui grup de muncă pentru ca acesta să devină mai eficient în îndeplinirea sarcinilor sale și în satisfacerea nevoilor membrilor săi (Huse, 1980, p.511);

- un instrument de intervenție într-o unitate de muncă pentru a acționa asupra unor elemente sau condiții ce necesită o îmbunătățire (Dyer, 1977, p.4);

- un proces prin care membrii grupului apreciază modul în care conlucrează și planifică modificări pentru a crește eficiența activității lor (Beer, 1980, p.140);

Un team building presupune pe lânga testarea echipei, evaluarea indivizilor într-un alt mediu decât cel profesional și organizarea unui sfarșit de săptămână pentru membrii echipei într-un cadru relaxant unde poți să comunici prin intermediul unor activități, care de foarte multe ori implică o apropiere amicală între colegi.

Bibliografie

1. Armstrong, M. (2009),Managamentul Resurselor Umane – manual de practică, Ediția a X -a,Editura Codecs,, București;

2. Aubert N.(1991), Management, aspects humains et organisationnels, P U F, Paris;

3. Avram, E. Cooper, C. (2008), Psihologie organizațional – managerială, Editura Polirom, Iași.

4. Balaure, V. Adăscăliței, V. Bălan, C. Boboc, Ș. Cătoiu, I. Olteanu, V. Pop, N. A. Teodorescu, N. (2002) Marketing, Editura Uranus, București;

5. Barner, R. W.(1989): The Right Tool for the Job, Training and Development Journal; 43, 7;

6. Bogáthy, Z. (2008), Pshiologia muncii și organizației, Editura Polirom, Iași;

7. Bogáthy, Z. (2004),Manual de psihologiamunciiși organizațională, Editura Polirom, Iași;

8. Brоwn, R. (2000), Grоup prоcesses (ediţiаа dоuа), Оxfоrd: Blаckwell, Cоhen, S.G. şi Bаiley, D.E. (1997) „Whаt mаkes teаms wоrk? Grоup effectiveness reseаrch frоm the shоp flооr tо the executive suite”, Jоurnаl оf Mаnаgement;

9. Bаtemаn, B.; Wilsоn, F C.; Binghаm, D.(2002), Teаm effectiveness - develоpment оf аn аudit questiоnnаire,TheJоurnаl оf Mаnаgement Develоpment; 21, 3/4;

10. Cătoiu, I. (2002), Cercetări de marketing, Editura Uranus, București;

11. Cătoiu, I. Balaure, V. (1988), Cerințele ale elaborării științifice și utilizării eficiente a studiilor de piață, în “Comerțul modern”, nr.6;

12. Clipa, C. Suport de curs Comportament Organizațional an II, Management.

13. Cole, G. A. (2000), Managementul personalului, Editura Codecs, București.

14. Craiovean, M. P., (2002), Pshiologia resurselor umane, Editura Universitară, București;

15. Deep, S., Susmann, L., (1996), Succesul orcărui succes: să acționăm inteligent, Editura Polimark, București;

16. Derlogea, S., (2006), Teambuilding, Editura Amaltea, București;

17. Derlogea, Ș., Bota, G., (2011), 160 de activități dinamice (jocuri) pentru team building, Universitatea din București, Centru de arte marțiale și studii asociate – CASA;

18. Derlogea, Ș., Bota, G., (2011), 160 de activități dinamice (jocuri) pentru team building, Universitatea din București, Centru de arte marțiale și studii asociate – CASA.

19. DuBrin, А. J.,(2006), Leаdership. Reseаrch Findings Prаctice, аnd Skills, Hоughtоn Mifflin;

20. DuBrin, А. J.,(2007), Leаdership. Reseаrch Findings Prаctice, аnd Skills, Hоughtоn Mifflin

Preview document

Team building-ul și efectele sale - Pagina 1
Team building-ul și efectele sale - Pagina 2
Team building-ul și efectele sale - Pagina 3
Team building-ul și efectele sale - Pagina 4
Team building-ul și efectele sale - Pagina 5
Team building-ul și efectele sale - Pagina 6
Team building-ul și efectele sale - Pagina 7
Team building-ul și efectele sale - Pagina 8
Team building-ul și efectele sale - Pagina 9
Team building-ul și efectele sale - Pagina 10
Team building-ul și efectele sale - Pagina 11
Team building-ul și efectele sale - Pagina 12
Team building-ul și efectele sale - Pagina 13
Team building-ul și efectele sale - Pagina 14
Team building-ul și efectele sale - Pagina 15
Team building-ul și efectele sale - Pagina 16
Team building-ul și efectele sale - Pagina 17
Team building-ul și efectele sale - Pagina 18
Team building-ul și efectele sale - Pagina 19
Team building-ul și efectele sale - Pagina 20
Team building-ul și efectele sale - Pagina 21
Team building-ul și efectele sale - Pagina 22
Team building-ul și efectele sale - Pagina 23
Team building-ul și efectele sale - Pagina 24
Team building-ul și efectele sale - Pagina 25
Team building-ul și efectele sale - Pagina 26
Team building-ul și efectele sale - Pagina 27
Team building-ul și efectele sale - Pagina 28
Team building-ul și efectele sale - Pagina 29
Team building-ul și efectele sale - Pagina 30
Team building-ul și efectele sale - Pagina 31
Team building-ul și efectele sale - Pagina 32
Team building-ul și efectele sale - Pagina 33
Team building-ul și efectele sale - Pagina 34
Team building-ul și efectele sale - Pagina 35
Team building-ul și efectele sale - Pagina 36
Team building-ul și efectele sale - Pagina 37
Team building-ul și efectele sale - Pagina 38
Team building-ul și efectele sale - Pagina 39
Team building-ul și efectele sale - Pagina 40
Team building-ul și efectele sale - Pagina 41
Team building-ul și efectele sale - Pagina 42
Team building-ul și efectele sale - Pagina 43
Team building-ul și efectele sale - Pagina 44
Team building-ul și efectele sale - Pagina 45
Team building-ul și efectele sale - Pagina 46
Team building-ul și efectele sale - Pagina 47
Team building-ul și efectele sale - Pagina 48
Team building-ul și efectele sale - Pagina 49
Team building-ul și efectele sale - Pagina 50
Team building-ul și efectele sale - Pagina 51
Team building-ul și efectele sale - Pagina 52
Team building-ul și efectele sale - Pagina 53
Team building-ul și efectele sale - Pagina 54
Team building-ul și efectele sale - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Team building-ul si efectele sale.pdf

Alții au mai descărcat și

Motivația personalului, obiectiv important al managementului resurselor umane

LUCRARE DE LICENŢĂ INTRODUCERE Dezvoltarea umană este definită ca un proces care conduce la extinderea gamei de posibilităţi ce se oferă fiecărui...

Comunicarea în cadrul organizației

CAPITOLUL I “Cuvântul conţine un ce sfânt care ne interzice să facem din el un joc al hazardului.” (Baudelaire) COMUNICARE ŞI CONDUCERE 1.1....

Analiza posturilor și planificarea necesarului de personal într-o companie multinațională

INTRODUCERE Oricare ar fi obiectivele unei organizatii, ratiunea ei de a fi, ea este creata de catre oameni si, în mod cert, nu poate functiona în...

Elemente Strategice de Marketing

INTRODUCERE Prezervarea mediului înconjurător preocupă în tot mai mare măsură omenirea, edificatoare fiind, pe de o parte, conceptualizarea şi...

Lucrul în echipă

Introducere De ce s-a inventat munca in echipa- Nu e nevoie sa insistam. Putine activitati se pot face de unul singur. De obicei e nevoie de...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Conținutul mixului de marketing în cadrul unei firme de turism. studiu de caz - firma SC Iman Consult SRL

INTRODUCERE Turismul se manifestă ca un mijloc activ de educaţie, de ridicare a nivelului de instruire, de cultură şi civilizaţie a oamenilor....

Hotel Albert - Delta Dunării

Hotel ALBERT 4**** Nume Hotel : ALBERT Adresa Mahmudia, Tulcea Telefon : 0240 545 511 Fax : 0240 545 513 Email : office@albert.ro Situat...

Team Building-ul și Efectele Sale

Team building-ul a devenit deja o tema majora pentru discutii de larg interes în cadrul companiilor de pretutindeni. Un team building este, în...

Dezvoltarea Infrastructurii pentru Turism a Destinației Turistice Făgăraș

De cum ai trecut peste râul Olt si începi a calatori spre Muntii Fagaras (Alpii Transilvaneni) si tot mergând pâna la Turnul Rosu, tot pe pamântul...

Team-Building

Oamenii lucrează rareori singuri, în izolare unii faţă de ceilalţi; ideea de grup este, astfel strict legată de toate situaţiile sociale şi aproape...

Gestiunea Proiectelor - Be All Over prin Turism

I. Proiectarea PRODUSULUI TURISTIC (politica, strategia, programul, proiectele firmei de cazare si alimentatie) a. Ideea proiectului: fii peste...

Plan de Team Building - SC Oradinum SA

PLANIFICARE TEAM BUILDING 1. DESCRIEREA ORGANIZAŢIEI. Înfinţată în 1959, Compania ORADINUM SA Oradea, cu sediul în Oradea, strada Nicolae...

Managementul întreprinderii

Curs 1 CAP. I Introducere 1.1. De ce inginerii urmeaza un curs de management Cursul de managementul intreprinderii a fost introdus in programa...

Ai nevoie de altceva?