Tehnologiile integrate de producere a energiei și a biocombustibililor din biomasă

Licență
9.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 4 fișiere: docx, pptx, dwg
Pagini : 167 în total
Cuvinte : 43855
Mărime: 5.73MB (arhivat)
Publicat de: Romulus Ionescu
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ., dr. hab. Arion Valentin
Universitatea Tehnică a Moldovei

Cuprins

 1. Introducere
 2. Adnotare
 3. 1 BIORAFINĂRIA – UN ANSAMBLU DE TEHNOLOGII INTEGRATE PENTRU PRODUCERE ENERGIE, BIOCOMBUSTIBILILOR ŞI A BIOPRODUSELOR 5
 4. 1.1 Conceptul de biorafinărie 5
 5. 1.1.1 Definiţii privind conceptul de biorafinărie 5
 6. 1.1.2 Sisteme de clasificare a biorafinăriilor contemporane 6
 7. 1.1.3 Biorafinărie vis–a–vis de rafinărie 6
 8. 1.2 Aportul biorafinăriilor în sectorul industrial 7
 9. 1.2.1 Necesitate substituirii combustibililor şi produsele bazate pe fosili 7
 10. 1.2.2 Biorafinăria o sursă durabilă de energie 8
 11. 1.2.3 Biorafinăriile în sectorul industrial internaţional 9
 12. 1.3 Studiul documentar referitor la edificarea unei biorafinării 11
 13. 1.3.1 Derivatele posibile din biomasă obţinute în cadrul unei biorafinării 11
 14. 1.3.2 Cadrul legislativ naţional şi internaţional în domeniul surselor regenerabile 14
 15. 1.3.3 Relevanta strategică mondial pentru industriile din aria unei biorafinării 15
 16. 1.3.4 Analiza SWOT a unei eventuale biorafinării din RM 19
 17. 1.4 Actualitatea temei tezei de licenţă 21
 18. 2 VALORIFICAREA POTENŢIALULUI DISPONIBIL DE BIOMASĂ DIN ZONA DE NORD A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CADRUL BIORAFINĂRIILOR 23
 19. 2.1 Sursele de biomasă pentru valorificarea în biorafinării 23
 20. 2.1.1 Culturile şi reziduurile agricole disponibile pentru valorificare în zona de nord 23
 21. 2.1.2 Evoluţia recoltei agricole în zona de 50 km de la Bălţi, în anii 2008 – 2009 – 2010 24
 22. 2.1.3 Potenţialul de biomasă disponibil în regiunea Bălţi cu raza de 50 km 26
 23. 2.2 Posibilităţi de valorificare a biomasei 29
 24. 2.2.1 Posibilităţi de valorificare sub forma de bioproduse 29
 25. 2.2.2 Posibilităţi de valorificare sub forma de biocombustibili 30
 26. 2.2.3 Posibilităţi de valorificare sub forma de bioenergie 33
 27. 2.3 Platformele de procesare a biomasei în biorafinăriile moderne 34
 28. 2.3.1 Biorafinării convenţionale 34
 29. 2.3.2 Biorafinărie verde (BRV) 34
 30. 2.3.3 Biorafinării a culturii în întregime (BRCI) 36
 31. 2.3.4 Biorafinăria bazată pe ligno – celuloză (BRLC) 37
 32. 2.3.5 Biorafinăria cu două platforme (BRDP) 37
 33. 2.3.6 Biorafinăria termochimică (BRT) 38
 34. 2.3.7 Biorafinăria marină (BRM) 39
 35. 2.3.8 Caracteristica sumară a tuturor platformelor analizate 39
 36. 2.4 Justificarea locaţiei geografice a biorafinăriei 40
 37. 2.4 Justificarea locaţiei geografice a biorafinăriei 40
 38. 2.4.1 Date geografice privind municipiu Bălţi 40
 39. 2.4.2 Industria dislocată în municipiu Bălţi 41
 40. 3. DIMENSIONAREA PRINCIPALELOR INSTALAŢII A BIORAFINĂRIEI 44
 41. 3.1 Dimensionarea secţiei de recepţionare a biomasei 44
 42. 3.1.1 Alegerea rampei de recepţionare a boabe 44
 43. 3.1.2 Alegere a rampei de recepţionare a rădăcinilor 45
 44. 3.1.3 Alegerea rampei de recepţionare a beţelor şi paielor 45
 45. 3.2. Alegerea şi dimensionarea secţiei de producere a energiei 47

Extras din licență

ADNOTARE

În prezenta teză de licenţă a fost analizat şi valorificat potenţialulu de biomasă din zona de nord a RM şi utilizat în cadrul unei biorafinării, în cadrul căruia sunt implementate tehnologiile integrate. Bioprodusele obţinute sunt bioetanolul, biodiesel, peletele, brichete şi alte tipuri de bioproduse secundare. Calculele aferente preţurilor de cost, a biooproduselor şi a energiilor sunt în concordanţă cu metodele ce ţin cont de factorul timp. Pe lângă aceasta în lucrare a fost determinată influenţa beneficiului de carbon asupra preţurilor de costului, bioproduselor şi energiilor.

Primul capitol include patru paragrafe unde se evidenţiază actualitatea tehnologilor integrate implementate în cadrul biorafinăriilor din industria naţională cât şi cea cea internaţională. În acest capitol mai sunt aratate derivatele posibile de biomasă, cadrul legislativ a naţional şi internaţional şi care este relevanta strategică a diferitor industrii în urma edificării biorafinării.

Al doilea capitolul este compus la fel din patru paragrafe unde este analizat potenţialul de biomasă, culturile care sunt întâlnite în zona de nord a RM, care este evoluţia culturilor în ultimii ani (2008 2010). Aici mai sunt descrise principiile de funcţionare a principalelor tipuri de biorafinării şi prezentate performanţele acestora.

În capitolul trei sunt dimensionate tehnic toate cele şase secţii ale biorafinării şi aduse în prim plan consumurle de materii prime şi energiei pentru acestea. Tot aici mai sunt descrise procesele de producerea energiilor şi a bioproduselor.

Determinarea eficienţei investiţiilor în biorafinărie este prezentată în capitolul patru. Aici în acest capitol sunt determinate investiţiile necesare edificării biorafinării şi costurile de producere a energiilor şi a bioproduselor de bază. Atractivitatea investițiilor în biorafinărie este justificată de către costurile de producere.

În capitolul cinci sunt prezentate măsuri îndreptate spre protecţia muncii şi a mediului ambiant cu reflectarea influienţei beneficiului de carbon asupra costului de producerea a enegiilor şi bioproduselor.

Teza este compusă din cinci capitole coierente teme. Memoriul explicativ conţine 132 pagini de format A4, figuri 24, tabele 42, 23 denumiri bibliografice şi 15 anexe. Partea grafică a proiectului conţine 3 coli de format A1.

ANNOTATION

In this thesis license has been analyzed and exploited potential of biomass in the northern part of Moldova, and used in a bio-refineries, which are implemented in integrated technologies. Bio-products obtained are bio-ethanol, biodiesel, pellets, briquettes and other byproducts side. Cost pricing calculations, the bio-products and energy are consistent with the methods that take into account the time factor. Besides the work was determined the influence of carbon benefit over cost price, bio-products and energy.

The first chapter includes four paragraphs where News highlights bio-refineries integrated technology industry implemented within the national and international. In this chapter are shown possible biomass derivatives, national and international legislative framework and relevant strategic industries different from building bio-refineries.

The second chapter is composed as four paragraphs where it is analyzed the potential of biomass crops that are found in northern Moldova, which is the evolution of cultures in recent years (2008 2010). Here are described the principles of operation of the main types of bio-refineries and presented their performance.

In chapter three are technically designed all six divisions of bio-refineries and brought to the forefront of crops and energy consumption for them. Here are described processes and bio-energy production.

Determination bio-refineries efficiency investments is presented in chapter four. Here in this chapter are determined the necessary investments and costs of building bio-refineries and bio-energy production base. Bio-refineries. investment attractiveness is justified by the costs of production.

In chapter five are measures aimed at safety and the environment to reflect the benefit of carbon influences on the cost of production of the energies and bio.

The thesis consists of five chapters after themes. Explanatory memorandum contains 132 pages of A4, figures 24, tables 42, 23 and 15 names bibliographical appendices. The project includes three graphic sheets of A1.

Conținut arhivă zip

 • Tehnologiile Integrate de Producere a Energiei si a Biocombustibililor din Biomasa
  • Format A1
   • coala 2, 3.dwg
   • coala1.docx
  • memoriu.docx
  • prezentare.pptx

Alții au mai descărcat și

Surse Regenerabile de Energie

GENERALITĂŢI În sectorul energetic din majoritatea statelor europene s-au produs transformări majore determinate de necesitatea creşterii...

Conectarea la rețeaua electrică a instalațiilor de generare distribuită pe baza energiei solare

Capitolul 1. INTRODUCERE. ACTUALITATEA TEMEI DE CERCETARE Tendinte generale. În conditiile unei cresteri substantiale a preturilor mondiale la...

Biogazul

CAPITOLUL 1 STUDIU DOCUMENTAR DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1 Surse regenerabile de energie - noţiuni generale 1.1.1 Stadiul surselor...

Analiza bilanțului energetic al unei centrale de termoficare

CAP I. INTRODUCERE I.1. Generalităţi În acestă lucrare este prezentată metodologia de calcul pentru bilanţul energeric al unei centrale de...

Transformatoarele de Putere

I. INTRODUCERE Întrucât rolul transformatoarelor de putere în sistemul electroenergetic naţional este deosebit de important, considerăm că...

Curbă zilnică de sarcină

Curba zilnica de sarcina -este o reprezentare grafica a modului de variatie a puterii electrice consummate pe parcursul unei zile Forma curbei de...

Selectarea și Dimensionarea Transformatoarelor

La transformatoarele de putere, principala consecinta a curentilor armonici este cresterea pierderilor, în principal în înfasurari, datorita...

Mărimi și unități de măsură

AMPER (A) - unitate (fundamentala) de intensitate a curentului electric - Amperul este intensitatea unui curent electric constant, care mentinut in...

Te-ar putea interesa și

Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice

INTRODUCERE În condiţiile crizei care presează astăzi omenirea este imperios necesar să se găsească noi surse de energie şi hrană. Plantele verzi...

Tehnologii Integrate de Producerea Energie - Conceptul de Biorafinarie

INTRODUCERE Pe plan mondial, există multiple tehnologii de utilizare a biomasei pentru a producerea energie electrică şi termică, Biocombustibili...

Biorafinariile - Uzinele Viitorului

Conducător ştiinţific: prof. univ., dr. hab. Valentin ARION Abstract: În prezenta teză de licenţă a fost analizat şi evaluat potenţialul de...

Biogazul

1. Scurt istoric S-a observat că la suprafaţa pământului se formează gaze combustibile oriunde există surse bogate de biogaz. În 1776 Volta a...

Resurse energetice regenerabile

Energie pentru o lume în schimbare Emisia gazelor cu efect de seră reprezintă o amenințare serioasă în ceea ce privește producerea schimbărilor...

Mediul Economic al UE

1. Prezentare generala PIB(rata de crestere medie a statelor member): 3,1% Pib/loc. (media statelor member 2006): 27 776 $ Structura PIB: •...

Tehnologii Utilizate în Biorafinării

INTRODUCERE Energia este factorul dominant ce determină bunăstarea ţării şi a omului, ce influenţează asupra nivelului de dezvoltare a tuturor...

Biocombustibilii

Biocombustibilii sunt combustibili pentru transport sub formă lichidă sau gazoasă, produși din biomasă. Biomasa este partea biodegradabilă din...

Ai nevoie de altceva?