Etica jurnalistcă

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Filosofie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 23705
Mărime: 101.50KB (arhivat)
Publicat de: Cornel Mușat
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.dr. Viviana Ivlampie
Facultatea de Istorie, Filosofie si Teologie
Universitatea Dunarea de Jos, Galati
Specializare: Filosofie

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul 1. Conceptul de etică 6
 3. 1.1 Etica-concept filosofic 7
 4. 1.2 Morala 10
 5. 1.3 Zidul legal/etic - Cutia lui Potter 12
 6. 1.3.1 Etica și legile 17
 7. 1.3.2 Etica reflectată in coduri 18
 8. 1.3.3 Etica reflectată în judecățile individuale 19
 9. 1.4 Studiu de caz 20
 10. Capitolul 2. Deontologia mass-media 21
 11. 2.1.1 Accentul deontologic 22
 12. 2.2 Adevăr și obiectivitate în jurnalism 22
 13. 2.3 Credibilitatea 29
 14. 2.4 Lipsa de obiectivitate, ca brand de tara 41
 15. 2.5 Mijloace de obiectivare a discursului jurnalistic in mediul on-line si off-line 46
 16. 2.6 Obiectivitate şi corectitudine în știrile TV 52
 17. Concluzii 64
 18. Bibliografie 65

Extras din licență

Să începem cu o întrebare aparent simplă:care sunt obiectivele noastre legate de predarea sau studierea eticii în mass media?Este ușor sa creăm confuzie în încercarea de a răspunde la această întrebare,deoarce predarea eticii ca disciplină poate să pară întrucâtva o întreprindere diferită de predarea dreptului sau a istoriei sau a majorității celorlalte discipline pe care și le aleg studenții în anii de pregătire dinainte de alegerea profesiunii. Confuzia apare din cauza faptului că acest subiect se pretează, pe de o parte, investigării sale in contextul unui corpus de cunoștințe sau de concepte academice, dar și unei cercetări în vederea înțelegerii valorilor morale, a caracterului moral și a bunei purtări, pe de altă parte. În programele de pregătire profesională în jurnalism sau comunicare de masă, instruirea etică se poate concentra pe o multitudine de subiecte care pot varia de la educația pur academică până la cursuri extrem de aplicative, de la o largă interdisciplinaritate la o viziune strict limitată de granițele profesionale.

Înainte de a merge mai departe, ar trebui să facem o observație foarte clară: există o diferența majoră între a-i învața pe studenți cum să ajungă ei înșiși agenți morali motivați din interior, independenți și a le impune sistemele de valori ale profesorului. Există o diferență între filozofia morală și moralizare-iar in spațiul universitar există prea puțin loc pentru cea din urmă.

Etica reprezintă o ramură a filozofiei morale, sau a gândirii filozofice a moralității, a problemelor morale și a judecăților morale. Încă de la începutul oricărei discuții despre etică, ar trebui să recunoaștem că filozofia morală diferă de moralizare chiar în unele punct esențiale. ˝În vree ce filozofia morală inseamnă să ne gândim la ce inseamnă etica, moralizarea înseamnă a da sfaturi˝. Această diferență reprezintă una dintre distincțiile dintre aderarea oarbă la tradițiile sau procedurile standard de operare ale unei meserii și procesul pluralist de luare a deciziei, care este atât de important pentru funcționarea unei societăți participative. Când ne gândim la ce înseamnă etica, avem de-a face cu consilierea generală prin intermediul unor sfaturi care sunt consecvente unele cu altele-consecvente peste timp, consecvente de la un caz la altul, de la o regulă la alta, de la o persoană la alta, de la ceea ce spune la ceea ce face.

Filozofia morală implică de asemenea, gândirea, discutarea și punerea in practică a principiilor etice în mod analitic si catarctic. Pe de altă parte, când moralizăm, nu facem altceva decât de a da sfaturi specifice, particulare, cărora le lipsește această consecvența peste timp, de la un caz la altul sau de la o persoană la alta; in plus, sfaturile pot fi inconsecvente si cu modul in care actionăm. În vreme ce filozofia morală este analitica si catarctica, moralizarea tinde sa fie dogmatică, pragmatică si consultativă. În consecință, filozofia morala încurajează deschiderea, cercetarea și ˝purificarea˝ intelectuală, pe când moralizarea reflectă o minte limitată și opinii bazate mai degrabă pe emoții.

Disticțiile dintre filozofii care se ocupă de morală, pe de o parte, și moralizatori, pe de altă parte, sunt menționate aici din două motive. În primul rând, dezvoltarea morală a angajaților din mass media impune ca indivizii să acționeze mai degrabă în mod conștient în ceea ce privește filozofia morală, și nu prin perceptele limitate, lipsite de rațiune, ale moralizatorilor. În al doilea rând, există pericolul ca o concepție etică pe care o pot aplica fie grupurile profesionale, fie guvernul sau grupurile de interes public, să fie mai preocupată de imaginea instituțională și de faptul că trebuie sa dea socoteală cuiva, decât de dezvoltarea morală. Comportaentele etice care sunt impuse angajaților instituților mass media pot izvorî mai degrabă din niște tipare de gândire moralizatoare,pe care sa le transmită astfel, decât dintr-o filozofie morală matură din punct de vedere intelectual.

Etica este acea ramură a filozofiei care se întreabă cum ar trebui să ne comportăm în relațiile cu ceilalți si caută răspunsul prin intermediul unor principii morale universale care pot fi aplicate asupra procesului individual de luare a deciziilor.O cunoaștere bună a eticii le dă jurnaliștilor posibilitatea să recunoască o dilemă morală și sa o poată analiza,să-și poata dezvolta un sistem propriu de convingeri care să ii ajute mai intâi să ia deciziile dificile din punct de vedere moral,atât in ceea ce privește problemele profesionale,cât și in viața privată,iar apoi să accepte sistemele de convingeri ale celorlalti.

Filozofia morală și dezvoltarea socială matură apar atunci când,asemena lui Socrate,trecem dincolo de stadiul în care aceste reguli sunt atât de interiorizate,încât trăim cu iluzia că suntem conduși din interiorul nostru,spre stadiul în care gândim singuri,în termeni critici și generali,ajungând la un fel de autonimie în calitatea noastră de agenți morali.Aceasta este autonomia încorporată în viața civică˝civică˝ a comunicatorului cu studii,examinată din punct de vedere profesional.Așadar,dacă informația vitală ar fi generată și distribuită pentru binele public,indivizii n-ar trebui să simtă că sunt obligați,atunci când sunt supuși˝moralizăaii˝ din partea celorlalți.

Capitolul 1. Conceptul de etică

Termenul ,,etică’’ provine de la grecescul ,,ethos’’care era la origine polisemantic. Se pot reţine, însă, două sensuri principale, obicei sau datină care în gândirea etică a lui Aristotel (n. 384 î.Hr. - d. 7 martie 322 î.Hr.) este ,,habitus’’ la nivel colectiv, și obişnuinţa adică ,,habitus’’ care apare și la nivel individual.

Bibliografie

a) Cărţi:

[Catineanu, 1982] Tudor Cătineanu, Elemente de etică,vol2,Cluj- Napoca, Editura Dacia, 1982,p.11.

[Capcelea, 2003] Valeriu Capcelea, Etica: manual pentru instituțiile de învățământ superior,Chișinău,Editura Ars Asociația Editorială Noi, 2003,p.9.

[Frunza, 2012] Mihaela Frunză, Expertiză etică şi acţiune socială, Bucureşti, Editura Tritonic, 2012, p.18.

[ Sarbu, 2005] Tănase Sârbu, Etica: Valori și virtuții morale, Iași, Editura Societăţii Academice "Matei-Teiu Botez", 2005,p.47

[Drobnitki, 1981] O.G Drobnitki, Noțiunea de morală vol 1,(trad) Liubomira Miros şi Nina Nicolaeva),Editura Științifică și Enciclopedică.1981, p.24-25.

[Clifford, 2001] Clifford C.Christians Mark Fackler Kim B.Rotzzol Kathy B.Mckee, Etica mass-media Studii de caz,București, Editura Polirom, 2001.p.12.

[Deaver, 2002] Frank Deaver ,Etica in mass media, 2002, p. 30.

[Miroiu, 2001] Mihaela Miroiu, Gabriela Blebea Nicolae, Introducere în etica profesională,Bucureşti, Editura Trei, 2001, p.11.

[Catineanu, 2008] Tudor Cătineanu “Deontologia mass media”, 2008, p. 45.

[Deaver, 2002] Frank Deaver “Etica in mass media”, 2002 p. 67

[Bourdieu, 2008] Pierre Bourdieu, Suivi de l’emprise du journalism, Editura Raisons d’Agir, Paris, 2008

[Wittgentesin, 2004] Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 2004, p. 112

[Kegan, 1996] Routledge and Kegan, Bad News, Glasgow Media Group, 1996.

[Rosenstiel, 2003] B.Kovach & T.Rosenstiel, The Element of Journalism, Atlantic Books, 2003, p. 42

[Gaster, 2009] Manuscrisele de la Marea Moartă. Ediția a doua. Traducere din ebraica în engleză, introducere și note: Theodor H. Gaster. Traducere și îngrijire ediție: Simona Dumitru, Editura Herald, București, 2009, p. 65.

b) Resurse Internet:

[http1] http://www.bioetica.ro/bioetica/ie2/info.jsp?item=9959&node=1498

Data acces: 13.03.2013, ora 18.41 ;

[http1] http://gaz.sagepub.com/content/51/1/53.abstract

Data acces: 21.05.2014, ora 18.41 ;

Preview document

Etica jurnalistcă - Pagina 1
Etica jurnalistcă - Pagina 2
Etica jurnalistcă - Pagina 3
Etica jurnalistcă - Pagina 4
Etica jurnalistcă - Pagina 5
Etica jurnalistcă - Pagina 6
Etica jurnalistcă - Pagina 7
Etica jurnalistcă - Pagina 8
Etica jurnalistcă - Pagina 9
Etica jurnalistcă - Pagina 10
Etica jurnalistcă - Pagina 11
Etica jurnalistcă - Pagina 12
Etica jurnalistcă - Pagina 13
Etica jurnalistcă - Pagina 14
Etica jurnalistcă - Pagina 15
Etica jurnalistcă - Pagina 16
Etica jurnalistcă - Pagina 17
Etica jurnalistcă - Pagina 18
Etica jurnalistcă - Pagina 19
Etica jurnalistcă - Pagina 20
Etica jurnalistcă - Pagina 21
Etica jurnalistcă - Pagina 22
Etica jurnalistcă - Pagina 23
Etica jurnalistcă - Pagina 24
Etica jurnalistcă - Pagina 25
Etica jurnalistcă - Pagina 26
Etica jurnalistcă - Pagina 27
Etica jurnalistcă - Pagina 28
Etica jurnalistcă - Pagina 29
Etica jurnalistcă - Pagina 30
Etica jurnalistcă - Pagina 31
Etica jurnalistcă - Pagina 32
Etica jurnalistcă - Pagina 33
Etica jurnalistcă - Pagina 34
Etica jurnalistcă - Pagina 35
Etica jurnalistcă - Pagina 36
Etica jurnalistcă - Pagina 37
Etica jurnalistcă - Pagina 38
Etica jurnalistcă - Pagina 39
Etica jurnalistcă - Pagina 40
Etica jurnalistcă - Pagina 41
Etica jurnalistcă - Pagina 42
Etica jurnalistcă - Pagina 43
Etica jurnalistcă - Pagina 44
Etica jurnalistcă - Pagina 45
Etica jurnalistcă - Pagina 46
Etica jurnalistcă - Pagina 47
Etica jurnalistcă - Pagina 48
Etica jurnalistcă - Pagina 49
Etica jurnalistcă - Pagina 50
Etica jurnalistcă - Pagina 51
Etica jurnalistcă - Pagina 52
Etica jurnalistcă - Pagina 53
Etica jurnalistcă - Pagina 54
Etica jurnalistcă - Pagina 55
Etica jurnalistcă - Pagina 56
Etica jurnalistcă - Pagina 57
Etica jurnalistcă - Pagina 58
Etica jurnalistcă - Pagina 59
Etica jurnalistcă - Pagina 60
Etica jurnalistcă - Pagina 61
Etica jurnalistcă - Pagina 62
Etica jurnalistcă - Pagina 63
Etica jurnalistcă - Pagina 64
Etica jurnalistcă - Pagina 65
Etica jurnalistcă - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Etica jurnalistca.doc

Alții au mai descărcat și

Etică și morală

Din cele mai vechi timpuri s-a pus problema actiunilor umane (,,praxis) si a diferitelor opinii asupra lor, opinii asupra actiunilor ,,drepte sau...

Fundamentul etic al educației în era digitală

Cadrul general al proiectului doctoral Mentalitatea curentă este, de multe ori, captivă în mrejele naivului, ironicului, chiar agresivului, atunci...

Eseu - două concepte despre libertate

Sunt foarte multi factori in jurul nostru care ne influenteaza deciziile, de orice natura ar fi acestea. Societatea este fara indoiala in oarecare...

Generalități despre politică

Ceea ce este si mai grav este sfidarea opiniei publice prin prezentarea denaturata a realitatii. In acest domeniu descrierea realitatii este un...

Adevăr și Cunoaștere

Sfântul Apostol Pavel nu evita sa vorbeasca despre cunoastere. Dimpotriva, el cere aceasta lui Dumnezeu pentru neofitii sai ( cf. Efes. 1, 17 – 18;...

Etică și Deontologie Profesională

aOBIECTIVELE DISCIPLINEI În urma studiului acestei discipline, studenŃii trebuie: - să definească si să explice noile concepte; - -să cunoască...

Ai nevoie de altceva?