Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 13131
Mărime: 98.33KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 9

Extras din licență

INTRODUCERE

Resursele financiare publice constituite la nivelul bugetului de stat, a unităţilor administrativ – teritoriale şi ale instituţiilor publice se repartizează şi se utilizează pentru interesele generale ale comunităţii umane la nivel naţional şi local în conformitate cu cerinţele constituţionale ale statului şi a legilor ce garantează şi apără suveranitatea naţională, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, dezvoltarea economică şi socială corespunzător standardelor internaţionale.

Resursele bugetelor locale se constituie din impozitele, taxele şi alte venituri stabilite prin lege.

Reglementarea juridică de specialitate a impozitelor şi taxelor locale a evoluat în ultimii ani în concordanţă cu evoluţia atât a posibilităţilor de percepere a acestor impozite şi taxe, cât şi a necesităţilor de venituri proprii ale bugetelor unităţilor administrativ teritoriale, in contextul integrarii României în Uniunea Eurpoeană.

Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetelor de stat, ale bugetelor asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege.

Impozitele şi taxele locale se stabilesc de către consiliile locale sau judeţene în limitele şi în condiţiile legii.

În această lucrare mi-am propus să prezint impozitele şi taxele locale ca sursă semnificativă de formare a veniturilor bugetelor locale, pentru faptul că ele deţin o pondere destul de mare în cadrul veniturilor fiscale ale României.

În capitolul 1 am prezentat câteva consideraţii generale privind bugetul local. Acestea se referă la noţiunea bugetul local ca si componenta a bugetului general consolidat si continutul bugetului local (definirea bugetului local,evoluţia noţiunii de buget, sub ce aspecte poate fi abordat bugetul, veniturile şi cheltuielie unităţilor administrativ teritoriale).

Capitolul 2 prezintă impozitele şi taxele ca sursa de alimentare a bugetului local. Capitolul oferă o descriere detaliată a următoarelor taxe şi impozite locale: impozitul şi taxa pe clădiri, impozitul si taxa pe teren, impozitul asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole, taxa hotelieră, taxe speciale, alte taxe locale, a modului de de stabilire, control şi colectare a acestor impozite şi taxe.Pentru toate aceste impozite şi taxe prezentate mai sus am acordat o atenţie deosebită modului în care sunt reglementate şi pentru fiecare dintre ele am demonstrat printr-un exemplu modul de calcul al impozitului şi taxei respective, cu toate aspectele ce se impuneau.

În capitolul 3 am prezentat un studiu de caz cu privire la modul in care se reflectă impozitele şi taxele locale în bugetul comunei Budeasa.. Am făcut comparaţie între prevederile anuale şi încasările realizate, am făcut analiza modului în care s-au realizat veniturile bugetare din impozitul si taxa pe cladiri, impozitul si taxa pe teren, impozitul asupra mijloacelor de transport, taxa pentru reclamă şi publicitate, taxa hotelieră, impozitul pe spectacole în perioada 2010 – 2012.

CAPITOLUL 1

BUGETELE LOCALE- PARTE INTEGRANTA A BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT

1.1 Bugetul public general consolidat

Instituirea sistemelor bugetare este rezultatul eforturilor depuse (îndeosebi de burghezia aflată în ascensiune) pentru a realiza o anumită ordine în domeniul finanţelor publice.Parlamentele au fost chemate să se pronunţe, periodic, în legătura cu volumul şi destinaţia resurselor financiare ale statului care au fost înscrise într-un document denumit buget de stat.

Noile concepţii în domeniul finanţelor publice, au adus profunde transformări noţiunii de buget. Tendinţa actuală este de a lărgi noţiunea tradiţională de buget atât în timp (buget plurianual) cât şi în spaţiu (buget public national). În acelaşi timp, noţiunea de echilibru dobândeşte un aspect mai general (echilibru economic ) şi mai dinamic (echilibru ciclic). Această evoluţie se resimte, în mod natural, asupra procedurii de elaborare şi aprobare a bugetului, în timp ce în legatură cu execuţia şi controlul bugetului transformările sunt mai puţin spectaculoase.

Noţiunea de buget poate fi abordată sub mai multe aspecte:

- formal;

- juridic;

-ca instrument al politicii economice şi sociale.

Sub aspect formal, bugetul public reprezintă documentul program în care statul înscrie anual mărirea şi structura veniturilor şi cheltuielilor din cadrul economiei publice.

Preview document

Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 1
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 2
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 3
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 4
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 5
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 6
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 7
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 8
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 9
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 10
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 11
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 12
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 13
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 14
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 15
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 16
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 17
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 18
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 19
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 20
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 21
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 22
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 23
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 24
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 25
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 26
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 27
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 28
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 29
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 30
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 31
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 32
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 33
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 34
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 35
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 36
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 37
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 38
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 39
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 40
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 41
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 42
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 43
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 44
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 45
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 46
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 47
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 48
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 49
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 50
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 51
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 52
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 53
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 54
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 55
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 56
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 57
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 58
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 59
Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Impozite si Taxe Datorate Bugetelor Locale.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul de taxe și impozite locale din România și rolul său

CAPITOLUL 1 ROLUL IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ÎN ECONOMIILE CONTEMPORANE 1.1 Conţinutul economic şi particularităţile impozitelor şi taxelor...

Finanțe Publice

În practică, prin noţiunea de buget se înţelege acel document în care este prezentată previziunea pe o anumită perioadă de timp (an, semestru,...

Constituirea și Utilizarea Bugetului Local al Comunei Ezeriș

Cap I.Bugetul local şi procesul bugetar la nivelul comunităţii locale 1.1.Definirea bugetului local şi locul acestuia în structura sistemului...

Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale

1. BUGETELE LOCALE 1.1. LOCUL BUGETELOR LOCALE ÎN CADRUL BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT. STRUCTURA SISTEMULUI NOSTRU BUGETAR Pentru a aprecia locul...

Impozitele și taxele - surse de venituri la bugetele colectivităților locale

Introducere În orice orânduire socială, sistemul veniturilor publice (în speţă impozitele şi taxele) este determinat de formele de proprietate...

Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale în cadrul Primăriei Municipiului Iași

Capitolul 1.Așzarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Municipiului Iași 1.1.Analiza cadrului reglementativ al Primăriei...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Taxe și Impozite Locale

INTRODUCERE Am ales ca temă de licenţă „Impozite şi taxe locale”, deoarece consider că impozitele reprezintă, în zilele noastre, obligaţii...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială

INTRODUCERE Societatea românească încă traversează o perioadă de profunde transformări, generate de tranziţia de la un sistem centralizat la un...

Contabilitatea relațiilor cu bugetul statului la SC Severnav SA

CAPITOLUL I. CADRUL ORGANIZATORIC DE DESFĂSURARE A ACTIVITĂŢII LA S.C. SEVERNAV S.A. 1.1 Scurt istoric Societatea comercială SEVERNAV S.A. este...

Taxe și Impozite la Primăria Locală pe Exemplele Municipiului Bacău

INTRODUCERE Administraţia publică locală, fundamentată pe dispoziţiile constituţionale, reprezintă totalitatea serviciilor publice locale,...

Bugete Publice și Fiscaliate (Posta Romana)

Capitolul.1. 4 Capitolul.1. 1.1.Prezentare generală a societăţii: Poşta Română este operatorul naţional în domeniul serviciilor poştale, care se...

Bugete publice și fiscalitate - SC Dumbrava SA

Partea I 1. Prezentarea societăţii. Date generale - Denumire: SC „Dumbrava” SA; - Forma juridică: SC „Dumbrava” este persoană juridică având...

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Maestro SRL

Capitolul I Organizarea şi funcţionarea a SC Maestro SRL 1.1 Scurt istoric SC MAESTRO SRL, a fost înfiinţată în anul 2001, sub următoarele date...

Impozite și Taxe la Bugetul Local

1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE 1.1. Scurt istoric privind aparitia si evolutia impozitelor si taxelor Impozitele sunt cea mai...

Finanțe - impozitele și taxele datorate bugetelor locale

Statul prin puterea sa centrala sau locala este chemat sa asigure colectivitatilor care-l constituie o multitudine de necesitati publice , sub...

Ai nevoie de altceva?