Taxe și Impozite Locale

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 23875
Mărime: 1.30MB (arhivat)
Publicat de: Todor Voinea
Puncte necesare: 0

Extras din licență

INTRODUCERE

Am ales ca temă de licenţă „Impozite şi taxe locale”, deoarece consider că impozitele reprezintă, în zilele noastre, obligaţii pecuniare pretinse, în temeiul legii, de către autoritatea publică, de la persoane fizice şi juridice, în raport cu capacitatea contributivă a acestora, preluate la bugetul statului, în mod silit şi fără contraprestaţie imediată şi folosite de către acesta ca resurse pentru acoperirea cheltuielilor publice şi ca instrument de armonizare a interesului public cu interesele individuale ale oamenilor.

Lucrarea de licenţă este structurată în trei capitole:

În primul capitol, intitulat ”Consideraţii generale privind finanţele publice locale” este prezentat conţinutul, sfera şi rolul finanţelor locale depind de modul de organizare a puterii şi administraţiei de stat, de împărţirea administrativ teritorială, de acţiunile generate de competenţele organelor locale.

Bugetele locale reflectă, într-o unitate duală coerentă, modul de mobilizare – repartizare şi utilizare a fondurilor financiare la dispoziţia fiecărei unităţi administrativ teritorială. Pe lângă resursele existente în bugetele locale, la dispoziţia organelor locale sunt furnizate şi repartizate şi alte fonduri băneşti, constituite prin mecanisme nebugetare.

În România, organizarea teritorială a finanţelor publice este aşezată pe împărţirea ţării în unităţi administrativ – teritoriale. Colectivităţile locale reprezintă comunităţi umane distincte de stat, au autorităţi publice diferite de ale statului. Aceasta este o condiţie a autonomiei financiare absolut necesară, deoarece autonomia administrativă nu ar fi posibilă fără autonomia financiară, care îi asigură suportul material al funcţionării.

Criteriul principal pentru delimitare veniturilor bugetului de stat de cele ale bugetelor locale îl constituie subordonarea entităţii prin care se realizează resursele respective. Finanţele comunelor, oraşelor, judeţelor se administrează conform principiului autonomiei locale. Veniturile administraţiei locale şi judeţene se constituie din sursele realizate pe teritoriul acestora, sau din alte surse, în conformitate cu dispoziţiile legale. Pentru fiecare

Relaţia dintre creşterea venitului şi creşterea cheltuielilor publice este mai uşor observabilă în legătură cu furnizarea publică a bunurilor capital (şosele, aeroporturi, etc.), deci cheltuielile publice pentru bunurile capital cunosc o evoluţie diferită în funcţie de stadiul de dezvoltare pe care-l atinge, la un moment dat, o ţară sau alta.

O creştere a veniturilor personale este asociată, în general, în ţările industrializate, cu creşterea activităţii economice şi a complexităţii vieţii sociale. Această situaţie impune în mod firesc, şi datele statistice o confirmă, o creştere a cheltuielilor publice. Totodată, creşterea veniturilor personale permite în mod corespunzător creşterea veniturilor fiscale, care pot fi folosite la finanţarea unui nivel mai ridicat al cheltuielilor public.

Densitatea populaţiei afectează şi ea structura cheltuielilor publice şi nivelul total al acestora. În cazul marilor aglomerări urbane, de exemplu, cresc cheltuielile publice privind depoluarea, cele legate în general de urbanizare. Natura relaţiei dintre mărimea populaţiei şi mărimea cheltuielilor publice depinde de natura bunurilor şi serviciilor fumizate de sectorul public. Astfel, în cazul unui bun public pur (iluminatul public), costul social marginal al creşterii cu o unitate a populaţiei este prin definiţie zero. În acest caz nu există nici un motiv de creştere a cheltuielilor publice ca urmare a creşterii numărului populaţie.

Elaborarea proiectelor bugetare locale se bazează pe proiectele de bugete proprii ale administarţiei, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordine.

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale propun programele prin care sunt iniţiate acţiunile de implementare a finanţării bugetare.

Începând cu secolul XX, această teorie a impozitului-schimb a fost numită teoria beneficiului care „asimilează luarea deciziei în cadrul sectorului public cu cea propusă de piaţă „ cunoscând o anumită primenire sub denumirea de „principiul echivalenţei”. Conform acestui principiu, dacă o persoană este de două ori mai avută decât alta, atunci contribuţia ei la

3

stat pentru protecţie trebuie să fie de două ori mai mare. Impozitele sunt privite deci, potrivit acestei teorii, ca plată pentru valoarea primită şi ca reflectare a cererii pentru servicii publice.

Impozitul este plata bănească obligatorie, generală şi definitivă (nerambursabilă) efectuată de persoane fizice şi juridice la bugetul statului sau la bugetele locale, în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege, fără obligaţia din partea statului da a presta plătitorului un echivalent direct şi imediat, el fiind necesar pentru satisfacerea cerinţelor societăţii.

Calitatea de plătitor de impozite presupune întrunirea anumitor condiţii, între care realizarea de venituri sau posedarea de bunuri impozabile este condiţia esenţială. Companiile naţionale, regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat, unităţile cooperatiste, mixte şi cele private pot fi plătitoare de impozite numai dacă au personalitate juridică. Personalitatea juridică se obţine prin înregistrarea în Registrul Comerţului şi la organele financiare.

Determinarea materiei impozabile constituie o operaţiune complexă ca urmare a diversităţii economice, a naturii şi destinaţiei venitului.

O dată stabilită mărimea impozitului, organele fiscale trebuie să aducă la cunoştinţa contribuabililor cuantumul impozitului datorat statului şi termenele de plată a acestuia. După aceasta se trece la perceperea (încasarea) impozitelor.

Cel de-al doilea capitol „Impozite şi taxe locale – elemente conceptuale” descrie impozitele şi taxele locale, şi anume: impozitul pe clădiri; impozitul pe teren; taxa asupra mijloacelor de transport; taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; impozitul pe spectacole; taxa hotelieră; taxe speciale; alte taxe locale.

Impozitele şi taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi sunt reglementate prin Legea 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În cel de-al treilea capitol „Studiu de caz privind elaborarea, urmărirea şi execuţia bugetului local al Consiliului Local Bogaţi” descrie fundamentarea veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale.

Fundamentarea veniturilor este necesară pentru cunoaşterea principalelor venituri pe care se bazează primăria, cât şi a factorilor care le afectează.

Veniturile se fundamentează în funcţie de factorii de care depinde realizarea lor, folosindu-se în acest scop indicatori de condiţionare şi calcule specifice

În ceea ce priveşte taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj, reclamă; taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor; taxele pentru folosirea locurilor publice, fundamentarea acestora se bazează pe dinamica anilor anteriori şi modificările survenite în legislaţie. Impozitul pe spectacole şi penalităţile şi majorările pentru neplata la termen se datorează în momentul realizării lor.

Preview document

Taxe și Impozite Locale - Pagina 1
Taxe și Impozite Locale - Pagina 2
Taxe și Impozite Locale - Pagina 3
Taxe și Impozite Locale - Pagina 4
Taxe și Impozite Locale - Pagina 5
Taxe și Impozite Locale - Pagina 6
Taxe și Impozite Locale - Pagina 7
Taxe și Impozite Locale - Pagina 8
Taxe și Impozite Locale - Pagina 9
Taxe și Impozite Locale - Pagina 10
Taxe și Impozite Locale - Pagina 11
Taxe și Impozite Locale - Pagina 12
Taxe și Impozite Locale - Pagina 13
Taxe și Impozite Locale - Pagina 14
Taxe și Impozite Locale - Pagina 15
Taxe și Impozite Locale - Pagina 16
Taxe și Impozite Locale - Pagina 17
Taxe și Impozite Locale - Pagina 18
Taxe și Impozite Locale - Pagina 19
Taxe și Impozite Locale - Pagina 20
Taxe și Impozite Locale - Pagina 21
Taxe și Impozite Locale - Pagina 22
Taxe și Impozite Locale - Pagina 23
Taxe și Impozite Locale - Pagina 24
Taxe și Impozite Locale - Pagina 25
Taxe și Impozite Locale - Pagina 26
Taxe și Impozite Locale - Pagina 27
Taxe și Impozite Locale - Pagina 28
Taxe și Impozite Locale - Pagina 29
Taxe și Impozite Locale - Pagina 30
Taxe și Impozite Locale - Pagina 31
Taxe și Impozite Locale - Pagina 32
Taxe și Impozite Locale - Pagina 33
Taxe și Impozite Locale - Pagina 34
Taxe și Impozite Locale - Pagina 35
Taxe și Impozite Locale - Pagina 36
Taxe și Impozite Locale - Pagina 37
Taxe și Impozite Locale - Pagina 38
Taxe și Impozite Locale - Pagina 39
Taxe și Impozite Locale - Pagina 40
Taxe și Impozite Locale - Pagina 41
Taxe și Impozite Locale - Pagina 42
Taxe și Impozite Locale - Pagina 43
Taxe și Impozite Locale - Pagina 44
Taxe și Impozite Locale - Pagina 45
Taxe și Impozite Locale - Pagina 46
Taxe și Impozite Locale - Pagina 47
Taxe și Impozite Locale - Pagina 48
Taxe și Impozite Locale - Pagina 49
Taxe și Impozite Locale - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Taxe si Impozite Locale.pdf

Alții au mai descărcat și

Veniturile bugetului local - așezare și administrare pe exemplul Comunei Miroslava

Capitolul I BUGETELE LOCALE ŞI ROLUL LOR ÎN REALIZAREA AUTONOMIEI LOCALE 1.1. Bugetele locale. Conţinut economic, funcţii şi rol Finanţele...

Sistemul de taxe și impozite locale din România și rolul său

CAPITOLUL 1 ROLUL IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ÎN ECONOMIILE CONTEMPORANE 1.1 Conţinutul economic şi particularităţile impozitelor şi taxelor...

Finanțe Publice

În practică, prin noţiunea de buget se înţelege acel document în care este prezentată previziunea pe o anumită perioadă de timp (an, semestru,...

Constituirea și Utilizarea Bugetului Local al Comunei Ezeriș

Cap I.Bugetul local şi procesul bugetar la nivelul comunităţii locale 1.1.Definirea bugetului local şi locul acestuia în structura sistemului...

Resursele și Cheltuielile Financiare Reflectate în Bugetele Locale

1. BUGETELE LOCALE 1.1. LOCUL BUGETELOR LOCALE ÎN CADRUL BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT. STRUCTURA SISTEMULUI NOSTRU BUGETAR Pentru a aprecia locul...

Impozite și Taxe Locale

INTRODUCERE Viaţa curentă a oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei ( hrană, îmbrăcăminte,...

Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale

INTRODUCERE Resursele financiare publice constituite la nivelul bugetului de stat, a unităţilor administrativ – teritoriale şi ale instituţiilor...

Impozitele și taxele locale

INTRODUCERE Am ales ca temă de licentă „ Impozitele și taxele locale”, deoarece am considerat că impozitele, în zilele noastre, reprezintă,...

Te-ar putea interesa și

Sistemul impozitelor și taxelor locale în România și rolul său

INTRODUCERE Viaţa oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (hrană, îmbrăcăminte, adăpost) cât...

Taxe și Impozite Locale

ABSTRACT This work intituled „Taxes and local duties at Bistrita’s town hall ” has the target to find and deliberate upon the essential aspects...

Sistemul de taxe și impozite locale din România și rolul său

CAPITOLUL 1 ROLUL IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ÎN ECONOMIILE CONTEMPORANE 1.1 Conţinutul economic şi particularităţile impozitelor şi taxelor...

Impozitele și taxele locale - așezare și administrare

Impozitele şi taxele locale: Aşezare şi administrare (pe exemplul comunei Cacica) INTRODUCERE În domeniul fiscal actual, problema impozitelor şi...

Taxe și Impozite la Primăria Locală pe Exemplele Municipiului Bacău

INTRODUCERE Administraţia publică locală, fundamentată pe dispoziţiile constituţionale, reprezintă totalitatea serviciilor publice locale,...

Impozite și Taxe Locale în România

CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIE FISCALĂ 1.1 DEFINIREA IMPOZITELOR, TAXELOR ŞI CONTRIBUŢIILOR Impozitul, punct nodal al fiscalităţii este cea mai...

Organizarea și funcționarea DEFPL din cadrul Primăriei Municipiului Iași

CAPITOLUL I: ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA DIRECTIEI ECONOMICE SI DE FINANTE PUBLICE LOCALE DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI IASI I 1: SCURT...

Impozite și Taxe la Bugetul Local

1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE 1.1. Scurt istoric privind aparitia si evolutia impozitelor si taxelor Impozitele sunt cea mai...

Ai nevoie de altceva?