Impozite și Taxe Locale

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 4 fișiere: docx, pptx
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 17887
Mărime: 313.51KB (arhivat)
Publicat de: Ruxanda Gabor
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA “PETROL-GAZE” PLOIEŞTI FACULTATEA: Ştiinţe Economice SPECIALIZAREA: Finanţe-Bănci

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. Capitolul I: FINANŢELE PUBLICE LOCALE 5
 3. 1.1. Organizarea Finanţelor Publice Locale în România 5
 4. 1.2. Veniturile bugetelor locale 7
 5. 1.3. Cheltuielile bugetelor locale 9
 6. 1.4. Procesul bugetar la nivelul activităţilor locale în România 12
 7. Capitolul II: IMPOZITE ŞI TAXE 16
 8. 2.1.Aspectele generale privind impozitele şi taxele 16
 9. 2.2. Impozite şi taxe locale: importanţa şi rolul activităţilor locale în administrarea acestora 17
 10. 2.3. Impozitul pe clădiri 18
 11. 2.4.Impozitul pe terenuri 21
 12. 2.5. Impozitul pe mijloace de transport 24
 13. 2.6. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 25
 14. 2.7.Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 27
 15. 2.8.Impozitul pe spectacole 28
 16. 2.9.Taxa hotelieră 29
 17. 2.10.Taxe speciale 30
 18. Capitolul III: EXECUTAREA CREANŢELOR FISCALE 31
 19. 3.1. Creanţa fiscală 31
 20. 3.2.Suspendarea / executarea silită 32
 21. 3.3.Executarea silită prin poprire 34
 22. 3.4.Stingerea creanţei fiscale prin alte modalităţi 36
 23. Capitolul IV: STABILIREA, URMĂRIREA ŞI ÎNCASAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI BALTA DOAMNEI 40
 24. 4.1. Prezentarea localităţii l 40
 25. 4.2. Prezentarea Primăriei şi a Consiliului Local 43
 26. 4.1. Evoluţia impozitelor şi taxelor locale în perioada 2009 – 2011 45
 27. CONCLUZII 54
 28. BIBLIOGRAFIE 56
 29. ANEXE 57

Extras din licență

INTRODUCERE

Viaţa curentă a oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei ( hrană, îmbrăcăminte, adăpost) cât şi a nevoilor sociale, care sunt furnizate de autorităţile publice pe seama unor activităţi vizând asigurarea apărării naţionale, ordinea publică, protecţie socială, menţinerea echilibrului ecologic, asistenţă sanitară , educaţie etc.

Finanţele publice constituie o componentă de mare importanţă a vieţii social-economice a fiecărei ţări, iar impactul lor asupra economiei naţionale are conotaţii atât în proporţiile redistribuirii PIB cât şi modul concret de realizare a acestui proces.

În societatea contemporană, în condiţiile revoluţiei tehnico-ştiinţifice, răspunderea socială a omului primeşte o semnificaţie deosebită. Răspunderea socială se referă la comportamentul pe care îl aleg membrii societăţii din multiple variante posibile în cadrul determinismului social. Acesta presupune o atitudine conştientă într-un comportament care corespunde cerinţelor, necesităţilor sociale obiective, atitudine ce rezultă dintr-o hotărâre, act de conştiinţă şi voinţă a individului.

Problemele fiscale joacă un rol esenţial în economia de piaţă. În acest context, impozitul constituie un instrument cu caracter istoric şi cu implicaţii asupra sferei economico-sociale, fiind întotdeauna un mijloc tradiţional de constituire a veniturilor statului.

Descentralizarea serviciilor publice şi promovarea principiului autonomiei locale în administrarea teritoriului ţării au determinat transferarea tuturor atribuţiilor şi obligaţiilor de stabilire, urmărire, încasare şi control a impozitelor locale de la Ministerul Finanţelor la administraţiile locale. Acest proces, produs în baza Legii Administraţiei Publice Locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, Legii Finanţelor Publice Locale nr. 273/2006 şi a Hotărârii de Guvern nr. 333/1999, a dus la creşterea responsabilităţii consiliilor locale în asigurarea resurselor financiare prin creşterea ponderii veniturilor proprii în total, venituri administrate prin bugetul de venituri şi cheltuieli.

Crearea sistemului de gestiune a finanţelor publice locale şi organizarea activităţii fiscale pe principiile descentralizării şi autonomiei financiare constituie o problemă aflată în centrul atenţiei administraţiilor locale din România.

Din punct de vedere al autonomiei financiare a consiliilor locale, impozitele şi taxele locale devin din ce în ce mai importante ca surse de venituri, întrucât diminuează mult dependenţa autorităţilor centrale de bugetul de stat.

Politica fiscală a jucat întotdeauna un rol important în realizarea programelor economice şi sociale. Ansamblul reglementărilor referitoare la contribuabili, impozite şi taxe şi modalităţile de plată reprezintă sistemul fiscal.

Conform prevederilor Legii Administraţiei Publice Locale, autorităţile administraţiei publice locale au fost investite cu dreptul la resurse proprii pe care le pot gestiona potrivit atribuţiilor prevăzute prin lege

Politica fiscală cuprinde totalitatea metodelor, mijloacelor, instrumentelor şi instituţiilor ce se utilizează pentru procurarea resurselor financiare necesare finanţării cerinţelor publice precum şi pentru influenţa asupra economiei naţionale.

Legislaţia fiscală în calitate de parte componentă a politicii fiscale cuprinde normele juridice cu privire la aşezarea, stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor. Normele juridice fiscale stabilesc contribuabilii, obiectele impozabile, bazele de impozitare, aşezarea şi calcularea impozitelor şi sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor fiscale. Constituirea resurselor financiare publice se realizează, în principal, pe seama impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor prelevate de la persoane juridice şi fizice.

Capitolul I FINANŢELE PUBLICE LOCALE

1.1. ORGANIZAREA FINANŢELOR PUBLICE LOCALE ÎN ROMÂNIA

Comunităţile locale reprezintă colectivităţi umane, delimitate teritorial din punct de vedere politic şi administrativ, care au autorităţi publice diferite de cele ale statului. Autonomia financiară a acestora este absolut necesară, deoarece autonomia administrativă nu ar fi posibilă fără autonomia financiară.

Finanţele publice locale îşi au originea în autonomizarea autorităţilor teritoriale în administrarea comunităţilor respective.

Organizarea distinctă a finanţelor locale, pe baza autonomiei financiare a administraţiilor locale, permite scutirea finanţelor centrale de o seamă de cheltuieli, reducerea numărului şi amploarea fluxurilor băneşti între cele două niveluri structurale ale finanţelor publice, precum şi o mai clară urmărire a modului cum sunt folosite fondurile constituite.Până la urmă, separarea finanţelor locale de cele centrale, ca şi în alte domenii, este determinată de raţiuni, de eficienţă.

Preview document

Impozite și Taxe Locale - Pagina 1
Impozite și Taxe Locale - Pagina 2
Impozite și Taxe Locale - Pagina 3
Impozite și Taxe Locale - Pagina 4
Impozite și Taxe Locale - Pagina 5
Impozite și Taxe Locale - Pagina 6
Impozite și Taxe Locale - Pagina 7
Impozite și Taxe Locale - Pagina 8
Impozite și Taxe Locale - Pagina 9
Impozite și Taxe Locale - Pagina 10
Impozite și Taxe Locale - Pagina 11
Impozite și Taxe Locale - Pagina 12
Impozite și Taxe Locale - Pagina 13
Impozite și Taxe Locale - Pagina 14
Impozite și Taxe Locale - Pagina 15
Impozite și Taxe Locale - Pagina 16
Impozite și Taxe Locale - Pagina 17
Impozite și Taxe Locale - Pagina 18
Impozite și Taxe Locale - Pagina 19
Impozite și Taxe Locale - Pagina 20
Impozite și Taxe Locale - Pagina 21
Impozite și Taxe Locale - Pagina 22
Impozite și Taxe Locale - Pagina 23
Impozite și Taxe Locale - Pagina 24
Impozite și Taxe Locale - Pagina 25
Impozite și Taxe Locale - Pagina 26
Impozite și Taxe Locale - Pagina 27
Impozite și Taxe Locale - Pagina 28
Impozite și Taxe Locale - Pagina 29
Impozite și Taxe Locale - Pagina 30
Impozite și Taxe Locale - Pagina 31
Impozite și Taxe Locale - Pagina 32
Impozite și Taxe Locale - Pagina 33
Impozite și Taxe Locale - Pagina 34
Impozite și Taxe Locale - Pagina 35
Impozite și Taxe Locale - Pagina 36
Impozite și Taxe Locale - Pagina 37
Impozite și Taxe Locale - Pagina 38
Impozite și Taxe Locale - Pagina 39
Impozite și Taxe Locale - Pagina 40
Impozite și Taxe Locale - Pagina 41
Impozite și Taxe Locale - Pagina 42
Impozite și Taxe Locale - Pagina 43
Impozite și Taxe Locale - Pagina 44
Impozite și Taxe Locale - Pagina 45
Impozite și Taxe Locale - Pagina 46
Impozite și Taxe Locale - Pagina 47
Impozite și Taxe Locale - Pagina 48
Impozite și Taxe Locale - Pagina 49
Impozite și Taxe Locale - Pagina 50
Impozite și Taxe Locale - Pagina 51
Impozite și Taxe Locale - Pagina 52
Impozite și Taxe Locale - Pagina 53
Impozite și Taxe Locale - Pagina 54
Impozite și Taxe Locale - Pagina 55
Impozite și Taxe Locale - Pagina 56
Impozite și Taxe Locale - Pagina 57
Impozite și Taxe Locale - Pagina 58
Impozite și Taxe Locale - Pagina 59
Impozite și Taxe Locale - Pagina 60
Impozite și Taxe Locale - Pagina 61
Impozite și Taxe Locale - Pagina 62
Impozite și Taxe Locale - Pagina 63
Impozite și Taxe Locale - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Impozite si Taxe Locale
  • Anexa 1.docx
  • Anexa 2.docx
  • Impozite si Taxe Locale.docx
  • Impozite si Taxe Locale.pptx

Alții au mai descărcat și

Taxe și impozite cuvenite bugetului Primăriei Sinești

Capitolul I Consideraţii generale privind impozitele şi taxele locale 1.1. Apariţia şi dezvoltarea sistemului de impozite şi taxe locale De la...

Veniturile bugetului local - așezare și administrare pe exemplul Comunei Miroslava

Capitolul I BUGETELE LOCALE ŞI ROLUL LOR ÎN REALIZAREA AUTONOMIEI LOCALE 1.1. Bugetele locale. Conţinut economic, funcţii şi rol Finanţele...

Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc

Introducere Am ales această temă de lucrare, pentru că este o problemă de mare actualitate. Date fiind importanţa şi complexitatea temei, mi-am...

Finanțe Publice

În practică, prin noţiunea de buget se înţelege acel document în care este prezentată previziunea pe o anumită perioadă de timp (an, semestru,...

Impozite și Taxe Locale în România

CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIE FISCALĂ 1.1 DEFINIREA IMPOZITELOR, TAXELOR ŞI CONTRIBUŢIILOR Impozitul, punct nodal al fiscalităţii este cea mai...

Investiții și surse de finanțare a investiților

1.Conceptul de investitie Se urmareste ca din managementul procesului investitiona sa se abordeze, cu prioritate, implicatiile financiare ale...

Impozitele și Taxele Locale

CUVÂNT ÎNAINTE Începând cu Revoluţia Franceză de la 1789, în special în secolul al XIX-lea, în Europa s-a pus problema trecerii de la conducerea...

Impozitele și taxele locale

INTRODUCERE Am ales ca temă de licentă „ Impozitele și taxele locale”, deoarece am considerat că impozitele, în zilele noastre, reprezintă,...

Te-ar putea interesa și

Sistemul impozitelor și taxelor locale în România și rolul său

INTRODUCERE Viaţa oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (hrană, îmbrăcăminte, adăpost) cât...

Impozitele și taxele locale - așezare și administrare

Impozitele şi taxele locale: Aşezare şi administrare (pe exemplul comunei Cacica) INTRODUCERE În domeniul fiscal actual, problema impozitelor şi...

Impozite și Taxe Locale în România

CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIE FISCALĂ 1.1 DEFINIREA IMPOZITELOR, TAXELOR ŞI CONTRIBUŢIILOR Impozitul, punct nodal al fiscalităţii este cea mai...

Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea

INTRODUCERE Actualitatea temei Viaţa curentă a oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (...

Impozitele și Taxele Locale - Sursă de Venituri la Bugetul Local

CAPITOLUL I 1.1. Autonomia finanţelor publice locale Comunităţile locale reprezintă colectivităţi umane delimitate teritorial din punct de vedere...

Impozitele și Taxele Locale

CUVÂNT ÎNAINTE Începând cu Revoluţia Franceză de la 1789, în special în secolul al XIX-lea, în Europa s-a pus problema trecerii de la conducerea...

Impozitele și Taxele Locale

Cap.I. SISTEMUL BUGETAR 1.1. Continutul si caracteristicile bugetului de stat Bugetul de stat este o categorie fundamentala a finantelor la...

Impozite și taxe locale în România și rolul său

Sistemul de impozite si taxe locale din România si rolul sãu Capitolul 1. Scurt istoric privind impozitele si taxele locale Taxele si impozitele...

Ai nevoie de altceva?