Taxe și Impozite Locale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 26859
Mărime: 124.59KB (arhivat)
Publicat de: Laura Sofica Groza
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Doctor Felicia C. Macarie
UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ- NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII SPECIALIZAREA: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ EXTENSIA BISTRIŢA

Cuprins

 1. ABSTRACT. 4
 2. INTRODUCERE.5
 3. 1. DELIMITAREA FINANŢELOR PUBLICE LOCALE.8
 4. 1.1 Conţinutul şi trăsăturile finanţelor publice locale.8
 5. 1.2 Modul de organizare a finanţelor publice locale. Autonomia locală şi autonomia financiară.9
 6. 1.3 Procesul bugetar local.13
 7. 1.3.1 Elemente generale.13
 8. 1.3.2 Etapele procesului bugetar local.14
 9. 1.4 Resursele financiare publice.18
 10. 2. IMPOZITE ŞI TAXE – PREZENTARE GENERALĂ.22
 11. 2.1 Scurt istoric privind apariţia şi evoluţia impozitelor şi taxelor.22
 12. 2.2 Conţinutul, caracteristicile şi rolul impozitelor şi taxelor.25
 13. 2.3 Deosebiri între impozite şi taxe ca noţiuni fiscale.29
 14. 2.4 Clasificarea impozitelor.30
 15. 2.5 Elementele tehnice ale impozitului.35
 16. 2.6 Asieta impozitului.38
 17. 2.7 Principiile impozitului.40
 18. 2.8 Taxe.46
 19. 3. STUDIU DE CAZ I – STABILIREA, URMĂRIREA ŞI ÎNCASAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE LA PRIMǍRIA BISTRIŢA.48
 20. 3.1 Organizarea serviciului public municipal „finanţe publice municipale”.48
 21. 3.2 Stabilirea taxelor şi impozitelor locale.51
 22. 3.3 Colectarea impozitelor şi taxelor locale.55
 23. 3.4 Înlesniri la plata impozitului.57
 24. 3.4 Executarea silită a creanţelor bugetare.58
 25. 4. STUDIU DE CAZ II - ANALIZA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE.60
 26. 4.1 Impozitul pe clădiri.62
 27. 4.2 Impozitul şi taxa pe teren.71
 28. 4.3 Taxa asupra mijloacelor de transport.77
 29. 4.4 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor.82
 30. 4.5 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate.83
 31. 4.6 Impozitul pe spectacole.86
 32. 4.7 Taxa hotelieră.89
 33. 4.8 Alte taxe locale.90
 34. 4.9 Facilităţi fiscale.91
 35. CONCLUZII.96
 36. BIBLIOGRAFIE.98

Extras din licență

ABSTRACT

This work intituled „Taxes and local duties at Bistrita’s town hall ” has the target to find and deliberate upon the essential aspects reguarding local taxes and duties, attending on a higher knowlwdge and understanding of the way of establisment, attending and cashing (receipt) of these local bugets resources. In order to achieve this objectiv, I started a study at Bistrita"s town hall, and more concret that is, through the municipal public service – „Direcţia Finanţe Publice Municipale”.

Starting from the legal cadre which stands at the base of unfold activities by the local public administration, in this debate I made first a short presentation of the theoretical notions related to local public finances, local authonomy, local buget and pointing out the public financial resources. Then, after a general presentation of the mode of establisment, control, pursuing of the local taxes and duties, in Bistriţa’s town, I managed a detailed analisis of the main local taxes and duties, beggining with the theoretical aspects and continuing till to concret exemplification of the mode of calculating the taxes and duties due to the year 2007.

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă îşi propune surprinderea şi tratarea aspectelor esenţiale privind impozitele şi taxele locale, urmărindu-se o mai bună cunoaştere şi înţelegere a modului de stabilire, urmărire şi încasare a acestor resurse ale bugetului local. Pentru atingerea acestui obiectiv am întreprins un studiu la Primăria municipiului Bistriţa şi mai concret, prin intermediul Serviciului public municipal – „Directia Finanţe Publice Municipale”.

Am ales impozitele şi taxele locale ca obiectiv al acestei lucrări, datorită creşterii rolului pe care acestea îl au în formarea veniturilor bugetelor locale şi în finanţarea cheltuielilor publice. Caracteristică pentru evoluţia impozitelor şi taxelor este tendinţa de creştere continuă ca mărime absolută şi relativă, în paralel cu creşterea cheltuielilor publice. Chiar dacă aparent, plata impozitelor se face fără o contraprestaţie directă sau fără vreun echivalent, sau contraserviciu imediat, de valoare egală sau apropiată, din partea statului, în realitate, în timp, fiecare contribuabil beneficiază de pe urma impozitelor plătite, mai mult sau mai puţin, mai devreme sau mai târziu, direct sau indirect. Aşadar instituirea şi obligativitatea achitării impozitelor şi taxelor locale este pe cât de necesară, pe atât de apăsătoare asupra bugetelor individuale ale contribuabililor persoane fizice şi juridice.

Impozitele şi taxele locale au fost transferate în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale începând cu data de 01 ianuarie 2000, ca urmare a prevederilor Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale, unde se precizează că autorităţile administraţiei publice locale preiau de la organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor o serie de atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale, inclusiv a majorărilor de întârziere şi a amenzilor, soluţionarea obiecţiunilor şi a plângerilor formulate la actele de control şi de impunere, precum şi executarea creanţelor bugetare.

Bibliografie

Bălan Emil – Administrarea finanţelor publice locale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999

Bălan Emil – Drept financiar – Ediţia a 3-a revizuită (curs universitar), Editura All Beck, Bucureşti, 2004

colectiv – Elemente de administraţie publică (sinteze teoretice pentru examenul de licenţă)

Inceu A.Mihai – Elemente de finanţe publice, Editura PUC Cluj-Napoca , 2000

Şaguna Grosu Dan, Şava Dan – Drept financiar public (curs universitar) – Editura All Beck, Bucureşti, 2005

Văcărel Iulian (coordonator) – Finanţe Publice, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 2000

Zaharia Vasile– Finanţe publice, Editura George Bariţiu, Cluj-Napoca, 2002

xxx Colectiv autori – Constituţia României, Monitorul Oficial, Bucureşti 1992

xxx Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale, M.O.nr.404/22.10.1998

xxx Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale, M.O.nr.204/23.04.2001

xxx Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, M.O.nr.927/23.12.2003

xxx Legea nr.108/2004 privind finanţele publice locale, M.O. nr. 336 din 2004

xxxOrdonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

xxxO.G. nr. 92/2003 privind Codul fiscal, republicată

xxx H.G.R. nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007.

xxx H.C.L. nr. 97/31.05.07 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2008

Revista „Impozite şi taxe” - nr.6/2002, editată de Tribuna Economică

www.referate.ro – Bani, taxe şi impozite

www. Direcţia Finanţe publice Municipale Bistriţa. ro

www. Monitorul Oficial. ro

www. Codul Fiscal.ro

note de curs

Preview document

Taxe și Impozite Locale - Pagina 1
Taxe și Impozite Locale - Pagina 2
Taxe și Impozite Locale - Pagina 3
Taxe și Impozite Locale - Pagina 4
Taxe și Impozite Locale - Pagina 5
Taxe și Impozite Locale - Pagina 6
Taxe și Impozite Locale - Pagina 7
Taxe și Impozite Locale - Pagina 8
Taxe și Impozite Locale - Pagina 9
Taxe și Impozite Locale - Pagina 10
Taxe și Impozite Locale - Pagina 11
Taxe și Impozite Locale - Pagina 12
Taxe și Impozite Locale - Pagina 13
Taxe și Impozite Locale - Pagina 14
Taxe și Impozite Locale - Pagina 15
Taxe și Impozite Locale - Pagina 16
Taxe și Impozite Locale - Pagina 17
Taxe și Impozite Locale - Pagina 18
Taxe și Impozite Locale - Pagina 19
Taxe și Impozite Locale - Pagina 20
Taxe și Impozite Locale - Pagina 21
Taxe și Impozite Locale - Pagina 22
Taxe și Impozite Locale - Pagina 23
Taxe și Impozite Locale - Pagina 24
Taxe și Impozite Locale - Pagina 25
Taxe și Impozite Locale - Pagina 26
Taxe și Impozite Locale - Pagina 27
Taxe și Impozite Locale - Pagina 28
Taxe și Impozite Locale - Pagina 29
Taxe și Impozite Locale - Pagina 30
Taxe și Impozite Locale - Pagina 31
Taxe și Impozite Locale - Pagina 32
Taxe și Impozite Locale - Pagina 33
Taxe și Impozite Locale - Pagina 34
Taxe și Impozite Locale - Pagina 35
Taxe și Impozite Locale - Pagina 36
Taxe și Impozite Locale - Pagina 37
Taxe și Impozite Locale - Pagina 38
Taxe și Impozite Locale - Pagina 39
Taxe și Impozite Locale - Pagina 40
Taxe și Impozite Locale - Pagina 41
Taxe și Impozite Locale - Pagina 42
Taxe și Impozite Locale - Pagina 43
Taxe și Impozite Locale - Pagina 44
Taxe și Impozite Locale - Pagina 45
Taxe și Impozite Locale - Pagina 46
Taxe și Impozite Locale - Pagina 47
Taxe și Impozite Locale - Pagina 48
Taxe și Impozite Locale - Pagina 49
Taxe și Impozite Locale - Pagina 50
Taxe și Impozite Locale - Pagina 51
Taxe și Impozite Locale - Pagina 52
Taxe și Impozite Locale - Pagina 53
Taxe și Impozite Locale - Pagina 54
Taxe și Impozite Locale - Pagina 55
Taxe și Impozite Locale - Pagina 56
Taxe și Impozite Locale - Pagina 57
Taxe și Impozite Locale - Pagina 58
Taxe și Impozite Locale - Pagina 59
Taxe și Impozite Locale - Pagina 60
Taxe și Impozite Locale - Pagina 61
Taxe și Impozite Locale - Pagina 62
Taxe și Impozite Locale - Pagina 63
Taxe și Impozite Locale - Pagina 64
Taxe și Impozite Locale - Pagina 65
Taxe și Impozite Locale - Pagina 66
Taxe și Impozite Locale - Pagina 67
Taxe și Impozite Locale - Pagina 68
Taxe și Impozite Locale - Pagina 69
Taxe și Impozite Locale - Pagina 70
Taxe și Impozite Locale - Pagina 71
Taxe și Impozite Locale - Pagina 72
Taxe și Impozite Locale - Pagina 73
Taxe și Impozite Locale - Pagina 74
Taxe și Impozite Locale - Pagina 75
Taxe și Impozite Locale - Pagina 76
Taxe și Impozite Locale - Pagina 77
Taxe și Impozite Locale - Pagina 78
Taxe și Impozite Locale - Pagina 79
Taxe și Impozite Locale - Pagina 80
Taxe și Impozite Locale - Pagina 81
Taxe și Impozite Locale - Pagina 82
Taxe și Impozite Locale - Pagina 83
Taxe și Impozite Locale - Pagina 84
Taxe și Impozite Locale - Pagina 85
Taxe și Impozite Locale - Pagina 86
Taxe și Impozite Locale - Pagina 87
Taxe și Impozite Locale - Pagina 88
Taxe și Impozite Locale - Pagina 89
Taxe și Impozite Locale - Pagina 90
Taxe și Impozite Locale - Pagina 91
Taxe și Impozite Locale - Pagina 92
Taxe și Impozite Locale - Pagina 93
Taxe și Impozite Locale - Pagina 94
Taxe și Impozite Locale - Pagina 95
Taxe și Impozite Locale - Pagina 96
Taxe și Impozite Locale - Pagina 97
Taxe și Impozite Locale - Pagina 98
Taxe și Impozite Locale - Pagina 99

Conținut arhivă zip

 • Taxe si Impozite Locale.doc

Alții au mai descărcat și

Bugetul Local

CAPITOLUL I BUGETUL LOCAL INSTRUMENT PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR PUBLICE LOCALE 1.1. Conceptul de buget local 1.1.1. Principii si reguli...

Contractul colectiv de munca

Intrоducеrе Τеmɑ lucrării ɑ cоnstituit unɑ dintrе рrеоcuрărilе dоctrinеi şi рrɑcticii judiciɑrе încă dе lɑ încерuturilе lеgislɑţiеi muncii,...

Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală

Introducere Alegerea temei de licenţă a fost o acţiune care personal m-a provocat. Din amalgamul de cursuri făcute am fost nevoită să aleg unul...

Oameni care au Marcat Istoria Dreptului

Marcus Aurelius Severus Alexandrus (1 octombrie 208 - 18 martie 235), cunoscut drept Alexandru Sever, împărat roman din 222 până în 235. Este...

Obligația fiscală - noțiune, forme, principii

CAPITOLUL I NOTIUNEA DE FISCALITATE Organizarea, conceperea şi funcţionarea fiscalitatii conduce la mutaţii în viaţa socială, economică şi...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept Fiscal

DREPT FISCAL NOŢIUNI INTRODUCTIVE I. DEFINIŢIA DREPTULUI FISCAL Noţiunea de „drept fiscal” este strâns legată de noţiunea de „finanţe publice”....

Te-ar putea interesa și

Sistemul impozitelor și taxelor locale în România și rolul său

INTRODUCERE Viaţa oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (hrană, îmbrăcăminte, adăpost) cât...

Sistemul de taxe și impozite locale din România și rolul său

CAPITOLUL 1 ROLUL IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ÎN ECONOMIILE CONTEMPORANE 1.1 Conţinutul economic şi particularităţile impozitelor şi taxelor...

Impozitele și taxele locale - așezare și administrare

Impozitele şi taxele locale: Aşezare şi administrare (pe exemplul comunei Cacica) INTRODUCERE În domeniul fiscal actual, problema impozitelor şi...

Taxe și Impozite la Primăria Locală pe Exemplele Municipiului Bacău

INTRODUCERE Administraţia publică locală, fundamentată pe dispoziţiile constituţionale, reprezintă totalitatea serviciilor publice locale,...

Impozite și Taxe Locale în România

CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIE FISCALĂ 1.1 DEFINIREA IMPOZITELOR, TAXELOR ŞI CONTRIBUŢIILOR Impozitul, punct nodal al fiscalităţii este cea mai...

Organizarea și funcționarea DEFPL din cadrul Primăriei Municipiului Iași

CAPITOLUL I: ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA DIRECTIEI ECONOMICE SI DE FINANTE PUBLICE LOCALE DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI IASI I 1: SCURT...

Impozite și Taxe la Bugetul Local

1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE 1.1. Scurt istoric privind aparitia si evolutia impozitelor si taxelor Impozitele sunt cea mai...

Sistemul de Taxe și Impozite Locale din România și Rolul Lor

CAPITOLUL I - CONŢINUTUL SISTEMULUI DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE DIN ROMÂNIA Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile...

Ai nevoie de altceva?