Drept Fiscal

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 16091
Mărime: 72.01KB (arhivat)
Publicat de: Andreea L.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

DREPT FISCAL

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

I. DEFINIŢIA DREPTULUI FISCAL

Noţiunea de „drept fiscal” este strâns legată de noţiunea de „finanţe publice”. Finanţele publice reprezintă totalitatea mijloacelor băneşti, aflate la dispoziţia statului ori a comunităţilor locale sau regionale, cu scopul declarat de a îndeplini funcţiile şi sarcinile ce revin acestora. Astfel, totalitatea normelor juridice care reglementează domeniul finanţelor publice formează dreptul finanţelor publice. Dreptul finanţelor publice curpinde două tipuri de norme juridice:

- norme juridice financiare, care alcătuiesc dreptul financiar;

- norme juridice fiscale, care alcătuiesc dreptul fiscal.

Dreptul fiscal reglementează raporturile juridice care se nasc în procedul de colectare a impozitelor şi taxelor de la persoane fizice şi/sau juridice, care obţin venturi ori care deţin bunuri supuse impozitelor ori taxelor.

Elementele definitorii ale dreptului fiscal sunt:

- dreptul fiscal este o ramură a dreptului public, cu influenţe de drept privat. Normele juridice care îl reglementează sunt norme de drept public. Impunerea cetăţenilor se realizează de către stat prin norme juridice cu caracter obligatoriu pentru cetăţeni. Caracterul său dual rezultă din normele Codului fiscal, care statuează că titlurile statului care au ca obiect impozite şi taxe sunt titluri executorii, fără a fi nevoie de intervenţia instanţei (spre exemplu, în cazul Codului de procedură fiscală, poprirea nu este supusă validării, cum se procedează în cazul popririi reglementată de Codul de procedură civilă, reglementară legală ce urmăreşte urgentarea procedurii de executare silită în materie fiscală), dar, pe de altă parte, contribuabilul poate solicita statului restituirea sumelor de bani, pe care le-a plătiti, fără a le datora.

Un alt exemplu – art. 57 din Codul de procedura fiscală, conform căruia contribuabilii au obligaţia de a permite funcţionarilor împuterniciţi de organele fiscale de a face o constatare fiscală la faţa locului.

Protecţia unor interese de ordin public, general, ale statului, trebuie înţeleasă în contextul obligativităţii statului de a respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, aşa cum rezultă acestea din acordurile şi tratatele la care România este parte.

Înclinarea balanţei cu privire la problematica dreptului fiscal, ca ramură de drept public, este dată şi de prevederile art. 74 alin. 2 din Constituţia României. Ştiut fiind că iniţiativa legislativă poate aparţine cetăţenilor români în condiţiile exprese ale art. 1 din acelaşi act normativ, art. 74 alin. 2 cenzurează iniţiativa legislativă a cetăţenilor în cazul problemelor de ordin fiscal.

- impozitele si taxele reglementate în dreptul fiscal român sunt: impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi; impozitul pe reprezentanţe, taxa pe valoare adăugată, accizele, impozitele şi taxele locale.

II. PRINCIPIILE DREPTULUI FISCAL

Codul fiscal român defineşte în mod expres principiile dreptului fiscal. Aceste principii stau la baza întregii construcţii a dreptului fiscal, fiind în acord cu principiile ce stau la baza celorlalte sisteme fiscale europene. Cadrul legal îl reprezintă art. 3 din Codul fiscal.

1. Neutralitatea măsurilor fiscale, în raport cu diferitele categorii de investitori şi capitaluri, cu forma de prorpietate, asigurând condiţii egale investitorilor, capitalului român şi străin.

Acest principiu presupune că, din punct de vedere fiscal, toate activităţile economice şi toţi operatorii trebuie trataţi în aceeaşi manieră. Spre exemplu, prin hotărârea din 10 septembire 2002, Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene a decis în cauza „Ambulanter Pflegendienst Kugler” (cauza C 141/00) că „principiul neutralitatii fiscale interzice, inter alia, ca operatorii economici ce desfasoara aceleasi activitati sa fie tratati diferit din punctul de vedere al TVA. Decurge de aici ca principiul ar fi ignorat daca posibilitatea de a beneficia de scutirea prevazuta de art. 13A(1)(c) pentru prestarea de servicii medicale ar depinde de forma juridica a persoanei impozabile care desfasoara aceasta activitate ”

Preview document

Drept Fiscal - Pagina 1
Drept Fiscal - Pagina 2
Drept Fiscal - Pagina 3
Drept Fiscal - Pagina 4
Drept Fiscal - Pagina 5
Drept Fiscal - Pagina 6
Drept Fiscal - Pagina 7
Drept Fiscal - Pagina 8
Drept Fiscal - Pagina 9
Drept Fiscal - Pagina 10
Drept Fiscal - Pagina 11
Drept Fiscal - Pagina 12
Drept Fiscal - Pagina 13
Drept Fiscal - Pagina 14
Drept Fiscal - Pagina 15
Drept Fiscal - Pagina 16
Drept Fiscal - Pagina 17
Drept Fiscal - Pagina 18
Drept Fiscal - Pagina 19
Drept Fiscal - Pagina 20
Drept Fiscal - Pagina 21
Drept Fiscal - Pagina 22
Drept Fiscal - Pagina 23
Drept Fiscal - Pagina 24
Drept Fiscal - Pagina 25
Drept Fiscal - Pagina 26
Drept Fiscal - Pagina 27
Drept Fiscal - Pagina 28
Drept Fiscal - Pagina 29
Drept Fiscal - Pagina 30
Drept Fiscal - Pagina 31
Drept Fiscal - Pagina 32
Drept Fiscal - Pagina 33
Drept Fiscal - Pagina 34
Drept Fiscal - Pagina 35
Drept Fiscal - Pagina 36
Drept Fiscal - Pagina 37
Drept Fiscal - Pagina 38
Drept Fiscal - Pagina 39
Drept Fiscal - Pagina 40
Drept Fiscal - Pagina 41
Drept Fiscal - Pagina 42
Drept Fiscal - Pagina 43
Drept Fiscal - Pagina 44
Drept Fiscal - Pagina 45
Drept Fiscal - Pagina 46
Drept Fiscal - Pagina 47
Drept Fiscal - Pagina 48
Drept Fiscal - Pagina 49
Drept Fiscal - Pagina 50
Drept Fiscal - Pagina 51
Drept Fiscal - Pagina 52
Drept Fiscal - Pagina 53
Drept Fiscal - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Drept Fiscal.doc

Alții au mai descărcat și

Taxe și Impozite Locale

ABSTRACT This work intituled „Taxes and local duties at Bistrita’s town hall ” has the target to find and deliberate upon the essential aspects...

Obligația fiscală - noțiune, forme, principii

CAPITOLUL I NOTIUNEA DE FISCALITATE Organizarea, conceperea şi funcţionarea fiscalitatii conduce la mutaţii în viaţa socială, economică şi...

Subiecte Drept Financiar

1. Principalele categorii de venituri ale statului in perioada domniei lui Al.I.Cuza(+categorii de contribuabili). Sursele principale de venituri...

Elemente de Drept

CAPITOLUL I ELEMENTE DE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1: Originea dreptului Înaintea apariţiei societăţii organizate în structuri şi...

Raporturile Juridice Bugetare

Cuprind-RELATII SOCIALE -RELATII FINANCIARE,ce iau nastere in procesul repartizarii unei parti din venitul national si in redistribuirea de...

Drept Financiar și Fiscal

CURSUL 1 Relaţiile financiare. Sistemul financiar. Dreptul financiar-ramură a sistemului de drept. Relaţiile financiare se definesc ca ansamblu...

Dreptul Finanțelor Publice

PARTEA I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL FINANTELOR PUBLICE CAPITOLUL I Notiuni generale privind dreptul finantelor publice. I.1....

Drept Fiscal

CAPITOLUL VII TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR ŞI TAXELOR (DREPTUL FISCAL) 7.1. Scurt istoric privind apariţia impozitelor şi a impunerii. Evoluţia...

Te-ar putea interesa și

Dreptul fiscal și amendă fiscală

Importanța şi actualitatea temei cercetate. Actualitatea temei de cercetare constă în elaborarea și fundamentarea teoretică a conceptului de...

Cheltuielile bugetare

Introducere Bugetul de stat reprezintă o categorie fundamentală a științelor finanțelor. Sub aspectul său juridic bugetul reprezintă un act prin...

Dreptul fiscal internațional

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei Dreptul fiscal internațional în ultimii ani a devenit un domeniu cu impact important pe plan...

Dreptul de Impunere și Principiile Dreptului Fiscal

Capitolul 1. Sistemul fiscal 1.1 Notiunea de sistem fiscal, trasaturi Putem defini sistemul fiscal ca reprezentând „totalitatea impozitelor şi...

Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal

1.Introducere Constituția Republicii Moldova statuează că „cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile...

Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale

1. Introducere În Codul de procedură fiscală se prezintă sfera inspecţiei fiscale precum şi modul de realizare a acesteia. Inspecţia fiscală poate...

Drept bugetar și drept fiscal

Introducere Prezenta lucrare prezintă aspecte teoretice și legislative privind dreptul bugetar și dreptul fiscal. Din punct de vedere structural...

Drept Fiscal

1 Dreptul fiscal. Definitie. Principii. Izvoaree. Norme. Definiţia Dreptului fiscal Dreptul fiscal, ca ramură a dreptului public, reglementează...

Ai nevoie de altceva?