Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4744
Mărime: 45.73KB (arhivat)
Publicat de: Irina A.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cuciurca Doina

Cuprins

  1. 1.Introducere
  2. 2.Noțiunea și strctura Raportului Juridic de drept fiscal
  3. 3.Temeiul apariției și modificării Raportului Juridic de drept fiscal
  4. 4.Stingerea Rportului Juridic de drept fiscal
  5. 5. Concluzie
  6. 6.Bibliografie

Extras din referat

1.Introducere

Constituția Republicii Moldova statuează că „cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile publice”, în consecință, taxele și impozitele țin de realitatea cotidiană, iar importanța și procesul constituirii unor fonduri comune afectează întreaga societate. Dreptul fiscal, ca ramură a dreptului public, reglementează raporturile juridice care apar în procesul colectării și administrării impozitelor și taxelor de la persoanele fizice sau persoanele juridice care obțin venituri sau dețin bunuri impozabile ori taxabile stabilite prin lege pe teritoriul fiscal al statului, precum și raporturile juridice care apar în întregul proces de administrare a taxelor și impozitelor. Administrarea taxelor și impozitelor este o noțiune legală folosită de Codul de procedură fiscală, a cărei arie de acoperire cuprinde nu numai colectarea, dar și înregistrarea fiscală, declararea impozitelor, inspecția fiscală și contenciosul fiscal.

Raporturile juridice fiscale sunt reglementate în temeiul normelor juridice referitoare la administrarea veniturilor fiscale ale statului. Raporturile juridice fiscale sunt formate din relații de impunere care apar în procesul repartizării unei părți din venitul național și în redistribuirea unor venituri ale persoanei fizice și ale persoanei juridice, în scopul constituirii fondurilor bănești ale bugetului de stat.

2. Noțiunea și strctura Raportului Juridic de drept fiscal

Totalitatea raporturilor juridice de drept fiscal ce apar,se modifică și se sting în procesul de percepere a impozitelor,taxelor,de realizare a controlului fiscal,de constatare a actelor fisale sau de încalcre a legislației fiscale sunt considerate raporturi juridice de drept fiscal.Într-o altă definiție raporturile juridice fiscale sunt acele relații sociale ce apar în procesul colectării impoziteler și taxelor și a altor plăți fiscale reglementate de normele de drept fiscal.

Raportrile juridice de drept fiscal poartă în sine un carcter public și obligatoriu.Acest caracter se explică prin faptul ca obligația de a achita impozitele si taxele se exercită de toți subiecții supusi impozitării ca o obligațiune constitutională(conform atr.58 din Constitutia RM).Caracterul public al raporturilor fiscale afirmă subordonarea față de puterea de stat ,o obligațiune unilaterală care în caz de neexecutare asigură aplicarea forței de constrîngere a statului

Obiectul raportului juridic fiscal de drept material poate fi reprezentat de sursa veniturilor contribuabilului, fiind analizată legalitatea și proveniența impozitului,natura juridica a venitului, pentru a se putea stabili regimul fiscal aplicabil,mărimea venitului (încasările totale din care se scad cheltuielile deductibile în raport de care se stabilește masa impozabilă la care va fi aplicată cota de impozit)stabilirea creanței fiscale și emiterea titlului de creanță fiscală.

Obiectul raportului juridic fiscal de drept procedural este alcătuit din acele drepturi

și obligații legate de ațiunile administrative, administrativ-jurisdicționale și procesual-civile privind activitatea de adminsitrare (înregistrarea fiscală,declararea, stabilirea, verificarea

și colectarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat, precum și soluționarea contestațiilor îndreptate împotriva actelor administrative fiscale) a impozitelor și taxelor.

Subiectul Raportului Juridic de drept fiscal presupune participantul ce intră în raportul juridic de drept fiscal.Literatura de specialitate împarte subiecții acestui raport în doua categorii

statul,reprezentat de organele fiscale și subiectul impozbil,numit contribuabil.Astfel deducem că subiecții raportului juridic de drept fiscal pot fi:

-autoritățile fiscale ale administrației publice,precum Serviciul Fiscal de Stat si Serviciul Vamal alte subdiviziuni ale administrației publice centrale și locale împuternicite conform legii de a reprezenta interesele financiare ale statului.Serviciul Fiscal de stat și unităție sale teritoriale au competența generală de administrare,organele vamale exercită drepturi ce țin de asigurarea stingerii obligațiilor fiscale aferente trecerii frontierei vamale și/sau plasării mărfurilor în regim vamal(art.154)Inspectoratul Fiscal Princial de stat exercită atribuții pe întreg teritoriul RM.iar Inspetoratul Fiscal teritorial de Stat sau Specializat exercită atribuții în raza teritorială de activitate stabilită de lege.

-Persoanele fizice și juridice rezidente sau nerezidente,numite contribuabili în art.5 din Codul Fiscal.Deosebirea dintre rezidenți și nerezidenți constă în sursele impozitării,adică pentru rezidenți sursele dobîndite de acestea pot fi supuse impozitării atît pe teritoriul statului național,cit și al altuia(obligație ficală limitată)iar impozitarea surselor nerezidenților este doar pe teritoriul statului național(obligație fiscală deplină)

-Persoane ce reprezintă interesele contribuabilului de executare a obligației fiscale.Așadar,subiectul poate participa în cadrul raporturilor juridice de drept fiscal atît personal,cit și prin intermediul instituției de reprezentare,cu toate acestea,reprezentanții nu anulează dreptul subiecților propriu-zis de a participa în mod personal în cadrul raporturilor de drept fiscal.În cazul persoanei juridice reprezentantul poate fi persoana împuternicită prin actele costitutive ale acesteia,de conducătorul entității,reprezentantul poate fi numit pe baza contractuală;în cazul persoanei fizice,reprezentantul este stabilit conform legislației civile(reprezentant legal și stabilit pe baza conventională).

Bibliografie

1.Constituția Republicii Moldova

2.Codul Fiscal al Republicii Moldova

3. Vlad Vlaicu’, ‘Aureliu Rotaru’, ‘Victoria Boaghi’, ‘Daniela Vidaicu’-Drept Fiscal,Chișinau 2014

4.Ordinului Ministerului Finanțelor nr.105 din 28 iulie 2016’cu privire la aprobarea unor formulare aferente modificării termenului de stingere a obligației fiscale prin amînare sau eșalonare

5. Rotaru Aureliu, Drept fiscal, Manual, 2014

6. Dan Drosu Șaguna Drept financiar și fiscal, București, 2003

Preview document

Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal - Pagina 1
Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal - Pagina 2
Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal - Pagina 3
Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal - Pagina 4
Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal - Pagina 5
Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal - Pagina 6
Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal - Pagina 7
Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal - Pagina 8
Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal - Pagina 9
Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal - Pagina 10
Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal - Pagina 11
Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal - Pagina 12
Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal - Pagina 13
Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Notiunea, structura si temeiul aparitiei, modificarii si stingerii raporturilor juridice de drept fiscal.docx

Alții au mai descărcat și

Izvoarele Dreptului Financiar

Introducere Finanţele publice constituie baza activităţii economice, politice, culturale, sociale a statelor moderne şi în mare măsură, progresul...

Rolul procurorului la exercitarea următorul penale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Realizarea justiţiei penale în cazul săvîrşirii unor fapte penale este posibilă în urma înfăptuirii unei...

Autoritatea Părintească

a) Reglementare si definire Noul Cod civil reglementează o noţiune nouă,autoritatea părintească,dispozitiile cu privire la aceasta fiind...

Dreptul de proprietate privată în dreptul român față de dreptul contemporan

Capitolul 1. Proprietatea în dreptul roman În dreptul roman proprietatea desemna dreptul care aparținea unei persoane de a se folosi de un lucru...

Criminalitatea Informatică

I.Introducere Internetul reprezintă un mediu extrem de favorabil pentru infractori. Deplasarea criminalității informatice pe terenul Internetului...

Definiția și principiile dreptului civil

CAPITOLUL I INTRODUCERE Pentru studentul în drept, dreptul civil este, cel puțin la început, o simplă materie de studiu, la fel ca oricare alta....

Metodologia juridică

I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND METODA DE CERCETARE Dacă natura operează spontan, gândirea, în mod special, cea științifică, acționează pe bază...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Ai nevoie de altceva?