Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 17290
Mărime: 138.03KB (arhivat)
Publicat de: Oana Popa
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Zugravu Bogdan
UNIVERSITATEA "AL. I. CUZA" IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA FINANŢE-BĂNCI

Cuprins

 1. Capitolul 1 Formele impozitelor indirecte și trăsăturile acestora 2
 2. 1.1 Trăsăturile distinctive ale impozitelor indirecte 2
 3. 1.2 Formele impozitelor indirecte 4
 4. Capitolul 2 Locul impozitelor indirecte în sistemul resurselor financiare publice 11
 5. 2.1 Analiza aportului impozitelor indirecte la constituirea resurselor financiare publice (comparații pe plan internațional) 11
 6. 2.2 Analiza structurii veniturilor din impozitele indirecte 18
 7. Capitolul 3 Formele și rolul impozitelor indirecte în România 25
 8. 3.1 Forme ale impozitelor indirecte practicate în România 25
 9. 3.2 Analiza prelevărilor din impozite indirecte și implicații ale acestora 29
 10. 3.3 Impactul integrării europene a României asupra impozitelor indirecte 36
 11. CONCLUZII ȘI PROPUNERI
 12. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

CAPITOLUL 1 FORMELE IMPOZITELOR INDIRECTE ȘI TRĂSĂTURILE ACESTORA

1.1 Trăsăturile distinctive ale impozitelor indirecte

Principala sursă de venituri a statului o constituie atât impozitele directe cât și impozitele indirecte. Apariția și evoluția impozitelor indirecte evidențiază anumite tendințe, legate fie de posibilitățile de satisfacere a nevoilor de resurse financiare ale statului, fie de preocupările pentru îmbunătățirea sistemelor de impozite, în raport cu mutațiile survenite în mediul social-economic.

Impozitele indirecte sunt stabilite de stat pentru vânzările de mărfuri dar și pentru prestările de servicii, la care se adaugă anumite cote de impozitare pentru prețurile mărfurilor cât și pentru tarifele aplicate serviciilor. De aici apare caracterul de impozit pe cheltuieli sau de impozit pe consum.

Având în vedere practicarea cotelor de impozitare, acestea nu se deosebesc în funcție de venitul sau situația materială a consumatorilor, așadar ele sunt suportate de toți consumatorii.

Cei mai afectați în această situație, sunt cei care au venituri mici, deoarece impozitele indirecte se aplică, de obicei la vânzarea acelor bunuri pentru largul consum. Față de impozitele directe la care persoanele cu venituri mici beneficiază de anumite scutiri, la impozitele indirecte nu se poate prevede nici un fel de scutire.

Din punctul de vedere al eticii fiscale, acest sistem de impozitare este nedrept, deoarece perceperea lui nu ține deloc seama de puterea contributivă a consumatorului, acelor cu venituri mici și foarte mici, aceștia fiind obligați să opteze fie pentru a-și irosi ultimele venituri pentru întreținerea lor și a familiei, fie a renunța, în mare măsură, la un consum de produse și servicii minim care ar fi strict necesar unei existențe normale și decente.

Un alt dezavantaj al impozitelor indirecte se remarcă în timpul crizei, când consumul se diminuează pe toate planurile, direct proporțional cu această manifestare se diminuează și resurselele financiare publice, fiind un moment neprielnic, atunci economia ar avea nevoie de a mări cheltuielile publice pentru a relansa consumul.

Diferențele dintre impozitele indirecte și cele directe se evidențiază prin multiple trăsături specifice.

Impozitele indirecte sunt atribuite unor operațiuni tranzitorii, de exemplu crearea unor mărfuri, folosirea acestora precum și prestarea unor servicii; impozitele directe vizează averea sau venitul pe când impozitele indirecte fac referire la cheltuirea acestora.

Caracteristică impozitelor indirecte este și modalitatea prin care aceasta se resfrânge asupra veniturilor obținute de suportator. În acest mod, se evidențiază faptul că ele nu aduc vreun prejudiciu veniturilor nominale, ci numai asupra celor reale, pe fundalul reunirii lor direct cu cheltuirea veniturilor. Spre exemplu impozitele indirecte sunt adăugate la prețul mărfurilor, realizându-se în acest mod o majorare a acestora, micșorând volumul bunurilor și serviciilor ce poate fi achitat dintr-un anumit venit.

Unii economiști consideră că impozitele indirecte ar avea și un caracter voluntar, deoarece renunțându-se la consumul de bunuri și servicii impozitate există posibilitatea ca ele să fie evitate. În situația în care, impozitele indirecte se percep în mod special la vânzarea produselor de larg consum, afirmația de mai sus rămâne nefondată. În opinia noastră dacă impozitele indirecte ar fi fost percepute numai la vânzarea produselor de lux atunci s-ar fi putut afirma că acestea au un caracter voluntar, deoarece în cazul acestor bunuri, consumul lor nu este indispensabil.

Impozitele indirecte prezintă un caracter voalat, deoarece acestea fiind reflectate în prețul de vânzare al bunurilor, la aplicarea de prețuri ridicate nemulțumirea clienților se manifestă asupra agenților economici, și nu asupra statului care impune creșterea impozitelor, generând scumpirea bunurilor. Cumpărătorii nu știu exact cât din preț au plătit pentru acel bun agentului economic și cât ajunge la stat.

Randamentul acestor impozite este unul instabil deoarece acesta depinde foarte mult de situația economică. Astfel în perioadele în care economia prezintă un trend ascendent, impozitele indirecte au un randament fiscal ridicat, iar când economia se confruntă cu dezechilibre, când producția și consumul prezintă un recul, veniturile din impozitele indirecte au o evoluție similară, punând în pericol obținerea echilibrului bugetar ori ducând la o intensificare a deficitului bugetar. De aici putem evidenția că impozitele indirecte au o sensibilitate sporită în ceea ce privește conjuctura economică.

Impozitele directe sunt distribuite către bugetul de stat sau local de către producători, comercianți, etc.; în cazul impozitelor indirecte operează ,,incidența indirectă”, realizându-se deosebirea între subiect/plătitor și suportatorul impozitelor.

Modalitatea de încasare a impozitului indirect este distinctă, în sensul că nu poate realiza deschiderea ,,realului nominativ”, deoarece nu fac referire la componente de bogăție ce au un caracter permanent, ci fapte întâmplătoare care nu pot fi impozabile decât în momentul în care acestea s-au realizat.

Pe lângă caracteristicile menționate, impozitele indirecte manifestă și o serie de avantaje:

- Nu necesită un aparat fiscal numeros și foarte instruit în logistică specială;

- Cheltuielile cu așezarea, colectarea și urmărirea sunt minime;

- Au o ritmicitate relativ bună în colectare, ceea ce nu creează probleme Trezoreriei publice, cum se întâmplă cu alte venituri neritmice ( impozitele directe ) care provocă goluri temporare de casă.

Preview document

Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 1
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 2
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 3
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 4
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 5
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 6
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 7
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 8
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 9
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 10
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 11
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 12
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 13
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 14
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 15
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 16
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 17
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 18
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 19
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 20
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 21
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 22
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 23
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 24
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 25
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 26
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 27
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 28
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 29
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 30
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 31
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 32
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 33
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 34
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 35
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 36
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 37
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 38
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 39
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 40
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 41
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 42
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 43
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 44
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 45
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 46
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 47
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 48
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 49
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 50
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 51
Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Trasaturile, Formele si Rolul Impozitelor Indirecte in Formarea Resurselor Financiare Publice.docx

Alții au mai descărcat și

Impozitele indirecte și rolul lor în cadrul societății

Capitolul 1:Conținutul impozitelor indirecte și funcțiile acestora în cadrul societății 1.1.Conținutul impozitelor indirecte și elementele tehnice...

Rolul și importanța impozitelor indirecte în formarea bugetului de stat

Introducere Începând cu anul 1994, în România, este parcursă o perioadă de tranziţie ce se caracterizează prin profunde modificări, atât în sfera...

Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților economico-sociale

FOLOSIREA PÂRGHIEI IMPOZITELOR PENTRU INFLUENŢAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICO-SOCIALE Concepţii contemporane privind impactul impozitelor Dacă o...

Trasaturile, Formele și Locul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice

CAPITOLUL I: CARACTERIZAREA GENERALĂ A IMPOZITELOR PE VENITURILE PERSOANELOR FIZICE 1.1. Locul impozitelor pe veniturile persoanelor fizice în...

Impozitele Indirecte

Impozitele si taxele constituie componente tot mai importante ale vietii economice, prin intermediul carora statul isi procura resursele financiare...

Impozitele Indirecte și Impactul lor Economic și Social

1. Introducere Continutul, definirea si rolul impozitelor Cuvantul impozit (“impositum”) deriva din latinescul “imponere” care semnifica faptul...

Rolul, locul și importanța accizelor în România

INTRODUCERE În cadrul unui context economic, juridic și instituțional în vederea realizării funcționalității unei piețe concurențiale ,...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România

1.1. SCURT ISTORIC PRIVIND EVOLUŢIA ŞI APARIŢIA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR Impozitele, sunt cea mai importantă resursă financiară a statului şi cea...

Impozitele indirecte și influenta lor

Argument Impozitele reprezintă preluarea unei părți din veniturile și averea persoanelor fizice sau juridice la dispoziția statului în vederea...

Impozitele indirecte - evoluția și rolul acestora în țările cu economie de piață

INTRODUCERE În conditiile economiei de piata, statul nu mai poate sa intervina în sectorul privat al economiei prin metode administrative, dar el...

Rolul Impozitelor Indirecte în Etapa Actuală de Dezvoltare a României

Capitolul 1 Caracterizarea generala a impozitelor indirecte, evolutie, rolul acestora în tarile cu economie de piata. Notiunea de impozit provine...

Rolul și importanța impozitelor indirecte în formarea bugetului de stat

Introducere Începând cu anul 1994, în România, este parcursă o perioadă de tranziţie ce se caracterizează prin profunde modificări, atât în sfera...

Taxa pe Valoarea Adăugată

CAPITOLUL 1 ROLUL IMPOZITELOR INDIRECTE ÎN CADRUL RESURSELOR FISCALE 1.1 EVOLUTIA RESURSELOR FISCALE ÎN ROMÂNIA Odata cu aparitia statului au...

Forme ale Taxelor Vamale și Impactul Lor asupra Relațiilor Economice Internaționale

Cap.1. Caracterizarea taxelor vamale Taxele vamale sunt sume de lei ce se încasează de organele vamale pentru importul, exportul şi tranzitul de...

Impozite indirecte

Introducere În aceasta lume nu poti fi sigur de nimic, cu exceptia decesului si a impozitelor. Benjamin Franklin, Diplomat, teoretician politic...

Ai nevoie de altceva?