Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 15543
Mărime: 439.41KB (arhivat)
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Petronela Sonia Nedea
Facultatea de Management Turistic si Comercial
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE ..4
 2. Capitolul I. Structura geospațială și geoeconomică a lumii contemporane
 3. 1.1 Spațiul-coordonată a dezvoltării geoeconomice 6
 4. 1.2 Poziția geoeconomică și geopolitică ca bază a relațiilor geoconomice internaționale 10
 5. 1.2 Parametrii geospațiali ai unui stat 12
 6. Capitolul II. Tendințe geopolitice și geostrategice în zona Mării Negre-Caucaz
 7. 2.1 Tendințe geopolitic ..16
 8. 2.2 Tendințe geoeconomice ...17
 9. 2.3 Tendințe geostrategice .18
 10. 2.4 Problematica Mării Negre după ”Războiul Rece” ...19
 11. 2.5 Principalele direcții de acțiune în regiune 21
 12. Capitolul III. România în context geopolitic și geostrategic actual
 13. 3.1 Poziția geopolitică a României 23
 14. 3.2 Geostrategia-delimitări teoretice ..25
 15. 3.3 Provocările României în contextul geopolitic actual ...28
 16. Capitolul IV. Geopolitica și geostrategia în analiza relațiilor internaționale contemporane
 17. 4.1 Geopolitica în analiza mediului internațional contemporan 32
 18. 4.2 Comportamentul actorilor în câmpul geopolitic contemporan 36
 19. Concluzii ..39
 20. Bibliografie ..41

Extras din licență

Introducere

Derivată din geografie, geopolitica s-a născut din necesități utilitare, extinzându-și treptat sfera de cunoaștere asupra întregului Pământ. Prin extinderea comerțului internațional și deschiderea de noi piețe comerciale, la începutul epocii moderne geografia a devenit un element esențial în procesul de cunoaștere a lumii, pentru ca, mai târziu, să devină chiar un argument indispensabil rezolvării conflictelor militare.

În perioada afirmării identității naționale a statelor, geografia a devenit o componentă a identității naționale, un important factor educațional, fiind inclusă în toate treptele de învățământ, de la cel elementar, până la cel universitar. Evoluția geografiei în Franța, Germania, Marea Britanie și Rusia, în primele faze de dezvoltare a acestora ca state moderne, este elocventă în acest sens. Inființarea primelor societăți de geografie la Paris (1821), Berlin (1828), Londra (1830), Sankt Petersburg (1845), New York (1852), București (1875) au trasat, de fapt, jaloanele viitoarelor principale școli geografice.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, întrega planetă, cu excepția zonelor polare, a fost împărțită între marile puteri, astfel că, după conștiința națională apare conștiința spațiului, ultima generată de rivalitatea dintre aceste puteri, ceea ce a condus la 14 premisele apariției geopoliticii. „Conștiința geopolitică sau, mai pe larg, spațiul privit drept câmp de exercitare a puterii, s-a făurit de la început în cercurile puterii”.

Că geopolitica își are rădăcinile în geografie, o demonstrează și faptul că piatra de temelie geopoliticii este considerată aceeși Politische Geographie (Geografia Politică) a lui Friedrich Ratzel.

În viziunea lui Ratzel, statul era conceput ca un organism viu ale cărui particularități depind pe de o parte de caracteristicile poporului, iar pe de alta de cele ale teritoriului, rolul determinant revenindu-le celor din urmă. Între aceste particularități,cele mai importante sunt suprafața, poziția geografică, relieful, vegetația și apele etc. Rezultă de aici deosebirea fundamentală dintre geopolitică și geografie. Prima urmărește să surprindă mișcarea, o anume evoluție, dinamica statelor și a raporturilor dintre state, în timp ce geografia descrie mai mult condițiile naturale ale mediului fizic.

Geograful român cu cele mai sistematice preocupări de geopolitică din perioada interbelică, Ion Conea, cita la rândul său poziția autorilor germani Hennig și Korholtz în această privință: „Să fie bine stabilit că geopolitica și geografia politică nu e unul și același lucru, deși aceste discipline au o sumedenie de puncte de contact. Geografia politică se ocupă cu aspectul și împărțirea politică a statelor într-un moment dat, așadar cu o permanență, pe câtă vreme geopolitica se ocupă cu mișcările din procesul de devenire a statelor, mișcări care duc la transformarea, înlocuirea sau deplasarea stărilor celor în ființă la un moment dat, cu acestea și cu rezultatele lor. Geografia politică dă instantanee, imagini ale unei stări de moment, la fel cu clișeele fotografice. Geopolitica, dimpotrivă, ne prezintă ca și un film, forțe și puteri în desfășurare”.

Altfel spus, geografia politică este o geografie descriptivă a statelor, pe când geopolitica este o geografie dinamică, a statelor în mișcare. Geopolitica este interesată de cerințele spațiale ale statului, în timp de geografia politică se ocupă numai cu condițiile spațiale ale

acestuia (Maull, citat de Muir, 1976). Geografia politică descrie și analizează, în timp ce geopolitica anticipează funcționarea lumii într-o anumită logică.

Atât geopolitica cât și geoeconomia este considerată pe drept cuvânt ”cheia”cunoașterii lumii contemporane, în pragul sec al XXI-lea, și a apărut ca un nou curent în știința economică și geografică la finele sec al XX-lea. Baza acestei științe o constituie geopolitica. Analiza interacțiunilor economice și geopolitice dintre regiunile și țările lumii permit de a concluziona că avem o situație principal nouă, asistăm la o restructurare globală a sistemului economic mondial. Etapa postindustrială a generat formarea în lume a unor noi sisteme geoeconomice în lume.

În esență geoeconomia constituie o geopolitică economică contemporană ce are drept scop lichidarea diferențierelor dintre politica internă și externă, dintre hotarele naționale, politice și economice. Geoeconomia analizează politica și economia într-o strânsă interacțiune cu caracteristicile mediului geografic. Deci, această știință tratează nu numai factorul spațial dar și factorul ce ține de asigurarea ramurilor economiei cu resurse naturale și economice.

În condițiile economiei de piață, în pregătirea tinerilor economiști, accentul principal trebuie sa fie pus pe disciplinele ce studiază politicile și strategiile geoeconomice ce ar putea asigura o sporire a competitivității statelor. Căderea lumii bipolare a demostrat clar că parametrul determinat ar ordinii mondiale este economia, iar sistemele geoconomice sunt subiecte supranaționale ale economiei și politicii mondiale ce ar asigura la rândul lor o stabilitate economică a economiilor naționale.

Actualmente, trăim intr-o lume care se modifică foarte dinamic. Mai multe fenomene și procese din societate, de actualitate cu câteva decenii în urmă, în prezent și-au pierdut din actualitate. Pe parcursul dezvoltării societății se modifică esențial și conținutul științelor socio-economice, apar noi direcții de cercetare care corespund cerințelor moderne.

Bibliografie

1. Eugen Bădălan -”Repere ale construcției arhitecturii de securitate în arealul Mării Negre;

2. G.Raballand, Géoeconomie du Bassin Caspien, Institut français des relations internationales (IFRI), iunie 2003;

3. Gheorghe Nicolaescu, ”România și noile realități geopolitice”;

4. Poziția geopolitică a României în revista ”Geografică Română”, tipografia Cartea Românească, Cluj. 1938;

5. Constantin Hlihor,”Geopolitica și geostrategia în analiza relațiilor internaționale contemporane”, 2005;

6. Ion Conea ”Geopolitica. O știință noua în geopolitică”, Editura ”Ramuri”, Craiova, 1939;

7. S. Tămaș,”Geopolitica”, Editura Noua Alternativă, București, 1995;

8. Karl Haushofer, ”De la geopolitique”, Editura Fayard, 1986;

9. Alexandra Sarcinschi, Cristian Băhnăreanu, ”Redimensionări și configurări ale mediului de securitate regional” (zona Mării Negre și Balcani), București, 2005;

10. https://www.researchgate.net/publication/282284048_DIRECTII_SI_TENDINTE_IN_GEOPOLITICA_ROMANEASCA_INTERBELICA;

11. https://www.academia.edu/724470/TENDINȚELE_GEOPOLITICE_GEOECONOMICE_ȘI_GEOSTRATEGICE_REGIONALE_ÎN_ZONA_MĂRII_NEGRE_CAUCAZ._GEOPOLITICAL_GEOECONOMICAL_AND_GEOSTRATEGICAL_TENDENCIES_IN_THE_BLACK_SEA-CAUCASUS_AREA

Preview document

Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 1
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 2
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 3
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 4
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 5
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 6
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 7
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 8
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 9
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 10
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 11
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 12
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 13
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 14
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 15
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 16
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 17
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 18
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 19
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 20
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 21
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 22
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 23
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 24
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 25
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 26
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 27
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 28
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 29
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 30
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 31
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 32
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 33
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 34
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 35
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 36
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 37
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 38
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 39
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 40
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 41
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 42
Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Spatiul geoeconomic si geopolitic al lumii contemporane.doc

Alții au mai descărcat și

Jocul didactic în predarea geografiei

ARGUMENT Motto: Jocul este și o pregătire pentru viața de mai târziu, dar mai presus de toate, el este însăși viața copilului”. (Mc.Dougall)...

Amenajarea Turistică a Stațiunii Balneoclimaterice Covasna și Împrejurimi

Prezentul studiu are la baza oportunitatea dezvoltarii si diversificarii ofertei turistice pentru statiunea balneoturistica Covasna. “Statiunea...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Realitatea Geopolitică a Lumii Contemporane

1. Întrebarea care se iscă în prezent în lume este - Ce factori au determinat rolul hotărâtor în finisarea “războiului rece”. În prezent se afirmă...

Te-ar putea interesa și

Politica externă a marilor puteri în bazinul Mării Negre și sud-estul Europei - realități și controverse

INTRODUCERE Actualitatea lucrării. Având în vedere, că Republica Moldova este un stat tînăr, cuprins în prezent de procesele complexe de tranziţie...

Geopolitica Germaniei

Geopolitica Geopolitica germană, stimulând reacţia, a generat o dezbatere vie pe continent în legătură cu noua disciplină şi, astfel, a...

Bazele Teoretice ale Geoeconomiei

Actualmente, trăim într-o lume care se modifică foarte dinamic. Mai multe fenomene şi procese din societate, de actualitate cu câteva decenii în...

Școlile geoeconomice

Introducere Sfîrşitul secolului al XX se caracterizează prin apariţia unui nou curent în ştiinţa economică şi geografică- geoeconomia. Aceasta...

Realitatea Geopolitică a Lumii Contemporane

1. Întrebarea care se iscă în prezent în lume este - Ce factori au determinat rolul hotărâtor în finisarea “războiului rece”. În prezent se afirmă...

Geografia Economică Mondială

Capitolul I NOTIUNI GENERALE DE GEOGRAFIE POLITICA Concepte de geografie politica si geopolitica. Statul si componentele sale Pentru...

Întrebări testul I la Geoeconomie

Varianta 1 Caracteristica centrului economic mondial – date statistice Centrul econ-ei mondiale cuprinde oligopolul transnationalizat al Nordului...

Geopolitică - suport de curs

GEOPOLITICA SI ROLUL SAU ÎN ANALIZA LUMII CONTEMPORANE Cursul de Geopolitica se înscrie în aria preocuparilor de studiere a fenomenului politic...

Ai nevoie de altceva?