Turismul cultural în orașul Constanța

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 19880
Mărime: 8.85MB (arhivat)
Publicat de: Bianca C.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Schvab Andrei
Facultatea de Stiinte ale Naturii, Stiinte Agricole si Sociologie
Universitatea Ovidius, Constanta

Cuprins

 1. Cap. I SCOPUL LUCRĂRII 4
 2. Cap. II CONCEPTUL DE TURISM CULTURAL 5
 3. 2.1 APARIȚIA TURISMULUI CULTURAL 5
 4. 2.2 PARTICULARITĂȚI ȘI FORME ALE TURISMULUI CULTURAL 9
 5. 2.3 TURISMUL CULTURAL LA NIVEL MONDIAL 11
 6. RAPOARTELE DE CULTURĂ MONDIALĂ 11
 7. 2.4 TURISMUL CULTURAL: PERSPECTIVE GLOBALE ȘI LOCALE 12
 8. STILURILE TURISMULUI CULTURAL ÎN CURS DE DEZVOLTARE 14
 9. CULTURA CA O RESURSĂ ȘI FUNCȚIONALITATEA CULTURII 15
 10. TURISMUL CULTURAL ÎN EUROPA 18
 11. 2.5 TURISMUL CULTURAL ÎN ROMÂNIA 21
 12. Cap. III METODOLOGIA REALIZĂRII LUCRĂRII DE LICENȚĂ 28
 13. Cap. IV PREZENTARE FIZICO-GEOGRAFICĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA 29
 14. 4.1 POZIȚIONAREA GEOGRAFICĂ 29
 15. RELIEFUL 29
 16. SOLURILE 29
 17. CLIMA 30
 18. APELE 30
 19. 4.2 POTENȚIALUL TURISTIC ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA 30
 20. RESURSE TURISTICE DE NATURĂ ETNOGRAFICĂ 31
 21. MONUMENTE ISTORICE DE ARHITECTURĂ 31
 22. ARHITECTURĂ 34
 23. MONUMENTE ISTORICE 41
 24. MUZEE ȘI COLECȚII PUBLICE 42
 25. INSTITUȚII DE SPECTACOLE ȘI CONCERTE 45
 26. FESTIVALURI ȘI MANIFESTĂRI 46
 27. 4.3 IMPACTUL SOCIO-CULTURAL GENERAT DE TURISMUL CULTURAL ÎN CONSTANȚA 47
 28. IMPACTELE POZITIVE 47
 29. IMPACTE NEGATIVE 48
 30. 4.4 IMPACTUL ECONOMIC GENERAT DE TURISMUL CULTURAL ÎN CONSTANȚA 49
 31. IMPACT POZITIV 49
 32. IMPACT NEGATIV 51
 33. Cap. V STUDIUL DE CAZ 53
 34. 5.1 CHESTIONARE DIN PERSPECTIVA LOCALNICILOR CU PRIVIRE LA POTENȚIALUL TURISTIC CULTURAL DIN ORAȘUL CONSTANȚA (FEMEI-BĂRBAȚI) 53
 35. 5.2 CHESTIONARE DIN PERSPECTIVA TURIȘTILO CU PRIVIRE LA POTENȚIALUL TURISTIC CULTURAL DIN ORAȘUL CONSTANȚA (FEMEI-BĂRBAȚI) 65
 36. ANALIZA SWOT 79
 37. CONCLUZII 81
 38. BIBLIOGRAFIE 83

Extras din licență

Cap. I SCOPUL LUCRĂRII

Scopul lucrării de licența, intitulată „Turismului cultural în Municipiul Constanța”, are ca scop înțelegerea importanței turismului cultural în optimizarea turismului prin reducerea sezonalității. Este necesară precizarea elementelor care alcătuiesc patrimoniul cultural, înainte de a face trecerea la oportunitățile de valorificare turistică.

Această lucrare, rezumă și explică, transformarea anumitor evenimente de natură culturală atât internațional cât și in cadrul temei de licență cu privire la potențialul turistic al Municipiului Constanța.

Studierea culturală a Municipiului Constanța, presupune analiza tuturor elementelor care formează un ansamblu de cultură. Pleacă de la elemente istorico-geografice, peste care se adaugă și tradițiile, vestimentația, gândirea, arhitectura specifică și schimbarea acesteia, gastronomia tradițională și religia.

Cap. II CONCEPTUL DE TURISM CULTURAL

2.1 APARIȚIA TURISMULUI CULTURAL

Apariția turismului cultural și caracteristicile sale definitorii în sectorul turistic contemporan

Este dificil de definit ce este inclus în practica turismului cultural. Dacă termenul „cultură” este considerat într-un sens mai larg (ca interes pentru obiectele și stilurile de viață ale altor popoare), atunci marea majoritate a turiștilor consumă produse și servicii culturale la un moment dat sau altul (indiferent dacă sunt relativ autentice sau comercializate în mare parte în stilul parcurilor tematice).

Din punct de vedere tradițional, este indicat să limităm analiza turismului cultural la oferta și cererea serviciilor de patrimoniu asociate vizitelor la muzee, monumente, clădiri istorice, situri arheologice, festivaluri de film, teatru, muzică, alte tipuri de festival și parcuri naturale. Cu toate acestea, alături de aceste elemente, turismul cultural include și participarea la orice manifestare a unei tradiții culturale (cum ar fi sărbătorile folclorice și festivalurile locale) târguri care prezintă artă, meșteșuguri, înregistrări de cărți și festivaluri care prezintă cinema, teatru, dans sau operă, precum și o gamă largă de programe regulate de expoziții și spectacole.

Față de o imagine atât de diversă și deosebită, nu este neobișnuit ca turismul cultural să fie confundat cu turismul urban sau limitat doar la turismul de patrimoniu. Aceasta este o întâmplare logică, deoarece o mare parte din produsele și serviciile culturale disponibile sunt de obicei concentrate într-o metropolă mare sau într-un centru istoric al orașului. Furhermore, conform unui sondaj realizat de ATLAS în 1997, într-un eșantion de 8000 de vizitatori în 20 de locații culturale diferite din Europa, peste 50% au afirmat că au vizitat un muzeu în timpul călătoriei lor, 40% au vizitat un monument și 30% au văzut o expoziție. Între timp, admiterea la un spectacol live, de exemplu, a fost redusă la doar 23% dintre cei chestionați (Richards, 1997)

În mod similar, conform majorității cercetătorilor din domeniul turismului cultural, profilul turistului cultural tipic este destul de variat. O mică parte corespunde turistului care alege o destinație cu obiectivul principal de a se bucura de o activitate sau produs cultural în minte și care se identifică ca turist cultural (între 20% și 30% dintre cei chestionați în aceste 20 de locații). Acest profil descrie de obicei un tânăr cu un nivel ridicat de educație, o legătură profesională cu activitățile culturale și o capacitate sporită de interpretare a activității culturale la îndemână în contextul său adecvat, în timp ce restul turiștilor chestionați nu au considerat turismul cultural motivul principal, marea majoritate au recunoscut că au vizitat un muzeu în timpul călătoriilor. În acest caz, profilul corespunde și unui turist bine educat, dar semnificativ mai în vârstă, cu vârsta cuprinsă între 40 și 60 de ani.

Factorii de decizie, consiliile turistice și atracția culturală, managerii din întreaga lume continuă să considere turismul cultural ca un potențial important pentru creșterea turismului. Există o percepție generală că turismul cultural este „bun obiectiv” care atrage vizitatori cu venituri în general mari și dăunează puțin mediului sau culturii locale contribuind în mare măsură la economie și la sprijinirea culturii. Alți comentatori au sugerat însă că turismul cultural poate face mai mult rău decât bine, permițând turistului cultural să pătrundă într-un sensibil cultural mediile ca paznic în avans al turistului de masă.

După cum a observat (John Urry, 1995), barierele dintre cultură și turismul dispar în urma a două procese paralele:

Bibliografie

1. ADAM, Ioan. Constanța pitorească cu împrejurimile ei : Călăuză descriptivă cu ilustrații.

2. Akama J. & Sterry P. (2002) ,“Cultural tourism in Africa: strategies for the new millennium”, Proceedings of the ATLAS Africa International Conference, December (2000).

3. BENONE ZOTTA(1995), Geografia Municipiului Constanța

4. Bernadini, G. (1992) Turismul și turismul cultural în politica CE. În: Provincie Friesland

5. Briedenhann, J. and Wickens, E. (2004), Tourism routes as a tool for the economic development of rural areas - vibrant hope or impossible dream?

6. Bywater, M. (1993) Piața turismului cultural în Europa.

7. Comisia Europeană (1985) Rezoluția miniștrilor responsabili pentru afaceri culturale în ceea ce privește evenimentul anual orașul european al culturii

8. Corijn, E. și Van Praet, S. (1994) Anvers 93 în contextul culturalului european

9. Corina Larisa BUNGHEZ, Vladimir ȘTEFĂNESCU (2017), Turismul cultural

10. Creative New Zealand's Draft Strategic Plan 2004-2007

11. Daniela PLEȘOIANU, Suport de curs, Patrimoniul turistic al României

12. ECTARC (1989) Contribution to the Drafting of a Charter for Cultural Tourism. ECTARC, Llangollen, Wales.

13. European Commission (1998) Culture, the Cultural Industries and Employment. Commission Staff Working Paper.

14. European Commission (2002) Europeans and their holidays. EC, Brussels

15. Faché, W. 1994 Sărbători de pauză scurtă. În: Seaton, V., Jenkins, CL, Wood, RC, Dieke, PUC, Bennett, MM, MacLellan, LR și Smith, R.

16. Gratton, C. (1990) Consumatorul comportamentului în turism: o abordare psiho-economică. Hârtie prezentat la Conferința de cercetare turistică în anii 1990

17. Haan, J. de (1997) Het Gedeelde Erfgoed. SCP, Rijswijk.

18. Howie, F. (2000) Establishing the common groud, in Richards, G and Hall, D.

19. ICOMOS (1999) Carta turismului cultural , Paris: ICOMOS

20. Keating, M. (2001), Rethinking the Region: Culture, Institutions and Economic Development in Catalonia and Galicia

21. Lau, ALS & McKercher, B. (2004), Exploration versus Acquisition: A Comparison of First-Time and Repeat Visitors, Journal of Travel Research

22. Marian-Florin BUSUIOC (2008), Strategii de dezvoltare și promovare a turismului cultural în România

23. McIntosh, R.W. and Goeldner, C. (1994) Tourism: Principles, Practices, Philosophies. Wiley and Sons.

24. McKercher, B. and Du Cros, H. (2002) Cultural Tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management. Haworth Press, New York.

25. Middleton, V. (1989) Implicații de marketing pentru atracții. Managementul turismului

26. Moldoveanu, M.; Ioan-Franc, V. (1997). Marketing și cultură. București: Editura Expert

27. Monica Elena OGÂRLACI (2012), Dezvoltarea Durabilă a Turismului în Centrele Urbane

28. Monica, V., Florin Răzvan, O., Ionica, O. (2015), Studiul privind dezvoltarea turismului și reabilitarea și promovarea patrimoniului cultural la nivelul Polului de Creștere în Constanța

29. Munsters, W. (1996) Cultural Tourism in Belgium. In Richards, G. (ed) ) Cultural Tourism in Europe. CABI, Wallingford.

30. Nijman, J. (1999), Cultural globalization and the identity of place: the reconstruction of Amsterdam.

31. Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) 1998-2000

32. Organizației Mondiale a Turismului (1993) privind statisticile turismului.

33. Richards, G (2000) „The European Cultural Capital Event: Strategic Weapon in the Cultural Arms Race”

34. Richards, G. (1996) Cultural Tourism in Europe. CABI, Wallingford.

35. Richards, G. (1999), The European Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS): Munich Conference on Customer Service and Service Quality in Tourism and Leisure

36. Richards, G. (2001) Cultural Attractions and European Tourism. CAB International, Wallingford.

37. Richards, G. (2003) , What is cultural tourism?

38. Richards, G. (2011), Creativity and tourism: The State of the Art

39. Richards. G (1997), ATLAS: A European network for tourism education and research

40. Rodica MINICIU, Le tourisme culturel en Europe, CEE, Bruxelles, 1994

41. Rojek, C. (1993) Moduri de evadare: transformări moderne în timpul liber și în călătorii

42. Ruth, T. A (2003), Handbook of Cultural Economics

43. Strategia Integrală de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2017-2023

44. TIA (2003), TIA travel outlook-Focusing US travel and tourism in the context of war.

45. Urry, J. (1995), Consuming Places. Routledge, London.

46. Ann, R., John D. Smith, Fiona Borien (2010), Travel and Tourism

Preview document

Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 1
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 2
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 3
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 4
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 5
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 6
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 7
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 8
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 9
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 10
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 11
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 12
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 13
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 14
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 15
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 16
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 17
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 18
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 19
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 20
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 21
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 22
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 23
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 24
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 25
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 26
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 27
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 28
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 29
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 30
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 31
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 32
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 33
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 34
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 35
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 36
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 37
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 38
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 39
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 40
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 41
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 42
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 43
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 44
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 45
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 46
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 47
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 48
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 49
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 50
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 51
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 52
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 53
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 54
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 55
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 56
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 57
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 58
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 59
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 60
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 61
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 62
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 63
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 64
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 65
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 66
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 67
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 68
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 69
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 70
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 71
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 72
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 73
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 74
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 75
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 76
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 77
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 78
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 79
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 80
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 81
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 82
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 83
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 84
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 85
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 86
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 87
Turismul cultural în orașul Constanța - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • Turismul cultural in orasul Constanta.docx

Alții au mai descărcat și

Caracterizarea climatică a Munților Făgăraș în contextul schimbărilor climatice recente

INTRODUCERE Atmosfera reprezintă un element vital pentru susținerea vieții pe planeta Terra, astfel ea reprezintă un element fără de care nu se...

Municipiul Constanța

ASEZAREA GEOGRAFICA Constanța se află în județul cu același nume, în partea de sud-est a României, la 44°10′24″N, 28°38′18″E. Se situează pe...

Turismul cultural în Curtea de Argeș

Caracteristici generale si scurt istoric. Municipiul Curtea de Arges este localizat in partea Nordica a judetului, in depresiunea intracolinara a...

Munții Făgăraș

1. Intoducere In sens larg, prin Masivul Fagarasului se intelege intregul complex muntos din Carpatii Meridionali cuprins intre raurile Olt, la...

Amenajarea Turistică a Stațiunii Balneoclimaterice Covasna și Împrejurimi

Prezentul studiu are la baza oportunitatea dezvoltarii si diversificarii ofertei turistice pentru statiunea balneoturistica Covasna. “Statiunea...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Te-ar putea interesa și

Posibilități de Relansare pe Piață a Hotelurilor de pe Litoral

INTRODUCERE Subiectul pe care această lucrare îşi propune să-l trateze în cele ce urmează îl constituie competitivitatea redusă a majorităţii...

Potențialul Turistic al Deltei Dunării

Evaluarea industriei turistice românesti indica faptul ca turismul poate deveni una din industriile de export puternice ale României, care va...

Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia

CAPITOLUL 1 TURISMUL ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ 1.1 LOCUL ŞI ROLUL TURISMULUI ÎN ECONOMIE În noianul de transformări produse în viaţa...

Litoralul Românesc al Mării Negre

Resursele turistice naturale ale României, care o situeaza, prin bogatie si varietate, printre tarile cele mai dotate din acest punct de vedere,...

Inovarea și dezvoltarea durabilă

INTRODUCERE Procesul de inovare sau pe scurt, inovarea este o succesiune de activităţi pe care le desfăşoară conducerea unei firme pentru a...

Posibilități și resurse de punere în valoare a potențialului turistic din Valea Prahovei

Introducere Turismul reprezintă o activitate permanentă a omului modern, având implicații pe multiple planuri, de la cel economic la cel politic,...

Turismul clasic, cultural, balnear și de afaceri în orașul Mangalia

Climatul Maritim: De litoral, caracteristic acestei zone a Marii Negre , prezinta o stabilitate termica a atmosferei assures ta de prezenta marii....

Analiza Comparativă a Județelor Arad și Constanța

I. ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ 1. DESCRIERE GENERALĂ Localizare Situat în partea de vest a ţării, de-a lungul unor importante căi de comunicaţii...

Ai nevoie de altceva?