Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 23495
Mărime: 190.01KB (arhivat)
Publicat de: Ladislau Ivan
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 – TURISMUL ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ
 2. 1.1. Locul şi rolul turismului în economie
 3. 1.2. Factorii care influenţează evoluţia turismului
 4. 1.3. Studiul motivaţiei turistice
 5. 1.4. Piaţa întreprinderii turistice şi dinamica ei
 6. 1.4.1. Cererea turistică
 7. 1.4.2. Oferta turistică
 8. 1.5. Activitatea turistică şi sezonalitatea
 9. CAPITOLUL 2 – ROLUL ŞI IMPORTANŢA STRATEGIEI DE MARKETING ÎN CADRUL SOCIETĂŢII TURISTICE
 10. 2.1. Strategia – noţiuni generale
 11. 2.2. Conţinutul şi locul strategiei de piaţă
 12. 2.3. Rolul factorilor endogeni şi exogeni în elaborarea strategiei de piaţă
 13. 2.4. Tipuri de strategii de piaţă
 14. 2.5. Elaborarea strategiei serviciilor turistice
 15. 2.5.1. Planurile strategice, instrumente utile de lucru pentru modelarea serviciilor turistice
 16. CAPITOLUL 3 – PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. PARC MAMAIA S.R.L.
 17. 3.1. Scurt istoric şi date de identificare
 18. 3.2. Obiectul de activitate şi funcţiile societăţii
 19. 3.3. Analiza resurselor umane la S.C. Parc Mamaia S.R.L.
 20. 3.3.1. Structura organizatorică
 21. 3.4. Analiza resurselor materiale la S.C. Parc Mamaia S.R.L.
 22. 3.4.1. Baza tehnico – materială : polarizatoarea fluxurilor turistice
 23. 3.4.2. Utilizarea bazei tehnico – materiale şi indicatorii de exprimare
 24. 3.5. Analiza resurselor financiare
 25. 3.5.1. Veniturile şi cheltuielile unităţii de turism Parc Mamaia
 26. 3.5.2. Evaluarea eficienţei activităţii pe baza indicatorului : grad de ocupare al capacităţii de cazare
 27. 3.6. Rentabilitatea
 28. 3.7. Evaluarea principalilor indicatori economico – financiari
 29. CAPITOLUL 4 – ROLUL STRATEGIEI DE MARKETING ŞI MANAGEMENT ÎN MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII PARC MAMAIA S.R.L.
 30. 4.1. Obiective ale strategiei dezvoltării activităţii firmei
 31. 4.2. Strategii manageriale
 32. 4.3. Strategii de personal
 33. 4.4. Strategii comerciale
 34. 4.5. Strategii financiare
 35. 4.6. Strategii de piaţă şi concurenţiale
 36. CONCLUZII ŞI PROPUNERI
 37. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

CAPITOLUL 1

TURISMUL ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ

1.1 LOCUL ŞI ROLUL TURISMULUI ÎN ECONOMIE

În noianul de transformări produse în viaţa social-economică după al II-lea război mondial – introducerea automatizării, folosirea ciberneticii şi tehnicii de calcul în diverse sectoare de activitate, industrializarea agriculturii, conturarea ştiinţei ca ramură de producţie, modernizarea mijloacelor de transport, – societatea omenească, indiferent de forma relaţiilor de producţie, de sistemul social-politic existent, s-a industrializat la scară planetară. Societăţile industrializate, mai mult sau mai puţin dezvoltate, au ca trăsătură definitorie o importantă concentrare a populaţiei în centre urbane, în cadrul cărora, pe suprafeţe restrânse, se înregistrează aglomerări ale locuitorilor de şcolarizare şi de muncă, ale căilor şi mijloacelor de transport, ale familiilor în blocuri de locuinţe. Societatea industrializată oferă, prin organizarea ştiinţifică a producţiei şi a muncii, prin tehnologia modernă şi concentrarea întreprinderilor producătoare, posibilităţi nelimitate de creştere a productivităţii muncii, cu multiple efecte pozitive asupra membrilor societăţii, între care: creşterea veniturilor şi a puterii de cumpărare, sporirea duratei timpului liber, prin reducerea zilei şi a săptămânii de lucru, prin mărirea concediilor, creşterea speranţei de viaţă, dezvoltarea şi modernizarea mijloacelor de informare.

Însă, în acelaşi timp, societatea industrializată are şi efecte negative asupra membrilor ei, acestea manifestându-se sub forma agresivităţilor biologice (poluare, lipsă de mişcare), precum şi a celor de ordin nervos (stresul psihic, constrângerile din viaţa socială şi profesională).

De aici, şi nu numai, dorinţa şi tendinţa oamenilor societăţii contemporane de a-şi petrece timpul liber călătorind, căutând sau visând la colţuri liniştite din natură, vizitând oraşe şi sate pentru a cunoaşte oameni şi locuri, sau pentru a-şi îngrijii sănătatea. Şi cum numărul populaţiei a crescut considerabil în majoritatea ţărilor, iar influenţa factorilor distanţă - timp a fost diminuată simţitor prin modernizarea mijloacelor de transport, turismul – ca modalitate de petrecere plăcută şi utilă a timpului liber – a cunoscut o „explozie” fără precedent, constituind una din cele mai remarcabile trăsături ale epocii contemporane.

Turismul reprezintă un fenomen economico-social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii, şi ca atare, influenţat de evoluţia ei. Prin caracterul său de masă şi conţinutul complet, turismul antrenează un vast potenţial material şi uman, cu implicaţii importante asupra evoluţiei economiei şi societăţii, asupra relaţiilor internaţionale.

Turismul prezintă trăsăturile unui domeniu distinct de activitate constituindu-se, aşa cum apreciază unii autori , într-o ramură a economiei naţionale, ramură care, prin specificul său, se integrează în sectorul terţiar.

Referitor la rolul turismului în cadrul economiei naţionale, literatura de specialitate evidenţiază faptul ca el are „un impact considerabil asupra economiilor, societăţilor şi culturilor diferitelor ţări de referinţă” .

Turismul joacă un rol important în viaţa economică şi socială, acţionează ca un element dinamizator al sistemului economic global, ca un mijloc de diversificare a structurii economice, ca o pârghie de atenuare a dezechilibrelor interregionale sau un mijloc activ de educare, de ridicare a nivelului de instruire, cultură şi civilizaţie al oamenilor. Turismul prezintă o complexitate în continuă creştere, în plan economic sintetizează rezultatele unui mare număr de activităţi, în plan psiho-social, se constituie ca o modalitate superioară de organizare a timpului liber.

Importanţa socială a turismului poate fi evidenţiată sub următoarele aspecte:

• Turismul contribuie la menţinerea echilibrului biologic şi fiziologic al omului contemporan, pentru care turismul oferă soluţii la constrângerile de tot felul la care acesta este supus.

• Turismul apare ca un mijloc de educare, de ridicare a nivelului de cultură, de instruire şi civilizaţie al oamenilor în calitate de turişti, dar şi a populaţiei locale aflată în zonele receptoare de turişti.

• Turismul contribuie la menţinerea sănătăţii omului contemporan prin faptul că-i oferă acestuia destinderea, refacerea forţei de muncă prin odihnă, mişcare, tratamente balneo - medicale.

• Turismul influenţează calitatea vieţii atât în mod direct (determină creşterea calităţii vieţii) cât şi în mod indirect (determină creşterea altor ramuri economice care pot influenţa pozitiv nivelul calităţii vieţii).

• Turismul impune noi relaţii interumane, facilitează schimbul de idei şi consultarea de opinii ceea ce conduce la desăvârşirea formării intelectuale, la lărgirea orizontului cultural, iar pe de altă parte, la mai buna înţelegere între popoare, la apărarea păcii în lume.

• Turismul internaţional se afirmă cât mai mult ca factor de intensificare a legăturii dintre naţiuni, contribuie la promovarea unei mai bune înţelegeri între popoare.

Preview document

Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 1
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 2
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 3
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 4
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 5
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 6
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 7
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 8
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 9
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 10
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 11
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 12
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 13
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 14
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 15
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 16
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 17
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 18
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 19
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 20
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 21
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 22
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 23
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 24
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 25
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 26
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 27
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 28
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 29
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 30
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 31
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 32
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 33
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 34
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 35
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 36
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 37
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 38
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 39
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 40
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 41
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 42
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 43
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 44
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 45
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 46
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 47
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 48
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 49
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 50
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 51
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 52
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 53
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 54
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 55
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 56
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 57
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 58
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 59
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 60
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 61
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 62
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 63
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 64
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 65
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 66
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 67
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 68
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 69
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 70
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 71
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 72
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 73
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 74
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 75
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 76
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 77
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 78
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 79
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 80
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 81
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 82
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 83
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 84
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 85
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 86
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 87
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 88
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 89
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 90
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 91
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 92
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 93
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 94
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 95
Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia - Pagina 96

Conținut arhivă zip

 • Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia.doc

Alții au mai descărcat și

Baza tehnico materială a Hotelului Astoria

Introducere Ospitalitatea este extrem de importantă atât pentru client cât şi pentru întreprinzător. Fiecare client se aşteaptă şi merită să...

Organizarea Muncii la un Hotel

INTRODUCERE Gradul de dezvoltare a sectorului hotelier într-o ţară poate spune foarte mult despre ţara respectivă, el este un adevărat barometru...

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Serviciile în Turism

Turismul reprezinta astazi, prin continutul si rolul sau, un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice...

Gestiune hotelieră

Bibliografie: - Draica Constantin „Ghid practic de turism intern si international”, Ed. All, Bucuresti 1999. - Radu Emilian „Managementul firmei...

Management Hotelier

1. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator 1.1. Informaţii despre curs: Date de contact ale titularului de curs:...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltarea turismului și valorificarea potențialului turistic al Lugojului și zonei înconjurătoare

1.1 Noţiuni generale privind conceptele de turism şi piaţă turistică 1.1.1 Conceptul de turism In legătură cu originea conceptului de turism în...

Plan de Afaceri pentru Modernizarea și Dezvoltarea SC Parc Mamaia SRL

INTRODUCERE Astăzi, cel care decide este cumpărătorul de servicii turistice, iar organizatorii şi prestatorii sunt obligaţi să-şi adapteze oferta...

Plan de Afaceri

INTRODUCERE A mânca diferit este întotdeauna ceea ce căutăm când împingem uşa unui restaurant. A deschide un restaurant înseamnă a da dovadă de...

Ai nevoie de altceva?