Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 2 fișiere: docx, ppt
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 17617
Mărime: 3.28MB (arhivat)
Publicat de: Andrei Marian
Puncte necesare: 15
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Soare Rodica

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAPITOLUL I. NITRAŢII, SURSE POTENŢIALE DE POLUARE A LEGUMELOR 3
 3. 1.1. Circuitul azotului în natură 3
 4. 1.2. Importanţa cunoaşterii acumulării de nitraţi în produse vegetale 16
 5. 1.3. Conţinutul de nitraţi și nitriți în legume pe plan mondial 36
 6. CAPITOLUL II. NECESITATEA ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR, METODA DE LUCRU ŞI MATERIALUL FOLOSIT 53
 7. 2.1. Necesitatea şi obiectivele cercetărilor 53
 8. 2.2. Metoda de lucru şi materialul folosit 54
 9. CAPITOLUL III. REZULTATELE CERCETĂRILOR ŞI INTERPRETAREA LOR 57
 10. 3.1. Estimarea conținutului în nitrați și nitriți la un sortiment de legume comercializat în municipiul Craiova 57
 11. CONCLUZII 71
 12. BIBLIOGRAFIE 73

Extras din licență

INTRODUCERE

În perioada pe care o parcurgem, consumatorii devin din ce în ce mai informaţi şi conştienţi de aspectele igienice ale vieţii şi alimentaţiei lor şi, de aceea, a devenit esenţial pentru producătorii şi procesatorii de fructe si legume să respecte atât exigenţele tehnologice, cât şi exigenţele de ordin igienico-sanitar.

Siguranţa alimentară este unul dintre cei mai importanţi factori, care concură la sănătatea populaţiei, la reducerea îmbolnăvirilor şi, implicit, a costurilor din sistemul de sănătate, ca şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii în ţara noastră.

Pentru obţinerea unor produse alimentare sigure pentru consumatori, pe plan mondial a fost elaborat sistemul de management al siguranţei alimentelor, pe baza principiilor HACC P (Analiza Riscurilor. Puncte Critice de Control), ca instrument cheie de asigurare a inocuităţii şi calităţii în producţia şi comercializarea alimentelor. Acest sistem de analiză a riscului în puncte critice de control se bazează pe identificarea, evaluarea şi ţinerea sub control a tuturor pericolelor fizice, chimice, biologice, microbiologice şi parazitologice), care ar putea interveni în procesul de obținere, păstrare, distribuţie a produselor alimentare. Pentru prevenirea intoxicaţiilor sau toxiinfecţiilor alimentare, care afectează sănătatea consumatorilor, este necesar să se identifice şi să se analizeze pericolele potenţiale (fizice, chimice şi biologice), care pot provoca contaminarea alimentelor.

Conţinutul în nitraţi şi nitriţi din alimente şi inclusiv din legume, reprezintă în sens larg, o problemă de mediu. Necesitatea de a controla acest conţinut a impus opţiunea practicării unei agriculturi durabile, dar şi a unor procese tehnologice moderne în industria alimentară. Considerarea tehnologiilor agricole, respectiv legumicole, ca factor principal al poluării cu nitraţi a dus la modificarea lor în ultimele decenii, prin promovarea unei concepţii noi în ceea ce priveşte fertilizarea chimică cu azot (Skriver, K., 1990).

Nitrații și nitriții sunt componenți naturali ai solului provenind din mineralizarea substantelor azotoase de origine vegetală și animală. Mineralizarea solului se datoreaza în primul rând microorganismelor existente în sol. În țările cu climat temperat, acest proces se desfasoară cu maximum de intensitate în sezonul cald.

O parte din nitrați și nitriți este absorbită de rădăcinile plantelor și servește ca materie primă pentru sinteza proteinelor și a altor compuși cu azot, iar altă parte este antrenată în apele de suprafață sau cele care traversează solul, regăsindu-se în râuri, lacuri sau apele subterane în special în pânza de apă freatică.

În mod natural, între nitrații și nitriții din sol, apă și plante se stabilește un echilibru care poate fi însă rupt de utilizarea intensivă în agricultură a îngrășămintelor organice naturale și mai ales a celor azotoase sintetice. Produșii lor de degradare îmbogățesc solul și se pot acumula în plantele cultivate până la niveluri dăunătoare pentru consumatori.

CAPITOLUL I

1. NITRAŢII ȘI NITRIȚII, SURSE POTENŢIALE DE POLUARE

A LEGUMELOR

1.1. Circuitul azotului în natură

Azotul este un element esenţial pentru existenţa vieţii în biosferă, deoarece este inclus în structura tuturor proteinelor şi acizilor nucleici. Deşi este prezent în natură în cantităţi foarte mari, se găseşte, aproape invariabil, în forme inaccesibile plantelor şi animalelor. Se adaugă cantităţi importante prezente în structura plantelor şi a animalelor terestre, în humus, în substanţele organice din organismele vii, din sedimentele din mări şi oceane, în roci etc.

Azotul reprezintă 79% din conţinutul atmosferei sub formă de azot diatomic, gaz, practic inert, inaccesibil sistemelor biologice. În cadrul circuitului azotului în natură, azotul mineral este folosit de plante şi înglobat în structura lor sub formă de constituenţi celulari. Animalele sunt dependente de plante ca sursă majoră de azot. Ţesuturile vegetale şi animalele moarte sunt mineralizate prin procesul de proteoliză şi amonificare şi convertite, prin nitrificare, în forme din nou accesibile plantelor. Cu toate acestea, pierderile de azot din sol, legate de recoltarea plantelor de cultură, precum şi cele adiţionale, determinate de denitrificare şi levigaţie, sunt atât de mari încât, cel puţin în cazul solurilor agricole, depăşesc cantitatea de azot disponibil existent. Se apreciază că o producţie de grâu de 5000 kg/ha echivalează cu o pierdere de 120 kg. În mod asemănător, o producţie de 50 000 kg sfeclă necesită 200 kg N, iar producerea de 5 000 kg biomasă uscată/ ha/an, pe o pajişte din regiunile temperate, implică o pierdere de 150 kg N. Din aceasta decurge necesitatea îmbogăţirii solului în azot combinat, fie pe cale naturală, prin fixarea biologică a azotului atmosferic,fie artificial, prin adăugare de îngraşăminte azotate. Altfel, există riscul ca deficitul de azot să devină un factor limitant al producţiei primare în ecosistemele respective.

Preview document

Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 1
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 2
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 3
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 4
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 5
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 6
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 7
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 8
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 9
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 10
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 11
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 12
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 13
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 14
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 15
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 16
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 17
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 18
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 19
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 20
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 21
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 22
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 23
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 24
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 25
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 26
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 27
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 28
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 29
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 30
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 31
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 32
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 33
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 34
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 35
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 36
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 37
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 38
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 39
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 40
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 41
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 42
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 43
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 44
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 45
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 46
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 47
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 48
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 49
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 50
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 51
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 52
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 53
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 54
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 55
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 56
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 57
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 58
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 59
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 60
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 61
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 62
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 63
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 64
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 65
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 66
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 67
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 68
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 69
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 70
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 71
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 72
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 73
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 74
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 75
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 76
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 77
Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • Nitratii si Nitritii din Produsele Vegetale Comercializate in Craiova
  • Nitratii si Nitritii din Produsele Vegetale Comercializate in Craiova.docx
  • Nitratii si Nitritii din Produsele Vegetale Comercializate in Craiova.ppt

Alții au mai descărcat și

Studiul Comparativ privind Calitatea Produselor din Carne, Afumate Clasic cu Lichid de Afumare

CAPITOLUL 1 AFUMAREA PRODUSELOR ALIMENTARE 1.1. Principiile conservării cărnii prin afumare Afumarea este un proces ajutător de conservare a...

Principalele aspecte legate de sucurile naturale de fructe - compoziția fructelor, metode de preparare, ambalare, aparatură și liniile aferente

INTRODUCERE Lucrarea îşi propune prezentarea principalelor aspecte legate de sucurile naturale de fructe: compoziţia fructelor, metode de...

Valoarea nutritivă și mecanisme de asimilare a proteinelor oului de găină

Introducere Produsul alimentar este constituit dintr-un amestec de substanţe organice şi anorganice. Acest amestec conţine substanţe necesare...

Tehnologia obținerii berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Contaminarea cu Pesticide Organoclorurate în Cereale

CAPITOLUL 1 CARACTERIZARE GENERALĂ INTRODUCERE Pesticidul este o substanţă sau un amestec de substanţe, destinate utilizării în agricultură sau...

Ai nevoie de altceva?