Poluarea urbană din unitățile de

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 11280
Mărime: 188.91KB (arhivat)
Publicat de: Mircea Macovei
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Ing. Daniela Maria Diaconescu
Facultatea de Inginerie Alimentara, Turism si Protectia Mediului
Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad
Specializare: protecția consumatorului și a mediului

Cuprins

 1. INTRODUCERE ... ...pag. 5
 2. I. PARTEA TEORETICĂ ... . ..pag. 7
 3. CAP. 1 DOCUMENTARE. ASPECTE TEHNOLOGICE . . . pag. 7
 4. 1.1. Poluarea urbană ... .pag. 7
 5. 1.2. Surse de deșeuri din unitățile de panificație-patiserie . . pag. 12
 6. 1.2.1. Zgomotul ... . . ...pag. 15
 7. 1.2.2. Apele uzate... . . pag. 16
 8. CAP. 2 CADRU LEGISLATIV. ASPECTE INSTITUȚIONALE . . pag. 18
 9. Ordin nr. 8/2014 .. . .pag. 18
 10. Legea nr. 278/2013 . ..pag. 22
 11. Producția primară . pag. 29
 12. Cerințe generale de igienă .. ..pag. 33
 13. II. PARTEA APLICATIVĂ .. pag. 35
 14. CAP. 3 TRATAREA DEȘEURILOR DIN INDUSTRIA PANIFICAȚIEI-PATISERIEI pag. 35
 15. 3.1. Tratamentul primar ... .. ... pag. 35
 16. 3.1.1. Selecționarea . ..pag. 37
 17. 3.1.2. Separarea grăsimii, unsorii și a uleiului(GUU) ...pag. 38
 18. 3.1.3. Acidifierea . . pag. 39
 19. 3.1.4. Flocularea ... .. ...pag. 39
 20. 3.1.5. Coagularea . ... ... pag. 39
 21. 3.1.6. Sedimentarea și clasificarea .. . .. ...pag. 39
 22. 3.1.7. Flotația aerului dizolvat ... pag. 40
 23. 3.2. Tratarea biologică .. . .. .pag. 40
 24. 3.2.1. Tratarea aerobă . ... .. . .pag. 41
 25. 3.2.2. Tratarea biologică anaerobă .. . ..pag. 43
 26. 3.3. Controlul poluării aerului . .pag. 44
 27. 3.3.1. Praful .. .pag. 44
 28. 3.3.2. Agentul frigorific ... .. pag. 44
 29. 3.4. Gestionarea deșeurilor solide .. ..pag. 44
 30. CAP. 4 DATE DESPRE TRATAREA DEȘEURILOR DIN INDUSTRIA
 31. DE PANIFICAȚIE-PATISERIE DIN MUNICIPIUL ARAD pag. 46
 32. III. CONCLUZII . . pag. 48
 33. BIBLIOGRAFIE . .pag. 49

Extras din licență

INTRODUCERE

Industria panificației și patiseriei, la fel ca și oricare altă industrie din domeniul alimentar, produce un anumit număr de poluanți. Acești poluanți nu se pot numi chiar periculoși, toxici, sau nocivi, dar participă într-o oarecare măsură la poluarea mediului înconjurător și au un impact negativ asupra omului și animalelor.

Fabricarea produselor de panificație și patiserie au în componența lor diverse materii prime care trebuie procesate înainte de a forma un produs finit, din procesul de obținere rezultând diverși poluanți, diverse deșeuri, ape uzate și poluarea fonică.

În timpul procesării produselor de panificație, utilajele folosite produc un zgomot puternic, care poate afecta, în timp, auzul muncitorilor, dar care poate fi deranjant și pentru locuitorii din apropierea unei asemenea fabrici sau brutării.

Deșeurile din industria panificației conțin niveluri ridicate de materii organice, grăsimi, uleiuri, unsori și substanțe solide, care sunt tratate prin metoda de tratament anaerob.

‘’ Poluarea urbană produsă de unitățile de panificație-patiserie’’ prezintă, într-o oarecare măsură, tipurile de poluanți care sunt rezultați din procesele de fabricare atât a produselor de patiserie, cât și a celor de panificație, cu toate că nu se țin evidențe sau statistici anuale ale numărului de poluanți deoarece se consideră că nu se produc poluanți într-atât de periculoși încât să aibe un impact puternic și dăunător asupra mediului înconjurător și asupra cetățenilor.

Prin această lucrare, am încercat să evidențiez că există o parte din procesul de fabricare a produselor de patiserie și panificație, care afectează mediul înconjurător, prin poluarea aerului, apelor, prin poluare fonică, deșeuri, și că, și industria panificației necesită o oarecare atenție și grijă din partea noastră, deoarece suntem expuși zilnic la o astfel de poluare.

Consider că este necesară și obligatorie efectuarea unor statistici lunare la toate fabricile din industria panificației dintr-o zonă urbană, de exemplu, Arad, aceste statistici presupunând a se efectua conform legislației și reglementărilor în vigoare, și constând în monitorizarea deșeurilor, apelor reziduale și a poluanților rezultați din coșurile utilizate pentru evacuarea fumului de la cuptoarele de coacere.

Lucrarea este împărțită în trei părți, prima parte reprezentând partea de documentare, care conține un număr de două capitole, capitolul 1 și 2, și prezintă o documentare și aspecte tehnologice despre poluarea urbană, despre sursele de deșeuri din industria panificației, dar și despre cadrele legislative în vigoare, care fac referire la poluarea urbană, procesarea materiilor prime și auxiliare pentru obținerea de produse de panificație-patiserie, cea de-a doua parte reprezintă partea aplicativă, care conține un număr de două capitole, capitolul 3 și 4, și aici sunt descrise cum sunt tratate deșeurile din industria panificației, procesele și procedeele de tratare, pretratare, filtrare și gestionare, dar și date despre tratarea deșeurilor din Municipiul Arad, iar partea a treia, reprezintă concluziile acestei lucrări privind tratarea deșeurilor din industra panificației-patiseriei, dar și gestionarea lor.

Capitolul 4, denumit ‘’ Date despre tratarea deșeurilor din industria de panificație-patiserie din Municipiul Arad’’ , conține informații despre cum ar trebui să fie tratate deșeurile din industria panificației și despre faptul că în Municipiul Arad, cel puțin, nu se țin evidențe ale deșeurilor, poluanților și apelor reziduale rezultate în urma procesării produselor de panificație-patiserie dintr-o unitate de panificație-patiserie.

În această lucrare, am încercat să evidențiez faptul că deși se cunosc numărul de poluanți, de deșeuri și de ape uzate de la o astfel de unitate, nu se efectuează nici o înregistrare a acestor date și nu se cunosc cu exactitate nici procentajele de poluare de la o astfel de unitate, și ce impact au asemenea poluanți asupra mediului înconjurător dar și asupra locuitorilor.

Bibliografie

[1] http://www.ecomagazin.ro/poluarea-aerului-în-așezările-urbane/

[2] www.qreferat.com/referate/geografie/FACTORI-POLUANȚI-AI-SOLURILOR533.php

[3] www.referateonline2.com/poluarea-mediului-ref4479.html

[4] www.referate.ro-Surse_de_poluare_a_mediului_înconjurător_8e7df.html

[5] http://documents.tips/download/link/valorificarea-subproduselor-și-minimizarea-deșeurilor-din-industria-panificației

[6] Manual ’’Tehnologii și calitate în panificație’’ , Daniela Maria DIACONESCU, Editura Univeristății ‘’Aurel Vlaicu’’ Arad, 2012

[7] http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordin_8_2014_modificare_ordin_ANPC_392_2013_conditii_operatori_economici_comercializeaza_produse_panificatie_teritoriul_romaniei.php

[8] http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordin_8_2014_modificare_ordin_ANPC_392_2013_conditii_operatori_economici_comercializeaza_produse_panificatie_teritoriul_romaniei.php

[9] http://legestart.ro/legislatie-legea-nr-2782013-privind-emisiile-industriale/

[10] http://www.legex.ro/Hotararea-924-2005-53207.aspx

[11] Manual ‘’Ecologie și protecția mediului’’, Lucian HĂLMĂGEAN

Preview document

Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 1
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 2
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 3
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 4
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 5
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 6
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 7
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 8
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 9
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 10
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 11
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 12
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 13
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 14
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 15
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 16
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 17
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 18
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 19
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 20
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 21
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 22
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 23
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 24
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 25
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 26
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 27
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 28
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 29
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 30
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 31
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 32
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 33
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 34
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 35
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 36
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 37
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 38
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 39
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 40
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 41
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 42
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 43
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 44
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 45
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 46
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 47
Poluarea urbană din unitățile de - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Poluarea urbana din unitatile de panificatie-patiserie.docx

Alții au mai descărcat și

Tehnologia de Obținere a Prospăturilor din Carne

Capitolul 1 Scurt istoric Din totdeauna, asigurarea alimentaţiei a fost una din problemele vitale ale omenirii. Despre mâncare se spune că...

Analiza senzorială a parizerului de vită

I. Prezentarea generală a parizerului 1.1. Definirea parizerului Parizerul este un preparat de carne din categoria prospăturilor, care conţine...

Epurarea apelor uzate din industria sucurilor de fructe

1. Introducere 1.1 Fabricarea sucurilor de fructe Sucurile de fructe sunt băuturile obținute din diferite specii de fructe, coapte și sănătoase,...

Secție care produce 1,75 tone de parizer pe 24 de ore

CAPITOLUL I Documentare privind fabricarea parizerului de porc I.1. Generalităţi Prospǎturile sumt preparate foarte gustoase, uşor digestibile...

Tehnologia obținerii berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Deșeurile poluante rezultate în industria alimentară

Poluarea apei în industria alimentară: Apele care prin folosire şi-au modificat proprietăţile iniţiale re¬prezintă ape reziduale, care reintroduse...

Te-ar putea interesa și

Marketing Agroturistic

1.1 Marketingul în turism Economia serviciilor, în care se încadreaza si activitatile de turism, constituie un sector productiv, care este...

Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Manifestările exterioare ale intoxicărilor cu diferite noxe pot fi explicate în mare parte prin cercetări de fiziologie...

Starea factorilor de mediu la nivelul județului Teleorman

Starea atmosferei Atmosfera este factorul de mediu cel mai important pentru transportul poluantilor. Poluarea aerului are numeroase cauze, unele...

Calitatea aerului

1.INTRODUCERE CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU(AERUL) Poluarea atmosferei reprezinta unul dintre factorii majori care afecteaza sanatatea si...

Evaluarea Riscului de Mediu în Cadrul Depoului CFR - Jibou

1.INTRODUCERE Pentru a păstra un echilibru între mediul natural, resursele acestuia şi om, este necesară o planificare strategică a dezvoltării,...

Impactul Energiei Asupra Mediului

Energia şi mediul înconjurător au făcut obiectul unor preocupări majore pe plan mondial în ultimii ani, devenind una dintre cele mai importante...

Protejarea Resurselor Turistice

Argument Turismul este ansamblul relaţiilor şi faptelor constituite din deplasarea şi sejurul persoanelor pentru care locul de sejur nu este nici...

Eficiența Cheltuielilor pentru Combaterea Poluării

INTRODUCERE Problemele de protecţie a mediului sunt deosebit de complexe si vizează toate sectoarele de activitate : economice, sociale si...

Ai nevoie de altceva?