Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară

Licență
7.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 26689
Mărime: 482.45KB (arhivat)
Publicat de: Eric Crăciun
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. 1. Memoriu tehnic 4
 2. 2. Vinul − catalizator economic în Republica Moldova 5
 3. 3. Tehnologia fabricaţiei 7
 4. 3.1 Produsul finit−vinul 7
 5. 3.2 Variante tehnologice de obţinere vinurilor roşii 14
 6. 3.3 Alegerea variantei tehnologice 30
 7. 4. Elemente de inginerie tehnologică 31
 8. 4.1 Varianta tehnologică adoptată: schema bloc 31
 9. 4.2 Materii prime şi materiile auxiliare 34
 10. 4.3 Procese tehnologice componente 39
 11. 4.4 Utilajele instalaţiei pentru realizarea tehnologie
 12. 4.5 Probleme de exploatare a instalaţie
 13. 4.6 Deşeuri, subproduse, coproduse, emisii de noxe
 14. 5. Analiza tehnico-economică
 15. Preţul estimativ pentru 1 m2 construit este de 500 Euro=2100 RON
 16. 6. Bibliografie

Extras din licență

‘Vinul este o poezie îmbuteliată.’

Robert Louis Stevenson

1. Memoriu tehnic

Vinul în existenţa umană...

Din timpuri srăvechi, vinul a fost integrat în existența umană. Alături de pâine și undelemn, el face parte din triada sacră a hranei și a ritualurilor fundamentale ale omenirii. Folosirea lui este transpusă în diferite scene sculptate, gravate, desenate, pictate și este menționată încă din scrierile cele mai vechi, hieroglifă, cuneiformă etc.

Istoria atestă că vinul a fost asociat momentelor fericite ca și celor de cumpănă ale vechilor popoare. În spațiul carpatic, geto-dacic, viticultura și producerea vinului s-au bucurat de prețuire din cele mai îndepărtate timpuri.

Definiția vinului este dată în Lexique de la vigne et du vin, după care - vinul este băutura rezultată excluziv din fermentația completă sau parțială a strugurilor sau mustului din struguri proaspeți. Calitățile și rolul său în existența umană au generat și alte definiții , uneori cu o tentă realstă și/sau metaforică, în raport cu mediul, cu prilejul și scopul pentru care a fost folosit.

Astfel, Pasteur, în Traite des maladies du vin scria în 1866 că vinul este cea mai sănătoasă dintre băuturi. După alții vinul poate fi considerat ca o expresie fidelă a acordului perfect dintre generozitatea naturii și inteligența omului. El este o băutură infailibilă pentru testarea inteligenţei, a înţelepciunii, a facultăţii volitive.

Asemuindu-i-se evoluția cu cea a unui organism ducând o existență dinamică, unii apreciază că vinul este o ființă lichidă, care se naște, trăiește și moare.[1]

Vinul-singurul lichid care a satisfăcut de-a lungul veacurilor nu numai necesitatea fiziologică, potolind setea, ci a fost și este un mijloc de a stimula spiritul, dea dezvolta gândirea, de a favoriza apariția sentimentelor constituind, în același timp, o importantă sursă de inspirație.[2]

Vinurile roşii se deosebesc calitativ de cele albe prin anumite particularităţi bine distincte: culoare, aromă, fineţe, plinătate la gust (corpolenţă, consistenţă), buchet şi catifelare. Pentru prepararea vinurilor roşii este nevoie însă de o vinificaţie specială, care se deosebeşte în multe privinţe de vinificaţie în alb.

Vinurile roşii sunt mult apreciate de consumatori, deaceea se prepară aproape în toate podgoriile ţării. Soiurile care stau la baza preparării vinurilor roşii sunt: Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră, Merlot, Pinot Noir.

Lucrarea de faţă, structurată pe capitole, are ca obiectiv principal prezentarea tehnologiei de preparare a vinului roşu tip Cabernet-Sauvignon, preapararea vinului se realizează după metoda folosită la cramele din Republica Moldova Cricova și Mileștii Mici.

Primul capitol al acestei lucrări este o introducere ce are ca scop de a prezenta importanța viticulturii și vinificației în economia Republicii Moldova și pentru a face o scurtă descrieră renumitelor moldave Cricova și Mileștii Mici.

Cel de al doilea capitol conține o scurtă relatare a importanței produsului finit cât și ne dezvăluie ne dezvăluie caracterizarea fizico-chimică și tehnologi al acestui produs, atât și variantele tehnologice de obținere.

Capitolul trei prezintă varianta tehnologică adoptată, care printr-o succesiune de operații transf materia primă, strugurii, în vin de calitate superioară.

În capitolul patru sunt prezentate utilajlele necesare obținerii produsului finit precum și amplasamentul și planul general al secției proiectate.

2. Vinul− catalizator economic în Republica Moldova

În Republica Moldova viticultura şi vinificaţia au o istorie bogată cu rădacini adânci în noianul timpului. Cultivarea viţei de vie începe în sec. al VI-lea până la era noastră, fiind adusă aici de coloniştii greci.

Acest domeniu de activitate economică ocupă un loc de frunte în industria alimentară a republicii şi este obiectul unei deosebite mândrii pentru moldoveni. Vinurile moldoveneşti sunt recunoscute drept unele dintre cele mai bune din lume. Pe seama vinificaţiei revine o pătrime din exportul ţării şi 9% din Produsul Intern Brut, în ramură sunt antrenate 25% din resursele de muncă industriale. Viile moldoveneşti cu suprafaţa totală de 147 de mii de hectare ocupă 7,4% din terenurile agricole ale republicii, constituind în acelaşi timp 2,3% din totalul pe glob al spaţiilor plantate cu viţă-de-vie.

Pe teritoriul ţării sunt situate peste 150 de întreprinderi de prelucrare primară şi secundară a producţiei vinicole, amplasate geografic în 23 de raioane vinicole care, pe bună dreptate, concurează cu cele mai renumite firme din lume. Capacitatea totală a liniilor de prelucrare a strugurilor este de peste 2,0 mln. tone.

Între acestea un loc deosebit îl ocupă Combinatul de vinuri Cricova S.A. numită Crama Moldovei şi Interprinderea de Stat Combinatul de Vinuri Mileştii Mici.

Crama Cricova este un adevărat oraş subteran situat nu alături de podgorie ci sub plantaţiile acestora.

Cine ar fi crezut că stolnea, ceea ce înseamnă umezeală şi întuneric, va deveni pentru oameni un loc cald şi luminos. Un proverb moldovenesc spune că omul sfinţeşte locul. Anume el, omul a pus în serviciul său subsolurile Cricova. Din piatra de la Cricova se construiesc case, iar în subsolurile eliberate aici şi-au găsit pentru totdeauna adăpost roadele pământului și a soarelui.

Adânc, sub pământ, pe mai bine de 60 de km, se întind stolne-galerii, în care anul împrejur se menține o temperatură constantă de +10...+12 ºC și o umiditate de 97%- condiții ideale pentru maturarea vinurilor și producerea vinurilor și pentru producerea șamapaniei. Această microclimă a orașului subteran se menține grație calcarului din scoici care este giroscopic.

Că este un adevărat oraș, ne putem convinge traversând străzile Cabernet, Feteasca, Pinot, Sauvignon etc.[3]

Această minunată împărăţie a lui Bahus a luat naştere pe data de 22 octombrie 1951, în urma unei hotărâri adoptate de Sovietul Miniştrilor al R.S.S.M pentru explotarea galeriilor subterane fiind un lucru foarte avantajos din punct de vedere economic.

Un rol deosebit în menţinerea şi dezvoltarea continuă a combinatului- patrimoniu al Republicii Moldova-îl are conducerea acestuia în frunte cu directorul general, dl. Valentin Bodiul, care conduce această întreprindere unicală din 1987. Experiența lui bogată și cunoștințele profunde în domeniul marketingului au contribuit la reducerea la minimum cosecințele negative ale perioadei de tranziție la economia de piață și la consolidarea locului pe care îl deține combinatul printre liderii mondiali în domeniul vinificației.[4]

Cea de a doua întreprindere de frunte din Republica Moldova este la fel un oras subteran amplasat în apropierea satului Mileștii Mici, nu departe de capitala republicii, Chișinău.

De-a lundul întregii istorii creării și fondării întreprinderi de Stat Combinatul de Vin de Calitate Mileștii Mici, o importanţă desăvârşită au avut-o trei factori primordiali care s-au imbinat armonios: materie primă de înaltă calitate pentru producerea vinurilor, vase tehnologice performante pentru păstrarea vinului, condiții ideale pentru maturarea vinului.

Preview document

Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 1
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 2
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 3
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 4
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 5
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 6
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 7
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 8
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 9
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 10
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 11
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 12
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 13
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 14
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 15
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 16
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 17
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 18
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 19
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 20
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 21
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 22
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 23
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 24
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 25
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 26
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 27
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 28
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 29
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 30
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 31
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 32
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 33
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 34
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 35
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 36
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 37
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 38
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 39
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 40
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 41
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 42
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 43
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 44
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 45
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 46
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 47
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 48
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 49
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 50
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 51
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 52
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 53
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 54
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 55
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 56
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 57
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 58
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 59
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 60
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 61
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 62
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 63
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 64
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 65
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 66
Tehnologia de Obținere a Vinurilor Roșii de Calitate Superioară - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Tehnologia de Obtinere a Vinurilor Rosii de Calitate Superioara.docx

Alții au mai descărcat și

Tehnologia Vinului

ÎNTRODUCERE Industria vinicolă ca ramură principală a economiei din R.M. este cu adevărat o mîndrie naţională. Tradiţiile vechi şi ultimele...

Proiectarea secției de vinificare primară

Introducere Din cele mai vechi timpuri cultivarea viţei de vie a fost îndeletnicire deosebită a poporului moldav. Arta de a produce şi de a...

Proiectarea unei unități de vinificație în vederea obținerii vinurilor roși de calitate superioară

Cap. 1 Tema proiectului Proiectarea unei unitati de vinificatie in vederea obtinerii vinurilor rosi seci de calitate superioara, avand urmatoarele...

Obținerea vinului materie primă pentru spumante din soiul de struguri Chardonnay

1.1 Tema proiectului Denumirea obiectivului proiectat Se proiectează o secţie de prelucrare a strugurilor pentru obţinerea vinului materie primă...

Tehnologia de Fabricare a Vinului Roșu

MEMORIU JUSTIFICATIV Obiectivul lucrarii este prezentarea tehnologiei de obţinere a vinului rosu prin procedeul clasic de macerare-fermentare pe...

Particularitățile Creării Bazei Viticole și a Secției de Microvinificație

PREFAŢĂ Viticultura este o ramură independentă a fitotehniei, iar luând în considerare că ea este strâns legată cu industria prelucrătoare –...

Brânzeturile

PREZENTAREA PRODUSULUI 1.1 Istoric Laptele este lichidul secretat de glanda mamară a mamiferelor femele după naştere, este numit „sângele alb,...

Tehnologia vinului roșu

I. GENERALITĂŢI Vinul este băutura obţinută exclusiv prin fermentarea alcoolică completă sau parţială a strugurilor proaspeţi, zdrobiţi sau...

Te-ar putea interesa și

Studiu Privind Obținerea Băuturilor Slab Alcoolice pe Bază de Struguri

Introducere Lucrarea de faţă este structurată pe 7 capitole, prin care se prezintă procesul tehnologic de obţinere a băuturilor tip wine-cooler pe...

Cercetări Privind Creșterea Performanțelor Liniei Tehnologice de Vinificație Primară

INTRODUCERE.9 INTRODUCERE Oenologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul metodelor şi procedeelor de producere, maturare, stabilizare şi...

Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec

Capitolul I Generalităţi 1.1.Generalităţi privind viticultura şi vinificaţia în România Plantaţiile de viţă-de-vie sunt grupate, teritorial, în...

Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală

I. Compartimentul general 1.1 Partea introductivă Date istorice În Moldova vinul se produce din cele mai străvechi timpuri. Forma viţei de vie a...

Proiectarea unei unități de vinificație în vederea obținerii vinurilor roși de calitate superioară

Cap. 1 Tema proiectului Proiectarea unei unitati de vinificatie in vederea obtinerii vinurilor rosi seci de calitate superioara, avand urmatoarele...

Plan de afaceri pentru modernizarea unei firme vinicole din comuna Ceptura - Județul Prahova

INTRODUCERE MANAGERUL ŞI VITICULTORUL DE AZI Este fără doar şi poate o modă astăzi în multe medii frecventate de oamenii tineri a discuta şi...

Producerea Vinului Chardonnay și Aligote

I. Introducere Fiecare băutură constituie o istorie aparte, un adevărat poem, care înalţă în cînturi îmbinarea nobilei viţei de vie cu sufletul...

Sangiovese Merlot Primo

1. Descrierea Produsului Sangiovese Merlot Primo IGT Denumire produs:Sangiovese Merlot Primo IGT Tel: Producator:SC.FLORINEL.VINROSU.SA...

Ai nevoie de altceva?