Sistem solar de uscare

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 9395
Mărime: 5.61MB (arhivat)
Publicat de: Fiona Sava
Puncte necesare: 10
Univeristatea din Pitești Facultatea de Electronică,Comunicații si Calculatoare Specializare-Electromecanică

Cuprins

 1. Introducere 5
 2. I-Radiația solară 6
 3. 1.1. Consideraţii privind radiaţia solară 6
 4. 1.2. Compoziția spectrală a radiației solare 8
 5. 1.2.1.Radiaţia Ultravioletă 8
 6. 1.2.2.Radiaţia Vizibilă (lumina) 8
 7. 1.2.3.Radiaţia Infraroşie 8
 8. 1.3. Componentele radiației solare 10
 9. 1.3.1.Radiția solară globală (Q) 10
 10. 1.3.2. Radiația solară reflectată (Rs) 10
 11. 1.3.3.Radiația Terestră(Es) 11
 12. 1.3.4.Radiația Atmosferei (Ea) 11
 13. 1.3.5.Bilanțul Radiativ (B) 11
 14. II-Colectoare solare-termice(CST) 12
 15. 2.1. Consideraţii privind colectoarele solare termice 12
 16. 2.2. Colectoare solare staționare 12
 17. 2.2.1.Colectoare solare fixe plane 13
 18. 2.2.2. Colectoare solare fixe cu tuburi vidate 16
 19. 2.2.3. Colectoare solare fixe parabolice 17
 20. 2.3.Poziționarea colectorului solar plan 19
 21. III-Sistemul solar de uscare folosit în domeniul uscării legumelor și fructelor 21
 22. 3.1.Aspecte generale 21
 23. 3.1.1.Bazele teoretice ale procesului de uscare 21
 24. 3.2. Uscarea la soare versus uscarea cu ajutorul sistemului solar de uscare 22
 25. 3.2.1.Procesul prin uscarea la soare 23
 26. 3.2.2.Procesul folosind sistemul solar de uscare 23
 27. 3.3.Clasificarea sistemelor de uscare 25
 28. 3.3.1.Sisteme de uscare cu energie activă) 25
 29. 3.3.2.Sisteme de uscare cu energie pasivă 26
 30. IV-Proiectarea și crearea unui sistem solar de uscare 28
 31. 4.1.Realizarea panoului solar 28
 32. 4.2.Realizarea camerei de uscare 29
 33. 4.2.1.Aspecte generale 29
 34. 4.2.2.Construirea camerei de uscare 31
 35. 4.3.Realizarea cadrului de susținere a panoului 32
 36. V-Partea electrică a sistemului solar de uscare 33
 37. 5.1 Sistemul de automatizare pentru circularea aerului din interiorul panoului solar și a camerei de uscare 33
 38. 5.2 Sistemul de automatizare pentru înclinarea automată a panoului solar 38
 39. 5.3 Sistemul de comandă folosit pentru acționarea motorului 44
 40. 5.3.1.Sursa de alimentare 44
 41. 5.3.2.Relee auto 46
 42. 5.3.3. Întrerupător LA167-B2-BD 47
 43. VI-Concluzii generale. Contribuții și perspective 48
 44. Bibliografie 52
 45. Anexe 54

Extras din licență

Introducere

Populația globală este în expansiune cu aproximativ 50 milioane de oameni în fiecare an, iar acest fapt duce la o creștere a consumului global de energie. Principalele surse de energie utilizate la nivel mondial sunt reprezentate de catre combustibilii fosili, aproape 78% din totalul energiei care este produsă, iar această utilizare de combustibili fosili distrug atât mediul înconjurător cât și calitatea vieții umane, în toate formele administrative, sociologice, politice, economice și culturale. Soluția, regăsită în prezent pe axele prioritare de cercetare și dezvoltare ale oricărui proiect național și internațional, este creșterea gradului de folosire a surselor regenerabile și mărirea eficienţei de conversie a acestor energii.

Radiația solară este valorificată sub formă de energie termică cu ajutorul sistemelor de colectoare solar-termice (CST), rezultatele obținute fiind apa caldă și căldura necesară menținerii unei anumite temperaturi în spațiile construite . Argumentele care stau la baza implementării și utilizării sistemelor CST sunt:

· CST este o dovadă a responsabilității omului asupra mediului, deoarece constituie un răspuns viabil pentru producerea de energie prin înlocuirea combustibililor fosili – poluante – cu sursa solară – regenerabilă și nepoluantă;

· CST pot asigura necesarul de energie termică anual până la 90% în zonele tropicale și până la 90% primăvara și toamna în zonele nordice ;

· Deși costurile de achiziție și implementare a sistemelor CST sunt oarecum ridicate (numai ≈0.5% din populația Terrei și le-ar putea asuma , există totusi căi de reducere si facilități a acestor costuri prin înscrierea în programe guvernamentale și proiecte de finanțare a structurilor de valorificare a energiilor regenerabile.De asemenea, pe baza actului normativ 20/20/20 European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) obligă producerea a 50% din energia termică prin utilizarea sistemelor solar termice.

Posibilităţile de utilizare a energiei solare sunt destul de largi, dar sunt puternic influenţate de poziţia geografică, de anotimp şi de condiţiile meteo. Din acest motiv, energia care poate fi obţinută pe 1 m2 variază foarte mult. În România, într-o zi însorită, insolaţia medie poate ajunge la cca. 1000 W/m2.

Capitolul I

Radiația solară

1.1. Consideraţii privind radiaţia solară

Soarele este sursa de energie a Terrei, contribuind la menținerea temperaturii planetei mult peste valoarea de aproape 0K, întâlnită în spaţiul interplanetar şi este unica sursă de energie capabilă să întreţină viaţa pe Pământ. Soarele reprezintă practic o sursă inepuizabilă de energie, estimându-se o perioadă a existenţei radiaţiei solare de încă aproape 4…5 miliarde a ani.

Soarele emite o cantitate uriașă de energie, 407 cvatrilioane (4,07*1026) W, care raportat la suprafaţa soarelui înseamnă 209,346 GW/m2 energie radiantă emisă. Din aceasta numai o mică parte ajunge pe Pământ. Radiaţia solară care ajunge pe Pământ, din punct de vedere energetic, este alcătuită din două componente:

- radiaţie directă - depinde de orientarea suprafeţei receptoare

- radiaţie difuză – este considerată aceeaşi, indiferent de sensul suprafeţei receptoare, chiar dacă în realitate sunt cateva diferenţe.

Radiaţia solară acoperă toată gama de lungimi de undă a energiei solare, dar în general se divide în două componente, cu lungime de undă scurtă şi lungă, care au un comportament diferit. Radiaţia cu lungime de undă scurtă, funcţie de unghiul de incidenţă cu suprafaţa, se reflectă, se absoarbe şi trece prin suprafaţa respectivă.

Radiaţia solară este influenţată de modificarea permanentă a câtorva parametrii importanţi, cum sunt:

- Înălţimea soarelui pe cer

- Unghiul de înclinare a axei Pământului;

- Modificarea distanţei Pământ – Soare

- Latitudinea geografică.

Figura 1.2 Variaţia radiaţiei solare în funcţie de direcţia razelor solare,

pentru diferite situaţii atmosferice: Rev. Tehnica Instalaţiilor nr. 5/2004

Bibliografie

• Kreith F, Kreider JF. Principles of solar engineering. New York: McGraw-Hill; 1978.

• Oprea Cristian,2005,Radiatia solara,aspecte teoretice si practice

• Dincer I. Renewable energy, environment and sustainable development. Proceedings of the World

• Brătucu, Gh.: Influenţa factorilor naturali asupra costurilor produselor agricole vegetale, Lucrările celei de-a V a conferinţe de comunicări ştiinţifice, Universitatea Spiru Haret, Braşov, 1999

• Doven, S., Mitroi, A.: 2008 – Drying capacity and performance comparision of solar box dryer and solar cabinet dryer, Lucrări ştiinţifice cu tema : Engineering and management of sustainable development in agriculture, transports and food industry”, INMATEH, nr. 25, 157-162, INMA Bucureşti, 2008, ISSN 1583 – 1019

• SERI. Power from the Sun: principles of high temperature solar thermal technology; 1987.

• Spânulescu Ion, Celule solare, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1983

• Mugur Bălan, Energii regenerabile, Ed. Tehnică Cluj Napoca, 2007

• Green M, Silicon solar cells. Advanced principles and practice, Chap. 7, Centre for

• PhotovoltaicDevices and Systems, University of New South Wales, Sydney (1995).

• Marin, A.L., Brătucu, Gh.: Research Regarding on the Balance of Masses in Conservation by Drying of Vegetables and Fruits, în revista Journal of EcoAgriTourism, vol.6, 2010, nr.2(19), p. 68-72, Braşov, România, ISSN 1844-8577.

• Marin, A.L., Brătucu, Gh.: Researches Concernig the Manufacturing of a Technical Equipment for Drying of Vegetable with Solar Enegy Used in Brasov Area, în revista INMATEH III, 2009, nr. 29, p. 115-121, Bucureşti, România, ISSN 1583-1019.

• Marin, A.L.: Contributions to the Study of Heat Balance in Drying of Fruits and Vegetables with Solar Energy, în revista

• Marin, A.L., Brătucu, Gh.: Contributions To The Development Of Equipment That Are Using Solar Energy For Drying Vegetable Products, în revista COMAT 2010 (International Conference Research and Innovation in Engineering),vol.III, 2010, p 140-144, Braşov, România, ISSN 1844-9336.

• Marin, A.L.: Research Regarding Drying Of Agricultural Products By Using Solar Energy, în The 4th International Conference Computational Mechanics and Virtual Engineering COMEC 2011 (International Conference Research and Innovation in Engineering), vol.I, 2011, p 97-100, Braşov, România

• Marin, A.L., Brătucu, Gh.: Research regarding energy optimization of the dehydration process of tomatoes, Bulletin of the Transylvania Universiy of Braşov, Serie II Forestry. Wood Industry.Agricultural Food Engineering. Vol. 5 (55) nr.2-2012, p. ..., ISSN 2065-2135 (Print), ISSN 2065-2143 (CD-ROM) (acceptat pentru publicare).

...

Preview document

Sistem solar de uscare - Pagina 1
Sistem solar de uscare - Pagina 2
Sistem solar de uscare - Pagina 3
Sistem solar de uscare - Pagina 4
Sistem solar de uscare - Pagina 5
Sistem solar de uscare - Pagina 6
Sistem solar de uscare - Pagina 7
Sistem solar de uscare - Pagina 8
Sistem solar de uscare - Pagina 9
Sistem solar de uscare - Pagina 10
Sistem solar de uscare - Pagina 11
Sistem solar de uscare - Pagina 12
Sistem solar de uscare - Pagina 13
Sistem solar de uscare - Pagina 14
Sistem solar de uscare - Pagina 15
Sistem solar de uscare - Pagina 16
Sistem solar de uscare - Pagina 17
Sistem solar de uscare - Pagina 18
Sistem solar de uscare - Pagina 19
Sistem solar de uscare - Pagina 20
Sistem solar de uscare - Pagina 21
Sistem solar de uscare - Pagina 22
Sistem solar de uscare - Pagina 23
Sistem solar de uscare - Pagina 24
Sistem solar de uscare - Pagina 25
Sistem solar de uscare - Pagina 26
Sistem solar de uscare - Pagina 27
Sistem solar de uscare - Pagina 28
Sistem solar de uscare - Pagina 29
Sistem solar de uscare - Pagina 30
Sistem solar de uscare - Pagina 31
Sistem solar de uscare - Pagina 32
Sistem solar de uscare - Pagina 33
Sistem solar de uscare - Pagina 34
Sistem solar de uscare - Pagina 35
Sistem solar de uscare - Pagina 36
Sistem solar de uscare - Pagina 37
Sistem solar de uscare - Pagina 38
Sistem solar de uscare - Pagina 39
Sistem solar de uscare - Pagina 40
Sistem solar de uscare - Pagina 41
Sistem solar de uscare - Pagina 42
Sistem solar de uscare - Pagina 43
Sistem solar de uscare - Pagina 44
Sistem solar de uscare - Pagina 45
Sistem solar de uscare - Pagina 46
Sistem solar de uscare - Pagina 47
Sistem solar de uscare - Pagina 48
Sistem solar de uscare - Pagina 49
Sistem solar de uscare - Pagina 50
Sistem solar de uscare - Pagina 51
Sistem solar de uscare - Pagina 52
Sistem solar de uscare - Pagina 53
Sistem solar de uscare - Pagina 54
Sistem solar de uscare - Pagina 55
Sistem solar de uscare - Pagina 56
Sistem solar de uscare - Pagina 57
Sistem solar de uscare - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Sistem solar de uscare.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect IPISP General Electric S404

Motorul General Electric S404, este turboreactor dubluflux, cu fluxuri amestecate, ce echipeaza avionul militar F16. Caracteristici: diametru...

Asigurarea calității - standardele ISO 14000

Standardele ISO 14000 sunt standarde generale referitoare la sistemele de management de mediu destinate pentru tinerea sub control a impactului...

Motoare Hidro-Pneumatice

Elementele pneumatice de excutie (motoarele pneumatice) transforma energia aerului comprimat in lucru mecanic. Motoarele pneumatice pot fi: • cu...

Procesarea digitală a semnalelor - filtre

Filtrele sunt circuite electronice care efectueaza funcţii de prelucrarea semnalelor, special destinate pentru a elimina componentele de semnal...

Modelarea Sistemelor Mecatronice

CURS 1 MODELAREA MATEMATICĂ A SISTEMELOR Sistemele mecatronice sunt structuri complexe formate din componente mecanice, electronice şi elemente de...

Securitatea aviației civile

CONVENȚII INTERNAȚIONALE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII - Convenția de la Chicago din 1944 - Convenția de la Tokyo din 1963 - Convenția de la Haga din...

Sisteme integrate de avionică și armament

INTRODUCERE Avionica (AVIation electrONICS - avionics) este termenul prin care, începând din perioada anilor 1930, sunt reunite echipamentele care...

Bazele comenzilor hidraulice si pneumatice de bord

I. ELEMENTE GENERALE 1.1. Instalatiile energetice ale avioanelor Avioanele moderne si tehnica aerospațială utilizează pe scară largă dispozitive...

Te-ar putea interesa și

Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare

INTRODUCERE În timpul de faţă a devenit din ce în ce mai clar faptul că rezervele energetice de combustibili fosili sunt finite. Aceasta a...

Conectarea la rețeaua electrică a instalațiilor de generare distribuită pe baza energiei solare

Capitolul 1. INTRODUCERE. ACTUALITATEA TEMEI DE CERCETARE Tendinte generale. În conditiile unei cresteri substantiale a preturilor mondiale la...

Linia tehnologică pentru conservare prin deshidratare a fructelor și legumelor

1.Introducere Legumele şi fructele în stare proaspătă sau prelucrată sunt produse indispensabile datorită valorii lor nutritive şi gustative...

Modelarea și Optimizarea Procesului Termic de Valorificare a Merelor

SUMAR EXECUTIV Pentru desfăşurarea normală a activităţii zilnice şi menţinerea stării de sănătate organismul are nevoie de o anumită cantitate de...

Încălzirea unei pensiuni cu ajutorul panourilor solare

1. Introducere: Pământul, împreună cu alte planete din sistemul nostru solar, este îndatorat pe vecie soarelui pentru toată energia pe care o...

Sisteme Durabile în Producția Animală

1. INTRODUCERE Energia solară este cea mai importantă sursă de energie a Pământului. Aproape fiecare formă de energie pe care oamenii o folosesc...

Dezvoltarea Zonei Rucar-Bran

Introducere Dezvoltarea continuă a turismului rural de la noi din ţară, pare să capete tot mai multe caracteristici şi valenţe mai ales în ultimii...

Energia solară

Soarele este doar una dintre miliardele de stele, dar este sursa de energie a tuturor fiintelor vii de pe intregul Pamant. Energia solara care...

Ai nevoie de altceva?