O biografie medicală, socială și politică

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 16920
Mărime: 28.13MB (arhivat)
Publicat de: Geo D.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Livadă Cadeschi, Ligia
Facultatea de Stiinte Politice
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I - TEORIA EUGENISMULUI ȘI STATUL BIOPOLITIC 4
 3. I. DESPRE EDUCAȚIE MEDICALĂ ȘI INSTITUȚIILE SPECIALIZATE, ÎNAINTE DE 1918 4
 4. II. ORIGINEA ȘI DEZVOLTAREA EUGENISMULUI ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ 5
 5. III. DESPRE DETERMINISMUL EREDITAR ȘI ANTIFEMINISM 8
 6. IV. CONCEPTUL DE BIOPOLITICĂ. STATUL BIOPOLITIC 9
 7. CAPITOLUL II - REPERE BIOGRAFICE- PROFESORUL DR. NICOLAE MINOVICI 10
 8. CAPITOLUL III- OPERA SOCIALĂ 15
 9. V. BIROUL DE ASISTENȚĂ PRIN MUNCĂ 15
 10. VI. ISTORIA SOCIETĂȚII SALVAREA. SPITALUL DE URGENȚĂ ȘI ȘCOALA SAMARITEANĂ 17
 11. VII. MUZEUL DE ARTĂ POPULARĂ „ DR. NICOLAE MINOVICI”(1905-2005) 23
 12. CAPITOLUL IV- ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ 27
 13. VIII. LUCRAREA „TATUAJURILE DIN ROMÂNIA”- 1898 27
 14. IX. LUCRAREA „STUDIU ASUPRA SPÂNZURĂRII”- 1904 31
 15. CONCLUZII 34
 16. BIBLIOGRAFIE 35
 17. ANEXA 1 37
 18. TABELUL FIGURILOR 72

Extras din licență

Introducere

Lucrarea de față intitulată ”Dr. Nicolae Minovici(1868-1941). O biografie medicală, socială și politică” dorește să expună viața și activitatea profesorului dr. Nicolae Minovici, în contextul dezvoltării serviciilor de asistență socială. Intenționez să evidențiez în următoarele capitole experiența unei personalității ce a făcut parte dintr-o familie cu idealuri bine urmărite- familia Minovici. Am ales această temă din dorința de a crea o imagine amplă și reală asupra istoriei medicinei și a asistenței sociale prin prisma expunerii realizărilor profesionale ale eugenistului dr. Nicolae Minovici. Atât cultural cât și social, acesta a lăsat o amintire deosebită în rândul societății datorită puterii de muncă și de persuasiune pe care l-a demonstrat în timpul vieții. Este un subiect de interes, deoarece „pentru istoria medicinii românești moderne, familia Minovici poartă calitatea de întemeietori și ctitori.”

O biografie a lui Nicolae Minovici devine semnificativă atunci când avem în discuție evoluția mișcării eugeniste și evoluția științei românești moderne. Este esențială din perspectiva modului în care acesta a reușit să impună un mod de viață în rândul comunității și să exploateze calitățile cetățenilor, fiind convins că fiecare are ceva de oferit. Sunt de părere că cea mai mare realizare a eugenistului Nicolae Minovici a fost întemeierea instituțiilor desemnate în ajutorul societății precum: Societatea Salvarea, cu anexele ei: Spitalul de Urgență și Școala Samariteană. „Destinul familiei Minovici este o succesiune de gesturi altruiste față de contemporani și cu puternice ecouri în posteritate. O succesiune de gesturi care încă mai reverberează” . Modul în care Nicolae Minovici, membru al unei familii de clasă mijlocie, izbutește să se desprindă de satul natal din Râmnicul Sărat și să se împlinească atât pe plan profesional, cât și spiritual, este urmărit pe parcursul celor patru capitole ale acestei lucrări.

În ceea ce privește primul capitol, acesta abordează aspectele teoretice cu privire la conceptul de eugenism și biopolitică, fixând, totodată, contextul în care apar și se dezvoltă serviciile medicale și de asistență socială în spațiul european, dar și românesc. Se subliază încadrarea doctorului Nicolae Minovici în categoria eugeniștilor români, care au pus în practică măsuri de modernizare și îmbunătățire în domeniul medical.

În capitolul al II-lea este prezentată viața și evoluția profesională a profesorului doctor Nicolae Minovici, pornind de la perioada traită în mahalaua „Vatra” din Râmnicul Sărat, continuând cu studiile efectuate la București și Berlin, urmând funcția de primar și ajungând în ultimele zile ale vieții sale, răpus de durerile cancerului laringian.

De-a lungul capitolelor III si IV, se amintesc cele mai importante realizări atât pe plan social, cât și științific ale personalității Nicolae Minovici. Se urmărește cronologic activitatea desfășurată de acesta în cadrul Biroului de Asistență prin Muncă, apoi în cadrul Societății Salvarea și nu în ultimul rând, în cadrul Muzeului de Artă populară denumit „Dr.Nicolae Minovici”, în care acesta a reușit să colecționeze produse de artizanat din toate zonele țării. Prin toate acestea, profesorul a reușit să finalizeze un program social bine gândit pentru evoluția capitalei, care se afla în acea perioadă într-o situație deplorabilă din cauza problemei cerșetorilor și a vagabonzilor. În ceea ce privește lucrările științifice intitulate „Tatuajurile din România” și „Studiul asupra spânzurării”, acestea definesc o anumită perioadă semnificativă din viața lui Nicolae Minovici, cele mai importante fiind prezentate în cel de-al IV-lea capitol. Cele două subliniază aspecte din domeniul medicinei legale și medicinei sociale, fiind unice prin prisma prezentării experiențelor incomparabile în lume înteprinse de profesorul Nicolae Minovici.

În ceea ce privește metologia, această lucrare s-a bazat pe cercetarea calitativă, analizând tematica cu ajutorul culegerii și interpretării datelor științifice. Pentru a atinge obiectivele cercetării, s-au consultat în cadrul bibliotecilor și a Arhivelor Muzeului de Artă din București ”Dr. Nicolae Minivici”, lucrări de specialitate, articole și colecții. Prin toate acestea, lucrarea prezentată își demonstrează originalitatea cu ajutorul conținutului textului și al fotografiilor ce reliefează istoria memorabilului om de știință, Nicolae Minovici.

CAPITOLUL I - Teoria eugenismului și statul biopolitic

i. Despre educație medicală și instituțiile specializate, înainte de 1918

Domeniul sănătății a fost abordat de către statul român încă din 1830, atunci când prin Regulamentele Organice au fost adoptate o serie de măsuri care stabileau îngrijirea medicală și păstrarea igienei. De asemenea, din cauza problemelor legate de igienă și a epidemiilor apărute pe front, în timpul Războiului de Independență, a fost necesară implementarea serviciul special de ingrijire medicală. Astfel, în contextul razboiului, sistemul de sănătate sub conducerea statului a putut să devină real. Odată cu trecerea timpului, prin implicarea elitelor medicale printre care amintim Nicolae Minovici, Victor Babeș și Ioan Cantacuzino, legislația în ceea ce privește fondurile alocate de către stat pentru acest domeniu a fost dezvoltată.

Un exemplu ce poate să descrie îmbunătățirea sistemului medical este adoptarea Legii Cantacuzino din anul 1910, prin care statul susținea înființarea unei rețele de instituții care să slujească problemelor din domeniul sănătății publice.

O astfel de inițiativă, cu îndrumarea lui Napoleon al III-lea, este înființarea primei școli de medicină națională denumită „Facultatea de Medicină din București” de către Carol Davilla, italian, absolvent al Facultății de Medicină din Paris.

În prima parte a secolului al XIX-lea, științele naturii nu reprezentau un subiect de maxim interes pentru instituțiile educaționale. După perioada Războiului de Independență(1877-1878) se conturează ideea de educație medicală, acesta inovație fiind preluată din străinătate odată cu plecarea românilor la cursuri de specialitate. Un exemplu ce poate susține această afirmație este doctorul Nicolae Minovici care a acordat interes pe lângă domeniul umanist și disciplinelor științifice, precum medicina și chimia.

Revenind în țară, Nicolae Minovici, urmat de alți medici au încercat să implementeze și pe meleagurile natale educația vecinilor. Evaluând educația medicală românească în contrast cu celalate țări precum Anglia, Franța, Germania, se constată cu siguranță o evoluție lentă și limitată, însă această realizare evidențiază nume importante în plan internațional precum: Victor Babeș, Nicolae Minovici și Iuliu Moldovan.

Bibliografie

I. Lucrări generale și speciale

1. Anastasiu Ștefan, Salvarea- 25 de ani de activitate: 1906-1933, Atelierele Grafice SOCEC&CO. S.A, București, 1933

2. Angelescu I., Ioanid N., Frații Minovici, Editura Științifică, București, 1970

3. Bucur Maria, Eugenie și modernizare în România interbelică, Editura Polirom, București, 2005

4. Foucault Michel, Nașterea biopoliticii, Colecția Panopticon, Editura Idea Design, București, 2007

5. Livadă- Cadeschi Ligia, Meseria cerșutului în pământul aceștii patrii. Fragmente de istorie socială românească, 1800-1900, Editura Universității din București, București, 2013

6. Majuru Adrian, Familia Minovici. Univers spiritual, Institutul Cultural Român, București, 2005

7. Turda Marius, Eugenism și modernitate. Națiune, rasă și biopolitică în Europa(1870-1950), Editura Polirom, Iași, 2014

II. Surse:

1. Minovici Nicolae, Pericolul social al practicării ocultismului, publicat în Revista de Medicină Legală, anul II No.3-4, București, septembrie 1938

2. Minovici Nicolae, Studiu asupra spânzurării, Ediție îngrijită de Prof. dr. Lazăr Cârjan, Curtea Veche Publishing, București, 2007

3. Minovici Nicolae, Tatuajele în România, Ediție îngrijită de Prof. dr. Lazăr Cârjan, Curtea Veche Publishing, București, 2007

4. Minovici Nicolae, Stănescu I., Brenner B., Vagabondajul, în Adrian Majuru(coord.), Bucureștiul subteran. Cerșetorie, delincvență, vagabondaj, Editura Paralela 45, Pitești, 2005

- Site-uri on-line:

1. Wikipedia https://ro.wikipedia.org/wiki/Eugenism- accesat la 12 mai 2018.

2. Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Biopolitics accesat la 12 mai 2018

3. Ziarul Jurnalul Național http://jurnalul.ro/special-jurnalul/mostenirea-uitata-a-familiei-minovici, accesat la data de 30.05.2018

- Colecții și arhive fotografice:

1. Arhiva Muzeului Municipiului București- Muzeul de Artă Populara ” Dr. Nicolae Minovici”

2. Colecția Adrian Majuru

3. Colecția INML ”Dr. Mina Minovici”

Preview document

O biografie medicală, socială și politică - Pagina 1
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 2
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 3
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 4
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 5
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 6
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 7
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 8
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 9
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 10
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 11
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 12
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 13
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 14
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 15
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 16
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 17
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 18
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 19
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 20
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 21
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 22
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 23
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 24
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 25
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 26
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 27
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 28
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 29
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 30
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 31
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 32
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 33
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 34
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 35
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 36
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 37
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 38
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 39
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 40
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 41
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 42
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 43
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 44
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 45
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 46
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 47
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 48
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 49
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 50
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 51
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 52
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 53
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 54
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 55
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 56
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 57
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 58
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 59
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 60
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 61
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 62
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 63
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 64
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 65
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 66
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 67
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 68
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 69
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 70
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 71
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 72
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 73
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 74
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 75
O biografie medicală, socială și politică - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • O biografie medicala, sociala si politica.docx

Alții au mai descărcat și

Cultura Gumelnița în Centrul și Sudul Dobrogei

Complexul cultural Kodjadermen-Gumelnita-Karanovo VI s-a format la nivelul eneoliticului dezvoltat, dupa o perioada de ample transformari materiale...

România în perioada revoluției industriale

Privind de-a lungul timpului societatea umana, putem descoperi ca existe anumite praguri de dezvoltare, fiecare dintre acestea ducand societatea pe...

Primul război mondial

Cauzele si începutul razboiului. La finele sec. al XIX-lea principalele tari capitaliste trec la o etapa superioara de dezvoltare - capitalismul...

Te-ar putea interesa și

Studiu de caz - literatură aservită ideologiei comuniste

I. Definirea conceptului de comunism 1.Comunismul in general Dupa consumarea parteneriatului strategic necesar invingerii Germaniei si trecerea...

Terorismul în Europa

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1. SCURT ISTORIC Prima utilizare a cuvântului “terorism” datează din timpul Revoluţiei Franceze, pe atunci...

Studiul fenomenelor deviante pe categorii de vârstă, sex și medii sociale

1. DELINCVENTA CA FORMA DE DEVIANTA SOCIALA Delincvenţa este o formă de devianţă socială negativă, definită adesea şi prin termenii de...

Caiet de practică - Inspectoratul Teritorial de Muncă Pașcani

Am efectuat stagiul de practica la Inspectoratul Teritorial de Munca Pascani,punct de lucru al Inspectoratului Teritorial de Munca Iasi, datorita...

Europa Medievală

Europa Medievala În sec 2-3 d.Hr. au fost observate o serie de transformari în dezvoltarea economica si care au generat un progres relativ lent al...

Viatța și impactul lui Girolamo Savonarola (1452-1498) asupra reformei

INTRODUCERE Cu siguranță că multe personalități marcante ale istoriei bisericii de-a lungul celor doua milenii de existență a sa, pe care...

Educația - teorie și metodă

Capitolul I. EDUCAȚIA CA FENOMEN SOCIAL ȘI PEDAGOGIC 1. Educația și funcțiile ei 2. Educația și socializarea. Educația și instruirea 3....

Ai nevoie de altceva?