Revista arhivelor în perioada regimului comunist

Licență
7.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 20174
Mărime: 109.70KB (arhivat)
Publicat de: Carla Iancu
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. I. Revista Arhivelor – informații generale 5
 3. 1.1Memoria colectivă și investigarea trecutului prin intermediul Arhivelor naționale 5
 4. 1.2. Mass-media și politica în România – necesitatea arhivelor naționale în domeniul cercetării istorice 8
 5. 1.3. Lansarea Revistei Arhivelor – context și relevanță 12
 6. II. Revista arhivelor în perioada regimului comunist 16
 7. 2.1 Prezentarea contextului politic în perioada comunistă, în paginile Revistei arhivelor 16
 8. 2.2. Prezentarea contextului economic în perioada comunistă, în paginile Revistei arhivelor 25
 9. 2.3. Prezentarea contextului cultural în perioada comunistă, în paginile Revistei arhivelor 37
 10. III. Structura și conținutul ”Revistei Arhivelor” în perioada regimului comunist 41
 11. 3.1 ”Editorial” 41
 12. 3.2 „Studii și comunicări” 43
 13. 3.3 „Cronică” 44
 14. 3.4 Alte capitole 46
 15. Concluzii 48
 16. Bibliografie 50

Extras din licență

Introducere

Ce înseamna pentru noi comunismul? Ce a însemnat în timpul regimului, comunismul? Probabil raspunsul este vag si oarecum subînțeles, dar publicațiile perioadei respective ne ofera o realitate, mai mult sau mai puțin monopolizată.

Periodicul Arhivelor Naționale înseamnă informare, publicare și apreciere a documentelor aflate în posesia acestora, dar pe de altă parte înseamna și o realitate a intereselor țării în momentul publicării. Revista Arhivelor o folosim în aflarea datelor despre comunism, dar de ce sa nu folosim ideologia comunistă pentru a afla în ce măsură aceasta este aplicată în redactarea unei reviste oficiale, de interes general? Faptul că o astfel de abordare nu a mai fost făcută îmi oferă un avantaj, deși orice tip de studiu în acest sens este minim.

Această lucrare își propune să prezinte principalele aspecte ale regimului comunist, văzute prin prisma redactării „Revistei Arhivelor”. Mai exact, acest studiu, încearcă să evidențieze modul în care actorii din politica românească au folosit mass-media în politica românească și în promovarea ideologiei comuniste.

Conținutul lucrării trateaza în linii mari modul de redactare a periodicului Arhivelor Naționale, ținând cont de faptul că ideologia comunistă se regăsește în majoritatea publicațiilor din acea perioada. Pornind de la această ipoteza am cercetat o revista cu caracter științific pentru a observa în ce măsură aceasta a fost atinsă de ideologia comunistă și mai ales contribuțiile pe care aceasta le-a adus.

Pentru o analiză mult mai concretă asupra textului „Revistei Arhivelor” din perioada comunistă, în capitolele lucrării am avut în vedere o serie de numere apărute în intervalul respectiv (din 1958 - anul de reapariție a revistei, pana în 1989 - anul de destramare a comunismului), dar și surse secundare pentru prezentarea contextului.

Lucrarea de față face demersul unei cercetări cu privire la modul în care au fost expuse realitățile momentului în paginile publicației dedicate „înregistrării memoriei istorice”. În acest sens, vom încerca pe parcursul a aproximativ cincizeci de pagini să prezentăm conținutul paginilor „Revista Arhivelor”, axându-ne pe stilul utilizat de editorii articolelor.

Primul capitol „Revista Arhivelor – aspecte teoretice” cuprinde aspecte teoretice atât despre Arhivele Statului cât și despre periodicul acestei instituții, raportate la perioada studiată, avand scopul de a familiariza cititorul cu subiectul tratat. Mai mult, definirea conceptului de „memorie colectivă” este necesară, deoarece doar prin prisma acestuia ne putem raporta la problema studiată, referitor la modul în care o ideologie poate schimba o percepție. Am întocmit un istoric al Arhivelor Nationale, al „Revistei Arhivelor, dar și al mass-mediei în România, pentru a-mi crea un context favorabil redactării.

În continuare, începând cu capitolul „Revista Arhivelor în perioada regimului comunist”, pornește studiul pe text. Acest capitol a fost structurat tematic și anume: prezentarea contextului politic, economic și cultural în paginile periodicului. Informațiile pe care „Revista Arhivelor” le conține ,referitoare la perioada studiată, am încercat să le corelez cu informațiile istoricilor contemporani care au scris despre acea perioadă, pentru a observa diferențele și nivelul propagandei politice. Fie că vorbim de planul cultural, de temele politice sau de situația economică – vom observa că, realitatea de fapt a fost prezentată într-un mod părtinitor, nelăsând oportunitatea cercetătorilor istorici de a se bucura de materialele care au înregistrat trecutul. Perspectiva în care am prezentat lucrurile este una unică, conținând interpretări și observații personale.

Dacă în capitolul II am folosit revista într-o structură tematică, în cel de-al III-lea capitol am folosit-o într-o structură sistematică, axându-mă exclusiv pe conținutul acesteia pentru a evidenția aspectele de importanță maximă ale acelei perioade.

În redactarea lucrării am întâmpinat o serie de inconveniențe. Primul ar fi numărul mare de volume publicate în perioada studiată, fapt ce m-a determinat să limitez cercetarea la un numar mai mic de reviste. Timpul alocat studierii în Arhivele Naționale este destul de limitat, ceea ce a dus la fotografierea revistelor pentru a avea mai mult timp de cercetare dar a însemnat și pierderea timpului pentru fotografiere. O ultimă problemă întâlnită a fost studiul pe text destul de greoi, fiind o sursă primară care lasă loc de interpretări.

Cu toate acestea, lucrarea de față tratează un subiect delicat, de actualitate care poate servi ca punct de pornire pentru o cercetare viitoare.

Pentru o validitate a datelor, am utilizat o serie de surse bibliografice ale unor istorici contemporani sau istorici care au publicat lucrări în perioada regimului comunist. Având în vedere că cercetarea a implicat un efort ridicat, analiza s-a rezumat mai mult la perioada scurtă de timp, având în vedere în special anii ‘60.

Bibliografie

Surse primare

• „Din lupta poporului român pentru libertate și unitate națională”, în Revista Arhivelor, Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Populară Română, vol I, 1968, pp. 141-192.

• „Documente privitoare la lupta maselor muncitoare sub conducerea P.C.R., împotriva războiului antisovietic și a acupației hitleriste și pentru pregătirea condițiilor care au us la înfăptuirea actului revoluționar de la 23 august 1944”, în Revista Arhivelor, Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Populară Română, vol. I, 1959, pp. 3-34.

• „La a XI –a aniversare a Republicii”, în Revista arhivelor, Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Populară Română vol. II, 1958, pp 3-8

• „Scrisoarea Comitelului Politic Executiv al C.C. AL P.C.R”, în Revista Arhivelor, Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Populară Română, vol. I, 1981, pp. 5-8.

• Apostol Mihail, „Iorgu Caragiale la Teatrul de Stat din Ploiești”, în Revista Arhivelor, Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Populară Română, vol. II, 1961, pp. 128-150.

• Boar Liviu, „Consfătuiri ale redacției cu cititorii”, în Revista Arhivelor, Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Populară Română, vol I, 1989, pp. 78-81.

• Boeraș Florin, Documente privitoare la înfluența marii revoluții socialiste din octombrie asupra mișcării muncitorești din țara noastră(1917-1921), în Revista Arhivelor, Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Populară Română, vol I, 1961, pp. 74-114.

• Chipurici, N., Petrescu, Il., „Transformări în regiunea Oltenia înfăptuite sub conducerea partidului”, în Revista Arhivelor, Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Populară Română, nr. 1, 1961, pp. 36-58.

• Gal Ionel, „Arhivele contemporane izvor al istoriei societății socialiste in România”, în Revista Arhivelor, Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Populară Română vol I, 1984, pp. 35-37.

• Golban, I., „Aspecte privind dezvoltarea industriei miniere în regiunea Crișana în anii puterii populare, oglindite în materialul arhivistic creat de întreprinderile miniere”, în Revista Arhivelor, Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Populară Română, vol. II, 1962, pp. 157-174.

• Ionescu, R., „Fondul Banca Românească S.A. 1910-1951”, în Revista Arhivelor, Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Populară Română, vol. I, 1962, pp. 148-160.

• Iosefide Elena, „Sesiuni de comunicări stiintifice dedicate celei de a 35-a aniversare a eliberării patriei”, Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Populară Română, în Revista Arhivelor, vol. IV, 1979, pp. 467-468.

• Mănescu Manea, „Importanța organizării arhivelor statistico-economice”, în Revista Arhivelor, Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Populară Română, vol. I, 1958, pp. 13-21.

• Moldovan L., Furnea I., „Dezvoltarea cooperației meșteșugărești din Regiunea Mureș-Autonomă Maghiară oglindită în arhiva U.R.C.M”, în Revista Arhivelor, Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Populară Română, vol I, 1961, pp. 272-293.

• Mureșanu Al., „Probleme ale activității arhivistice în țara noastră”, în Revista Arhivelor, Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Populară Română, vol. I, 1959, pp. 35-43.

• Nicolae Dumitrașcu, „Istoria mișcării revoluționare din Buzău în preajma creării Partidului Comunist din România”, în Revista Arhivelor, Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Populară Română vol I, 1961, pp. 129-144.

• Niculescu Petre, „Documente de partid, baza studierii științifice a gloriosului drum de lupta partidului mucnitoresc român”, în Revista Arhivelor, Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Populară Română, vol. I, 1961, pp. 47-73.

• Paraschiv Ion, „Cuvânt înainte”, în Revista Arhivelor, Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Populară Română ,vol. I, 1958, pp. 3-6.

• Paraschiv Ion, „Folosirea arhivelor în construirea socialismului”, în Revista Arhivelor, Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Populară Română vol II , 1959, pp. 46-57.

Preview document

Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 1
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 2
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 3
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 4
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 5
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 6
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 7
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 8
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 9
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 10
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 11
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 12
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 13
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 14
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 15
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 16
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 17
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 18
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 19
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 20
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 21
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 22
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 23
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 24
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 25
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 26
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 27
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 28
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 29
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 30
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 31
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 32
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 33
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 34
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 35
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 36
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 37
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 38
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 39
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 40
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 41
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 42
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 43
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 44
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 45
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 46
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 47
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 48
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 49
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 50
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 51
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 52
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 53
Revista arhivelor în perioada regimului comunist - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • Revista arhivelor in perioada regimului comunist.docx

Alții au mai descărcat și

Bibliografie Analitică a Memorialisticii de Detenție

Introducere Regimul comunist a stârnit controverse încă de la începuturile sale atât în Occident cât şi în rândul popoarelor aflate sub cortina...

Comunismul în România

CAPITOLUL 1. COMUNISMUL IN ROMANIA 1.1.Instaurarea regimului comunist in Romania Deşi se află încă la începuturile sale, studiul regimului...

Regimul Comunist

1. Regimul comunist in Romania Primii ani de guvernare comunistă au fost marcaţi de numeroase schimbări de curs politic şi de valuri succesive de...

Cultura Gumelnița în Centrul și Sudul Dobrogei

Complexul cultural Kodjadermen-Gumelnita-Karanovo VI s-a format la nivelul eneoliticului dezvoltat, dupa o perioada de ample transformari materiale...

Primul război mondial

Cauzele si începutul razboiului. La finele sec. al XIX-lea principalele tari capitaliste trec la o etapa superioara de dezvoltare - capitalismul...

Te-ar putea interesa și

Biserica ortodoxă și regimul comunist

Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945-1964) Introducere Relaţiile dintre Biserică şi Stat au prezentat de-a lungul timpului, şi...

Regimul comunist din România - crearea noilor elite politice - cazul județului Mureș

INTRODUCERE Comunism, „democraţie populară”, „epoca de aur” – există în mintea noastră atâtea denumiri pentru o perioadă pe care noi, cei tineri,...

Ai nevoie de altceva?