Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 126 în total
Cuvinte : 44714
Mărime: 200.54KB (arhivat)
Publicat de: Antoaneta Bratu
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. INTRODUCERE.1
 3. CAPITOLUL 1.4
 4. TENDINŢE ACTUALE ÎN ECONOMIA MONDIALĂ
 5. 1.1 CONTEXTUL ACTUAL AL ECONOMIEI MONDIALE.4
 6. 1.1.1 Privire de ansamblu asupra economiei mondiale prezente .4
 7. 1.1.2 Fluxurile globale de investiţii străine directe.7
 8. 1.2 GLOBALIZARE ŞI REGIONALIZARE-PROCESE ACTUALE LA NIVELUL ECONOMIEI MONDIALE.10
 9. 1.2.1 Globalizarea economiei mondiale.10
 10. 1.2.2 Procesul de regionalizare.14
 11. 1.2.3 Complementaritatea dintre globalizare şi regionalizare.18
 12. 1.3 SOCIETĂŢILE TRANSNAŢIONALE- FACTOR DE ACCELERARE A PROCESULUI DE GLOBALIZARE.21
 13. 1.4. RISCURI ŞI OPORTUNITĂŢI ALE SECOLULUI XXI.25
 14. 1.4.1. Globalizarea concurenţei.25
 15. 1.4.3 Guvernarea mondială.28
 16. CAPITOLUL 2.30
 17. SOCIETĂŢILE TRANSNAŢIONALE-ABORDARE GENERALĂ.30
 18. 2.1 DEFINIŢII CONCEPTUALE ŞI CARACTERISTICI ALE SOCIETĂŢILOR TRANSNAŢIONALE.30
 19. 2.1.1. Clasificări conceptuale.30
 20. 2.2Etape istorice ale internaţionalizării afacerilor.33
 21. 2.2.1 Situaţia afacerilor internaţionale înainte de revoluţia industrială.33
 22. 2.2.2 Expansiunea afacerilor internaţionale în epoca modernă.34
 23. 2.2.2.1 Epoca clasică a Etalonului-Aur.35
 24. 2.3 UNIVERSUL ACTUAL AL SOCIETĂŢILOR TRANSNAŢIONALE.36
 25. 2.3.1 Impactul societăţilor transnaţionale în economia mondială.38
 26. 2.3.2 Rolul societăţilor transnaţionale în economia mondială.40
 27. 2.4 Cele mai importante societăţi transnaţionale.41
 28. 2.4.1 Cele mai mari 100 de societăţi transnaţionale din ţările dezvoltate.41
 29. 2.4.2 Primele 50 de societăţi transnaţionale din ţările dezvoltate.45
 30. 2.5 STRUCTURI ORGANIZATORICE ALE SOCIETĂŢILOR TRANSNAŢIONALE .48
 31. 2.6 SRATEGII DE EXPANSIUNE A SOCIETĂŢILOR TRANSNAŢIONALE.52
 32. CAPITOLUL 3.58
 33. SOCIETĂŢILE TRANSNAŢIONALE ŞI PERFORMANŢELE ECONOMICE ALE STATULUI GAZDĂ.58
 34. 3.1 RELAŢIA SOCIETATE TRANSNAŢIONALĂ-STAT NAŢIONAL.58
 35. 3.1.1 Teorii privind relaţia societate transnaţională – stat naţional.58
 36. 3.1.2 Interacţiunile societăţii transnaţionale cu statul.60
 37. 3.2 PIAŢA INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ A SOCIETĂŢILOR TRANSNAŢIONALE .64
 38. 3.3 SOCIETĂŢILE TRANSNAŢIONALE ŞI FENOMENUL CONCURENŢIAL .66
 39. 3.3.1Consideraţii generale .66
 40. 3.3.2 Competitvitatea societăţilor transnaţionale şi competitivitatea ţărilor.68
 41. 3.4 Rolul societăţilor transnaţionale în dezvoltarea avantajelor competitive ale ţărilor gazdă.69
 42. 3.5 IMPACTUL SOCIETĂŢILOR TRANSNAŢIONALE ASUPRA MEDIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL AL STATULUI GAZDĂ .73
 43. 3.5.1 Impactul asupra mediului economic .73
 44. 3.5.2. Impactul asupra mediului social.77
 45. 3.6 SOCIETĂŢILE TRANSNAŢIONALE ÎN ROMANIA.79
 46. 3.6.1 Societăţile transnaţionale pe piaţa românească înainte de 1989.79
 47. 3.6.2 Reforme structurale în economia românească de tranziţie.81
 48. 3.6.3 Necesitatea atragerii de investiţii străine directe.83
 49. 3.6.4 Cadrul legislativ al investiţiilor străine în România.86
 50. 3.6.5 Evoluţia investiţiilor străine directe în România.89
 51. 3.6.5.1 Evoluţia investiţiilor Străine Pe Ani .89
 52. 3.6.5.2 Societăţile comerciale cu capital străin.92
 53. CAPITOLUL 4.95
 54. STUDIU DE CAZ LOCUL ŞI ROLUL SOCIETĂŢII COCA COLA ÎN ECONOMIA MONDIALĂ.95
 55. PREZENTAREA FIRMEI COCA-COLA
 56. 4.1.Scurt istoric Coca-Cola.95
 57. 4.1.2 COCA-COLA MANAGEMENT DE SUCCES PE PLAN INTERNAŢIONAL.98
 58. 4.2 COCA-COLA ROMÂNIA.100
 59. 4.3. Perspective de dezvoltare ale firmei Coca-Cola.103
 60. 4.3.1. ANALIZA DECLARAŢIILOR DE VENIT ALE FIRMEI COCA COLA.107
 61. CONCLUZII.112
 62. BIBLIOGRAFIE .117

Extras din licență

INTRODUCERE

Asistăm, în ultima vreme, la o dezvoltare şi transformare fără precedent a lumii în care trăim. Aproape totul se schimbă, se reorganizează, apar elemente noi, sau cele vechi se adaptează şi modernizează. Economia mondială nu face nici ea excepţie de la această tendiţă devenită regulă. Chiar dacă situaţia internaţională nu este întotdeauna pozitivă- vezi 11 septembrie 2001, Sindromul Acut Sever Respirator, terorismul- graniţele dintre state, dintre economii, dintre oameni, par să se retragă.

Când afirm că graniţele încep să dispară, mă gândesc în special la un fenomen care nu este cu totul nou, dar care dobândeşte o tot mai mare amploare. Acest fenomen se numeşte societăţi transnaţionale. ( Deşi există multe denumiri care definesc aceste conglomerate, esenţa rămâne aceeaşi.) Aceste societăţi sunt firme care au depăşit graniţa lor naţională, dezvoltându-şi activităţi, strategice sau nu, în alte ţări. Puterea economică a acestor societăţi este din ce în ce mai mare, ajungând să depăşească chiar produsul intern al anumitor ţări sau chiar grupuri de ţări.

Dar nu am spus nimic, încă, despre contextul care favorizează apariţia şi proliferarea societăţilor transnaţionale- globalizarea. De fapt, există o dilemă; care dintre ele a fost cauza şi care efectul? Ce a apărut mai întâi globalizarea sau societatea transnaţională? Nu doresc să dau un răspuns complet, dar cred că aceste fenomene s-au dezvoltat independent. Societăţile transnaţionale sunt principalii actori ai globalizării şi acţionează în toate sectoarele de activităţi: industrie, agricultura, bănci, asigurări, publicitate, turism, etc. Aceste societăţi iniţiază şi organizează producţia internaţională, fiind, prin puterea economică pe care o deţin, generatori de investiţii străine directe, care pot juca un rol fundamental în completarea eforturilor de dezvoltare şi progres ale firmelor naţionale din ţările gazdă prin resursele pe care le asigură: capital, tehnologie, acces la pieţe, abilităţi si cunosţinte tehnice profesionale şi manageriale avansate.

Legăturile dintre economiile naţionale sunt tot mai mult influenţate de activităţile economice internaţionale deşfăşurate în cadrul societăţilor transnaţionale şi în reţeaua creată de acestea. Această reţea formează un sistem mondial integrat, cu valori economice, sociale şi etice comune, care joacă un rol determinant în evoluţia economiei mondiale în ansamblu şi a fiecarei ţări în parte, inflenţând totodată comportamentele economice, sociale şi politice de natură să susţină transformări fundamentale în modelele de dezvoltare economică şi creşterea bunăstării.

O dată definite aceste câteva trăsături caracteristice şi manifestări esenţiale ale societăţilor transnaţionale (care vor fi dezvoltate şi ilustrate în lucrarea de faţă), doresc în continuare să schiţez planul general al lucrării.

Primul capitol trece în revistă şi analizează unele “Tendinţe actuale în evoluţia economiei mondiale”. Aici sunt prezentate ultimele evoluţii ale economiei mondiale, ca şi fluxurile globale de investiţii străine directe. Am caracterizat, apoi, în câteva cuvinte globalizarea, procesul care are la ora actuală cele mai mari implicaţii asupra economiei mondiale ca şi procesul de regionalizare. Sunt aceste procese contradictorii, sau complementare? În fine ultimele evoluţii ale economiei mondiale nu înseamnă numai beneficii ci şi riscuri. Cine guvernează la ora actuală lumea, organizaţiile mondiale, statele, sau societăţile transnaţionale?

Ce se întamplă cu concurenţa? În contextul valului de fuziuni şi achiziţii mai este concurenţa aşa cum a fost definită de marii teoreticieni? Aceste întrebări încearcă să îşi găsească răspunsul în sub-capitolul “Riscuri si oportunitati ale secolului XXI” .

În capitolul doi, am analizat în detaliu problematica privind societăţile transnaţionale, începând cu definiţiile conceptelor strict legate de existanţa acestora, până la strategiile lor de expansiune. Am trecut în revistă geneza, universul lor actual (ilustrat de câteva dintre cele mai mari societăţi), dar şi rolul, influenţa şi impactul lor asupra economiei mondiale. De asemenea, stilul de management adoptat de o companie transnaţională în extinderea sa pe piaţa globală.

În al trei-lea capitol, denumit “ Societăţile transnaţionale şi performanţele economice ale statului gazdă”, am prezentat câteva aspecte legate de relaţiile dintre statele naţionale şi societăţile transnaţionale. Pentru că societăţile transnaţionale îşi desfaşoară activităţile pe mai multe pieţe, am abordat şi acest subiect cu referire la piaţa ţării în care acest gen de conglomerate internaţionale au decis să implanteze filialele şi sucursalele. Apoi am abordat subiectul concurenţei, atât în ceea ce priveşte relaţia directă care se stabileşte între două companii de acest fel, ca şi relaţiile de competitivitate între statele gazdă. O altă implicaţie pe care societatea transnaţională o are asupra economiei gazdă este faptul că poate contribui la dezvoltarea avantajelor competitive ale unei ţări pe mai multe căi: fie investesc în activităţi ce presupun o valoare adăugată ridicată, fie ridică economia din stare de productivitate slabă, tehnologie necompetitivă şi activităţi ce necesită o muncă intensivă, la stare de economie productivă, deţinând tehnologie şi cunoştinţe de ultimă oră. Aceste societăţi transnaţionale (STN) ridică astfel nivelul de trai stabilizează economia şi au efecte şi asupra mediului social , aşa cum am menţionat mai sus.

În continuare m-am referit la situaţia din România, în ceea ce priveşte aria şi impactul societăţilor transnaţionale şi evoluţia pe care au avut-o şi o au asupra economiei româneşti. Am abordat aspecte pe care le-am considerat ca fiind cele mai importante, şi anume: reformele structurale pe care România le-a efectuat pentru atragerea de investiţii străine directe (ISD), necesitatea atragerilor, legislţia existentă precum şi evoluţia acestora de-a lungul procesului de trecere la o economie de piaţă funcţională.

În capitolul patru am tratat societatea transnaţională Coca-Cola. Am ales această societate pentru că nu se interesează doar de profitul dobândit, ci şi de cei care contribuie decisiv la realizarea acestuia. De asemeni, Coca-Cola este una dintre cele mai vechi societăţi care şi-au stabilit unităţi productive in afara graniţelor Statelor Unite, ţara de origine. Numai din analiza istoricului firmei decurg o serie de caracteristici pe care orice STN ar trebui să le aibă şi să le dorească: inovare, tehnologie, implicare în viaţa comunităţii, contribuţia la dezvoltarea durabilă a unei ţări,ş.a.m.d.

Preview document

Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 1
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 2
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 3
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 4
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 5
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 6
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 7
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 8
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 9
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 10
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 11
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 12
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 13
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 14
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 15
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 16
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 17
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 18
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 19
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 20
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 21
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 22
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 23
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 24
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 25
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 26
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 27
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 28
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 29
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 30
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 31
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 32
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 33
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 34
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 35
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 36
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 37
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 38
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 39
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 40
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 41
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 42
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 43
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 44
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 45
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 46
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 47
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 48
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 49
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 50
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 51
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 52
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 53
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 54
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 55
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 56
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 57
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 58
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 59
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 60
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 61
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 62
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 63
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 64
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 65
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 66
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 67
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 68
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 69
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 70
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 71
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 72
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 73
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 74
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 75
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 76
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 77
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 78
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 79
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 80
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 81
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 82
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 83
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 84
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 85
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 86
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 87
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 88
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 89
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 90
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 91
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 92
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 93
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 94
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 95
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 96
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 97
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 98
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 99
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 100
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 101
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 102
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 103
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 104
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 105
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 106
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 107
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 108
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 109
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 110
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 111
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 112
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 113
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 114
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 115
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 116
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 117
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 118
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 119
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 120
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 121
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 122
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 123
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 124
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 125
Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România - Pagina 126

Conținut arhivă zip

 • Adaptarea Societatilor Transnationale la Specificul Cultural al Mediului de Afaceri din Romania.doc
 • c.doc
 • SNT-articol ucdc.doc

Alții au mai descărcat și

SC Apă Canal 2000 SA

INTRODUCERE În România, în momentul de faţă, mutaţiile importante care au loc în sectorul public implică schimbări majore şi în sfera serviciilor,...

Rolul culturii în mediul internațional de afaceri

Introducere Prin lucrarea de faţă “Rolul culturii in mediul international de afaceri” s-a urmărit stabilirea influenţei culturii în globalizarea...

Firma Multinațională - Agent al Schimbării

INTRODUCERE Anii ’90 reprezinta primul deceniu în care companiile nationale din întreaga lume au început sa-si formeze o viziune globala. Timpul...

Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare

1. ANALIZA PRESTĂRII SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL MORENI Potrivit legislaţiei actuale, infrastructura aferentă...

Stiluri de Management în Cadrul Unei Companii

CAPITOLUL I CONCEPTUL DE MANAGEMENT 1.1 Definirea, rolul şi importanţa managementului Baza obiectivă a apariţiei managementului a constituit-o...

Raport de practică - societatea Prescont

MOTIVATIE Motivul alegerii firmei S.C. PRESCONT S.R.L. pentru indeplinirea stagiului de practica este de natura obiectiva, si anume: modul de...

Organizarea resurselor umane în administrația publică

1. Definirea planificarii personalului Planificarea personalului este procesul care ajută la structurarea adecvată a resurselor umane....

Salarizarea funcționarilor public

În vederea armonizării sistemului de salarizare a personalului plătit din fonduri publice a fost elaborată și asumată prin răspundere...

Ai nevoie de altceva?