Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 13158
Mărime: 434.67KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL 1. ETICA MANAGERIALĂ ȘI ROLUL SĂU ÎN CADRUL ORGANIZAȚIILOR CONTEMPORANE 4
 3. 1.1 Definiție și delimitări conceptuale între noțiunile de etică-morală-deontologie 4
 4. 1.2 Abordări teoretice ale clasificării eticii manageriale 5
 5. 1.3 Dilemele etice și leadershipul 8
 6. 1.4 Obligațiile managerilor în ceea ce privește etica 11
 7. 1.5 Codul etic- principalul instrument de evaluare a comportamentului organizațional 13
 8. CAPITOLUL 2. RESPONSABILITATEA SOCIAL-CORPORATISTĂ- FACTOR AL STIMULĂRII ETICII MANAGERIALE 17
 9. 2.1 Responsabilitatea social corporatistă- conținut și beneficii 17
 10. 2.2 Diagnoza realității românești în abordarea problematicii CSR 19
 11. 2.3 Relaționarea dintre angajarea companiilor în CSR și profitabilitatea acestora 21
 12. CAPITOLUL 3. ETICA MANAGERIALĂ ȘI CSR ÎN CADRUL MEDLIFE 25
 13. 3.1 Prezentarea grupului MedLife 25
 14. 3.2Analiza codului etic al companiei 28
 15. 3.3 Inițiative de RSC ale MedLife 33
 16. BIBLIOGRAFIE 47

Extras din licență

INTRODUCERE

Importanța tot mai mare pe care o au societățile comerciale în funcționarea societății (sponsorizarea sectorului medical, a sectorului public, implicarea în lanțul alimentar) sau în industriile aflate într-o continuă emergență (energetică, petrolieră sau atomică), legitimează inventarierea valorilor, principiilor și chiar a regulilor care le guvernează pe acestea.

Lucrare de față își propune să delimiteze etica instrumentalistă, a cărei scop este doar acela de a obține profit, folosindu-se în cadrul comunicării de așa zise acțiuni etice doar pentru a câștiga reputație, pe de o parte, de cei pentru care codul etic a devenit deja o condiție sine qua non a funcționării.

Prezentul studiu are drept obiectiv confirmarea importanței abordării de către managerii companiilor românești a unui comportament etic și responsabil social pentru sustenabilitatea mediului de afaceri. Partea teoretică a lucrării de față este constituită din 2 capitole, ce conțin o serie de repere teoretice și nu numai, privind cadrul conceptual al noțiunii de etică, rolul deținut de lideri în procesul adoptării unui comportament etic. Cel de-al doilea capitol face o scurtă diagnoză asupra realității românești, asura gradului de implicare a companiilor de pe teritoriul țării noastre în acțiuni de CSR, menite să contribuie la o dezvoltare durabilă și sustenabilă a comunității, trasând astfel direcția de analiză a studiului de caz din capitolul 3. Acest capitol aduce informații despre pregătirea și evoluția mediului de afaceri românesc în domeniul responsabilității social corporative. .

Un alt element deosebit de interesant ce poate consitui obiectul unui nou studiu care să plece de la ideile prezentate în lucrarea de față, este cel al aspectului informal al eticii, subiect despre care s-a scris prea puțin în literatura de specialitate. Acesta constă în comportamentul și relațiile interpersonale ce se stabilesc între membrii unei organizații, pe cele doua axe : vertical și orizontal. Sunt puțini liderii și cercetătorii cu adevărat preocupați de evaluarea eficacității acesteia și a impactului asupra comportamentului angajaților (predispoziția acestora de a semnala abateri de la respectarea codului etic)

Tematica abordării RSC nu este una de dată recentă, însă ceea ce acest studiu aduce nou este propunerea ulterior analizei calitative, a unor trasee menite să redefinească comportamentul etic și responsabil al unor companii. De asemenea stuiul încearcă să răspundă la întrebarea dacă balanța dintre implicarea social-corporativă în binele comunității și maximizarea profitului este perfect echilibrată în cadrul companiilor avute în vedere.

CAPITOLUL 1. ETICA MANAGERIALĂ ȘI ROLUL SĂU ÎN CADRUL ORGANIZAȚIILOR CONTEMPORANE

1.1 Definiție și delimitări conceptuale între noțiunile de etică-morală-deontologie

Trei cuvinte definesc adesea acțiunile umane: etica, morala și deontologia și de cele mai multe ori acestea sunt percepute drept sinonime. De altfel, din perspectivă istorică primele două au fost utilizate un timp îndelungat în contexte similare. Cuvântul deontologie, provenit din grecescul deon-deonlosi, desemnează la rându-i reguli, obligații și îndatoriri trimițând la acțiunea umană de luare a deciziilor.

„Morala reprezintă totalitatea convingerilor, atitudinilor, deprinderilor, sentimentelor reflectate în principii, normelor, regulilor determinate istoric și social, care reglementează comportamentul și raporturile indivizilor între ei, precum și dintre aceștia și colectivitate, în funcție de categoriile bine, rău, datorie, dreptate, nedreptate.”

Conceptul de etică provine de greaca veche ethos, cu traducerea “obișnuință, caractere”. Dicționarul Explicativ al Limbii Române oferă următoarele accepțiuni termenului: „știință care se ocupă cu studiul teoretic al valorilor și condiției umane din perspectiva principiilor morale și cu rolul lor în viața socială; totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare.

Etica managerială poate fi definită drept “capacitatea de a reflecta asupra valorilor în procesul de luare a deciziilor, de a determina modul în care managerii pot să folosească aceste observații în conducerea societății comerciale.”

Bibliografie

1. AGHEOR GHIESEI D.T Fața văzută și nevăzută a codurilor de etică în sistemul de îngrijire a sănătății, Revista de Economie Socială, vol II, p.94, articol disponibil online la adresa: http://profitpentruoameni.ro/wp-content/ uploads/2013/05/03-FATA-VAZUTA-SI-NEVAZUTA-A-CODURILOR-DE-ETICA-IN-SISTEMUL-DE-INGRIJIRE-A-SANATATII.pdf

2. BLAGA Sorin Corporate Social responsibility from a Romanian perspective, Presa Universitară Clujană, 2014.

3. CAROLL A. B. In Search of the Moral Manager, Business Horizons, March/April, 1987.

CRIFO Patricia, PONSSARD Jean-Pierre, La RSE est-elle soluble dans la maximisation du profit ?, Societal, no. 66, 2009, p.96, articol disponibil la adresa : https://www.institut-entreprise.fr /sites /default/files/article_de_revue/docs/documents_internes/societal-66-15-crifo-reperes.pdf

4. CUMPĂNAȘU, A. Implicarea IMM-urilor în proiecte de responsabilitete socială (CSR), p.7, disponibil online la adresa : www.responsabilitate-sociala.org.

5. DANILEȚ Cristi Justiția în opinii și analize 2004-2010, Editura Universul Juridic, 2011.

6. DE CRAIG E. Johnson, Meeting the Ethical Challenges of Leadership: Casting Light or Shadow, SAGE Publications, California, 2012, pp. 43-48, disponibil online la adresa : https://books.google.ro/books? id=zm UmrB Ij0FEC& printsec= frontcover&dq =ethic +leaders&hl=ro&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q= machiavelli&f=false.

7. GAVRILESCU, Liviu, FODOR, Traian Titu Unsprezece porunci ale managerului etic. Studii de caz în etica managerială, Editura Risoprint, 2006.

8. ILIEȘ Veronica Ioana, O incursiune în preocupările pentru responsabilitatea social corporatistă în România, Revista Transilvană de Științe ale Comunicării, 3(14)/2011, p. 24, articol disponibil online la adresa : http://ekphrasis.accentpublisher.ro /files /articles_content/353/3%20RTSC%2014.pdf

9. KORKA Mihai „Experiencing Corporate Social Responsibility in Romania”, în The Romanian Economic Journal, Year VII, No. 14, 2004.

10. LAFOLLETTE, Hugh, Pragmatic ethics, In LaFollette, Hugh. The Blackwell Guide to Ethical Theory, Wiley-Blackwell, 2000.

11. MARIAN Liviu Strategii manageriale de firmă, Editura Universității "Petru Maior", Tg. Mureș, 2001.

12. MIHUȚ Ioan Management general, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 2003.

13. PALMER P., Leading from within, in LC. Spears, Insights of leadership: Service, stewardship, spirit and servant-leadership, New York.

14. PUIU Alexandru Management. Analize și studii comparative, Editura Independența Economică, 2003.

15. SANDU Antonio Etica si deontologie profesională, Editura Lumen, Iași, 2012.

16. SĂNDULESCU Loredana Top 10 cele mai responsabile companii din România, Revista Biz, 06.01.2016, articol disponibil online la adresa :http://www.revistabiz.ro/top-10-cele-mai-responsabile-companii-din-romania.

17. SHARRIEFF Malik How to analyze the Code of Ethics of an Organization, articol disponibil online la adresa: http://smallbusiness.chron.com/analyze-code-ethics-organization-2726.html

18. *** Dicționarul Explicativ al Limbii Române, disponibil online la http:// dexonline.ro /definitie/etica

19. *** Tendințe și realități ale CSR în România, Anul 2014, articol disponibil online:http://eyromania.ro/sites/default/files/attachments/EY%20CSR%20Survey%202014_RO.pdf

20. *** Why ethical organizations outperform their peers, Sep 2009, articol disponibil online la adresa: http://diversitymbamagazine.com /ethics-and-values-in-leadership-an-organizational-profile

21. *** https://www.medlife.ro

22. *** https://www.wall-street.ro

23. *** https://www.mediafax.ro

24. *** http://www.formaremedicala.ro

25. *** http://www.responsabilitatesociala.ro

26. *** http://www.economica.net

27. *** http://www.profit.ro

28. *** http://www.internetics.ro

29. *** http://economie.hotnews.ro

30. *** http://www.csrmedia.ro

31. *** http://www.ziare.com

32. *** http://www.obiectivbr.ro

33. *** http://medlive.hotnews.ro

34. *** http://www.capital.ro

Preview document

Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 1
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 2
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 3
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 4
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 5
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 6
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 7
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 8
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 9
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 10
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 11
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 12
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 13
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 14
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 15
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 16
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 17
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 18
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 19
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 20
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 21
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 22
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 23
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 24
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 25
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 26
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 27
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 28
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 29
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 30
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 31
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 32
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 33
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 34
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 35
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 36
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 37
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 38
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 39
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 40
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 41
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 42
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 43
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 44
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 45
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 46
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 47
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 48
Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Etica manageriala si responsabilitatea sociala corporatista - elemente ale succesului organizatiilor.docx

Alții au mai descărcat și

Cultura organizațională - factor al succesului, studiu de caz la Procter Gamble

INTRODUCERE Teoriile organizaționale și manageriale au debutat în mare parte o dată cu descoperirea importanței oamenilor și a climatului...

Crearea de Spații de Joacă pentru Copii

1.Rezumatul proiectului Crearea de noi locuri de joacă pentru copii Proiectul nostru se intituleaza “Crearea locurilor de joaca pentru copii”,...

Responsabilitatea socială la UPC

Metodologia de studiu Metodologia de studiu pentru realizarea cercetarii va fi urmatoarea: - Formularea problemei de cercetat; - Documentarea...

Principii ale eticii - cercetări stințifice

1. Considerații generale Orice activitate de cercetare științifică implică o responsabilitate pe mai multe planuri: științifică, morală, socială,...

Asigurarea calității pentru serviciile medicale MedLife

1. Prezentarea organizației MedLife este compania care isi dedica toate resursele pentru a asigura fiecarui client servicii medicale profesioniste...

Probleme Etice în Managementul Resurselor Umane din Administrația Publică

Cap.1. Descrierea organizaţiei Primăria municipiului Botoşani, autoritate a Administraţiei publice locale, în îndeplinirea atribuţiilor stabilite...

Dezvoltarea unei linii de polistiren expandat

I. SCURT REZUMAT AL POVEȘTII Toma Segiu este un tânăr în vârstă de 35 de ani, născut în Constanța, unde a urmat școala primară și a terminta cele...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Ai nevoie de altceva?