Fluxul de resurse umane

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 21707
Mărime: 504.33KB (arhivat)
Publicat de: Iancu Ivan
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE ..4
 2. CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
 3. 1.1. Resursele umane - elementele esențiale ale organizației .6
 4. 1.2. Modul de funcționare al personalului în cadrul întreprinderii 10
 5. 1.3. Structura managementului resurselor umane .. ...11
 6. 1.3.1. Procesul evolutiv al managementului resurselor umane ...11
 7. 1.3.2. Conținutul actual al managementului resurselor umane ...14
 8. 1.3.3. Modul de organizare al activităților în cadrul managementului resurselor umane ...15
 9. CAPITOLUL II. FLUXUL DE RESURSE UMANE
 10. 2.1. Implicațiile fluxului de resurse umane în cadrul organizației 17
 11. 2.2. Prevenirea fenomenului de flux de resurse umane .20
 12. 2.3. Planificarea resurselor umane 23
 13. 2.4. Importanța procesului de recrutare și selecție .. ..26
 14. 2.5. Importanța planului de dezvoltare al resurselor umane .29
 15. 2.6. Importanța procesului de motivare și a sistemului de recompensare .31
 16. CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ PRIVIND MANAGEMENTUL FLUXULUI RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL FIRMEI „S.C. GIOIELLI ANCA PROD COM S.R.L.”
 17. 3.1. Prezentarea firmei. Scurt istoric. Organigrama ..37
 18. 3.2. Analiza SWOT ...42
 19. 3.3. Procesul de recrutare în cadrul „S.C. GIOIELLI ANCA PROD COM S.R.L.” 45
 20. 3.4. Evoluția numărului de personal pe gen, vârstă și studii în perioada 2014-2018 47
 21. 3.5. Fluxul intrărilor și ieșirilor de personal la „SC GIOIELLI ANCA PROD COM SRL” 51
 22. 3.6. Cauzele și evoluția ieșirilor 54
 23. Concluzii ...56
 24. BIBLIOGRAFIE .59

Extras din licență

INTRODUCERE

Fără îndoială, angajații joacă un rol vital într-o companie sau afacere. Nu numai că o afacere va fi în imposibilitatea de a se dezvolta, dar fără anagajați competenți și bine instruiți afacerea va merge prost și în cele din urmă, nu va mai avea succes. Aici se află importanța gestionării unui personal valoros al unei companii. Resursa umană a fiecărei companii este poporul care alcătuiește organizația care funcționează. Fără „popor”, nu poate exista o companie. Mai mult decât produsele sau serviciile oferite, oamenii înșiși sunt compania. Nu pot exista pur și simplu, unul fără celălalt. Ca și cum ar fi legat de soartă, fiecare se bazează pe celălalt pentru supraviețuire. Prin urmare, gestionarea corectă a fiecăruia formează linia de salvare a unei afaceri. Oamenii conduc afacerea; afacerea nu poate funcționa singură. Însuși natura unei companii este în rândul oamenilor ei, iar direcționarea către oameni este ceea ce înseamnă gestionarea resurselor umane.

Managementul resurselor umane în sensul său cel mai simplu, semnifică gestionarea resurselor umane. Se axează pe maximizarea și optimizarea performanței angajaților pentru a atinge obiectivele companiei. Gestionarea resurselor umane asigură implementarea corectă și corectă a politicilor și proceselor în afaceri. Pentru a o pune într-o altă perspectivă, managementul resurselor umane există pentru a menține echilibrul între nevoile angajaților și satisfacția în raport cu locul de muncă și rentabilitatea companiei și capacitatea acesteia pentru a-și atinge obiectivele. Mai mult de atât, asigură relații adecvate între angajați, între angajați și organizație, și organizația față de comunitate. Managementul resurselor umane este un domeniu în creștere de expertiză, care își lărgește constant abordarea și domeniul de aplicare în ceea ce privește echilibrul dintre obiectivele unei organizații și obiectivele individuale ale personalului.

Cu privire la necesitatea și importanța cercetării temei de față pot fi aduse, ca argumente, aprofundarea problematicii referitoare la fluxul managementului resurselor umane, cu trimitere directă la modul său de funcționare, la sfera de atribuții și la scopul urmărit. Mai mult de atât, alegerea dezbaterii subiectului respectiv, se datorează importanței unui personal de succes în cadrul unei organizații sau firme. Lucrarea prezintă un caracter teoretic și, totodată, aplicativ și de cercetare, fiind structurată în trei capitole, împărțite în mai multe subcapitole. Primul capitol al lucrării debutează cu o prezentare despre conceptul „resurselor umane” înfățișând elementele de bază ale unei organizații, modul acestora de funcționare și, în sfârșit, lucrarea face o retrospectivă a procesului evolutiv a ceea ce înseamnă managementul resurselor umane.

Al doilea capitol al lucrării privește particularitățile fluxului de resurse umane abordând și aprofundând relația dintre volatilitatea fluxului și realitatea existent în cadrul pieței muncii. Capitolul de față își propune tratarea implicațiilor fluxului de resurse umane în cadrul organizației, comunică informații care fac referire la prevenirea fenomenului de flux de resurse umane, planificarea resurselor umane, importanța procesului de recrutare și selecție, importanța planului de dezvoltare al resurselor umane și a procesului de motivare, precum și a sistemului de recompensare.

Partea finală a lucrării trasează oarecum concluziile prezentei lucrări, accentul fiind pus pe importanța temei abordate în contextul cercetării privind fluxul managementului resurselor umane în cadrul firmei „SC GIOIELLI ANCA PROD COM SRL”. Dar până la tratarea subiectului în cauză, lucrarea își propune prezentarea firmei în care se regăsește un scurt istoric și organigrama și atribuțiile fiecărei funcții prezente în firmă, menționând despre obiectul de activitate a acesteia, precedat de informații despre clienții și furnizorii ei.

Pentru completarea cunoștințelor și aprofundarea domeniului, este pusă la dispoziție o listă bibliografică selectivă, precum și adrese de Internet, care oferă accesul nelimitat la informații și documente legislative actuale, considerate reprezentative pentru lucrarea de față.

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

1.1. Resursele umane - elementele esențiale ale organizației

Managementul resurselor umane se ocupă de ființele umane într-o organizație. „Gestionarea cu resursele umane” este un loc de muncă foarte important și provocator din cauza naturii dinamice a ființei umane. Doi oameni nu sunt asemănători în abilitățile mentale, tactică, sentimente și comportamente; acestea diferă mult chiar și în grupuri de oameni și sunt supuse multor influențe variate. „Oamenii sunt receptivi, simt, gândesc și acționează, prin urmare nu pot fi tratați ca o mașină sau mutați și modificați ca șablon într-un aspect al camerei. Prin urmare, ei au nevoie de o predare tactuală de către personalul de conducere” . Managementul resurselor umane este procesul de gestionare a oamenilor dintr-o organizație cu o abordare umană.

Abordarea resurselor umane în ceea ce privește forța de muncă, permite managerului să vadă oamenii ca o resursă importantă. Este abordarea prin care organizația poate folosi forța de muncă nu numai pentru beneficiile organizației, ci pentru creșterea, dezvoltarea și auto-satisfacerea oamenilor în cauză. Astfel, procesul este un sistem care se axează pe dezvoltarea resurselor umane pe de o parte, și o gestionare eficientă a oamenilor pe de altă parte, astfel încât oamenii să se bucure de demnitatea umană în angajarea lor. Procesul managementului reurselor umane este implicat în asigurarea demnității umane angajaților, ținând cont de capacitatea lor, potențial, de talente, de realizare, de motivație, de pricepere, de angajare, de abilități mari și așa mai departe. Deci, personalitățile lor sunt recunoscute ca ființe umane valoroase.

Componenta principală a unei organizații este resursa umană sau „oamenii la locul de muncă”. Potrivit lui Leon C. Megginson, din punct de vedere național, resursele umane reprezintă „cunoștințe, abilități, abilități creative, talente și aptitudini ale populației; în timp ce din punctul de vedere al întreprinderii individuale, acestea reprezintă totalul abilităților inerente, cunoștințele dobândite și abilitățile exemplificate în talentele și aptitudinile angajaților” . Resursele umane au o importanță primordială în succesul oricărei organizații, deoarece majoritatea problemelor în organizare sunt mai degrabă umane și sociale decât eșec fizic, tehnic sau economic. În cuvintele lui Oliver Shelden, „nici o industrie nu poate deveni eficientă, atâta timp cât nu este recunoscut faptul de bază - principiul uman” .

Bibliografie

1. https://iwblabs.pixel-online.org/common/files/misc/video-lessons_files_14_84.pdf

2. http://www.managementstudyguide.com/

3. http://www.ase.md/files/catedre/mgs/mru.doc

4. http://claroline.faa.ro/claroline/work/user_work.php?cmd=exDownload&authId=5823&assigId=2&workId=161&cidReset=true&cidReq=MGMK

5. file:///C:/Users/Acer/Downloads/1st%20Lecture_Human%20resource%20management-theoretical%20elements.pdf

6. http://www.rasfoiesc.com/business/management/FUNCTIILE-INTREPRINDERII68.php

7. https://books.google.ro/books?id=aXosR0Edf54C&dq=high+performance+organizations+are+currently+addressing+current+and+future+workforce+needs+by+estimating+the+number+of+employees+they+need&hl=ru&source=gbs_navlinks_s

8. https://ru.scribd.com/document/10321599/BUN-Ioana-Omer-Psihologia-Muncii

9. https://www.researchgate.net/publication/44180091_Career_development_planning_and_management_from_the_organisational_perspective

10. https://ru.scribd.com/document/94529776/Managementul-Resurselor-Umane-Nu

11. http://www.academia.edu/9392583/PROIECTmotivarea-angajatilor

12. https://www.merriam-webster.com/dictionary/brain%20drain

13. http://www.apubb.ro/wp-content/uploads/2011/03/Management_si_leadership_in_organizatii_publice.pdf

14. http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=7991

15. https://www.codulmuncii.ro/titlul_1/capitolul_2/art_5_1.html

16. https://www.codulmuncii.ro/titlul_4/capitolul_1/art_163_1.html

17. https://www.juridice.ro/357570/contractele-colective-de-munca-exceptie-de-neconstitutionalitate-respinsa.html

18. http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=17696

19. https://www.codulmuncii.ro/titlul_4_1.html

20. http://legislatiamuncii.manager.ro/a/5989/criterii-de-salarizare.html

21. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Consideratii%20generale%20privind%20sistemul%20de%20salarizare.pdf

22. https://lege5.ro/Gratuit/ge2tcmjx/hotararea-nr-210-1996-cu-privire-la-indexarea-salariilor-incepand-cu-luna-aprilie-1996

23. https://www.rubinian.com/codul-muncii-titlul-4-capitolul-1-articolul-162_6_68_558.php

24. http://www.spitalulurgentagalati.ro/despre-noi/prezentare-istoric.html

Preview document

Fluxul de resurse umane - Pagina 1
Fluxul de resurse umane - Pagina 2
Fluxul de resurse umane - Pagina 3
Fluxul de resurse umane - Pagina 4
Fluxul de resurse umane - Pagina 5
Fluxul de resurse umane - Pagina 6
Fluxul de resurse umane - Pagina 7
Fluxul de resurse umane - Pagina 8
Fluxul de resurse umane - Pagina 9
Fluxul de resurse umane - Pagina 10
Fluxul de resurse umane - Pagina 11
Fluxul de resurse umane - Pagina 12
Fluxul de resurse umane - Pagina 13
Fluxul de resurse umane - Pagina 14
Fluxul de resurse umane - Pagina 15
Fluxul de resurse umane - Pagina 16
Fluxul de resurse umane - Pagina 17
Fluxul de resurse umane - Pagina 18
Fluxul de resurse umane - Pagina 19
Fluxul de resurse umane - Pagina 20
Fluxul de resurse umane - Pagina 21
Fluxul de resurse umane - Pagina 22
Fluxul de resurse umane - Pagina 23
Fluxul de resurse umane - Pagina 24
Fluxul de resurse umane - Pagina 25
Fluxul de resurse umane - Pagina 26
Fluxul de resurse umane - Pagina 27
Fluxul de resurse umane - Pagina 28
Fluxul de resurse umane - Pagina 29
Fluxul de resurse umane - Pagina 30
Fluxul de resurse umane - Pagina 31
Fluxul de resurse umane - Pagina 32
Fluxul de resurse umane - Pagina 33
Fluxul de resurse umane - Pagina 34
Fluxul de resurse umane - Pagina 35
Fluxul de resurse umane - Pagina 36
Fluxul de resurse umane - Pagina 37
Fluxul de resurse umane - Pagina 38
Fluxul de resurse umane - Pagina 39
Fluxul de resurse umane - Pagina 40
Fluxul de resurse umane - Pagina 41
Fluxul de resurse umane - Pagina 42
Fluxul de resurse umane - Pagina 43
Fluxul de resurse umane - Pagina 44
Fluxul de resurse umane - Pagina 45
Fluxul de resurse umane - Pagina 46
Fluxul de resurse umane - Pagina 47
Fluxul de resurse umane - Pagina 48
Fluxul de resurse umane - Pagina 49
Fluxul de resurse umane - Pagina 50
Fluxul de resurse umane - Pagina 51
Fluxul de resurse umane - Pagina 52
Fluxul de resurse umane - Pagina 53
Fluxul de resurse umane - Pagina 54
Fluxul de resurse umane - Pagina 55
Fluxul de resurse umane - Pagina 56
Fluxul de resurse umane - Pagina 57
Fluxul de resurse umane - Pagina 58
Fluxul de resurse umane - Pagina 59
Fluxul de resurse umane - Pagina 60
Fluxul de resurse umane - Pagina 61
Fluxul de resurse umane - Pagina 62
Fluxul de resurse umane - Pagina 63
Fluxul de resurse umane - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Fluxul de resurse umane.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul serviciilor hoteliere. dezvoltarea turistică - factor de progres economic - studiu de caz Hotel Ambient

INTRODUCERE Urmărirea unei calităţi superioare a produselor şi infrastructurilor turistice nu trebuie să provoace o diminuare a competitivităţii...

Managementul resurselor umane la SC Apa Nova SA

INTRODUCERE Este evident ca, în conditiile economiei de piata, exercitiul managerial prezinta o copmlexitate deosebita, problemele decizionale...

Studiu privind Motivarea Resurselor Umane

ARGUMENT PRIVIND ALEGEREA TEMEI „Oamenii contează, iar în lumea afacerilor, modul în care ştii să te apropii de ei şi să-i conduci constituie...

Comunicarea în Managementul Proiectelor

ARGUMENT Lucrarea de faţă doreşte să prezinte elementele comunicării în managementul proiectelor, tipurile acesteia, necesităţile care au dus la...

Particularități ale managementului resurselor umane în IMM

Convergenţa forţelor economice, demografice şi sociale nu face altceva decât să intensifice presiunile în vederea obţinerii unui număr cât mai mare...

Managementul Carierei

Cap. I: Abordări teoretice asupra managementului carierei 1.1. Introducere in managementul carierei Managementul carierei este procesul de...

Particularitățile contractului de management

Asa cum nevoile omului sunt diferite si structurate foarte bine in piramida lui Maslow , nevoile organizatiilor sunt diferite, motiv pentru care,...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Una din cele mai importante valori a unei organizaţii o reprezintă resursa umană. Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea prin Simulare a Deciziilor de Investiții

INVESTIŢIILE ŞI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE 1.1. Rolul investiţiilor în contextul economiei de piaţă din România. În orice domeniu: economic, social,...

Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan

CAP. I. DESCRIEREA SOCIETATII COMERCIALE SI POZITIA FATA DE PIATA 1.1 ÎNFIINTARE SI STATUT JURIDIC Societatea comerciala S.C CILINDRUL S.A....

Implicații manageriale ale dezvoltării afacerii SC Trend SRL Alba-Iulia

INTRODUCERE În mediul dinamic şi puternic concurenţial al economiei globale contemporane, indiferent de specific şi anvergură, dezvoltarea...

Analiza rentabilității întreprinderii

1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE 1. Denumire: S.C. GRIMEX S.A. 2. Sediul: Str. Macului, nr.1, cod 1400, Tg-Jiu, Gorj 3. Telefon/fax: 0253-217412 /...

Elemente ale managementului calității - SC Tremula Constanța SA

INTRODUCERE Într-o economie aflată în tranziţie spre economia de piaţă şi care doreşte o integrare în structurile europene, se simte tot mai acut...

Fundamentarea economică a planului de afaceri la SC Spicul SA București

Capitolul I Planul de afaceri- instrument al managementului performant al firmei Managementul practicat de unităţile economice trebuie să ţină...

Vitamina D

Etapa I: LANSARE IN FABRICATIE 1.1.Prezentarea produsului Vitamina D Vitamina D este o grupă de vitamine secosteroide liposolubile, cele două...

Aspirina

Firma - S.C. TERAPIA SA Produsul Aspirina 500 mg comprimate 1.1 Prezentarea produsului Aspirina sau acidul acetilsalicilic este un medicament...

Ai nevoie de altceva?