Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 3 fișiere: doc, pps
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 25475
Mărime: 659.54KB (arhivat)
Publicat de: Corvin Anton
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector dr. Luţ Dina
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Facultatea de Management Turistic şi Comercial Timişoara

Cuprins

 1. INTRODUCERE 7
 2. CAPITOLUL I AGENŢIA DE TURISM 9
 3. 1.1 Concepte privind turismul şi agenţia de turism 9
 4. 1.2 Agenţiile de turism – activitate şi tipologie 11
 5. 1.2.1 Agenţiile de turism tour-operatoare 12
 6. 1.2.2 Agenţiile de turism de natură detailistă 15
 7. 1.3 Funcţionarea agenţiei de turim – repere juridice 15
 8. 1.3.1 Cadrul legislativ al funcţionării agenţiilor de turism 15
 9. 1.3.2 Aspecte privind obţinerea licenţei la nivelul agenţiilor de turism 16
 10. 1.3.3 Brevetarea managerului agenţiei de turism 17
 11. 1.3.4 Acordarea acreditării IATA la nivelul unei agenţii de turism 19
 12. CAPITOLUL II NOŢIUNI PRIVIND MANAGEMENTUL AGENŢIEI DE TURISM 22
 13. 2.1 Agenţia de turism – organizare la nivel intern 22
 14. 2.1.1 Resursele umane din cadrul agenţiei de turism 23
 15. 2.1.2 Agenţia de turism – furnizori şi corespondenţi 25
 16. 2.1.3 Gama de documente specifice unei agenţii de turism 25
 17. 2.2 Gama de servicii puse la dispoziţia clienţilor de către o agenţie de turism 26
 18. 2.3 Agenţia de turism şi operaţiunile de ordin tehnic 29
 19. CAPITOLUL III STUDIU DE CAZ PRIVIND MANAGEMENTUL AGENŢIEI DE TURISM – S.C. SECRET TOURISM S.R.L. 31
 20. 3.1 Prezentarea agenţiei S.C. Secret Tourism S.R.L. 31
 21. 3.2 Analiza structurii organizatorice a agenţiei 32
 22. 3.3 Operaţiuni tehnice ale agenţiei 33
 23. 3.4 Relaţia agenţiei cu clienţii şi concurenţa 34
 24. 3.5 Analiza SWOT 35
 25. 3.6 Program turistic organizat de S.C. Secret Tourism S.R.L. 36
 26. 3.7 Analiza performanţelor economice şi financiare ale agenţiei S.C. Secret Tourism S.R.L. 38
 27. 3.7.1 Analiza bilanţului şi a contului de profit şi pierdere 39
 28. 3.7.2 Analiza ratelor de rentabilitate 43
 29. 3.8 Perspectivele de viitor ale agenţiei 46
 30. CAPITOLUL IV CONCLUZII ŞI PROPUNERI 48
 31. BIBLIOGRAFIE 50
 32. ANEXE 51

Extras din licență

INTRODUCERE

În ţările cu activitate turistică intensă, agenţia de voiaj este o firmă independentă sau o reţea de firme având ca obiect rezervarea şi comercializarea biletelor pentru mijloacele de transport şi vânzarea produselor turistice „fabricate” de către tour-operatori.

În practica şi legislaţia românească se foloseşte însă mai frecvent termenul de „agenţie de turism”. Astfel, în Hotărârea Guvernului României nr. 513/august 1998 agenţia de turism este definită ca fiind o unitate specializată care organizează, oferă şi vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.

Agenţia de turism este unitate specializată care organizează, oferă şi vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora. Agenţiile de turism se obligă, în scop lucrativ, să procure călătorilor titluri de transport şi servicii turistice (cazare, masă, agrement) pentru efectuarea voiajului sau sejurului. Statul nu se limitează să garanteze competenţa şi solvabilitatea agenţiilor printr-o reglementare specială (licenţă sau/şi garanţii). El urmăreşte ca agenţiile licenţiate (acreditate) să facă faţă concurenţei neloiale din partea altor organizatori de voiaje (îndeosebi asociaţii de turism)

Agenţia de turism este o societate comercială specializată pentru vânzarea produselor turistice. Aşa cum, de exemplu, pentru a putea funcţiona cabinetele medicale private sau de stat sau cele notariale trebuie să îndeplinească, pe de o parte, cerinţele Legii nr.31 privind societăţile comerciale şi, pe de altă parte, să fie autorizate şi acreditate de ministerele de specialitate (respectiv Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Justiţiei), şi în cazul agenţiilor de turism Ministerul Turismului/Autoritatea Naţională pentru Turism acordă la cerere licenţa de funcţionare pentru agenţie şi brevet de turism pentru conducătorul şi personalul său de specialitate.

Diversificarea serviciilor oferite de agenţiile de turism se poate realiza pe căi diferite, prin introducerea, de exemplu, a unor acţiuni complementare turismului (transport de persoane), prin completarea gamei de servicii turistice oferite (dacă realizează circuite cu autocarul, să poată asigura şi asistenţă turistică, servicii de ghid; dacă oferă servicii individuale, de exemplu doar cazarea la hotel şi transportul, să poată asigura şi transferuri de la aeroport sau gară la hotel şi invers etc.) şi prin alte acţiuni.

Agenţiile de turism din România sunt foarte receptive şi se adaptează uşor cerinţelor pieţei, fiind favorizate şi de legislaţia din domeniu, în sensul că înfiinţarea unei agenţii se realizează relativ uşor, numai că menţinerea ei pe piaţă este un lucru foarte dificil, ea trebuind să îndeplinească anumite condiţii pentru a putea face faţă concurenţei neloiale, mai ales din partea asociaţiilor de turism. Pentru a face faţă concurenţei ele trebuie să ofere o gamă largă de servicii, care să se ridice la nivelul pretenţiilor potenţialilor clienţi în lipsa cărora nici agenţia nu va exista.

Lucrarea de faţă, structurată pe un număr de patru capitole, tratează tocmai această problematică a managementului agenţiei de turism. Astfel, primul capitol al acesteia este destinat prezentării succinte a definiţiilor şi conceptelor privind agenţia de voiaj în genere. Plecând de la concepte privind turismul şi agenţia de turism, este abordată problematica activităţilor şi tipologiei, pentru ca, în încheiere, să se trateze aspectele juridice ale funcţionării agenţiei de turism.

Cel de-al doilea capitol al studiului, intitulat sugestiv „Noţiuni privind managementul agenţiei de turism”, este centrat pe ceea ce reprezintă managementul organizaţiilor de profil. În cadrul acestuia, accentul cade pe noţiunile privind organizarea internă a unei agenţii de turism, mai exact: resursele umane din cadrul agenţiei de turism, furnizorii acesteia cât şi gama de documente ce sunt specifice unei agenţii de turism. Un alt loc fruntaş în cadrul capitolului prezentat, este ocupat de prezentarea informaţiilor teoretice privind serviciile puse la dispoziţia clienţilor de către o agenţie de turism, fără a omite problematica operaţiunilor de ordin tehnic din cadrul acestor întreprinderi.

Capitolul cu numărul trei reprezintă studiul de caz al lucrării prezentate, studiu edificator pentru exemplificarea noţiunilor teoretice prezentate anterior. Acesta tratează aspectele privind managementul agenţiei de turism Secret Tourism S.R.L din Timişoara, agenţie ce deşi se află pe piaţa românească de profil încă din 2002, îşi continuă perseverent ascensiunea în cadrul industriei turistice româneşti. Astfel, în cadrul său este expusă activitatea agenţiei, posibilităţile ei de diversificare a pachetelor de servicii, modalităţile prin care se realizează acest lucru, pornindu-se mai întâi cu o prezentare a cadrului general de acţiune a agenţiilor de turism din România, a serviciilor pe care acestea le realizează, comercializează şi apoi promovează pe piaţa turistică.

Ultima parte a lucrării este destinată prezentării concluziilor şi a propunerilor privind Secret Tourism S.R.L., aspecte reiesite din studierea aprofundată a situaţiei manageriale a agenţiei.

Concluzionând, în cadrul acestui studiu se încearcă tratarea problematicii managementului agenţiei de turism, problematică ce este menită să-şi pună puternic amprenta asupra dezvoltării armonioase a turismului la nivel naţional.

CAPITOLUL I

AGENŢIA DE TURISM

Turismul reprezintă un fenomen economico – social propriu civilizaţiei moderne, acesta constituind astăzi prin conţinutul său, un domeniu distinct de activitate, o componentă de primă importanţă a vieţii economice şi sociale pentru un număr tot mai mare de ţări ale lumii. Receptiv la prefacerile civilizaţiei contemporane, turismul evoluează sub impactul acestora, dinamica sa integrându-se procesului general de dezvoltare.

Turismul organizat a apărut o dată cu afirmarea turismului ca fenomen de masă. Organizarea activitaţilor turistice se realizează de către diverşi agenţi economici din turism. Aceştia sunt persoane juridice, societăţi comerciale, cu capital de stat, privat sau mixt, societăţi familiale sau persoane fizice care prestează servicii specifice acestei activităţi: hoteluri, restaurante, societăţi de transport, tratament balnear, servicii de agrement etc.

Agenţia de turism este intermediarul privilegiat între aceşti prestatori şi turist. Datorită creşterii şi diversitaţii serviciilor solicitate de către clienţii – turişti, agenţiile de turism s-au specializat în timp, ceea ce a condus la o dezvoltare spectaculoasă într-o perioadă redusă de timp dar şi la o clasificare a acestora în mai multe tipuri.

Preview document

Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 1
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 2
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 3
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 4
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 5
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 6
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 7
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 8
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 9
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 10
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 11
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 12
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 13
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 14
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 15
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 16
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 17
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 18
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 19
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 20
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 21
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 22
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 23
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 24
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 25
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 26
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 27
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 28
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 29
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 30
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 31
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 32
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 33
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 34
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 35
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 36
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 37
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 38
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 39
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 40
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 41
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 42
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 43
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 44
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 45
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 46
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 47
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 48
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 49
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 50
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 51
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 52
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 53
Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • Managementul Activitatii Turistice in Cadrul SC Secret Tourism SRL
  • licenta Managementul activitatii turistice.doc
  • Prezentare.pps
  • speach deiu licenta.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani

Printr-o orientare deschisă şi sinceră către soluţionarea cât mai rapidă a problemelor clientului, marketingul deschide “poarta succesului”. Drept...

Proiect Licenta-Management

Managementul resurselor umane-concept si importanta “Managementul resurselor umane accentueaza raporturile de reciprocitate dintre patroni si...

Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație

Argument Industria hoteliera, apreciata în cele mai multe tari ca o activitate autonoma, distincta a domeniului turistic, reuneste într-un sistem...

Creșa între serviciu public și serviciu social

ARGUMENT Copilul reprezintă adevărata bogaţie a unei naţii El insumează trecutul nostru – prin moştenirea genetică , este expresie vie a...

Managementul Firmei Turistice ca Proces Performant

INTRODUCERE Turismul reprezinta prin continutul sau un fenomen caracteristic civilizatiei actuale, una din componentele majore ale vietii...

Management organizațional și performanță ecologică - SC Iasitex SA Iași

Etapa I: Prezentarea organizaţiei 1.1. Denumirea organizaţiei, misiunea organizaţiei SC IASITEX SA Iasi – este specializată în producerea şi...

Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții

1. Utilizarea metodei de diagnosticare şi perfecţionare a managementului proiectelor MProPerf Pe baza experienţei dobândite prin realizarea...

Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu

ETAPA I. DEFINIREA ORGANIZATIEI Firma KOSAROM s-a infiintat in anul 1992 si s-a dezvoltat intr-un mediu de afaceri bazat pe competentele si...

Ai nevoie de altceva?