Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 28533
Mărime: 7.89MB (arhivat)
Publicat de: Marius Ionut G.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Draghici Manea
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Facultatea de Management şi Inginerie Economica în Agricultură şi Dezvoltare Rurală

Cuprins

 1. Argument 4
 2. Capitolul 1 – Simularea constituirii unei întreprinderi hoteliere cu serviciu de restauraţie 6
 3. 1.1. Caracteristicile activităţii hoteliere 6
 4. 1.2. Prezentarea proiectului de înfiinţare a Hotelului Royal Spa 8
 5. 1.2.1. Prezentarea generală a amplasamentului 9
 6. 1.2.2. Evoluţia capacităţii de cazare existente în turismul balenar 10
 7. 1.2.3. Analiza pieței și descrierea strategiilor de marketing 15
 8. 1.2.4. Evaluarea activităţii de vânzare 19
 9. 1.2.5. Caracteristicile produselor şi serviciilor oferite 21
 10. 1.3. Investiţia prevăzută şi planul de implementare 25
 11. 1.3.1. Descrierea proiectului de investiţii 26
 12. 1.3.2. Proiecţii financiare estimate 29
 13. 1.4. Analiza SWOT a unităţii hoteliere Royal Spa 34
 14. Capitolul 2 – Prezentarea etapelor de înfiinţare a unităţii hoteliere Royal Spa 36
 15. 2.1. Etapele înfiinţării unei întreprinderi hoteliere cu serviciu de restauraţie 36
 16. 2.1.2 Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare 40
 17. 2.1.3 Standardele impuse unui hotel de vacanţă clasificat cu 3 stele 41
 18. Capitolul 3 – Modelul de organizare al Hotelului Royal Spa 44
 19. 3.1. Organizarea generală a unității hoteliere 44
 20. 3.2. Structura organizatorică a serviciului de front-office 46
 21. 3.3. Structura organizatorică a serviciului de etaj 53
 22. 3.4. Structura organizatorică a serviciului de alimentaţie 56
 23. 3.5. Organizarea departamentelor funcţionale ale Hotelului Royal Spa 60
 24. Capitolul 4 – Simularea activităţii Hotelului Royal Spa 66
 25. 4.1. Elementele comunicării interdepartamentale 66
 26. 4.2. Instrumente pentru organizarea muncii 69
 27. 4.2.1. Orariile de lucru ale personalul departamentului front-office 72
 28. 4.2.2. Programarea activităţii personalului departamentului de etaj 73
 29. 4.2.3. Timpul de muncă din bucătărie şi necesarul de personal din restaurant 74
 30. 4.3. Cerinţele personalului hotelier 75
 31. 4.4. Simularea circuitului clientului în hotel 78
 32. 4.5. Contabilitatea operaţiilor privind activitatea de cazare 82
 33. 4.6. Sistemele informatice folosite în activităţile hotelui 87
 34. 5 Concluzii 96
 35. Bibliografie 97
 36. ANEXE 99

Extras din licență

Argument

Industria hoteliera, apreciata în cele mai multe tari ca o activitate autonoma, distincta a domeniului turistic, reuneste într-un sistem coerent toate procesele desfasurate în unitatile de cazare generate de primirea, sejurul si plecarea calatorului. Continutul acestui domeniu a evoluat pe masura dezvoltarii capacitatilor de cazare si a implicarii lor în activitatea turistica, amplificându-se cu noi functii si forme de prestatii.

Hotelul este, fără îndoială, cea mai reprezentativă structură de cazare turistică (într-o accepţiune mai veche asociem, hotelul cu deplasarea şi sejurul turistic, statut care însă cel puţin în ultima perioadă, a cunoscut transformări însemnate). Într-o definiţie succintă, hotelul este o unitate care oferă servicii de cazare şi masă oricărei persoane care acceptă să plătească tariful pentru serviciiîle oferite, fără a fi necesară existenţa prealabilă a unui contract.

Prin prezenta lucrare mi-am propus să simulez modul de funcţionare şi organizare al unui hotel, începând cu etapele de înființare ale societăţii, descrierea compartimentelor și a activităților specifice ale acestora, continuând cu analizarea fluxului de lucru din cadrul hotelului, iar în final am simulat circuitul unui client și toate operațiunile generate de prezența acestuia care au loc în interiorul departamentelor și între acestea.

Am ales pentru ilustrare, din varietatea unităţilor ospitaliere specializate, structura organizatorică a unui hotel de vacanță de 3 stele destinat turiștilor care doresc să-și organizeze concediile sau vacanțele într-o stațiune balneo-climaterică, în acest caz fiind vorba de stațiunea Slănic Prahova.

Am hotarat că descrierea cât mai completă a structurii organizatorice a unei unități hoteliere presupune examinarea modelului unui hotel de capacitate mare şi de categorie medie sau superioară fiindcă pe măsură ce dimensiunile şi categoria scad, are loc o comprimare – şi deci o integrare – a mai multor sectoare şi funcţii sau posturi specific hoteliere. Acestea au fost motivele principale care m-au determinat să aleg modelarea unui hotel clasificat cu trei stele.

Prezenta lucrare este structurată pe patru capitole. Primul capitolul prezintă proiectul de amenajare al hotelului care include descrierea zonei în care va fi amplasat hotelul, studiu de piață, concurenții direcți, strategiile de marketing care vor fi adoptate, caracteristicile produselor și serviciilor oferite de hotel, precum și previziuni asupra planului de investiții și a rezultatelor financiare care vor fi obținute.

În Capitolul II am simulat procesul de înființare al hotelului prin prezentarea detaliată a etapele de înființare și analiza conceptele teoretice legate de procedurile practicate și legislația în vigoare. De asemenea, am prezentat normele și standardele de calitate impuse unui hotel din categoria de 3 stele.

În al treilea capitol am conturat structura organizatorică a unității hoteliere cu toate amănuntele sale. Astfel, am analizat activitatea și particularitățile fiecărui compartiment.

Capitolul IV poate fi considerat și nucleul acestei lucrări deoarece cuprinde simularea întregii activități a hotelului luat ca model. În acest capitol am realizat un model de organizare a muncii prin instrumentele specifice (fișa de post, orariile, programarea timpului de lucru), am descris modul în care se realizează comunicarea interdepartamentală.

Cea mai importantă parte a acestui capitol o reprezintă simularea circuitului unui client în cadrul hotelului și modul în care departamentele hotelului funcționează pentru a asigura cele mai bune servicii, astfel încât clientul să fie mulțumit, iar hotelul să câștige profit în urma serviciilor prestate. În plus, tot în acest capitol, am prezentat sistemele informatice folosite în desfășurarea activităților deoarece, am considerat că este absolut necesară utilizarea acestora pentru o funcționare eficientă.

Lucrarea este încheiată prin câteva concluzii personale asupra întregii lucrări, precum și rezultatele obținute în urma redactării acesteia.

Bibliografia este ultima parte a lucrării şi conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate pentru redactarea prezentei lucrării.

Capitolul 1 – SIMULAREA CONSTITUIRII UNEI ÎNTREPRINDERI HOTELIERE CU SERVICIU DE RESTAURAŢIE

1.1. CARACTERISTICILE ACTIVITĂŢII HOTELIERE

Industria ospitalităţii poate fi definită, în sens larg, ca fiind ansamblul activităţilor care asigură „găzduirea”, respectiv cazarea şi/sau alimentaţia persoanelor aflate departe de casă (turiştilor).

Industria hoteliră este definită ca fiind totalitatea proceselor de producţie care au loc într-o unitate hotelieră, generate de primirea, sejurul şi plecarea călătorilor. Activitatea hotelieră este produsul industriei hoteliere.

Activitatea hotelieră este rezultatul îmbinării unei varietăţi de activităţi desfăşurate la nivelul unei structuri de primire care nu se limitează la cazarea propriu-zisă, ci include şi o serie de alte prestaăii, cum ar fi: servicii de alimentaţie, prestaţii cultural-artistice şi de agrement, de informare şi intermediere, comerciale, alte servicii complementare.

Structurile de primire turistice sunt reprezentate de acele construcţii sau amenajări care sunt destinate prin proiectare şi execuţie, cazării sau servirii mesei pentru turişti, împreună cu serviciile specifice aferente. În industria largă a ospitalităţii, un loc aparte îl ocupă activitatea hotelieră, fiind şi cea care asigură şi condiţionează în cel mai înalt grad volumul activităţilor turistice.

Hotelurile sau unităţile asemănătoare se caracterizează prin amenajarea lor pe camere, respectând o limită minimă de camere, având o echipă managerială unică şi furnizând servicii bine definite care includ serviciul de cameră, menţinerea curăţeniei, facilităţile sanitare etc.

Preview document

Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 1
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 2
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 3
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 4
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 5
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 6
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 7
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 8
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 9
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 10
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 11
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 12
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 13
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 14
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 15
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 16
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 17
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 18
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 19
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 20
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 21
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 22
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 23
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 24
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 25
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 26
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 27
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 28
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 29
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 30
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 31
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 32
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 33
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 34
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 35
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 36
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 37
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 38
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 39
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 40
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 41
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 42
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 43
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 44
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 45
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 46
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 47
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 48
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 49
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 50
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 51
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 52
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 53
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 54
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 55
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 56
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 57
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 58
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 59
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 60
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 61
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 62
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 63
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 64
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 65
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 66
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 67
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 68
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 69
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 70
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 71
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 72
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 73
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 74
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 75
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 76
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 77
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 78
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 79
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 80
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 81
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 82
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 83
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 84
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 85
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 86
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 87
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 88
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 89
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 90
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 91
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 92
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 93
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 94
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 95
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 96
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 97
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 98
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 99
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 100
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 101
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 102
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 103
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 104
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 105
Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație - Pagina 106

Conținut arhivă zip

 • Simularea Infiintarii si Organizarii unei Unitati Hoteliere cu Serviciu de Restauratie.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani

Printr-o orientare deschisă şi sinceră către soluţionarea cât mai rapidă a problemelor clientului, marketingul deschide “poarta succesului”. Drept...

Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL

INTRODUCERE În ţările cu activitate turistică intensă, agenţia de voiaj este o firmă independentă sau o reţea de firme având ca obiect rezervarea...

Creșa între serviciu public și serviciu social

ARGUMENT Copilul reprezintă adevărata bogaţie a unei naţii El insumează trecutul nostru – prin moştenirea genetică , este expresie vie a...

Evaluarea performanțelor la SC Dacia Comercial

CAPITOLUL I ELEMENTE TEORETICE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTELOR IN ORGANIZATIE 1.1. Repere organizationale in aprecierea profesionala Un aspect...

Cercetări privind managementul resurselor agroturistice din Republica Moldova

INTRODUCERE Deşi nu are nici mare, nici deltă, nici munţi înalţi, Sora mai mică a României, Republica Moldova este un tărâm binecuvântat de...

Particularități ale calității serviciilor hoteliere

INTRODUCERE Serviciile oferite de unităţile hoteliere sunt componente ale produselor turistice, alături de transport, atracţii, agrement şi alte...

Caltatea Automobilelor Dacia

I N T R O D U C E R E Calitatea produselor Dacia este recunoscută la nivel internaţional. În cadrul sondajelor realizate de institute şi...

Prezentare generală a organizației SC Automobile Dacia SA

Grupul Renault Grupul Renault numără peste 350 de situri industriale şi comerciale în peste 40 de ţări, şi peste 125.000 de colaboratori....

Ai nevoie de altceva?