Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 12186
Mărime: 2.74MB (arhivat)
Publicat de: Cosmin B.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL 1. MANAGEMENT - CONCEPTE FUNDAMENTALE 5
 3. 1.1 Istoria și definirea conceptului de management 5
 4. 1.2 Apariția managementului ca știință 5
 5. 1.3 Funcțiile managementului 6
 6. CAPITOLUL 2. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 8
 7. 2.1. Scurt istoric al managementului resurselor umane 9
 8. 2.2. Activități ale managementului resurselor umane 10
 9. 2.3. Organizarea activităților de resurse umane 11
 10. 2.4 Conceptul de motivare în cadrul unei organizații 12
 11. CAPITOLUL 3. MANAGEMENTUL MUZEELOR 21
 12. 3.1. Definiția culturii 21
 13. 3.2. Managementul muzeal 23
 14. CAPITOLUL 4. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL MUZEULUI NAȚIONAL COTROCENI 25
 15. 4.1. Istoricul Muzeului Național Cotroceni 25
 16. 4.2. Scopul și obiectul de activitate 26
 17. 4.3. Bugetul de venituri și cheltuieli 26
 18. 4.4. Structura organizatorică 27
 19. 4.5. Biroul resurse umane și arhivă-istoric 29
 20. 4.6. Activitățile biroului resurse umane 30
 21. 4.7. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției în anul 2019 36
 22. 4.8. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări) 36
 23. 4.9. Analiza principalelor direcții (obiective) în planul resurselor umane 39
 24. CONCLUZII 40
 25. BIBLIOGRAFIE 42

Extras din licență

INTRODUCERE

Cultura înseamnă dezvoltarea perfectă și egală a omului în toate privințele.

John Burroughs

La nivelul unei organizații și întregii societăți rolul primordial îl ocupă resursa umană - resursă care prin buna pregătire la nivel profesional, conduce la rezultate performante ale organizației, fapt recunoscut și argumentat de oamenii de știință din diferite țări, precum și din practica managerială a firmelor pe plan național.

Locul și rolul muncitorilor în cadrul unei întreprinderi s-a schimbat drastic în urma evoluției concepțiilor referitoare la activitatea întreprinderilor. Domeniul de activitate și preocupările serviciilor de personal s-au schimbat.

Datorită creșterii importanței unor funcții s-a schimbat și denumirea acestora, ca de exemplu șeful de personal devine director de relații sociale fiind subordonat direct directorului general.

În afara capacităților fiziologice ale omului, în timp, s-au adăugat apartenența socială și motivațiile personale, psihologice și intelectuale, pentru a se obține o perspectivă mai completă a nevoilor omului la muncă.

În viață s-a demonstrat că managementul constituie unul din domeniile cele mai dinamice ale activității umane, cu o evidentă încărcătură socială și emoțională.

Managerii trebuie să răspundă prompt situațiilor și mediilor tot mai nesigure în care operează organizațiile, când resursele sunt tot mai precare sau de neprevăzut, când așteptările populației sunt tot mai mari, când contextul economic național și internațional este atât de imprevizibil.

Este o certitudine faptul că oamenii sunt cei care diferențiază o companie de succes de una fără succes. Fără o forță de muncă adecvată, o organizație nu poate funcționa la adevărata sa capacitate și nici nu poate obține performanță.

În lucrarea de față am ales să prezint câteva generalități ale managementului, iar ca temă am ales Managementul resurselor umane din cadrul Muzeului Național Cotroceni.

Lucrarea este împărțită în patru capitole:

În primul capitol am prezentat informații generale despre management, istoria managementului, apariția managementului ca știință, etc.

În capitolul 2 am redactat o scurtă prezentare a managementului resurselor umane cu activitățile specifice și am prezentat cum este organizată activitatea.

Capitolul 3 conține informații despre analiza diagnostic, ce înseamnă analiza diagnostic, aspectele teoretice și metodologice.

În studiul de caz am ales să prezint diagnosticul managementului și al organizării Biroului Resurse umane din cadrul Muzeului Național Cotroceni.

Pentru a putea redacta această lucrare, am consultat articole și lucrări de specialitate, publicații în domeniul managementului, am consultat website-ul instituției, rapoartele de activitate, metodologiile și procedurile de lucru ale serviciilor din cadrul instituției.

CAPITOLUL 1. MANAGEMENT - CONCEPTE FUNDAMENTALE

1.1 Istoria și definirea conceptului de management

După cum consideră Mary Follet, termenul de management poate fi definit ca arta de a înfăptui ceva împreună cu alți oameni.

În cadrul unei organizații, managementul asigură desfășurarea eficientă a activităților și urmărind obținerea unui rezultat maxim utilizâmd resursele in mod optim. Activitatea de management poate avea în vedere grupuri de oameni (echipe) sau procese.

Managementul este o înlănțuire de eforturi de gândire și de acțiune, prin care echipa managerială realizează planificarea, decizia, organizarea, coodonarea și controlul resurselor informaționale, financiare și materiale, cu implicarea resursei umane, în scopul atingerii obiectivului strategic cu economie de timp și eficientă prin câștig maxim și efort minim.

Frederick Winslow Taylor este considerat unul dintre părinții managementului știintific, aratând că: cunoștințele exacte formează știinta iar aplicarea lor în practică, pentru atingerea unui scop anumit, constituie o artă. Ca și știinta, și arta reprezintă o reflectare a realității, un sistem de relații. Managementul apare atât ca știință, cât și ca artă, cele doua ipostaze fiind complementare. Frederick Winslow Taylor a definit arta conducerii întreprinderii astfel: să știi exact ceea ce doresc sa facă oamenii și să vezi dacă aceasta se face în chipul cel mai bun și mai ieftin .

Specialiștii în domeniu au spus că managementul este cea mai nouă dintre științe și cea mai veche dintre arte. Managementul ca proces este un tip special de muncă intelectuală, prin care cei ce o practică îi determină pe alții să facă ceva ce trebuie făcut.

Prin management se înțelege uzual și un grup, o echipă sau o persoană investiți cu autoritatea, competențele și răspunderile funcției de conducere într-o organizație.

Bibliografie

Cărți în format fizic:

- BARNOU, V. Culture and Personality. Homewood, Ill, Dorsez Press, 1963, pag. 5;

- BĂLAN-MIHAILOVICI, Aurelia, Istoria culturii și civilizației creștine, Editura Oscar Print, București, 2001, pag. 11;

- BURLOIU, Petre. Managementul resurselor umane, București, Editura Lumina Lex, 1997, pag. 41;

- DOBROTĂ, N. (coordonator), 1991, pag. 159 - mail.ubv.ro/~janeta.sirbu/MM2_1.pdf

- LEFTER, Viorel; DEACONU, Alexandrina; MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor umane, București, Editura Pro Universitaria, 2012, pag. 6;

- LEFTER, Viorel. Managementul resurselor umane. Teorie și practică, București, Editura Economică, 2008, pag. 26-27.

- MANOLESU, Aurel. Managementul resurselor umane, București, Editura Economică, 2003.

- NICOLESCU, Ovidiu. Managementul resurselor umane

- NICOLESCU, Ovidiu. coordonator, Management aplicativ-studii de caz, București, Institutul Manager, 1994, pag. 7;

- NICOLESCU, Ovidiu; VERNONCU, I. Fundamentele managementului organizației,capitol 6;

- STANCIU, Ștefan. Managementul resurselor umane. București, 2001, pag. 144;

- PERCIUN, Elena Levința; GHEORGHIȚA, Tamara. Motivarea nefinanciară a funcționarilor publici, Recomandări metodice, Chișinău 2011, pag. 14;

- URSACHI, Ioan. Management. București, Editura ASE, 2001, pag. 10;

- ZAMFIR, Andreea. Managementul serviciilor. București, Editura ASE, 2011, pag. 5.

Cărți online:

- Managementul resurselor umane - Prof.univ.dr.Radu EMILIAN, Conf.univ.dr. Gabriela TIGU, Lect univ. Olimpia STATE, Lect.univ. Claudia TUCLEA, București, Editura ASE.

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/model/carte11.asp?titlu=managementul

Articole online:

- Istoric și definirea conceptului de management Disponibil pe: https://www.rasfoiesc.com/business/management/Istoric-si-definirea-conceptul75.php

- Definirea și evoluția conceptului de management - Etimologia cuvântului Disponibil pe: https://www.academia.edu/26070262/I.Definirea_si_evolu%C8%9Bia_conceptului_de_management_Etimologia_cuv%C3%A2ntului

- Raymond Weber - O privire de ansamblu asupra politicilor culturale, Politici Culturale Disponibil pe: https://www.contrafort.md/2003/101-102/523.html

- Wikipedia - https://ro.wikipedia.org/

- ICOMOS - http://www.icomos.ro/

- Muzeul Național Cotroceni - http://www.muzeulcotroceni.ro/

- www.legislatia muncii.ro - legislatiamuncii.manager.ro/a/14253/contract.

Preview document

Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 1
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 2
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 3
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 4
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 5
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 6
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 7
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 8
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 9
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 10
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 11
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 12
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 13
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 14
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 15
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 16
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 17
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 18
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 19
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 20
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 21
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 22
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 23
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 24
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 25
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 26
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 27
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 28
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 29
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 30
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 31
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 32
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 33
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 34
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 35
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 36
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 37
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 38
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 39
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 40
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 41
Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni - Pagina 42

Conținut arhivă zip

 • Managementul resurselor umane la Muzeul National Cotroceni.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL

CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI PRIVIND MANAGEMETUL RESURSELOR UMANE 1.1 Resursa umană, principala resursă a organizaţiei Ocupând un loc bine delimitat...

Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR

INTRODUCERE Realizarea unui studiu privind managementul vânzărilor a fost inspirat din realitate, luând în considerare faptul că companiile...

Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila

1.1. Definirea Managementului resurselor umane Managementul resurselor umane, reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu...

Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor

INTRODUCERE Trăim într-o societate în care schimbările se succed cu o mare rapiditate şi în care, pentru lumea afacerilor, provocările şi...

Managementul Resurselor Umane în Cadrul Spitalului CFR

INTRODUCERE Resursele umane este singura resursă din cadrul unei întreprinderi care poate avea capacitatea de a-şi mări valoarea sa odată cu...

Analiza climatului de comunicare

INTRODUCERE Comunicare reprezintă înștiințare, știre, veste, raport, relație, legătură. Cam acestea ar fi sinonimele care ne sunt oferite de către...

Managementul Resurselor Umane la SC Delaco SRL

Capitolul I Aspecte privind managementul resurselor umane în economia contemporană 1. Resursele umane – factor de producţie esenţial în...

Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service

CAPITOLUL I 1. Rolul şi importanţa mangementului în societatea modernă Managementul, ca ştiintă, s-a definit relativ recent (primele lucrări de...

Ai nevoie de altceva?