Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 2 fișiere: docx, pptx
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 12155
Mărime: 1.05MB (arhivat)
Publicat de: Pisica M.
Puncte necesare: 11
Facultatea de Management-Marketing
Universitatea Romano-Americana, Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I : PREZENTARE GENERALĂ BCR 6
 3. 1.1. DESCRIEREA COMPANIEI 6
 4. 1.2. DESCRIEREA PRODUSELOR COMERCIALIZATE 7
 5. 1.3. MEDIUL CONCURENȚIAL 12
 6. CAPITOLUL II : ANALIZA DIAGNOSTIC A COMPANIEI BCR 14
 7. 2.1. ANALIZA PATRIMONIALĂ A ECHILIBRULUI FINANCIAR 14
 8. 2.2. ANALIZA REZULTATELOR FIRMEI 18
 9. 2.3. DIAGNOSTICUL RENTABILITĂȚII FIRMEI PRIN INTERMEDIUL RATELOR 21
 10. 2.4. DIAGNOSTICUL RISCULUI FIRMEI 23
 11. CAPITOLUL III: ANALIZA SWOT A PRODUSULUI BANCAR ,,FONDURI DE INVESTIȚII” 26
 12. 3.1. BCR MONETAR 26
 13. 3.2. BCR EXPERT 33
 14. 3.3. ADMINISTRAREA PORTOFOLIULUI 40
 15. 3.4. ANALIZA RENTABILITĂȚII 42
 16. CAPITOLUL IV: MĂSURI DE EFICIENTIZARE A MANAGEMENTULUI VÂNZĂRILOR ÎN CADRUL BCR 46
 17. 4.1. PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII DE VÂNZARE ÎN CADRUL BCR 46
 18. 4.2. INOVAREA PRODUSELOR OFERITE DE BCR 50
 19. 4.3. SOLUȚII DE PERFECȚIONARE A SISTEMULUI DE VÂNZĂRI 53
 20. CONCLUZII 57
 21. BIBLIOGRAFIE 59

Extras din licență

INTRODUCERE

Realizarea unui studiu privind managementul vânzărilor a fost inspirat din realitate, luând în considerare faptul că companiile moderne o au ca funcțiune esențială. În acest context, activitatea de vânzare și managementul acesteia și-au căpătat rolul lor esențial în cadul activității unei firme competitive.

Studiu de față pleacă, astfel, de la ideea că vânzările semnifică o problemă vitală pentru companii, problemă ce trebuie rezolvată printr-o abordare adecvată. Asistăm practic la o trecere de la o atitudine tranzacțională la una relațională.

Studiul de față propune spre analiză o temă discutată intens în aproape toate mediile din România. Segmentul serviciilor constituie o pârghie de bază a economiei și totodată zona cel mai dificil de urmărit din punct de vedere fiscal, tocmai datorită diversității ce marchează acest segment de activitate. În decursul timpului serviciile au cunoscut numeroase schimbări, atât din punct de vedere legislativ, cât și din punct de vedere organizatoric, atât în plan național cât și internațional.

Serviciile au în prezent tendința de a cuprinde categorii tot mai vaste de domenii, orientându-se către toate clasele sociale și de vârstă. Nivelurile diferite de pregătire, cât și aspectul vast al profesiilor ce implică furnizarea de servicii, au contribuit în mod decisiv la dezvoltarea acestui segment în cea de-a doua arie de interes în lumea contemporană după segmentul de producție. Managementul vânzării este important pentru satisfacerea nevoilor clienților și pentru asigurarea calității serviciilor furnizate.

Specificul tematicii vizează o analiză a managementului vânzării în sectorul bancar. Motivația alegerii temei rezidă din actualitatea acesteia, pe fondul creșterii cererilor la nivel global în acest sector economic. Așa cum reflectă studiile de specialitate, sectorul bancar a reprezentat cea de-a treia pârghie economică la nivel global după industrie și comerț. În consecință, pentru ca serviciile bancare să răspundă nevoilor reale ale clienților, este imperios necesară adaptarea serviciilor la realitățile contemporane.

Pentru un succes pe termen lung, managerul trebuie să adopte o politică de management rațională și eficientă și, să identifice aspectele care determină eficiența sucursalei bancare. Este de asmeni extrem de importantă colaborarea cu personalul, în vderea motivării pentru o implicare operativă în procesul de asigurare a serviciilor. Relația cu publicul beneficiar, trebuie să fie caldă și apropiată, astfel încât să permită transmiterea sugestiilor și a reclamațiilor în scopul îmbunătățirii aspectelor defectuoase pe viitor.

Pornind de la aceste aspecte generale, prin intermediul studiului se dorește cercetarea managementului vânzaării în cadrul BCR din punct de vedere evolutiv, sub trei aspecte principale, și anume:Economic, Social și Național. Totodată, studiul vor evidenția atât aspectele negative cât și cele pozitive, pentru a se emite o serie de propuneri de îmbunătățire pe viitor.

Drept urmare, studiul de față va analiza, va explica și va prezenta aspectele legate de importanța managementului vânzării și dezvoltarea sectorului bancar, pentru a determina starea actuală de fapt la nivelul pieței serviciilor bancare din România.

În vederea realizării acestor deziderate, am structurat lucrarea pe două capitole principale, care se doresc a fi totodată secțiunile principale ale studiului. Astfel primul capiol va constitui descriere companiei bancare. În cadrul celui de-al doilea capitol se va analiza secțiunea teoretică a studiului, în care vor fi prezentate aspectele generale legate de analiza diagnostic în cadrul BCR.

Cel de-al treilea capitol se dorește a fi un studiu de caz specific în cadrul căruia se vor analiza aspectele specifice managementului vânzării în cadrul companiei BCR.

Studiul se încheie cu o sesiune de concluzii, prin intermediul cărora se vor emite ipoteze ce vor putea fi utilizate drept punct de plecare pentru cercetările viitoare în domeniu.

CAPITOLUL I : PREZENTARE GENERALĂ BCR

1.1. DESCRIEREA COMPANIEI

Începând cu anul 1990, datorită liberalizării pieței bancare, ia naștere un amplu proces de transformare în România, dorința generală fiind accesibilă la acoperirea cât mai mare a jocului de produse oferite de bănci. Banca Națională Română sa reorganizat prin cedarea operațiunilor de natură comercială și astfel a căpătat din noi numai sarcinile de Banca Centrală. Băncile de stat au fost transformate în bănci comerciale și au fost înființate bănci cu capital privat autohton și sucursale ale unor bănci străine.

Banca Comercială Română a luat naștere o data cu liberalizarea pieței bancare prin preluarea activității comerciale ale Băncii Naționale a României. Își începe activitatea cu data de 01.12.1990. BCR preia portofoliul de credit industrial și continuă astfel o tradiție de peste 50 de ani de activitate comercială. Între 1991 și 1993, BCR lansează primele instrumente de economisire în lei. În acest interval extinderea rețelei de bănci a ajuns până la dublura numărului de sucursale. Baza de clienți sa exins fiind reprezentat aproape integral de agenți economici.

Bibliografie

1) Allaire Y. Fîrșirotu M , Management strategic. Strategiile succesului în afaceri, Editura Economică, București, 2008.

2) Ansoff I, Strategie du developpement de l’entreprise, Les Editions d’Organisation, Paris, 2011.

3) Boone L. Kurtz D.,Contemporary Marketing, Nineth Edition, The Dryden Press, 2012;

4) Burduș E.,Căprărescu Gh.,Fundamentele managementului organizației, Editura Economică, București, 2011, p.103.

5) Danciu V., Marketingul strategic competitiv. O abordare internațională. Editura Economică, București, 2014.

6) Donaldson B. Managementul vânzărilor, Editura CODECS, România, 2008.

7) Drăghici C. Managementul vânzării, Editura Universitaria, Craiova, 2013.

8) Hill E. & O’Sullivan T. Marketing, Editura Anten, Oradea, 2017.

9) Kotler Ph. Managementul marketingului, Ediție Europeană, Editura Teora, București 1998.

10) Kotler Ph.Principiile marketingului, Ediție Europeană, Editura Teora, București 2008 Zaharia R. Gestiunea forțelor de vânzare (curs), Editura ASE, București, 2011.

11) Ziglar Z. Arta vânzării, Editura Amaletea, București 2012.

12) Botezat Elena- Tehnici de negociere, Editura Universitara din Oradea,Oradea, 2008

13) Burdus E, Caprarescu Gh.-Fundamentele managementului organizatiei, Editura Economica, Bucuresti.

14) Certo S- Management modern. Diversitatea, calitatea, etica si mediul global, Editura Teora, Bucuresti, 2002.

15) D. Patriche -Politici, programe, tehnici si operatiuni de comert, Ed. Economica, Bucuresti

16) Herb Cohen - Orice se poate negocia, Editura Colosseum, Bucuresti,2007

17) Jean Hiltrop, S. Udall - Arta negocierii, Editura Teora, Bucuresti, 2008

18) www.ase.ro

19) Philip Kotler - Managementul Marketingului, Editura Teora, Bucuresti 2002;

20) Philip Kotler, Gary Armstrong- Principiile Marketingului, Editura Teora, Bucuresti 2003.

Preview document

Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 1
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 2
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 3
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 4
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 5
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 6
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 7
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 8
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 9
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 10
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 11
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 12
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 13
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 14
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 15
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 16
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 17
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 18
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 19
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 20
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 21
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 22
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 23
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 24
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 25
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 26
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 27
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 28
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 29
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 30
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 31
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 32
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 33
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 34
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 35
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 36
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 37
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 38
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 39
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 40
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 41
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 42
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 43
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 44
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 45
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 46
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 47
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 48
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 49
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 50
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 51
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 52
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 53
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 54
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 55
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 56
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 57
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 58
Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Managementul vanzarilor pe produsul bancar - Fonduri de Investitii la BCR.docx
 • Managementul vanzarilor pe produsul bancar - Fonduri de Investitii la BCR.pptx

Alții au mai descărcat și

Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila

1.1. Definirea Managementului resurselor umane Managementul resurselor umane, reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu...

Managementul resurselor umane la Muzeul Național Cotroceni

INTRODUCERE Cultura înseamnă dezvoltarea perfectă și egală a omului în toate privințele. John Burroughs La nivelul unei organizații și întregii...

Analiza climatului de comunicare

INTRODUCERE Comunicare reprezintă înștiințare, știre, veste, raport, relație, legătură. Cam acestea ar fi sinonimele care ne sunt oferite de către...

Management

Introducere Managementul relației cu clientul (“Customer Relationship Management” - CRM) este astăzi o disciplină matură care, așa cum vom vedea...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Perfecționarea Sistemului de Vânzări al Băncii Comerciale Române

CAPITOLUL 1. DE CE PERFECȚIONAREA SISTEMULUI DE VÂNZĂRI AL BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE ? Motivul pentru care am ales această lucrare este acela de a...

Ai nevoie de altceva?