Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 14257
Mărime: 111.63KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. CAPITOLUL I - CADRUL TEORETIC 6
 2. 1.1. Comportamentul contraproductiv în organizații 6
 3. 1.2. Conceptualizări ale comportamentului contraproductiv 6
 4. 1.3. Tipologii şi structurări ale comportamentelor contraproductive 7
 5. 1.4. Dimensiuni pozitive şi negative ale devianţei organizaţionale 9
 6. 1.5. Observarea comportamentului contraproductiv - decizia de a dezvălui 10
 7. 1.6. Predictori ai comportamentului contraproductiv 12
 8. 1.7. Climatul organizaţional 17
 9. 1.8. Climatul ca o reacţie comună a actorilor 18
 10. 1.9 Climatul ca o configurare de atribute organizaţionale obiective 19
 11. 1.10. Climatul ca percepţie comună a atributelor organizaţionale 19
 12. 1.10. Factori care determină climatul organizaţional 22
 13. CAPITOLUL 2- OBIECTIVELE ȘI IPOTEZELE CERCETĂRII 29
 14. 2.1. Obiective 24
 15. 2.2 Ipotezele cercetării 25
 16. CAPITOLUL 3 - METODOLOGIA CERCETĂRII 26
 17. 3.1. Descrierea eşantionului 26
 18. 3.2 Descrierea metodelor de investigare 27
 19. 3.3. Procedura de colectare a datelor 28
 20. CAPITOLUL 4 - REZULTATELE CERCETĂRII 29
 21. 4.1 Statistica descriptivă 29
 22. 4.2. Statistica inferențială 36
 23. 4.3.Interpretarea rezultatelor 40
 24. CAPITOLUL 5 - CONCLUZII 44
 25. BIBLIOGRAFIE 47

Extras din licență

De aproape 20 de ani se constată o creştere a interesului pentru cercetarea comportamentelor de la locul de muncă care produc daune angajaţilor sau organizaţiei, în special din cauza consecinţelor dăunătoare si costurilor asociate. Printre acestea se numără cele economice (pierderea productivităţii datorită întârzierii la serviciu, furturi sau sabotaj) sau cele psihologice (retragere sau satisfacţie scăzută în muncă - pentru cei care sunt ţinte ale comportamentelor contraproductive interpersonale sau un grad ridicat de stres şi insecuritate - pentru cei care percep astfel de comportamente) (Vardi şi Weitz, 2004). Comportamentele contraproductive includ: comportamentul abuziv faţă de alţii, agresivitatea fizică şi verbală, efectuarea incorectă a muncii în mod intenţionat, sabotajul, furtul, absenţele, întârzierile etc. Aceste comportamente reprezintă un set de acte distincte care au caracteristici comune: sunt intenţionate (nu accidentale) şi dăunează ori au intenţia de a face rău organizaţiei şi/sau actorilor organizaţionali - clienţi, colegi şi supervizori (Spector şi Fox, 2005).

Studiul de faţă îşi propune, ca prim obiectiv, să analizeze şi să clarifice conceptul de comportament contraproductiv la locul de muncă precum şi pe cel de climat organizațional. Exercitarea unei profesii nu este numai un mijloc de „câştigare a existenţei”. Performanţa individuală şi colectivă se datorează, de multe ori, unui climat favorabil, climat care se traduce la nivel individual prin mulţumire, satisfacţie, împlinire profesională şi, de ce nu, prin identificarea cu firma, cu instituţia şi cu misiunea ei. La nivel organizaţional, acest obiectiv nu are un concept corespondent clar, dar l-am putea numi „climat stimulativ”, „cultură participativă” sau „armonie organizaţională”. Având în vedere că trăim o mare parte din viaţa noastră muncind, uneori la aceeaşi firmă, este important ca ea să ne aducă satisfacţie, să ne împlinească, să nu ne dea sentimentul că este un timp pierdut sau o obligaţie.

Climatul organizaţional depinde de calitatea acţiunilor întreprinse pentru asigurarea condiţiilor de mediu fizic şi social fără disfuncţii organizatorice şi funcţionale, respectiv de modul de constituire şi de structura microgrupurilor de muncă, de calitatea relaţiilor de muncă şi de ambianţa socială de muncă, de sistemul de apreciere a muncii, de acţiunile existente pentru perfecţionare şi promovare, de sistemul de informare şi de comunicaţii, de stilul şi metodele de conducere etc.

Ţinând cont de toate acestea, obiectivul general al studiului propus a fost acela de a investiga relaţia dintre climatul organizaţional şi comportamentul contraproductiv la locul de muncă, în mediul organizațional românesc, precum şi percepţia angajaţilor asupra acestora. În acelaşi timp, am pus problema corelaţiei posibile dintre factorii care determină climatul organizaţional cu comportamentul contraproductiv la locul de muncă. Acest demers ar putea conduce la o descriere mai profundă a modului în care acestea se interrelaţionează, presupunând un nivel de analiză mai profund pentru managerii organizaţiilor.

CAPITOLUL I - CADRUL TEORETIC

1.1. Comportamentul contraproductiv în organizații

De aproape 20 de ani se constată o creştere a interesului pentru cercetarea comportamentelor de la locul de muncă care produc daune angajaţilor sau organizaţiei, în special din cauza consecinţelor dăunătoare si costurilor asociate. Printre acestea se numără cele economice (pierderea productivităţii datorită întârzierii la serviciu, furturi sau sabotaj) sau cele psihologice (retragere sau satisfacţie scăzută în muncă - pentru cei care sunt ţinte ale comportamentelor contraproductive interpersonale sau un grad ridicat de stres şi insecuritate - pentru cei care percep astfel de comportamente) (Vardi şi Weitz, 2004). Comportamentele contraproductive includ: comportamentul abuziv faţă de alţii, agresivitatea fizică şi verbală, efectuarea incorectă a muncii în mod intenţionat, sabotajul, furtul, absenţele, întârzierile etc. Aceste comportamente reprezintă un set de acte distincte care au caracteristici comune: sunt intenţionate (nu accidentale) şi dăunează ori au intenţia de a face rău organizaţiei şi/sau actorilor organizaţionali - clienţi, colegi şi supervizori (Spector şi Fox, 2005).

1.2. Conceptualizări ale comportamentului contraproductiv

Comportamentul contraproductiv la locul de muncă (counterproductive work behavior - Fox, Spector şi Miles, 2001; Martinko, Gundlach şi Douglas, 2002) a fost descris, exemplificat şi analizat în mai multe forme conceptuale. Aceste comportamente au un caracter nefavorabil fie la nivel interpersonal, pentru colegi sau clienţi, fie la nivel organizaţional, având potenţialul de a produce daune şi importante pierderi pentru organizaţie.

Acest tip de comportament e analizat drept construct general sau prin forme specifice, mai nuanţate, ca impoliteţea, abuzul emoţional, bullying şi mobbing (forme ale hărţuirii nonsexuale) care pun accent pe persoana ce este ţinta comportamentului respectiv, şi alte forme (răzbunarea, represaliile, violenţa şi agresivitatea), care pun accent pe actor, ce lmanifestă comportamentul, pe caracteristicile şi motivaţia lui.

Deşi există o anumită suprapunere a formelor de comportamente contraproductive, ele diferă totuşi pe anumite dimensiuni, cum ar fi cele precizate de Pearson, Andersson şi Porath (2005):

- intenţia de a face rău (care poate fi absentă, prezentă sau ambiguă);

- ţinta actului (care poate fi reprezentată de indivizi, de organizaţie sau de ambele);

- tipuri de norme încălcate (ale societăţii, organizaţiei, ale grupului de lucru sau nici una);

- persistenţa actului (un act singular sau repetat de-a lungul timpului);

- intensitatea şi profunzimea comportamentelor manifestate.

1.3. Tipologii şi structurări ale comportamentelor contraproductive

Bibliografie

Ambrose, M., Seabright M. A., Schminke, M. (2002). Sabotage in the workplace: The role of organizational justice.Organizational Behavior & Human Decison Processes, 89, 947 - 965.

Analoui, F., Kakabadse, A. (1992). Unconventional practice sat work: insight and analysis through participant observation. Journal of Managerial Psychology, 7, 3-31.

Applebaum, S.H., Shapiro, B.T., Molson, J. (2006). Diagnosis and remedies for deviant workplace behaviors. The Journal of American Academy of Business, Cambridge, 9 (2), 14-20.

Aquino, K., Lewis, M., Bradfield, M. (1999). Justice constructs, negative affectivity, and employee deviance: a proposed model and empirical test. Journal of Organizational Behavior, 20, 1073-1091.

Bennett, R.J., Robinson, S.L. (2000). Development of a measure of workplace deviance. Journal of Applied Psychology, 85 (3), 349-360.

Brunet, L. (1983). Le climat de travail dans l'organisation: définition, diagnostic etconséquences. Montréal: Agence d'Arc.

Burduş, E., Căprărescu, Gh. (1999). Fundamentele managementului organizaţiei. Editura Economia, Bucureşti.

Chen, P., Spector, P.E. (1992). Relationship of work stresors with aggression, withdrawal, theft and substance use: An exploratory study. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 65, 177-184.

Colbert, A., Mount, M.K., Harter, J.K., Witt, L.A., Barrick, M.R. (2004). Interactive effects of Personality and perceptions of the work situations on workplace deviance. Journal of Applied Psychology, 89 (4), 599-609.

Colquitt, J. A. (2001). On the Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation of a Measure.Journal of Applied Psychology, 86 (3), p. 386-400.

Douglas, S. C., Martinko, M. J. (2001). Exploring the role of individual differences in the prediction of workplace aggression. Journal of Applied Psychology, 86 (4), 547-559.

Dwyer, D.J., Fox, M.L. (2000). The moderating role of hostility in the relationship between enriched jobs and health. Academy of Management Journal, 43, 1086-1096.

Fox, S., Spector, P.E. (1999). A model of work frustration-aggression. Journal of Organizational Behavior, 20, 915-931.

Fox, S., Spector, P.E., Miles, D. (2001). Counterproductive Work Behavior (CWB) in Response to Job Stresors and Organizational Justice: Some Mediator and Moderator Tests for Autonomy and Emotions. Journal of Vocational Behavior, 59, 291-309.

Galperin, B. (2002). Determinants of deviance in the workplace. Teză doctorală nepublicată.

Greenberg, J. (1993). Stealing in the name of justice: Informational and interpersonal moderators of theft reactions to underpayment inequity. Organizational Behavior and Human Decison Processes, 54, 81-103.

Preview document

Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 1
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 2
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 3
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 4
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 5
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 6
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 7
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 8
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 9
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 10
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 11
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 12
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 13
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 14
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 15
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 16
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 17
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 18
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 19
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 20
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 21
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 22
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 23
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 24
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 25
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 26
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 27
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 28
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 29
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 30
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 31
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 32
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 33
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 34
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 35
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 36
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 37
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 38
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 39
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 40
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 41
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 42
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 43
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 44
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 45
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 46
Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc - Pagina 47

Conținut arhivă zip

 • Relatia dintre comportamentele contraproductive si climatul organizational in mediul organizational romanesc.docx

Alții au mai descărcat și

Negocierea și Medierea în Gestionarea Conflictelor în Organizații

INTRODUCERE Problematica conflictelor organizaţionale în special si problematica comunicării si a comportamentului organizaţional, în general,...

Cultura organizațională - instrument al schimbării

CAPITOLUL I 1.1 INTRODUCERE Cultura organizaţională reprezintă ansamblul de valori, modalităţi de gândire şi comportamente ale membrilor unei...

Comportamente contraproductive la locul de munca

Lucrarea de față își propune abordarea legăturii dintre dimensiunile conceptului de leadership și dimensiunile comportamentelor contraproductive la...

Relația dintre Leadership și Personalitate din Perspectiva Psihologiei Organizaționale

INTRODUCERE „Îi admirăm pe oamenii de geniu, îi invidiem pe oamenii bogaţi, ne temem de oamenii aflaţi la putere, dar de încrezut, nu ne încredem...

Analiza Climatului Organizațional

Motivaţie . Homo mensura est! (Omul este măsura tuturor lucrurilor) Pentru a da cele mai bune rezultate, procesul de organizare modernă a muncii...

Managementul Resurselor Umane și Evaluarea Performanțelor Profesionale

INTRODUCERE Într-o perioadă economică dificilă, în care firmele apelează tot mai mult la programe de restructurare în scopul de a-şi economisi...

Echilibrarea bugetelor locale și factorii de influență

Cap.1 Bugetele locale: concept, funcții, rol 1.1 Conceptul de buget local „O teorie completă asupra bugetelor este o imposibilitate, o iluzie:...

Stresul Organizațional

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte succint una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă organizaţiile în...

Ai nevoie de altceva?