Comportamente contraproductive la locul de munca

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 20330
Mărime: 161.13KB (arhivat)
Publicat de: Agnes C.
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. Introducere
 2. 1.Cadrul teoretic
 3. 1.1.Leadership
 4. 1.1.1.Definiția și conceptualizarea de-a lungul timpului
 5. 1.1.2.Teorii Personologice
 6. 1.1.3.Teorii Comportamentaliste
 7. 1.1.4.Teoriile noi ale conducerii
 8. 1.2.Comportamentele contraproductive în organizație
 9. 1.2.1.Definția și conceptualizarea de-a lungul timpului
 10. 1.2.2.Modele şi teorii explicative ale comportamentelor contraproductive
 11. 1.2.3. Clasificare
 12. 1.2.4. Predictori ai comportamentului contraproductiv; cauze și efecte
 13. 1.2.5.Chestionarul Workplace Deviance Scale 1.2.6. Chestionarul Counterproductive Work Behavior Checklist
 14. 1.3.Implicațiile dimensiunilor leadership-ului asupra manifestărilor comportamentelor contraproductive ale angajaților
 15. 2.Metodologia cercetării
 16. 2.1.Obiectivele cercetării
 17. 2.2.Ipotezele cercetării
 18. 2.3.Eșantionul și eșantionarea
 19. 2.4.Operaționalizarea variabilelor
 20. 2.5.Instrumente
 21. 2.6.Modelul cercetării
 22. 3.Rezultate și discuții
 23. 3.1.Discuții
 24. 4.Concluzii și considerente finale
 25. 5.Bibliografie
 26. 6.Anexe
 27. 11.1. Anexa 1 - Consimțământul informat
 28. 11.2. Anexa 2 - Instrumentele
 29. 11.3. Anexa 3 - Tabele, grafice, diagrame

Extras din licență

Lucrarea de față își propune abordarea legăturii dintre dimensiunile conceptului de leadership și dimensiunile comportamentelor contraproductive la locul de muncă.

Motivaţia din spatele acestei abordări a constat în dorinţa de a aduce un aport explorativ asupra cunoaşterii ştiinţifice a celor două concepte utilizate în cercetarea de față. Această cercetare va încerca să evidenţieze legatura dintre dimensiunile leadership-ului și manifestarea devianțelor de tip contraproductiv, prin corelarea scalelor celor două concepte.

Leadership-ul reprezintă un obiect de studiu foarte complex, și a reprezentant încă de la începutul omenirii o problematică ce a fost intens dezbătută de către cercetători de-a lungul timpului. Complexitatea acestui construct estedată de numărul mare de variabile ce alcătuiesc această dimensiune, surprinse diferit și unicat de către o serie de cercetători, dar care au în comun diferenţa între un lider de succes şi un lider nepregătit, nesatisfăctor, ambele având un real impact asupra unei echipe, a unui grup sau chiar a unei organizații.

Încă din epoca preistorică, atunci când homo-sapiens se organizau în triburi, liderii erau cei care aveau de îndeplinit un rol extrem de important, astfel încât ei trebuiau să se asigure de eficiența grupului, de implementarea și respectarea regulilor, dar mai ales de bunul mers al grupului, ca întreg.

Clișeic sau nu, leadership-ul poate fi văzut atât o arta cât și o știință. Conceptul de leadership a fost dihotomizat astfel de către Hughes, Ginett si Curphy (2006), autorii menționând că abordarea acestuia implică atât o parte rațională, cât și o abordare emoțională, a experinței umane. Dualitatea procesului este cea care face realizabilă performanţa în acest domeniu fără cunoştinţe dobândite în prealabil despre acesta, astfel încât leadership-ul este proporționat în egală măsură de creativitate, el evoluând continuu și totodată el oferă principiile esențiale pentru ca un lider, care nu deține anumite competenţe tehnice în management, poate obține o performanţă satisfăcătoare în cazul în care el conține anumite trăsături psihice care îl pot susţine. Prin cunoașterea pe larg acestui proces, ştiinţa face posibilă utilizarea mai eficientă a trăsăturilor native sau dezvoltarea capacităţii de a fi lider în alţi oameni.

Este important ca acest concept să fie amplu dezbătut și cercetat în cadrul studiilor științifice tocmai pentru a se identifica acele variabilele ce influenţează procesul în sine dar şi diversele posibilităţi de manipulare a variabilelor, atfel încât pontențialul uman să fie exploatot la maxim.

Un alt concept ce ocupă o poziţie centrală în această lucrare este acela de comportament contraproductiv.

Iliescu (2008) menționează că există o parte pozitivă a comportamentului angajatului, dar și o parte negativă. „iar în condiţiile în care acceptăm existenţa unui comportament negativ extrem (sabotorii), trebuie să acceptăm şi existenţa unui comportament pozitiv extrem” (Fields, 2002).

Partea pozitivă a comportamentului la locul de muncă este formată din acele „comportamente care trec dincolo de indicatorii tradiţionali ai performanţei muncii şi care sunt cuprinse în generel sub numele de „comportament civic în organizaţie” („organizational citizenship behavior”) ”( Iliescu, 2008).

Un interes ceva mai restrâns s-a acordat comportamentelor negative existând un număr de scale relativ numeroase care viează comportamentul antisocial, comportamentele deviante, atitudinile agresive vis-a-vis de organizație sau de colegii, ori impulsurile sub forma de sabotaj. Perspectiva concentrată pe partea negativă a comportamentelor la locul de muncă ale angajaților, a fost asociată în literatura de specilitate, cu prevenția accidentelor şi mai puțin cu scopul de a îmbunătății climatul organizațional, de la locul de muncă. Sunt discutate însă aceste comportamente sub cupola comportamentelor contraproductive la locul de muncă.

Toate argumentele prezentate mai sus au contribuit foarte mult la dezvoltarea motivației personale de a alege această temă de cercetare. Dorința personală de a înțelege cât mai profund mecanismele și manifestările ce stau la baza devianțelor comportamentale de tip contraproductiv la locul de muncă și posibila legătură cu dimensiunile leadership-ului vizează în primul rând dezvoltarea profesională a unui manager prezent în cadrul unei organizații, iar pe de altă parte, își dorește să aducă un aport asupra dezvoltării personale a membrilor echipei pe care aceștia îi coordonează.

Structura cadrului conceptual al tezei facilitează înțelegerea tuturor proceselor și variabilelor implicate în tema abordată, dar și interacțiunea dintre acestea.

I.CADRUL TEORETIC

1.1. LEADERSHIP-UL

1.1.1.Definiția și conceptualizarea de-a lungul timpului

Leadership-ul reprezintă una dintre cele mai timpurii preocupări ale ale omenirii. O multitudine de istorisiri și povești au fost relatate din generație în generație cu privire la atribuțiile, competențele, ambițiile și chiar neajunsurile liderilor, privilegiile și drepturile acestora dar și îndatoririle și obligațiile lor.

Încă de la începuturi, au fost considerați lideri, profeții, preoții, regii care totodată serveau drept modele pentru oamenii carora le erau adepți, atât în Vechiul sau Noul Testament, în clasicismul grec sau latin. Atât Confucius cât și Aristotel au abordat perspectiva leadership-ului, totodată conturându-se mituri și legende cu privire la marii conducători, care deveneau astfel importanți în dezvoltarea civilizațiilor și societăților.

În contextul zilelor noastre, problematica ce surprinde modele, viziuni și teorii ale conducerii, în speță a leadership-ului, a fost amplu dezbătută devenind un subiect deosebit de important în special în cadrul organizațiilor precum multinaționalele, universitățile de stat cât și private, instituțiile publice și nu în ultimul rând organizațiilor non-guvernamentale.

În contextul actual, această problematică este considerată ca fiind un factor deosebit de important care poate asigura succesul unei organizații, al unui grup, cu scopul de a crește eficiența acestuia, dar poate fi privită și ca acea piesă de puzzle determinantă pentru eșecul unei organizații.

Având ca scop implementarea și respectarea rolurilor, dar și creșterea eficienței unui grup, liderii, pe lângă rolul de a conduce, sunt cei care inițiază, iau decizii, au rolul unui negociator, integrator dar și motivator al oamenilor. Așadar ei pot fi priviți ca un liant între organizație și membrii acesteia. Ei sunt nevoiți să facă față unor situații complexe, însă mai ales trebuie să demonstreze adaptabilitate și mobilitate crescută, să își modeleaze comportamentul pentru a face față schimbărilor rapide ce provin din mediul extern și care impacteaza organizația pe care o manageriază.

Conceptul de conducere a fost intens dezbătut în literatura de specialitate și nu numai în ultimii cincizeci de ani, literatură aparținând științelor sociale și umane având numeroase implicații în domeniul economic, rezultându-se astfel o diferențiere între stilul sau modelul tranzacțional și modelul de conducere transformațional( Paraschiv, 2012), stiluri pe care le vom aborda ulterior în cadrul acestei lucrări( p. 253).

Din punct de vedere etimologic, cuvântul lider ( eng. leader) provine din verbul englezesc to lead, care are sensul de a conduce, a îndruma, a determina, a dirija, a arata drumul, iar conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, cuvântul lider poate desemna un conducător al unui partid, al unei organizații sau o personalitate dominantă din cadrul unui grup și nu în ultimul rând, poate defini un sportiv sau o echipă sportivă care se găsește în fruntea unei competiții. Deși în Oxford English Dictionary (1933), notează apariția cuvântului leader în limba engleză, totuși termentul de leadership este menționat abia în prima jumătate a secolului nouăsprezece în scrierile despre influența politica în cadrul Parlamentului Britanic.

Conform Gordon (1987) referitor la subiectul evoluției psiholgiei organizațional-manageriale, acesta propune un criteriu privind organizarea acesteia din punct de vedere

Bibliografie

1.https://books.google.ro/books/about/Bass_Stogdill_s_Handbook_of_Leadership.html?id=KxLizZ3aYmUC&hl=ro

2.Altman, S., Valenzi, E., & Hodgetts, R. (1985). Organizational Behaviour: Theory and Practice. Orlando: Academic Press.

3.Ambrose, M., Seabright M. A., Schminke, M. (2002). Sabotage in the workplace: The role of organizational justice.Organizational Behavior & Human Decison Processes, 89, 947 - 965.

4.Avram, E., & Cooper, C. L. (2008). Psihologie organizaţional-managerială: tendinţe actuale. Iasi: Polirom.

5.Aquino, K., Lewis, M., Bradfield, M. (1999). Justice constructs, negative affectivity, and employee deviance: a proposed model and empirical test. Journal of Organizational Behavior, 20, 1073-1091.

6.Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational Leadership (Second Edition). London: Lawrence Erlbaum.

7.Bennett, R.J., Robinson, S.L. (2000). Development of a measure of workplace deviance. Journal of Applied Psychology, 85 (3), 349-360.

8.Bono, J. E., & Judge, T. A. (2002). Personality and Leadership: A Qualitative and Quantitative Review. Journal of Applied Psychology , 765-780.

9.Bono, J., & Judge, T. (2004). Personality and transformational and transactional leadership: A metaanalysis. Journal of Applied Psychology , 901-910.

10.Brian C. Holtz & Crystal M. Harold( 2012). Effects of leadership consideration and structure on employee perceptions of justice and counterproductive work behavior. Journal of Organizational Behavior, Volume 34, Issue 4, 492 - 519.

11.Chen, P., Spector, P.E. (1992). Relationship of work stresors with aggression, withdrawal, theft and substance use: An exploratory study. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 65, 177-184.

12.Colbert, A., Mount, M.K., Harter, J.K., Witt, L.A., Barrick, M.R. (2004). Interactive effects of Personality and perceptions of the work situations on workplace deviance. Journal of Applied Psychology, 89 (4), 599-609.

13.Cole, G. A. Managementul personalului. - Bucuresti: Editura CODECS, 2000

14.Cole, Gerald A. Personnel Management Theory and Practice.- London: DP Publications, 1993

15.Cornescu, v., mihăilescu, i., stanciu, s., Managementul organizației, ALL BECK, București, 2003

16.De Vries, R., Bakker-Pieper, A., & Oostenveld, W. (2010). Leadership 5 Communication? The Relations of Leaders. Journal of Business and Psychology , 25:367-380.

17.Douglas, S. C., Martinko, M. J. (2001). Exploring the role of individual differences in the prediction of workplace aggression. Journal of Applied Psychology, 86 (4), 547-559.

18.Dwyer, D.J., Fox, M.L. (2000). The moderating role of hostility in the relationship between enriched jobs and health. Academy of Management Journal, 43, 1086-1096.

19.Fox, S., Spector, P.E. (1999). A model of work frustration-aggression. Journal of Organizational Behavior, 20, 915-931.

20.Fox, S., Spector, P.E., Miles, D. (2001). Counterproductive Work Behavior (CWB) in Response to Job Stresors and Organizational Justice: Some Mediator and Moderator Tests for Autonomy and Emotions. Journal of Vocational Behavior, 59, 291-309.

21.Galperin, B. (2002). Determinants of deviance in the workplace. Teză doctorală nepublicată.

Preview document

Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 1
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 2
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 3
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 4
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 5
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 6
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 7
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 8
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 9
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 10
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 11
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 12
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 13
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 14
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 15
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 16
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 17
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 18
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 19
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 20
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 21
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 22
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 23
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 24
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 25
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 26
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 27
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 28
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 29
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 30
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 31
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 32
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 33
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 34
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 35
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 36
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 37
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 38
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 39
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 40
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 41
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 42
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 43
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 44
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 45
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 46
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 47
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 48
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 49
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 50
Comportamente contraproductive la locul de munca - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Comportamente contraproductive la locul de munca.docx

Alții au mai descărcat și

Leadership-ul

INTRODUCERE “Starea lipsita de stres se numeste moarte” Selye Stresul psihic însoţeşte orice activitate în care omul este angajat, fiind o...

Managementul muncii în echipă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă a fost concepută plecând de la importanţa deosebită pe care cred că munca în echipă o are pentru succesul unei...

Dezvoltarea Abilităților de Leadership

Motivarea alegerii temei Am ales tema “ Dezvoltarea abilitatilor de leadership “ deoarece liderii pot fi oriunde .în organigramă , în jurul nostru...

Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc

De aproape 20 de ani se constată o creştere a interesului pentru cercetarea comportamentelor de la locul de muncă care produc daune angajaţilor sau...

Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila

1.1. Definirea Managementului resurselor umane Managementul resurselor umane, reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu...

Management organizațional și al resurselor umane - inteligența emoțională și rolul acesteia în comunicarea managerială

ARGUMENT Am ales aceasta tema deoarece am dorit sa aflu cat mai multe lucruri despre caracterul liderilor si managerilor, despre felul in care...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Stresul la Cadrele Didactice

INTRODUCERE Profesiunea de cadru didactic (educator, profesor) este complexă şi nobilă prin misiunea pe care o are de îndeplinit: formarea unei...

Managementul muncii în echipă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă a fost concepută plecând de la importanţa deosebită pe care cred că munca în echipă o are pentru succesul unei...

Relația dintre comportamentele contraproductive și climatul organizațional în mediul organizațional românesc

De aproape 20 de ani se constată o creştere a interesului pentru cercetarea comportamentelor de la locul de muncă care produc daune angajaţilor sau...

Leadershipul în comportamentul organizațional

INTRODUCERE Leadershipul în zilele noastre este din ce în ce mai asociat cu conceptul de lucru în echipă, înțelegerea cu alte persoane, inspirație...

Comportament Organizațional

PARTEA 1 – INTRODUCERE Management şi comportament organizaţional Învăţând despre comportamentul organizaţional Management şi comportament...

Empatia și rolul său în dezvoltarea inteligenței emoționale a liderului

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 1.1.Ce inseamana empatia?Ce inseamna sa fii empatic? Empatia este caracteristica oamenilor capabili sa se gandeasca si...

Amenințările din spațiul cibernetic

Timp de câteva luni, începând din toamna anului 1996, doi angajati ai unei uniuni de credit au lucrat împreuna la modificarea rapoartelor de...

Tranzacții pe Piața de Curierat

Introducere „Atunci când timpul şi mijloacele pentru atingerea scopurilor sunt limitate şi susceptibile de utilizări alternative, comportamentul...

Ai nevoie de altceva?