Leadership-ul

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 35958
Mărime: 331.45KB (arhivat)
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tatiana Macovei

Cuprins

 1. INTRODUCERE 7
 2. CAPITOLUL I. FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND LEADERSHIPUL 9
 3. 1.1.Repere teoretice moderne privind leadershipul 9
 4. 1.1.1.Abilităţi şi comportamente specifice leadershipului 13
 5. 1.2.Leadership transformaţional şi carisma 14
 6. 1.3.Liderii transformaţionali 17
 7. 1.4.Liderul în organizaţia militară 19
 8. 1.4.1.Evoluţia liderilor militari 19
 9. 1.4.2.Caracteristici şi limite ale asumării rolului de lider militar 21
 10. CAPITOLUL II GESTIONAREA STRESULUI – A TREIA DIMENSIUNE A INTELIGENŢEI EMOŢIONALE 24
 11. 2.1.Stres si agresivitate în mediul militar 24
 12. 2.1.1.Clasificarea stresulului 25
 13. 2.1.2.Stresul în organizaţia militară si la cadrele militare 29
 14. 2.2.Toleranţa la stres 31
 15. 2.2.1.Evoluţia stresului 32
 16. 2.2.2.Indicatorii stresului 33
 17. 2.3.Metode de control al stresului de luptă 35
 18. 2.4.Eficientizarea adaptării militarilor la condiţiile teatrelor de operaţii 35
 19. 2.4.1.Determinanţi psihosociali ai adaptării 36
 20. 2.4.2.Influenţa caracteristicilor specifice mediului constrângător asupra procesului de adaptare 37
 21. 2.4.3.Influenţa trăsăturilor de personalitate ale individului asupra procesului de adaptare 37
 22. CAPITOLUL III. DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE A LEADERULUI – PREMISĂ A ADAPTĂRII EFICIENTE LA SITUAŢII STRESANTE 45
 23. 3.1.Controlul impulsurilor 48
 24. 3.1.1.Emoţie şi acţiune 49
 25. 3.1.2.Situaţiile tensionale şi de risc crescut 53
 26. 3.2.Dezvoltarea Ineligenţei Emoţionale pentru misiuni 56
 27. 3.3.Indicii unui nivel înalt sau scăzut de Inteligenţă Emoţională 58
 28. 3.3.1.Semne ale unui înalt nivel de IE 59
 29. 3.3.2.Semne ale unui scăzut nivel de IE 59
 30. 3.4.Specificul psihologic al situaţiilor stresante 60
 31. 3.5.Inteligenţa Emoţională şi pregătirea psihologică pentru misiuni 63
 32. CAPITOLUL IV. CONEXIUNILE ÎNTRE LEADERSHIP ŞI STRES 66
 33. 4.1.Inteligenţa emoţională – o nouă perspectivă de conturare a profilului liderului militar 66
 34. 4.2.Influenţa liderilor asupra nivelului de stres din organizaţia militară 69
 35. 4.3.Optimizarea metodelor de leadership pentru reducerea stresului 71
 36. CAPITOLUL V. APLICAŢII PRACTICE 73
 37. 5.1. Aspecte metodologice privind formarea competenţei liderului pentru gestionarea stresului. 73
 38. 5.1.1.Obiectivele şi ipoteza cercetării 73
 39. 5.1.2.Metodologia cercetării 73
 40. 5.1.3. Eşantionul 74
 41. 5.1.4. Metodele şi instrumentele de colectare a datelor 74
 42. 5.1.3.Prezentarea şi interpretarea datelor 77
 43. 5.2. Program pentru dezvoltarea Inteligenţei Emoţionale la liderii militari pentru o mai bună gestionare a stresului. 82
 44. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 87
 45. BIBLIOGRAFIE 89
 46. ANEXE 93

Extras din proiect

INTRODUCERE

“Starea lipsita de stres se numeste moarte”

Selye

Stresul psihic însoţeşte orice activitate în care omul este angajat, fiind o rezultantă a „conflictului” ce poate fi generat de acţiunea în sine şi cel care o prestează; precum şi datorită creşterii ritmului evoluţiei societăţii, volumului solicitărilor şi dinamicii accelerate a ambianţei sociale. Din acest punct de vedere se vorbeşte despre stresul vieţii de zi cu zi, al mediului ambiant, familial, scolar, profesional, etc.

Stresul profesional (sau ocupaţional) este determinat de impactul omului cu procesul muncii fizice şi intelectuale. Stresul profesional a atras atenţia prin consecinţele sale reflectate în etimologia sănătăţii mintale, a bolilor somatice, cum sunt cele de natura cardiovasculară, ulcerul şi altele.

S-a afirmat că dacă ştiinţa despre stres - stresologia - care ţine concomitent de psihologie, de medicina, de sociologie şi de alte discipline - este foarte nouă, apărută chiar de câţiva ani, obiectul ei - stresul - este vechi de când lumea. Oamenii au avut de-a face cu stresul dintotdeauna, dar l-au suportat fără să-l înteleagă.

Necesitatea studierii inteligenţei emoţionale a devenit evidentă în momentul în care comunitatea a realizat că metodele de măsurare a coeficientului de inteligenţă prin teste Binet nu oferă un rezultat complet şi global şi că mai trebuie să existe o anumită tipologie pe care comunitatea ştiinţifică o neglijase până atunci.Astfel studierea inteligenţei emoţionale şi a modalităţilor de îmbunătăţire a acesteia revoluţionează optica de abordare a diferitelor probleme cu care oamenii se pot confrunta, probleme ce reprezintă adevăraţi factori stresori. Problematica stresului a fost şi continuă să fie mobilul multor interogări de natură ştiinţifică. Este cunoscut faptul că atât timp cât va exista omul ca fiinţă morfo-funcţională, va exista şi se va manifesta şi fenomenul numit generic-stres, deoarece acesta face parte din viaţă, deşi de cele mai multe ori există tendinţa de a nu fi asimilat în mod conştient ca fiind componentă indisolubilă a acesteia. Stresul există doar pentru faptul că noi, ca oameni, suntem , prin excelenţă fiinţe emoţionale şi avem tendinţa constantă să ne raportăm valoric la tot ceea ce ne inconjoară. S-ar părea că stresul ne modelează destinul atât timp cât nu există o bună înţelegere a fenomenului şi nu poate intra în discuţie o gestionare raţională a acestuia, astfel încât să poată fi diminuate efectele negative ale acestuia. Inteligenţa emoţională este abilitatea de a încuraja oamenii, de a îi face să lucreze împreună şi de a îi motiva să dea tot ce au mai bun pentru realizarea unui anumit scop. De aceea mai multe studii au clasificat inteligenţa emoţională ca fiind cea mai importantă competenţă de bază care determină succesul unei companii.

Inteligenţa emoţională este un alt fel de isteţime. Este puterea de a acţiona sub presiune, încrederea de a construi relaţii fructuoase, curajul de a lua decizii şi viziunea de a crea viitorul. Constă în puterea de a conştientiza sentimentele şi de a identifica sursa lor.

Lucrarea de faţă îşi propune analiza modului în care oamenii percep şi reacţionează la stres în funcţie de modul în care se raportează la diferitele situaţii datorită inteligenţei emoţionale. Îmi doresc ca această lucrare să aducă un plus de valoare informaţiilor până acum cunoscute, efortul depus constând în mare parte în îmbinarea şi aşezarea într-o formă cât mai cuprinzătoare şi mai pe înţelesul tuturor a părerilor şi cercetărilor unor specialişti recunoscuţi în domeniu.

CAPITOLUL I

FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND LEADERSHIPUL

1.1.Repere teoretice moderne privind leadershipul

Leadershipul reprezintă capacitatea de a influenţa alte persoane în scopul atingerii obiectivelor organizaţionale. Doua mari categorii de lideri exercita acest tip de influenţă. În primul rând este vorba despre liderul formal, care exercită influenţa în termeni de autoritate, bazându-se pe poziţia sa în ierarhia organizaţiei. În al doilea rând, este vorba despre liderul informal, care exercită influenţa datorită prestigiului, a statutului conferit de o competenţă particulară, independentă de poziţia ierarhică în cadrul organizaţiei. Ambele tipuri de influenţă pot stimula performanţa în organizaţie, şi în special în cazurile în care liderul formal îşi exercită influenţa si ca lider informal (puterea dată de autoritatea funcţiei este completată de puterea dată de competenţa sa profesională).

O alta distincţie importantă este cea dintre lider şi manager. Managerul este ocupantul postului principal într-o ierarhie organizaţională, dependent de existenţa organizaţiei. El este o componentă a sistemului, nu poate exista în afara organizaţiei, fără structura ierarhică a acesteia şi în lipsa subordonaţilor, puterea lui fiind legitimă doar în interiorul companiei. Liderul însă are prerogative mult mai largi, putând fi managerul unei firme, dar putând sa activeze şi în afara unui cadru formal, conducând miscări politice, culturale sau religioase. Leadershipul înseamnă capacitatea unei persoane de a conduce prin raportare la aspectele înnăscute, naturale şi spontane ale actului de conducere, în timp ce managementul se referă la actul administrativ.

Preview document

Leadership-ul - Pagina 1
Leadership-ul - Pagina 2
Leadership-ul - Pagina 3
Leadership-ul - Pagina 4
Leadership-ul - Pagina 5
Leadership-ul - Pagina 6
Leadership-ul - Pagina 7
Leadership-ul - Pagina 8
Leadership-ul - Pagina 9
Leadership-ul - Pagina 10
Leadership-ul - Pagina 11
Leadership-ul - Pagina 12
Leadership-ul - Pagina 13
Leadership-ul - Pagina 14
Leadership-ul - Pagina 15
Leadership-ul - Pagina 16
Leadership-ul - Pagina 17
Leadership-ul - Pagina 18
Leadership-ul - Pagina 19
Leadership-ul - Pagina 20
Leadership-ul - Pagina 21
Leadership-ul - Pagina 22
Leadership-ul - Pagina 23
Leadership-ul - Pagina 24
Leadership-ul - Pagina 25
Leadership-ul - Pagina 26
Leadership-ul - Pagina 27
Leadership-ul - Pagina 28
Leadership-ul - Pagina 29
Leadership-ul - Pagina 30
Leadership-ul - Pagina 31
Leadership-ul - Pagina 32
Leadership-ul - Pagina 33
Leadership-ul - Pagina 34
Leadership-ul - Pagina 35
Leadership-ul - Pagina 36
Leadership-ul - Pagina 37
Leadership-ul - Pagina 38
Leadership-ul - Pagina 39
Leadership-ul - Pagina 40
Leadership-ul - Pagina 41
Leadership-ul - Pagina 42
Leadership-ul - Pagina 43
Leadership-ul - Pagina 44
Leadership-ul - Pagina 45
Leadership-ul - Pagina 46
Leadership-ul - Pagina 47
Leadership-ul - Pagina 48
Leadership-ul - Pagina 49
Leadership-ul - Pagina 50
Leadership-ul - Pagina 51
Leadership-ul - Pagina 52
Leadership-ul - Pagina 53
Leadership-ul - Pagina 54
Leadership-ul - Pagina 55
Leadership-ul - Pagina 56
Leadership-ul - Pagina 57
Leadership-ul - Pagina 58
Leadership-ul - Pagina 59
Leadership-ul - Pagina 60
Leadership-ul - Pagina 61
Leadership-ul - Pagina 62
Leadership-ul - Pagina 63
Leadership-ul - Pagina 64
Leadership-ul - Pagina 65
Leadership-ul - Pagina 66
Leadership-ul - Pagina 67
Leadership-ul - Pagina 68
Leadership-ul - Pagina 69
Leadership-ul - Pagina 70
Leadership-ul - Pagina 71
Leadership-ul - Pagina 72
Leadership-ul - Pagina 73
Leadership-ul - Pagina 74
Leadership-ul - Pagina 75
Leadership-ul - Pagina 76
Leadership-ul - Pagina 77
Leadership-ul - Pagina 78
Leadership-ul - Pagina 79
Leadership-ul - Pagina 80
Leadership-ul - Pagina 81
Leadership-ul - Pagina 82
Leadership-ul - Pagina 83
Leadership-ul - Pagina 84
Leadership-ul - Pagina 85
Leadership-ul - Pagina 86
Leadership-ul - Pagina 87
Leadership-ul - Pagina 88
Leadership-ul - Pagina 89
Leadership-ul - Pagina 90
Leadership-ul - Pagina 91
Leadership-ul - Pagina 92
Leadership-ul - Pagina 93
Leadership-ul - Pagina 94
Leadership-ul - Pagina 95

Conținut arhivă zip

 • Leadership-ul.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind Creșterea Eficienței Utilizării Resurselor Umane în Cadrul Organizatiilor

INTRODUCERE „Managementul resurselor umane reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu privire la recrutarea personalului,...

Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat

1. ABORDAREA HOLISTICĂ A CONCEPTULUI DE RESURSE UMANE 1.1. Managementul suportiv Conceptul de resurse umane aparţine teoriilor contemporane ale...

Management și Leadership

Introducere Această lucrare doreşte să definească conceptele „management” respectiv „leadership” dar şi „manager” şi „leader” pentru a face mult...

Dezvoltarea Abilităților de Leadership

Motivarea alegerii temei Am ales tema “ Dezvoltarea abilitatilor de leadership “ deoarece liderii pot fi oriunde .în organigramă , în jurul nostru...

Leadership și Culturi Organizaționale

INTRODUCERE Liderii acţionează conform unei moralităţi înalte, unei practici etice şi cu o înţelegere fundamentală a factorilor de o mare...

leadership în Afacerile Economice

I LEADERSHIP-PREZENTARE GENERALA 1.1 Definitii ale leadership-ului. Leadership-ul a aparut în secolul al XIX-lea ca urmare a revolutiei...

Managementul stresului profesional în cadrul organizațiilor - BC Moldova Agroindbank SA

Introducere Stresul face parte din viața noastră de zi cu zi. Înainte ca să învățăm să-l recunoaștem și să evităm urmările lui, deseori se...

Managementul Stresului Ocupațional

Schimbările la nivelul societăţii determină, inevitabil, schimbări la nivelul tuturor structurilor. Preocupările trebuie să conducă nu numai la...

Te-ar putea interesa și

Rolul viziunii în exercitarea leadership-ului în context organizațional militar

„Leadership-ul nu înseamnă comandă, ci gestionarea viitorului În multe firme din ziua de azi, unul dintre neajunsurile fundamentale este ca...

Matricea leadership-ului în secolul XXI

INTRODUCERE Definițiile care s-au dat de-a lungul timpului leadership-ului impresionează nu numai cantitativ, ci și prin diversitatea opiniilor...

Management și Leadership

Introducere Această lucrare doreşte să definească conceptele „management” respectiv „leadership” dar şi „manager” şi „leader” pentru a face mult...

Leadership și responsabilitate socială

Introducere Obiectivele urmărite prin realizarea acestei lucrări sunt indicarea importanței leadership-ului și implementarea campaniilor de...

Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez

INTRODUCERE Actualitatea temei: Trecerea la econimia de piaţă este condiţionată, decisiv, de implementarea în toate componentele economiei a...

Leadership și cultură organizațională

INTRODUCERE „Cultura este <cheia> excelenței organizaționale, iar leadership-ul este unul dintre factorii care contribuie la crearea culturii.”...

Leadershipul în comportamentul organizațional

INTRODUCERE Leadershipul în zilele noastre este din ce în ce mai asociat cu conceptul de lucru în echipă, înțelegerea cu alte persoane, inspirație...

Leadership-ul participativ în organizația publică și efectele sale

I. PARTEA TEORETICĂ „Pentru a supravieţui in secolul XXI, avem nevoie de o nouă generaţie de lideri, nu de manageri.” Warren Bennis I....

Ai nevoie de altceva?